Tabela standardowych entropii substancji
Tabele zawierają wartości entropii standardowej (1013.25hPa, 298K) różnych związków chemicznych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
aceton(CH3)2CO294.65
glicerynaC3H5(OH)3206
etanolC2H5OH282.32
woda 25°CH2O69.96
cykloheksanC6H12297.95
metanolCH3OH218.57
glikol etylenowyC2H4(OH)2166.9
fenolC6H5OH315.3
kwas mrówkowyHCOOH248.5
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH192
kwas octowyCH3COOH282.23
kwas propionowyCH3CH2COOH191
aldehyd benzoesowyC6H5COH221.2
metyloaminaCH3NH2242.36
fenyloamina (anilina)C6H5NH2191.6
benzenC6H6268.94
toluenC6H5CH3320.26
ortoksylenC6H4(CH3)2244
metaksylenC6H4(CH3)2252
paraksylenC6H4(CH3)2253
chlorobenzenC6H5Cl194.1
bromobenzenC6H5Br207.9
pirydynaC5H5N179
eter dietylowy(C2H5)2O253.5
nitrometanCH3NO2172
nitrobenzenC6H5NO2224
octan etyluCH3COOC2H5362.41
styrenC6H5CHCH2344.77
n-pentanC5H12348.61
aldehyd octowyCH3CHO263.97
n-oktanC8H18360
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH225.3
pirolC4H5N156.4
acetonitrylC2H3N100.4
acetyloacetonC5H8O2261.4
alkohol benzylowyC7H8O216.7
benzonitrylC7H5N134.4
bezwodnik octowyC4H6O3268.2
bromoetanC2H5Br194.9
metakrylan metyluC5H8O2265
N-metyloanilinaC7H9N224.3
mrówczan metyluC2H4O2189.6

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
etanolC2H5OH282.32
metanolCH3OH218.57
glikol etylenowyC2H4(OH)2166.9
alkohol benzylowyC7H8O216.7

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
amoniakNH3192.41
siarka rombowaS832.05
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2104.6

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
amoniakNH3192.41
metanCH4186.26
azotN2191.32
dwutlenek węglaCO2213.47
chlorowodórHCl186.6
cjanowodórHCN201.52
fluorowodórHF173.51
siarkowodórH2S205.57
etyloaminaC2H5NH2284.57
etanC2H6229.27
propanC3H8269.65
n-butanC4H10309.82
eten (etylen)C2H4219.24
etynC2H2200.64
chlorometanCH3Cl234.25
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO218.57
tlenek azotu (II)NO210.46
tlenek azotu (IV)NO2239.72
tlenek siarki (IV)SO2247.87
tlenek siarki (VI)SO3255.77
chlorCl2222.75
wodórH2130.46
tlenO2204.82
para wodnaH2O188.56
propenC3H6266.68
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl263.93
fluorF2202.52
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI353.4
bromometanCH3Br246
1,3-butadienC4H6278.7
chloroetanC2H5Cl275.7
metanotiolCH4S255.2

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
metanCH4186.26
cykloheksanC6H12297.95
etanC2H6229.27
propanC3H8269.65
n-butanC4H10309.82
eten (etylen)C2H4219.24
etynC2H2200.64
benzenC6H6268.94
toluenC6H5CH3320.26
ortoksylenC6H4(CH3)2244
metaksylenC6H4(CH3)2252
paraksylenC6H4(CH3)2253
styrenC6H5CHCH2344.77
propenC3H6266.68
n-pentanC5H12348.61
n-oktanC8H18360
naftalenC10H8167
antracenC14H10207.5
1,3-butadienC4H6278.7

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
dwutlenek węglaCO2213.47
tlenek węgla (II)CO197.71
tlenek azotu (II)NO210.46
tlenek azotu (IV)NO2239.72
tlenek siarki (IV)SO2247.87
tlenek siarki (VI)SO3255.77
tlenek żelaza (II)FeO56.1
tlenek żelaza (II) żelaza (III)Fe3O146.4
tlenek żelaza (III)Fe2O390
tlenek glinuAl2O351
tlenek wapniaCaO39.7

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
chlorowodórHCl186.6
cjanowodórHCN201.52
fluorowodórHF173.51
siarkowodórH2S205.57
kwas siarkowy (VI)H2SO4156.71

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
fenolC6H5OH315.3

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
kwas mrówkowyHCOOH248.5
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH192
kwas szczawiowy(COOH)2115.6
kwas octowyCH3COOH282.23
kwas propionowyCH3CH2COOH191
kwas salicylowyOHC6H4COOH178.3
kwas benzoesowyC6H5COOH167.6
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH225.3
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH452.4
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH436
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH167.3
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH168
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH160.8
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2207.9

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
kwas szczawiowy(COOH)2115.6
kwas salicylowyOHC6H4COOH178.3
kwas benzoesowyC6H5COOH167.6
naftalenC10H8167
antracenC14H10207.5
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH452.4
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH436
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH167.3
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH168
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH160.8
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2207.9
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2104.6
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2115
ß-D-glukozaC6H12O6212.1
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11360
bezwodnik ftalowyC8H4O3179.5
bifenylC12H10206
glicynaC2H5NO2109.2
kwas cytrynowyC6H8O7252.1
octan soduC2H3O2Na123

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
aldehyd benzoesowyC6H5COH221.2
chlorometanCH3Cl234.25
chlorobenzenC6H5Cl194.1
bromobenzenC6H5Br207.9
pirydynaC5H5N179
eter dietylowy(C2H5)2O253.5
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO218.57
nitrometanCH3NO2172
nitrobenzenC6H5NO2224
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl263.93
aldehyd octowyCH3CHO263.97
pirolC4H5N156.4
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2115
ß-D-glukozaC6H12O6212.1
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11360
acetonitrylC2H3N100.4
acetyloacetonC5H8O2261.4
benzonitrylC7H5N134.4
bezwodnik ftalowyC8H4O3179.5
bezwodnik octowyC4H6O3268.2
bifenylC12H10206
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI353.4
bromoetanC2H5Br194.9
bromometanCH3Br246
chloroetanC2H5Cl275.7
glicynaC2H5NO2109.2
kwas cytrynowyC6H8O7252.1
metakrylan metyluC5H8O2265
metanotiolCH4S255.2
N-metyloanilinaC7H9N224.3

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
metyloaminaCH3NH2242.36
etyloaminaC2H5NH2284.57
fenyloamina (anilina)C6H5NH2191.6

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
octan etyluCH3COOC2H5362.41
mrówczan metyluC2H4O2189.6

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
chlorCl2222.75
fluorF2202.52

inne materiały#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
grafitC5.68

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyEntropia standardowa S0
octan soduC2H3O2Na123

Trochę informacji#

 • Entropia jest miarą nieuporządkowania.
 • Termodynamika statystyczna definiuje entropię układu w następujący sposób:
  S=k ln(W)S = k\ ln(W)
  gdzie:
  • k - stała Boltzmana,
  • W - liczba sposobów, na jakie makroskopowy stan termodynamiczny układu może być zrealizowany poprzez stany mikroskopowe.
 • Entropia jest wielkością bezwymiarową.
 • Entropia standardowa substancji dotyczy tzw. warunków standardowych czyli ciśnienia 1013,25 hPa i temperatury 25 °C.
 • Znając entropie standardowe wszystkich substratów i produktów możliwe jest wyznaczenie entropii reakcji chemicznej:
  ΔS=Sprod.Ssubst.=nprod.,iSprod.,insubst.,iSsubst.,i\Delta S = S_{prod.} - S_{subst.} = \sum {n_{prod., i} S_{prod., i}} - \sum {n_{subst., i} S_{subst., i}}
  gdzie:
  • ΔS\Delta S - entropia reakcji chemicznej,
  • Sprod.S_{prod.} - entropia produktów,
  • Ssubst.S_{subst.} - entropia substratów,
  • nprod.,in_{prod., i} - współczynnik stechiometryczny i-tego produktu wynikający z równania reakcji,
  • nsubst.,in_{subst., i} - współczynnik stechiometryczny i-tego substratu wynikający z równania reakcji,
  • Sprod.,iS_{prod., i} - entropia i-tego produktu,
  • Ssubst.,iS_{subst., i} - entropia i-tego substratu.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.