Konwerter jednostek gęstości
Konwerter (przelicznik) jednostek gestości - przelicza między sobą kilogramy na metr sześcienny, gramy na litr, uncje na galon itp. Znajdziesz tu zarówno jednostki metryczne i imperialne (UK i US), jak również bardziej egzotyczne: wielokrotność gęstości Ziemi czy femtogramy na litr.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

metryczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kilogramy na metr sześciennyShow sourcekgm3\frac{kg}{m^3}kg/m³1Podstawowa jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego kilograma na metr sześcienny (1 kg/m³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego metra sześciennego (1 m³) ma masę jednego kilograma (1 kg).1 kgm3=1000 gm31\ \frac{kg}{m^3} = \frac{1000\ g}{m^3}
kilogramy na decymetr sześciennyShow sourcekgdm3\frac{kg}{dm^3}kg/dm³0.001Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego kilograma na decymetr sześcienny (1 kg/dm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego decymetra sześciennego (1 dm³) ma masę jednego kilograma (1 kg).1 kgdm3=1 kg0.001 m3=1000 kgm31\ \frac{kg}{dm^3} = \frac{1\ kg}{0.001\ m^3} = 1000\ \frac{kg}{m^3}
kilogramy na centymetr sześciennyShow sourcekgcm3\frac{kg}{cm^3}kg/cm³0.000001Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego kilograma na centymetr sześcienny (1 kg/cm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego cyntymetra sześciennego (1 cm³) ma masę jednego kilograma (1 kg).1 kgcm3=1 kg106 m3=106 kgm31\ \frac{kg}{cm^3} = \frac{1\ kg}{10^{-6}\ m^3} = 10^6\ \frac{kg}{m^3}
kilogramy na milimetr sześciennyShow sourcekgmm3\frac{kg}{mm^3}kg/mm³1×10-9Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego kilograma na milimetr sześcienny (1 kg/mm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego milimetra sześciennego (1 mm³) ma masę jednego kilograma (1 kg).1 kgmm3=1 kg109 m3=109 kgm31\ \frac{kg}{mm^3} = \frac{1\ kg}{10^{-9}\ m^3} = 10^9\ \frac{kg}{m^3}
gramy na metr sześciennyShow sourcegm3\frac{g}{m^3}g/m³1000Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego grama na metr sześcienny (1 g/m³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego metra sześciennego (1 m³) ma masę jednego grama (1 g).1 gm3=1 g1 m3=0.001 kg1 m3=103 kgm31\ \frac{g}{m^3} = \frac{1\ g}{1\ m^3} = \frac{0.001\ kg}{1\ m^3} = 10^{-3}\ \frac{kg}{m^3}
gramy na decymetr sześciennyShow sourcegdm3\frac{g}{dm^3}g/dm³1Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego grama na decymetr sześcienny (1 g/dm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego decymetra sześciennego (1 dm³) ma masę jednego grama (1 g).1 gm3=1 g1 dm3=0.001 kg0.001 m3=1 kgm31\ \frac{g}{m^3} = \frac{1\ g}{1\ dm^3} = \frac{\cancel{0.001}\ kg}{\cancel{0.001}\ m^3} = 1\ \frac{kg}{m^3}
gramy na centymetr sześciennyShow sourcegcm3\frac{g}{cm^3}g/cm³0.001Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego grama na centymetr sześcienny (1 g/cm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego centymetra sześciennego (1 cm³) ma masę jednego grama (1 g).1 gcm3=1 g1 cm3=103 kg106 m3=1000 kgm31\ \frac{g}{cm^3} = \frac{1\ g}{1\ cm^3} = \frac{10^{-3}\ kg}{10^{-6}\ m^3} = 1000\ \frac{kg}{m^3}
gramy na milimetr sześciennyShow sourcegmm3\frac{g}{mm^3}g/mm³0.000001Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego grama na milimetr sześcienny (1 g/mm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego milimetra sześciennego (1 mm³) ma masę jednego grama (1 g).1 gmm3=1 g1 mm3=103 kg109 m3=106 kgm31\ \frac{g}{mm^3} = \frac{1\ g}{1\ mm^3} = \frac{10^{-3}\ kg}{10^{-9}\ m^3} = 10^{6}\ \frac{kg}{m^3}
miligramy na metr sześciennyShow sourcemgm3\frac{mg}{m^3}mg/m³1000000Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego miligrama na metr sześcienny (1 mg/m³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego metra sześciennego (1 m³) ma masę jednego miligrama (1 mg).1 mgm3=1 mg1 m3=106 kg1 m3=106 kgm3=1 ngm31\ \frac{mg}{m^3} = \frac{1\ mg}{1\ m^3} = \frac{10^{-6}\ kg}{1\ m^3} = 10^{-6}\ \frac{kg}{m^3} = 1\ \frac{ng}{m^3}
miligramy na decymetr sześciennyShow sourcemgdm3\frac{mg}{dm^3}mg/dm³1000Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego miligrama na decymetr sześcienny (1 mg/dm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego decymetra sześciennego (1 dm³) ma masę jednego miligrama (1 mg).1 mgdm3=1 mg1 dm3=106 kg103 m3=0.001 kgm3=1 gm31\ \frac{mg}{dm^3} = \frac{1\ mg}{1\ dm^3} = \frac{10^{-6}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 0.001\ \frac{kg}{m^3} = 1\ \frac{g}{m^3}
miligramy na centymetr sześciennyShow sourcemgcm3\frac{mg}{cm^3}mg/cm³1Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego miligrama na centymetr sześcienny (1 mg/cm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego centymetra sześciennego (1 cm³) ma masę jednego miligrama (1 mg).1 mgcm3=1 mg1 cm3=106 kg106 m3=1 kgm31\ \frac{mg}{cm^3} = \frac{1\ mg}{1\ cm^3} = \frac{\cancel{10^{-6}}\ kg}{\cancel{10^{-6}}\ m^3} = 1\ \frac{kg}{m^3}
miligramy na milimetr sześciennyShow sourcemgmm3\frac{mg}{mm^3}mg/mm³0.001Wtórna jednostka gęstości w układzie SI. Substancja ma gęstość jednego miligrama na milimetr sześcienny (1 mg/mm³) jeśli jednorodna próbka o objętości jednego milimetra sześciennego (1 mm³) ma masę jednego miligrama (1 mg).1 mgmm3=1 mg1 mm3=106 kg109 m3=1000 kgm31\ \frac{mg}{mm^3} = \frac{1\ mg}{1\ mm^3} = \frac{\cancel{10^{-6}}\ kg}{\cancel{10^{-9}}\ m^3} = 1000\ \frac{kg}{m^3}

metryczne na litr#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
eksogramy na litrShow sourceEgl\frac{Eg}{l}Eg/l1×10-18Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy eksogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego eksograma na litr (1 Eg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego eksograma (1 Eg) tzn. biliarda kilogramów (1015 kg).1 Egl=1015 kg103 m3=1018 kgm31\ \frac{Eg}{l} = \frac{10^{15}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{18}\ \frac{kg}{m^3}
teragramy na litrShow sourceTgl\frac{Tg}{l}Tg/l1×10-12Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy teragram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego teragrama na litr (1 Tg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego teragrama (1 Tg) tzn. miliarda kilogramów (109 kg).1 Tgl=109 kg103 m3=1012 kgm31\ \frac{Tg}{l} = \frac{10^{9}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{12}\ \frac{kg}{m^3}
gigagramy na litrShow sourceGgl\frac{Gg}{l}Gg/l1×10-9Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy gigagram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego gigagrama na litr (1 Gg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego gigagrama (1 Gg) tzn. miliiona kilogramów (1,000,000 kg).1 Ggl=106 kg103 m3=109 kgm31\ \frac{Gg}{l} = \frac{10^{6}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{9}\ \frac{kg}{m^3}
megagramy na litrShow sourceMgl\frac{Mg}{l}Mg/l0.000001Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy megagram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego megagrama na litr (1 Mg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego megagrama (1 Mg) tzn. tysiąca kilogramów (1000 kg).1 Ggl=1000 kg103 m3=106 kgm31\ \frac{Gg}{l} = \frac{1000\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{6}\ \frac{kg}{m^3}
kilogramy na litrShow sourcekgl\frac{kg}{l}kg/l0.001To samo co kilogram na decymetr sześcienny (1 kg/dm³) lub gram na centymetr sześcienny (1 g/cm³).1 kgl=1 kgdm3=1 gcm3=1000 kgm31\ \frac{kg}{l} = 1\ \frac{kg}{dm^3} = 1\ \frac{g}{cm^3} = 1000\ \frac{kg}{m^3}
hektogramy na litrShow sourcehgl\frac{hg}{l}hg/l0.01Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy hektogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego megagrama na litr (1 hg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego hektograma (1 hg) tzn. stu gramów (100 g).1 hgl=0.1 kg0.001 m3=100 kgm31\ \frac{hg}{l} = \frac{0.1\ kg}{0.001\ m^3} = 100\ \frac{kg}{m^3}
dekagramy na litrShow sourcedagl\frac{dag}{l}dg/l0.1Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy dekagram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego dekagrama na litr (1 dag/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego dekagrama (1 dag) tzn. dziesiącu gramów (10 g).1 dagl=0.01 kg0.001 m3=10 kgm31\ \frac{dag}{l} = \frac{0.01\ kg}{0.001\ m^3} = 10\ \frac{kg}{m^3}
gramy na litrShow sourcegl\frac{g}{l}g/l1To samo co kilogram na metr sześcienny (1 kg/m³) lub gram na decymetr sześcienny (1 g/dm³).1 gl=1 gdm3=0.001 kg0.001 m3=1 kgm31\ \frac{g}{l} = 1\ \frac{g}{dm^3} = \frac{\cancel{0.001}\ kg}{\cancel{0.001}\ m^3} = 1\ \frac{kg}{m^3}
decygramy na litrShow sourcedgl\frac{dg}{l}dg/l10Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy decygram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego decygrama na litr (1 dg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego decygrama (1 dg) tzn. jednej dziesiątej grama (1/10 g).1 dgl=102 kg103 m3=0.1 kgm31\ \frac{dg}{l} = \frac{10^{-2}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 0.1\ \frac{kg}{m^3}
centrygramy na litrShow sourcecgl\frac{cg}{l}cg/l100Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy centygram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego centygrama na litr (1 cg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego centygrama (1 cg) tzn. jednej setnej grama (1/100 g).1 cgl=105 kg103 m3=0.01 kgm31\ \frac{cg}{l} = \frac{10^{-5}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 0.01\ \frac{kg}{m^3}
miligramy na litrShow sourcemgl\frac{mg}{l}mg/l1000To samo co miligram na decymetr sześcienny (1 mg/dm³) lub gram na metr sześcienny (1 g/m³).1 mgl=1 mgdm3=1 gm3=0.001 kgm31\ \frac{mg}{l} = 1\ \frac{mg}{dm^3} = 1\ \frac{g}{m^3} = 0.001\ \frac{kg}{m^3}
mikrogramy na litrShow sourceμgl\frac{\mu g}{l}µg/l1000000Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy mikrogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego mikrograma na litr (1 µg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego mikrograma (1 µg) tzn. jednej milionowej grama (10-6 g).1 μgl=109 kg103 m3=106 kgm31\ \frac{\mu g}{l} = \frac{10^{-9}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{6}\ \frac{kg}{m^3}
nanogramy na litrShow sourcengl\frac{ng}{l}ng/l1000000000Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy nanogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego nanograma na litr (1 ng/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego nanograma (1 ng) tzn. jednej miliardowej grama (10-9 g).1 ngl=1012 kg103 m3=109 kgm31\ \frac{ng}{l} = \frac{10^{-12}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{9}\ \frac{kg}{m^3}
pikogramy na litrShow sourcepgl\frac{pg}{l}ng/l1×1012Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy pikogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego pikograma na litr (1 pg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego pikograma (1 pg) tzn. jednej bilionowej grama (10-12 g).1 pgl=1015 kg103 m3=1012 kgm31\ \frac{pg}{l} = \frac{10^{-15}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{12}\ \frac{kg}{m^3}
femtogramy na litrShow sourcefgl\frac{fg}{l}fg/l1×1015Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy femtogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego femtograma na litr (1 fg/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego femtograma (1 fg) tzn. jednej biliardowej grama (10-15 g).1 fgl=1018 kg103 m3=1015 kgm31\ \frac{fg}{l} = \frac{10^{-18}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{15}\ \frac{kg}{m^3}
attogramy na litrShow sourceagl\frac{ag}{l}ag/l1×1018Pochodna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy attogram oraz jednostki objętości litr. Substancja ma gęstość jednego attograma na litr (1 ag/l) jeśli próbka o objętości jeden litr ma masę jednego attograma (1 ag) tzn. jednej trylionowej grama (10-18 g).1 agl=1021 kg103 m3=1018 kgm31\ \frac{ag}{l} = \frac{10^{-21}\ kg}{10^{-3}\ m^3} = 10^{18}\ \frac{kg}{m^3}

imperialne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
funty na cal sześciennyShow sourcelbin3\frac{lb}{in^3}lb/in³0.000036127Imperialna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy funt (1 lb) oraz jednostki objętości cal sześcienny (1 cu in). Substancja ma gęstość jednego funta na cal sześcienny (1 lb/in³) jeśli próbka o objętości jednego cala sześciennego (1 cu in) ma masę jednego funta (1 lb).1 lbin3=0.45359237 kg(2.54 cm)3=0.45359237 kg1.6387064105 m3=27679.9047102031212 kgm31\ \frac{lb}{in^3} = \frac{0.45359237\ kg}{\left(2.54\ cm\right)^3} = \frac{0.45359237\ kg}{1.6387064 \cdot 10^{-5}\ m^3} = 27679.9047102031212\ \frac{kg}{m^3}
funty na stopę sześciennąShow sourcelbft3\frac{lb}{ft^3}lb/ft³0.062427961Odpowiednik 1/1728 funta na cal sześcienny (1/1728 lb/in³). Substancja ma gęstość jednego funta na stopę sześcienną (1 lb/ft³) jeśli próbka o objętości jednej stopy sześciennej (1 cu ft) ma masę jednego funta (1 lb). Zobacz jednostkę funt na cal sześcienny aby dowiedzieć się więcej.1 lbft3=1 lb(12 in)3=11728lbin31\ \frac{lb}{ft^3} = \frac{1\ lb}{\left(12\ in\right)^3} = \frac{1}{1728} \frac{lb}{in^3}
funty na jard sześciennyShow sourcelbyd3\frac{lb}{yd^3}lb/yd³0.561851645Odpowiednik jednej dwudziestej siódmej funta na stopę sześcienną (1/27 lb/ft³). Zobacz jednostkę funt na stopę sześcienną aby dowiedzieć się więcej.1 lbyd3=1 lb(3ft)3=127lbft31\ \frac{lb}{yd^3} = \frac{1\ lb}{\left(3 ft\right)^3} = \frac{1}{27} \frac{lb}{ft^3}
funty na galon (US)Show sourcelbgalUS\frac{lb}{gal_{US}}lb/gal (US)0.008345404Odpowiednik jednej dwieście trzydziestej pierwszej funta na cal sześcienny (1/231 lb/in³). Zobacz jednostkę funt na cal sześceinny aby dowiedzieć się więcej.1 lbgalUS=1231 lbin31\ \frac{lb}{gal_{US}} = \frac{1}{231}\ \frac{lb}{in^3}
funty na galon (UK)Show sourcelbgalUK\frac{lb}{gal_{UK}}lb/gal (UK)0.010022413Imperialna jednostka gęstości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki masy funt (1 lb) oraz jednostki objętości galon brytyjski (1 gal UK). Substancja ma gęstość jednego funta na galon brytyjski (1 lb/gal UK) jeśli próbka o objętości jednego galona brytyjskiego (1 gal UK) ma masę jednego funta (1 lb).1 lbgalUK=0.45359237 kg4.54609 l=0.099776372663101698 kgm31\ \frac{lb}{gal_{UK}} = \frac{0.45359237\ kg}{4.54609\ l} = 0.099776372663101698\ \frac{kg}{m^3}
uncje na cal sześciennyShow sourceozin3\frac{oz}{in^3}oz/in³0.000578037Odpowiednik jednej szesnastej funta na cal sześcienny (1/16 lb/in³). Zobacz jednostkę funt na cal sześcienny aby dowiedzieć się więcej.1 ozin3=1/16 lb1 in3=116lbin31\ \frac{oz}{in^3} = \frac{1/16\ lb}{1\ in^3} = \frac{1}{16} \frac{lb}{in^3}
uncje na stopę sześciennąShow sourceozft3\frac{oz}{ft^3}oz/ft³0.998847369Odpowiednik jednej szesnastej funta na stopę sześcienną (1/16 lb/ft³). Zobacz jednostkę funt na stopę sześcienną aby dowiedzieć się więcej.1 ozft3=1/16 lb1 ft3=116lbft31\ \frac{oz}{ft^3} = \frac{1/16\ lb}{1\ ft^3} = \frac{1}{16} \frac{lb}{ft^3}
uncje na galon (US)Show sourceozgalUS\frac{oz}{gal_{US}}oz/gal (US)0.133526471Odpowiednik jednej szesnastej funta na galon amerykański (1/16 lb/gal US). Zobacz jednostkę funt na galon amerykański aby dowiedzieć się więcej.1 ozgalUS=1/16 lb1 galUS=116lbgalUS1\ \frac{oz}{gal_{US}} = \frac{1/16\ lb}{1\ gal_{US}} = \frac{1}{16} \frac{lb}{gal_{US}}
uncje na galon (UK)Show sourceozgalUK\frac{oz}{gal_{UK}}oz/gal (UK)0.160358606Odpowiednik jednej szesnastej funta na galon brytyjski (1/16 lb/gal UK). Zobacz jednostkę funt na galon brytyjski aby dowiedzieć się więcej.1 ozgalUK=1/16 lb1 galUK=116lbgalUK1\ \frac{oz}{gal_{UK}} = \frac{1/16\ lb}{1\ gal_{UK}} = \frac{1}{16} \frac{lb}{gal_{UK}}
grany na galon (US)Show sourcegrgalUS\frac{gr}{gal_{US}}gr/gal (US)58.417831164Odpowiednik 1/7000 funta na galon amerykański (1/7000 lb/gal US). Zobacz jednostkę funt na galon amerykański aby dowiedzieć się więcej.1 grgalUS=1/7000 lb1 galUS=17000lbgalUS1\ \frac{gr}{gal_{US}} = \frac{1/7000\ lb}{1\ gal_{US}} = \frac{1}{7000} \frac{lb}{gal_{US}}
grany na galon (UK)Show sourcegrgalUK\frac{gr}{gal_{UK}}gr/gal (UK)70.156889985Odpowiednik 1/7000 funta na galon brytyjski (1/7000 lb/gal UK). Zobacz jednostkę funt na galon brytyjski aby dowiedzieć się więcej.1 grgalUK=1/7000 lb1 galUK=17000lbgalUK1\ \frac{gr}{gal_{UK}} = \frac{1/7000\ lb}{1\ gal_{UK}} = \frac{1}{7000} \frac{lb}{gal_{UK}}
grany na stopę sześciennąShow sourcegrft3\frac{gr}{ft^3}gr/ft³436.995724033Odpowiednik 1/7000 funta na stopę sześcienną (1/7000 lb/ft³). Zobacz jednostkę funt na stopę sześcienną aby dowiedzieć się więcej.1 grft3=1/7000 lb1 ft3=17000lbft31\ \frac{gr}{ft^3} = \frac{1/7000\ lb}{1\ ft^3} = \frac{1}{7000} \frac{lb}{ft^3}
tona krótka na jard sześciennyShow sourcetonshortyd3\frac{ton_{short}}{yd^3}ton (short) / yd³0.000280926Odpowiednik dwóch tysiący funtów na stopę sześcienną (2000 lbs/ft³). Zobacz jednostkę funt na stopę sześcienną aby dowiedzieć się więcej.1 sh tonyd3=2000 lbs1 yd3=2000 lbsyd31\ \frac{sh\ ton}{yd^3} = \frac{2000\ lbs}{1\ yd^3} = 2000\ \frac{lbs}{yd^3}
tona długa na jard sześciennyShow sourcetonlongyd3\frac{ton_{long}}{yd^3}ton (long) / yd³0.000250827Odpowiednik dwa tysiące dwieście czterdziestu funtów na jard sześcienny (2240 lbs/yd³). Zobacz jednostkę funt na jard sześcienny aby dowiedzieć się więcej.1 lng tonyd3=2240 lbs1 yd3=2240 lbsyd31\ \frac{lng\ ton}{yd^3} = \frac{2240\ lbs}{1\ yd^3} = 2240\ \frac{lbs}{yd^3}
slug na stopę sześciennąShow sourceslugft3\frac{slug}{ft^3}slug/ft³0.00194032Historyczna jednostka gęstości w układzie grawitacyjnym stopa-funt-sekunda (ang. FPS) powstała przez podzielenie jednostki masy slug (1 slug) przez jednostkę objętości stopa sześcienna (1 ft³). Jeden slug na stopę sześcienną (1 slug/ft³) odpowiada w przybliżeniu trzydziestu dwóm funtom na stopę sześcienną (~32.174 lb/ft³).1 slugft3=1 lb×przyspieszenie ziemskies2ftft31 lb×9.80665 ms2s20.3048 mft332.1740485564304462 lbft3\begin{aligned}1\ \dfrac{slug}{ft^3} &= \dfrac{1\ lb \times \text{przyspieszenie ziemskie} \cdot s^2}{ft \cdot ft^3} \approx \\&\approx \dfrac{1\ lb \times 9.80665\ \frac{\cancel{m}}{\cancel{s^2}} \cdot \cancel{s^2}}{0.3048\ \cancel{m} \cdot ft^3} \approx \\&\approx 32.1740485564304462\ \dfrac{lb}{ft^3}\end{aligned}
psi na 1000 stópShow sourcepsi1000ft\frac{psi}{1000ft}psi/1000ft0.433527504Jednna dwunastotysięczna funta na cal sześcienny (1/12000 lb/ft³). Zobacz jednostkę funt na cal sześcienny aby dowiedzieć się więcej.1 psi1000 ft=1 lb/in21000 12 in=112000 lbin31\ \frac{psi}{1000\ ft} = \frac{1\ lb/in^2}{1000\ \cdot 12\ in} = \frac{1}{12000}\ \frac{lb}{in^3}

inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
gęstość Ziemi (średnia)Show sourcedearthd_{earth}earth density0.000181225Średnia gęstość kuli ziemskiej.dZiemia5518.00248310111749kgm3d_{Ziemia} \approx 5518.00248310111749 \frac{kg}{m^3}
gęstość wody (0 °C)Show sourcedH2O (0C)d_{H_2O\ (0 ^\circ C)}water (0 °C)0.000100018Gęstość wody w temperaturze zera stopni celsjusza (0°C) pod ciśnieniem normalnym (1013.25 hPa).dH2O (0C)999.82kgm3d_{H_2O\ (0^{\circ}C)} \approx 999.82 \frac{kg}{m^3}
gęstość wody (20 °C)Show sourcedH2O (20C)d_{H_2O\ (20 ^\circ C)}water (20 °C)0.000100171Gęstość wody w temperaturze dwudziestu stopni celsjusza (20°C) pod ciśnieniem normalnym (1013.25 hPa).dH2O (20C)998.29kgm3d_{H_2O\ (20^{\circ}C)} \approx 998.29 \frac{kg}{m^3}
gęstość wody (4 °C)Show sourcedH2O (4C)d_{H_2O\ (4 ^\circ C)}water (4 °C)0.001Gęstość wody w temperaturze czterech stopni celsjusza (4°C) pod ciśnieniem normalnym (1013.25 hPa).dH2O (4C)1000kgm3d_{H_2O\ (4^{\circ}C)} \approx 1000 \frac{kg}{m^3}

Trochę informacji#

 • ⓘ Zapamiętaj: Gęstość to wielkość fizyczna określająca stosunek masy do objętości jaką ta masa zajmuje.
 • Gęstość oznaczamy najczęściej symbolem d lub małą, grecką literą ρ (wymowa: ro).
 • Jeśli masa próbki to m, a zajmowana przez nią objętość V, to gęstość substancji, z której jest ona złożona możemy obliczyć stosując następujący wzór:
  d=mVd = \dfrac{m}{V}
  gdzie:
  • d = gęstość substancji, z której wykonana jest próbka,
  • m = masa próbki,
  • V = objętość zajmowana przez próbkę.
 • Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny:
  kgm3\dfrac{kg}{m^3}
 • Gęstość jest charakterystyczną cechą substancji. Przykładem substancji o dość dużej gęstości jest stal, a o małej styropian.
  ⓘ Przykład: Biorąc do ręki niewielką stalową kulkę bez trudu odczujemy jej masę. Jeśli dla porównania wzięlibyśmy analogiczną (czytaj: o identycznych rozmiarach) kulkę wykonaną ze styropianiu, to szybko zorientujemy się, że w porównaniu do poprzedniej waży ona niewiele. Dzieje się tak, ponieważ stal ma znacznie większą gęstość od styropianiu.
 • Substancje o dużej gęstości są dobrymi izolatorami akustycznymi. Przykładowo, wykonanie ścian pomieszczenia z grubej warstwy betonu (materiał o wysokiej gęstości) sprawi, że to co dzieje się w środku będzie bardzo słabo słyszalne na zewnątrz.
 • Izolacja akustyczna nie idzie jednak w parze z izolacją termiczną. Przykładowo: styropian (materiał o bardzo małej gęstości) jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, ale jest bezużyteczny jako izolator akustyczny.
 • ⚠ UWAGA! Substancje mogą zmieniać swoją gęstość w zależności od temperatury i ciśnienia. Dlatego tabele gęstości zawierają również warunki w jakich została ona zmierzona.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.