Tabela konfiguracji elektronowej pierwiastków
Tabela zawiera konfigurację elektronową pierwiastków w stanie podstawowym.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

Konfiguracja elektronowa#

Liczba atomowaNazwa pierwiastkaSymbol pierwiastka1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p5d5f6s6p6d7s
1WodórH1-----------------
2HelHe2-----------------
3LitLi21----------------
4BerylBe22----------------
5BorB221---------------
6WęgielC222---------------
7AzotN223---------------
8TlenO224---------------
9FluorF225---------------
10NeonNe226---------------
11SódNa22261-------------
12MagnezMg22262-------------
13GlinAl222621------------
14KrzemSi222622------------
15FosforP222623------------
16SiarkaS222624------------
17ChlorCl222625------------
18ArgonAr222626------------
19PotasK222626-1----------
20WapńCa222626-2----------
21SkandSc22262612----------
22TytanTi22262622----------
23WanadV22262632----------
24ChromCr22262651----------
25ManganMn22262652----------
26ŻelazoFe22262662----------
27KobaltCo22262672----------
28NkielNi22262682----------
29MiedźCu222626101----------
30CynkZn222626102----------
31GalGa2226261021---------
32GermanGe2226261022---------
33ArsenAs2226261023---------
34SelenSe2226261024---------
35BromBr2226261025---------
36KryptonKr2226261026---------
37RubidRb228261026--1-------
38StrontSr228261026--2-------
39ItrY2282610261-2-------
40CyrkonZr2282610262-2-------
41NiobNb2282610264-1-------
42MolibdenMo2282610265-1-------
43TechnetTc2282610266-1-------
44RutenRu2282610267-1-------
45RodRh2282610268-1-------
46PalladPd22826102610---------
47SrebroAg22826102610-1-------
48KadmCd22826102610-2-------
49IndIn22826102610-21------
50CynaSn22826102610-22------
51AntymonSb22826102610-23------
52TellurTe22826102610-24------
53JodI22826102610-25------
54KsenonXe22826102610-26------
55CezCs22826102610-26--1---
56BarBa22826102610-26--2---
57LantanLa22826102610-261-2---
58CerCe22826102610226--2---
59PrazeodymPr22826102610326--2---
60NeodymNd22826102610426--2---
61PrometPm22826102610526--2---
62SamarSm22826102610626--2---
63EuropEu22826102610726--2---
64GadolinGd228261026107261-2---
65TerbTb22826102610926--2---
66DysprozDy228261026101026--2---
67HolmHo228261026101126--2---
68ErbEr228261026101226--2---
69TulTm228261026101326--2---
70IterbYb228261026101426--2---
71LutetLu2282610261014261-2---
72HafnHf2282610261014262-2---
73TantalTa2282610261014263-2---
74WolframW2282610261014264-2---
75RenRe2282610261014265-2---
76OsmOs2282610261014266-2---
77IrydIr2282610261014267-2---
78PlatynaPt2282610261014269-1---
79ZłotoAu22826102610142610-1---
80RtęćHg22826102610142610-2---
81TalTl22826102610142610-21--
82OłówPb22826102610142610-22--
83BizmutBi22826102610142610-23--
84PolonPo22826102610142610-24--
85AstatAt22826102610142610-25--
86RadonRn22826102610142610-26--
87FransFr22826102610142610-26-1
88RadRa22826102610142610-26-2
89AktynAc22826102610142610-2612
90TorTh22826102610142610-2622
91ProtaktynPa2282610261014261022612
92UranU2282610261014261032612
93NeptunNp2282610261014261042612
94PlutonPu22826102610142610626-2
95AmerykAm22826102610142610726-2
96KiurCm2282610261014261072612
97BerkelBk22826102610142610926-2
98KalifornCf228261026101426101026-2
99EinsteinEs228261026101426101126-2
100FermFm228261026101426101226-2
101MendelewMd228261026101426101326-2
102NobelNo228261026101426101426-2
103LorensLr22826102610142610142612
104RutherfordRf22826102610142610142622

Trochę informacji#

 • Stan kwantowy elektronu opisywany jest przez funkcję matematyczną zwaną funkcją falową.
 • Funkcja opisująca stan pojedynczego elektronu nazywana jest orbitalem. W przypadku elektronów znajdujących się w pojedynczym atomie stosuje się określenie orbital atomowy. Jeśli elektron jest częścią cząsteczki chemicznej, stosuje się pojęcie orbitalu molekularnego.
 • Orbital atomowy zależy parametrycznie od kilku zmiennych:
  • tzw. głównej liczby kwantowej n, przyjmuje wartości naturalne 1,2,3,... Określa numer energii elektronu i przypisuje numer powłoce elektronowej. Często zamiast liczb 1,2,3,... stosuje się oznaczenia literowe K,L,M,N...,
  • tzw. poboczna liczba kwantowa l, przyjmuje wartości całkowite 0,1,2,..., n-1. Określa numer podpowłoki, do której przypisany jest elektron oraz jego orbitalny momentu pędu. Często zamiast liczb 0,1,2,... stosuje się oznaczenia literowe s,p,d,f...,
  • tzw. magnetyczna liczba kwantowa m, przyjmuje wartości całkowite -l,..., -1, 0, 1, ..., l. Określa numer rzutu orbitalnego momentu pędu na wybraną oś,
  • tzw. spinowa liczba kwantowa s, przyjmuje wartości -1/2 lub +1/2. Określa dodatkowy, wewnętrzny moment pędu elektronu, który nie ma odpowiednika klasycznego.
 • Zgodnie z zasadą Pauliego w atomie nie mogą istnieć 2 elektrony znajdujące się w identycznym stanie kwantowym, czyli w stanie opisywanym identycznymi liczbami kwantowymi. Z tego powodu elektrony w atomach przyjmują kolejne stany począwszy od tego charakteryzującego się najniższą energią.
 • Konfiguracja elektronowa pokazuje w jakich stanach znajdują się poszczególne elektrony w atomie. Wizualnie mówimy, że konfiguracja elektronowa określa rozmieszczenie elektronów na powłokach i podpowłokach.
 • Konfiguracje elektronowe pierwiastków dotyczą stanu podstawowego czyli takiego, w którym wszystkie elektrony charakteryzują się najniższą możliwą energią. Kiedy atom ulega wzbudzeniu, jeden lub większa liczba elektronów przechodzi do stanu o wyższych energiach, a więc konfiguracja elektronowa atomu wzbudzonego jest inna.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.