Limity wpłat na IKE i IKZE
Tabela zawiera limity wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Tabela zawiera zarówno dane biężące jak i historyczne.

Na chłopski rozum

W 2019 roku limit wpłat IKE wynosi 14295.00 złotych, a na konto IKZE 5718.00 złotych.
W roku ubiegłym (2018) limity te wynosiły odpowiednio: 13329.00 złotych (IKE) oraz 5331.60 złotych (IKZE).
Oznacza to, że limit wpłat na konto IKE zmienił się o 7.25%, a na konto IKZE o 7.25%.
A Ty przelałeś(aś) już tegoroczne nadwyżki na swoje konto emerytalne?

IKE i IKZE: Limity wpłat

RokIKE
[PLN]
IKZE
[PLN]
201914 2955 718,00
201813 3295 331,60
201712 7895 115,60
201612 1654 866,00
201511 8774 750,80
201411 2384 495,20
201311 1394 231,20
201210 5784 030,80
201110 077-
20109 579-
20099 579-
20084 055-
20073 697-
20063 521-
20053 635-
20043 435-

Trochę informacji

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) stanowią tzw. III filar emerytalny w Polsce.
 • Zarówno IKE jak i IKZE są formą dobrowolnego oszczędzania na swoją emeryturę.
 • Oszczędzanie w ramach IKE lub IKZE wiąże się z pewnymi ulgami w stosunku do innych, powszechnie dostępnych metod np. "zwykłych" lokat bankowych. Najważniejsze z nich zestawiono poniżej.
  • W przypadku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne):
   • zyski z inwestycji nie są obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatkiem Belki, 19%).
  • W przypadku IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego):
   • tak jak w przypadku IKE - zwolnienie z podatku Belki,
   • wpłaty dokonywane na konto można odliczyć od podstawy opodatkowania, zmniejszając tym samym podatek należy Urzędowi Skarbowemu w danym roku podatkowym.
 • Aby zapobiec możliwym nadużyciom np. wykorzystywania kont IKE lub IKZE do innych celów niż oszczędzania na emeryturę, na oba z nich wprowadzono pewne ograniczenia. Najważniejsze z nich to:
  • W przypadki IKE (Indywidualne Konto Emerytalne):
   • wpłaty nie mogą przekroczyć trzykrotności prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok,
   • w przypadku wypłaty środków przed ukończeniem 60 roku życia, konieczność zapłacenia podatku Belki od uzyskanych zysków.
  • W przypadki IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego):
   • wpłaty nie mogą przekroczyć 1,2 krotności prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok,
   • w przypadku wypłaty środków przed ukończeniem 65 rokiem życia, konieczność zapłacenia podatku Belki od uzyskanych zysków,
   • w przypadku wypłaty środków po ukończeniu 65 roku życia zapłacimy podatek dochodowy (PIT) w wysokości 10% od całej wypłacanej kwoty.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.