Kalkulator kosztów używania pojazdu do celów służbowych
Ten kalkulator oblicza kwotę należną za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych na podstawie miesięcznego ryczałtu.

Dane do obliczeń#

Rodzaj pojazdu
Stawka za kilometrzł/km
Miesięczny limit kilometrówkm
Dni nieobecności w miesiącu
(urlop + choroba)

Na chłopski rozum#

Ten kalkulator oblicza kwotę przysługującą za wykorzystanie prywatnego pojazdu, wypłacaną w formie z góry ustalonego ryczałtu.
Wysokość miesięcznego ryczałtu nie zależy od liczby faktycznie przejechanego dystansu, ale od przyznanego limitu kilometrów.

Przysługujący Ci limit to 100 kilometrów miesięcznie, liczonych po 0.5214 złotych każdy.
Należny ryczałt miesięczny wynosi więc: 100 km × 0.5214 zł/km = 52.14 zł.
Ryczałt dzienny wynosi zaś 1/22 powyższej kwoty czyli: 52.14 zł / 22 = 2.37 zł.
Szerokiej drogi!

Wyniki#

Sposób rozliczaniaryczałt
Ryczałt miesięczny52.14
Ryczałt dzienny2.37
Kwota za dni wolne0.00
Do wypłaty52.14

Trochę informacji#

 • W Polsce istnieją dwa sposoby, w jaki pracodawca może zwracać pracownikowi koszty poniesione w związku z użyciem jego prywatnego pojazdu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Metody te to ryczałt samochodowy (stała kwota wypłacana co miesiąc pracownikowi) oraz tzw. kilometrówka (oparta na ilości realnie przejechanych kilometrów).
 • Ten kalkulator oblicza kwotę należną w formie ryczałtu. Jeśli interesuje Cię zwrot kosztów obliczony na podstawie liczby faktycznie przejechanych kilometrów (potoczna kilometrówka) sprawdź nasz inny kalkulator: Kilometrówka.
 • Pracodawca może refundować pracownikowi koszty użycia prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych - przyznając mu ryczałt pieniężny.
 • Limit miesięczny kilometrów dla jazd lokalnych ustala pracodawca. Nie może on jednak przekroczyć:
  • 300 km - w gminach i miastach do 100.000 mieszkańców,
  • 500 km - w gminach i miastach 100.000 - 500.000 mieszkańców,
  • 700 km - w gminach i miastach ponad 500.000 mieszkańców,
  • 1500 km - dla pojazdów do celów służbowych w służbie leśnej,
  • 3000 km - dla pojazdów do celów służbowych w służbach ratowniczych i w innych właściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków, albo skutków katastrofy ekologicznej
  Limity te ustanowione są w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.".
 • Za każdy dzień nieobecności w pracy (urlop, choroba itp.), kwota do wypłaty obniżana jest o 1/22 ryczałtu miesięcznego.
 • W większości przypadków ryczałt jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.