Konwerter stężenia procentowe na molowe
Kalkulator zamienia stężenie molowe na procentowe i odwrotnie.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Co chcesz dziś policzyć?

Wybierz przypadek, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji

Dane do obliczeń - tutaj wprowadź wartości, które znasz

Stężenie molowe (Cm)
=>
Stężenie procentowe (Cp)
<=
Masa molowa (M)
<=
Gęstość (d)
<=

Normalizacja jednostek

Stężenie procentowe (Cp)Show source98 [/00]98\ \left[\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}\right]
Gęstość (d)Show source1840 [gdm3]1840\ \left[\frac{g}{dm^3}\right]
Masa molowa (M)Show source98.079 [gmol]98.079\ \left[\frac{g}{mol}\right]
Stężenie molowe (Cm)

Wynik: Stężenie molowe (Cm)

Podsumowanie
Użyty wzórShow sourceCm=CpdM100 Cm=\frac{ Cp\cdot d}{ M\cdot100}
WynikShow source18.384818.3848
Wynik numerycznieShow source18.3848 [moldm3]18.3848\ \left[\frac{mol}{dm^3}\right]
Wynik krok po kroku
1Show source98184098.07910098\cdot\frac{1840}{98.079\cdot100}Skrócono wyrażenia
2Show source989298.079598\cdot\frac{92}{98.079\cdot5}Wykonano działanie arytmetyczne
3Show source9892490.39598\cdot\frac{92}{490.395}Wykonano działanie arytmetyczne
4Show source980.187698\cdot0.1876Wykonano działanie arytmetyczne
5Show source18.384818.3848Wynik
Wynik numerycznie krok po kroku
1Show source18.384818.3848Wynik
Normalizacja jednostek
Show source18.3848 [moldm3]18.3848\ \left[\frac{mol}{dm^3}\right]

Trochę informacji

 • Stężenie określa ilość substancji w mieszaninie, najczęściej roztworze.
 • Stężenie molowe to liczba moli substancji przypadających na jednostkę objętości roztworu.
  Cm=nVC_m = \frac{n}{V}
  gdzie:
  • CmC_m - stężenie molowe roztworu,
  • nn - ilość moli substancji w roztworze,
  • VV - objętość roztworu.
 • Podstawową jednostką stężenia molowego jest mol na decymetr sześcienny:
  moldm3\frac{mol}{dm^3}
 • Stężenie procentowe (wagowe) określa ilość gramów substancji przypadających na 100 gramów roztworu wyrażoną w procentach.
  Cp=msmr×100%C_p = \frac{m_s}{m_r} \times 100\%
  gdzie:
  • CpC_p - stężenie procentowe roztworu (wagowe),
  • msm_s - masa substancji,
  • mrm_r - masa roztworu.
 • Aby przeliczyć stężenie procentowe na molowe można skorzystać z następującego wzoru:
  Cm=Cp×dM×100C_m = \frac{C_p \times d}{M \times 100}
  gdzie:
  • CmC_m - stężenie molowe,
  • CpC_p - stężenie procentowe,
  • dd - gęstość roztworu,
  • MM - masa molowa substancji.
 • Aby przeliczyć stężenie molowe na procentowe można skorzystać z następującego wzoru:
  Cp=Cm×M×100dC_p = \frac{C_m \times M \times 100}{d}
  gdzie:
  • CpC_p - stężenie procentowe,
  • CmC_m - stężenie molowe,
  • dd - gęstość roztworu,
  • MM - masa molowa substancji.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.