Tabela jednostek miar w układzie SI
Tabela zestawia różne jednostki (kilogram, metr, amper itd.) z odpowiadającymi im wielkościami fizycznymi (miarą). Uwzględniono zarówno jednostki podstawowe układu SI, jak również wybrane jednostki pochodne.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Jednostki podstawowe układu SI#

NazwaSymbolMiara
metrShow sourcemmdługość
kilogramShow sourcekgkgmass
sekundaShow sourcessczas
amperShow sourceAAnatężenie prądu elektrycznego
kelwinShow sourceKKtemperatura termodynamiczna
molShow sourcemolmolliczność materii
kandelaShow sourcecdcdnatężenie oświetlenia

Wybrane jednostlki pochodne#

NazwaSymbolMiara
radianShow sourceradradkąt płaski
steradianShow sourcesrsrkąt bryłowy
hercShow sourceHzHzczęstotliwość
niutonShow sourceNNsiła
paskalShow sourcePaPaciśnienie, naprężenie
dżulShow sourceJJenergia, praca, ciepło
watShow sourceWWmoc, strumień promieniowania
kulombShow sourceCCładunek elektryczny
woltShow sourceVVnapięcie elektryczne, siła elektromotoryczna (SEM)
faradShow sourceFFpojemność elektryczna
omShow sourceΩ\Omegarezystancja
simensShow sourceSSprzewodność elektryczna
weberShow sourceWbWbstrumień magnetyczny
teslaShow sourceTTindukcja magnetyczna
henrShow sourceHHindukcyjność
stopień CelsiuszaShow sourceC^{\circ}Ctemperatura względna do 273.15K
lumenShow sourcelmlmstrumień świetlny
luksShow sourcelxlxnatężenie oświetlenia
bekerelShow sourceBqBqaktywność ciała promieniotwórczego
grejShow sourceGyGydawka pochłonięta
siwertShow sourceSvSvrównoważnik dawki pochłoniętej
katalShow sourcekatkataktywność katalityczna
metr kwadratowyShow sourcem2m^2pole powierzchni
metr sześciennyShow sourcem3m^3objętość
metr na sekundęShow sourcems\frac{m}{s}prędkość
metr na sekundę do kwadratuShow sourcems2\frac{m}{s^2}przyspieszenie
kilogram na metr sześciennyShow sourcekgm3\frac{kg}{m^3}gęstość
niuton na metr do kwadratuShow sourceNm2\frac{N}{m^2}ciężar właściwy
wolt na metrShow sourceVm\frac{V}{m}natężenie pola elektrycznego
amper na metrShow sourceAm\frac{A}{m}natężenie pola magnetycznego

Trochę informacji#

  • Aby określić wartość wybranej wielkości fizycznej (np. masy) potrzebny jest wzorzec względem, którego dokonamy porównania. Taki wzorzec nazywamy jednostką miary.
  • Teoretycznie istnieje dowolność w wyborze jednostek miar, jednak ze względów praktycznych, wybiera się je tak, aby posługiwanie się nimi było możliwe łatwe.
  • W celu standaryzacji, jednostki miar grupowane są w tzw. systemy jednostek miar. Obecnie w większości regionów świata obowiązujący układ jednostek miar to układ SI.
  • Przykładem jednostki miary jest kilogram. Dokonując pomiaru masy określamy ile razy cięższy lub ile razy lżejszy jest badany przedmiot względem wzorca o masie jednego kilograma. Chyba najbardziej bezpośrednim przykładem takiego pomiaru jest użycie wagi szalkowej, gdzie po jednej stronie umieszczamy badany przedmiot, a po drugiej odważniki o określonych masach.
  • W przypadku kilograma jednostka miary zdefiniowana jest przez fizycznie istniejący przedmiot, jednak nie zawsze jest to możliwe. Przykładowo jedną sekundę definiuje się jako czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F=3 i F=4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.