Konwerter jednostek ilości danych
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek ilości danych. Bity, bajty, megabajty, gigabity itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024. Kalkulator obsługuje też kilka mniej standardowych jednostek jak nibble, pixele (24/48-bit), słowa itp.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

podstawowe#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bityShow sourcebbb8Najmniejsza jednostka informacji. Bit może przyjmować jeden z dwóch stanów oznaczanych w zależności od kontekstu:
 • prawda i fałsz,
 • 1 i 0,
 • -1 i 1,
 • tak i nie,
 • itd.
bajtyShow sourceBBB1Odpowiednik ośmiu bitów. Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 B=8 b1\ B = 8\ b

inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
nibbleShow source--2Odpowiednik czterech bitów. Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 nibble=4 b=12 B1\ nibble = 4\ b = \frac{1}{2}\ B
oktetShow source--1Inna nazwa dla bajta. Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 oktet=1 B=8 b1\ oktet = 1\ B = 8\ b
słowo 16-bitShow source--0.5Odpowiednik szesnastu bitów (16b) lub dwóch bajtów (2B). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.16b=2B16b = 2B
słowo 24-bit (piksel RGB)Show source--0.333333333Odpowiednik dwudziestu czterech bitów (24b) lub trzech bajtów (3B). Ilość danych potrzebna do zakodowania jednego piksela w formace RGB (bez kanału przezroczystości). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.24b=3B24b = 3B
słowo 32-bitShow source--0.25Odpowiednik trzydziestu dwóch bitów (32b) lub czterech bajtów (4B). Ilość danych potrzebna do zakodowania jednego piksela w formace RGB (wliczając kanał przezroczystości). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.32b=4B32b = 4B
słowo 48-bit (piksel HDRI)Show source--0.166666667Odpowiednik czterdziestu ośmiu bitów (48b) lub sześciu bajtów (6B). Ilość danych potrzebna do zakodowania jednego piksela w formace HDRI. Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.48b=6B48b = 6B
słowo 64-bitShow source--0.125Odpowiednik sześćdziesięciu czterech bitów (64b) lub ośmiu bajtów (8B). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.64b=8B64b = 8B
słowo 128-bitShow source--0.0625Odpowiednik stu dwudziestiu ośmiu bitów (128b) lub szesnastu bajtów (16B). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.128b=16B128b = 16B
słowo 256-bitShow source--0.0625Odpowiednik dwustu pięćdziesięciu sześciu bitów (256b) lub trzydziestu dwóch bajtów (32B). Zobacz jednostkę bit lub bajt aby dowiedzieć się więcej.256b=32B256b = 32B
dword (słowo podwójne)Show source--0.25Odpowiednik trzydziestu dwóch bitów (32b). Wielkość słowa maszynowego w architekturze IA-32.dword=4B=32bdword = 4B = 32b
qword (słowo poczwórne)Show source--0.125Odpowiednik sześdziesięciu czterech bitów (64b). Wielkość słowa maszynowego w architekturze x64.qword=8B=64bqword = 8B = 64b
tword (słowo 80-bit)Show source--0.1Odpowiednik dziesięciu bajtów (10B) lub osiemdziesięciu bitów (80b). Rozmiar rejestrów koprocesora x87 (st0-st7).tword=10B=80btword = 10B = 80b
dqword (słowo ośmiokrotne)Show source--0.0625Odpowiednik stu dwudziestu ośmiu bitów (128b) lub szesnastu bajtów (16B). Rozmiar rejestrów MMX (mm0-mm7).dqword=16B=128bdqword = 16B = 128b

bity - podstawa 1024#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kibi-bityShow sourceKibKibKib0.0078125Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech bitów (1024 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 Kib=1024 b1\ Kib = 1024\ b
mebi-bityShow sourceMibMibMib0.000007629Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech kibi-bitów (1024 Kib). Zobacz jednostkę kibi-bit aby dowiedzieć się więcej.1 Mib=1024 Kib=1048576 b1\ Mib = 1024\ Kib = 1048576\ b
gibi-bityShow sourceGibGibGib7.450580597×10-9Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech mebi-bitów (1024 Mib). Zobacz jednostkę mebi-bit aby dowiedzieć się więcej.1 Gib=1024 Mib==1048576 Kib==1073741824 b\begin{aligned}1\ Gib &= 1024\ Mib =\\&= 1048576\ Kib =\\&= 1073741824\ b\end{aligned}
tebi-bityShow sourceTibTibTib7.275957614×10-12Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech gibi-bitów (1024 Gib). Zobacz jednostkę gibi-bit aby dowiedzieć się więcej.1 Tib=1024 Gib==1048576 Mib==1073741824 Kib==1099511627776 b\begin{aligned}1\ Tib &= 1024\ Gib =\\&= 1048576\ Mib =\\&= 1073741824\ Kib =\\&= 1099511627776\ b\end{aligned}
pebi-bityShow sourcePibPibPib7.105427358×10-15Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech tebi-bitów (1024 Pib). Zobacz jednostkę tebi-bit aby dowiedzieć się więcej.1 Pib=1024 Tib==1048576 Gib==1073741824 Mib==1099511627776 Kib==1125899906842624 b\begin{aligned}1\ Pib &= 1024\ Tib =\\&= 1048576\ Gib =\\&= 1073741824\ Mib =\\&= 1099511627776\ Kib =\\&= 1125899906842624\ b\end{aligned}

bajty - podstawa 1024#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kibi-bajtyShow sourceKiBKiBKiB0.000976563Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech bajtów (1024 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 KiB=1024 B1\ KiB = 1024\ B
mebi-bajtyShow sourceMiBMiBMiB9.536743164×10-7Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech kibi-bajtów (1024 KiB). Zobacz jednostkę kibi-bajt aby dowiedzieć się więcej.1 MiB=1024 KiB=1048576 B1\ MiB = 1024\ KiB = 1048576\ B
gibi-bajtyShow sourceGiBGiBGiB9.313225746×10-10Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech mebi-bajtów (1024 MiB). Zobacz jednostkę mebi-bajt aby dowiedzieć się więcej.1 GiB=1024 MiB==1048576 KiB==1073741824 B\begin{aligned}1\ GiB &= 1024\ MiB =\\&= 1048576\ KiB =\\&= 1073741824\ B\end{aligned}
tebi-bajtyShow sourceTiBTiBTiB9.094947018×10-13Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech gibi-bajtów (1024 GiB). Zobacz jednostkę gibi-bajt aby dowiedzieć się więcej.1 TiB=1024 GiB==1048576 MiB==1073741824 KiB==1099511627776 B\begin{aligned}1\ TiB &= 1024\ GiB =\\&= 1048576\ MiB =\\&= 1073741824\ KiB =\\&= 1099511627776\ B\end{aligned}
pebi-bajtyShow sourcePiBPiBPiB8.881784197×10-16Odpowiednik tysiąc dwudziestu czterech tebi-bajtów (1024 TiB). Zobacz jednostkę tebi-bajt aby dowiedzieć się więcej.1 PiB=1024 TiB==1048576 GiB==1073741824 MiB==1099511627776 KiB==1125899906842624 B\begin{aligned}1\ PiB &= 1024\ TiB =\\&= 1048576\ GiB =\\&= 1073741824\ MiB =\\&= 1099511627776\ KiB =\\&= 1125899906842624\ B\end{aligned}

bity - podstawa 1000#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kilo-bityShow sourcekbkbkb0.008Odpowiednik tysiąca bitów (1000 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 kb=1000 b1\ kb = 1000\ b
mega-bityShow sourceMbMbMb0.000008Odpowiednik miliona bitów (1000000 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 Mb=1 000 000 b=106 b1\ Mb = 1\ 000\ 000\ b = 10^6\ b
giga-bityShow sourceGbGbGb8×10-9Odpowiednik miliarda bitów (109 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 Gb=1 000 000 000 b=109 b1\ Gb = 1\ 000\ 000\ 000\ b = 10^9\ b
tera-bityShow sourceTbTbTb8×10-12Odpowiednik biliona bitów (1012 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 Tb=1 000 000 000 000 b=1012 b1\ Tb = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ b = 10^{12}\ b
peta-bityShow sourcePbPbPb8×10-15Odpowiednik biliarda bitów (1015 b). Zobacz jednostkę bit aby dowiedzieć się więcej.1 Pb=1 000 000 000 000 000 b=1015 b1\ Pb = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ b = 10^{15}\ b

bajty - podstawa 1000#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kilo-bajtyShow sourcekBkBkB0.001Odpowiednik tysiąca bajtów (1000 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 kB=1000 B1\ kB = 1000\ B
mega-bajtyShow sourceMBMBMB0.000001Odpowiednik miliona bajtów (1000000 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 MB=1 000 000 b=106 B1\ MB = 1\ 000\ 000\ b = 10^6\ B
giga-bajtyShow sourceGBGBGB1×10-9Odpowiednik miliarda bajtów (109 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 GB=1 000 000 000 b=109 B1\ GB = 1\ 000\ 000\ 000\ b = 10^9\ B
tera-bajtyShow sourceTBTBTB1×10-12Odpowiednik biliona bajtów (1012 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 TB=1 000 000 000 000 b=1012 B1\ TB = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ b = 10^{12}\ B
peta-bajtyShow sourcePBPBPB1×10-15Odpowiednik biliarda bajtów (1015 B). Zobacz jednostkę bajt aby dowiedzieć się więcej.1 Pb=1 000 000 000 000 000 b=1015 B1\ Pb = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ b = 10^{15}\ B

Nośniki danych#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
dyskietka 1.20MBShow sourceFDD120FDD120FDD1208.138020833×10-7Pojemność dyskietki 5¼ cala wysokiej gęstości (HD).1 dyskietka 51/4 cala HD=1200 kB1\ \text{dyskietka}\ 5 ^1/_4\ \text{cala HD} = 1200\ kB
dyskietka 1.44MBShow sourceFDD144FDD144FDD1446.781684028×10-7Pojemność dyskietki 3½ cala wysokiej gęstości (HD).1 dyskietka 31/2 cala HD=1440 kB1\ \text{dyskietka}\ 3 ^1/_2\ \text{cala HD} = 1440\ kB
CD 650MBShow sourceCD650CD650CD6501.467191256×10-9Pojemność płyty kompaktowej 650 megabajtów.1 płyta CD (650)=650 MiB1\ \text{płyta CD (650)} = 650\ MiB
CD 700MBShow sourceCD700CD700CD7001.362391881×10-9Pojemność płyty kompaktowej 700 megabajtów.1 płyta CD (700)=700 MiB1\ \text{płyta CD (700)} = 700\ MiB
CD 800MBShow sourceCD800CD800CD8001.192092896×10-9Pojemność płyty kompaktowej 800 megabajtów.1 płyta CD (800)=800 MiB1\ \text{płyta CD (800)} = 800\ MiB
CD 870MBShow sourceCD870CD870CD8701.096177375×10-9Pojemność płyty kompaktowej 870 megabajtów.1 płyta CD (870)=870 MiB1\ \text{płyta CD (870)} = 870\ MiB
DVD (jedna warstwa)Show sourceDVD5DVD5DVD52.126307248×10-10Pojemność jednowarstwowej płyty DVD.1 płyta DVD5=4.38 GiB1\ \text{płyta DVD5} = 4.38\ GiB
DVD (dwie warstwy)Show sourceDVD7DVD7DVD71.178889335×10-10Pojemność dwuwarstwowej płyty DVD.1 płyta DVD7=7.90 GiB1\ \text{płyta DVD7} = 7.90\ GiB
Blu-ray (single layer)Show sourceBD1BD1BD13.725290298×10-11Pojemność jednowarstwowej płyty Blu-ray.1 płyta BD-SL=23866 MiB23.3 GiB\begin{aligned}1\ \text{płyta BD-SL} &= 23866\ MiB \approx\\&\approx 23.3\ GiB\end{aligned}
Blu-ray (dwie warstwy)Show sourceBD2BD2BD21.862645149×10-11Pojemność dwuwarstwowej płyty Blu-ray.1 płyta BD-DL=47732 MiB46.61 GiB\begin{aligned}1\ \text{płyta BD-DL} &= 47732\ MiB \approx\\&\approx 46.61\ GiB\end{aligned}
Blu-ray (BDXL3 100GB)Show sourceBD100BD100BD1009.313225746×10-12Pojemność trójwarstwowej płyty Blu-ray.1 płyta BD-XL3=95466 MiB93.23 GiB\begin{aligned}1\ \text{płyta BD-XL3} &= 95466\ MiB \approx\\&\approx 93.23\ GiB\end{aligned}
Blu-ray (BDXL4 128GB)Show sourceBD128BD128BD1287.275957614×10-12Pojemność czterowarstwowej płyty Blu-ray.1 płyta BD-XL4=122072 MiB119.21 GiB\begin{aligned}1\ \text{płyta BD-XL4} &= 122072\ MiB \approx\\&\approx 119.21\ GiB\end{aligned}

Trochę informacji#

 • Podstawową i najmniejszą jednostką ilości informacji jest jeden bit.
 • Druga najpopularniejsza jednostka - bajt - jest równoważna 8 bitom.
 • W przeszłości jeden bajt nie był ściśle zdefiniowany i zwykle utożsamiano go z ilością bitów przetwarzanych jednocześnie przez komputer. Definicja taka ma jednak jedynie znaczenie historyczne. Obecnie, pomimo, że konstrukcje komputerów nadal ewoluują, to przez jeden bajt rozumiemy dokładnie 8 bitów.
 • Skrót odpowiadający jednemu bitowi to mała litera b (1b), natomiast jednemu bajtowi duża litera B (1B). Użycie tej samej litery do oznaczenia dwóch różnych jednostek często prowadzi do nieporozumień.
  Na przykład przepustowości łącz internetowych są zwyczajowo podawane w bitach na sekundę (i jednostkach pochodnych) np. 10Mb/s (10 megabitów na sekundę). Ponieważ mniej zorientowani użytkownicy często odczytywali tą liczbę błędnie jako 10 megabajtów, często zamiast skrótu Mb stosuje się formę pełną Mbit, aby podkreślić, że w tym przypadku mamy na myśli bity, a nie bajty.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Nie do końca poważnie#

 • Dwaj informatycy przed imprezą:
  Maciek: Stary, to będzie świetna impreza. Nie pożałujesz gdy przyjdziesz!
  Jarek: A dużo będzie dziewczyn?
  Maciek: No pewnie! Całe 5 gigabajtów!

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.