Generator liczb losowych
Generator liczb losowych lub losowych fragmentów tekstu (łańcuchów znaków). Dzięki temu kalkulatorowi możesz również wygenerować losowe hasła.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

typowe ustawienia (kliknij):32-bit unsigned integer,64-bit unsigned integer,32-bit signed integer,64-bit signed integer,floating point,lotto,password,dice roll
Otwórz szczegółowe ustawienia:
Ustawienia ogólne
Tryb pracy
Ile elementów wylosować
Sortuj wyniki
Liczby - ustawienia
Najmniejsza liczba (minimum)
Największa liczba (maksimum)
Liczba miejsc po przecinku
Tylko unikalne liczby (losowanie bez powtórzeń)
Tekst - ustawienia
Długość (liczba znaków)
Duże litery (A,B,C...)
Małe litery (a,b,c...)
Cyfry (0,1,2...)
Znaki interpunkcyjne (,.:!?)
Znaki specjalne (@#$%^&*)
Nawiasy okrągłe ()
Nawiasy kwadratowe []

Na chłopski rozum#

Chcieliśmy wylosować 5 liczb całkowitych z zakresu od 0 do 4294967295 włącznie.
Istnieje 4294967296 takich liczb.
Znaczy to, że wybraliśmy 5 z 4294967296 możliwych liczb.

Wynik - tu pojawią się wygenerowane liczby lub łańcuchy znaków#

3845741935
3826837808
1790646487
3702292643
4080360073
Generuj więcej wyników

Trochę informacji#

⚠ UWAGA! Dane wygenerowane przez ten kalkulator nie zapewniają bezpieczeństwa na poziomie kryptograficznym. Jeśli potrzebujesz takiego kalkulatora, skontaktuj sie z nami.
  • Zagadnienie generowania liczb losowych jest jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z modelowaniem procesów zachodzących w przyrodzie. Z potrzebą pozyskania ciągu niezależnych od siebie liczb spotykamy się również w przypadku różnego rodzaju gier i loterii.
    Pierwsze sposoby generowania liczb losowych opierały się na obserwacji jakiegoś zjawiska fizycznego – np. liczby oczek, która wypadła na sześciennej kostce do gry. W charakterze generatorów liczb losowych wykorzystywany też był rzut monetą, czy obrót koła ruletki.
  • Wraz z rozwojem komputerów i nieustannym zwiększaniem ich możliwości obliczeniowych realne stało się ich wykorzystywanie do modelowania i symulacji różnych zjawisk. W przypadku potrzeby uzyskania dużej ilości liczb losowych, metody wykorzystywane do gier i hazardu okazały się zbyt kłopotliwe – dlatego też pojawiła się potrzeba wykorzystywania zdobyczy techniki dogenerowania takich liczb.
  • Komputer, jako urządzenie działające w sposób deterministyczny, niezbyt nadaje się do generowania prawdziwie niepowtarzalnych ciągów liczb losowych. W sytuacjach, gdy przypadkowość generowanych liczb ma fundamentalne znaczenie, stosuje się obserwację procesów stochastycznych zachodzących w przyrodzie, których nieprzewidywalność wynika z praw fizyki kwantowej – takich jak promieniotwórczość, szum termiczny, czy szum radiowy.
  • Zachowanie człowieka również może być źródłem liczb losowych – nieprzewidywalność jego zachowania znajduje zastosowanie w generatorach liczb losowych wykorzystywanych w kryptografii (gdzie bardzo ważne jest uzyskanie np. nieprzewidywalnej liczby stanowiącej tzw. ziarno dla algorytmu szyfrującego). Jednym ze sposobów przetworzenia działań człowieka na ciąg liczb losowych jest poproszenie go o wykonanie losowych ruchów myszką bądź wciśnięcie losowych klawiszy. Podstawą wygenerowanych liczb może być tak konkretne miejsce, w którym znajduje się kursor myszy, czy też konkretny klawisz naciśnięty na klawiaturze, ale również i czas pomiędzy kolejnymi zdarzeniami.
  • Wielokrotnie zachodzi również potrzeba wygenerowania liczb losowych bez udziału człowieka i bez możliwości wykorzystania „naturalnego” źródła liczb losowych – stąd też przedmiotem badań naukowców są algorytmy umożliwiające wygenerowanie takich liczb.
  • Algorytmy takie opierają się z reguły na jakiejś formie rekurencji, gdzie pierwsza wartość – nosząca nazwę ziarna albo jądra (ang. seed) jest bądź to ustawiana jako stała, bądź pobierana z jakiegoś innego źródła. Częstokroć wartość ziarna jest to bieżące wskazanie zegara czasu rzeczywistego.
  • Oczywiście, komputer – będąc urządzeniem deterministycznym – nie jest w stanie wygenerować „prawdziwych” liczb losowych – gdyż niezależnie od algorytmu ich generowania liczby zaczną się powtarzać, a uzyskanie dobrego generatora liczb losowych wymagałoby okresów nieosiągalnych w praktyce, dlatego też konieczne staje się rozwiązanie kompromisowe, które okazuje się wystarczające w wielu zastosowaniach. Ze względu na ten fakt liczby generowane algorytmem komputerowym określa się mianem liczb pseudolosowych.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.