Konwerter jednostek oporu elektrycznego
Przelicza wartość oporu elektrycznego (rezystancji) z jednej jednostki na inną np. z omów (Ω) na megaomy (MΩ) lub odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (om) jest równe:#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottaomShow sourceYΩY\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden jottaom to tyle co kwadrylion omów: 1 YΩ=1024 Ω1\ Y\Omega= 10^{24}\ \OmegaShow source......
zetaomShow sourceZΩZ\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden zetaom to tyle co tryliard omów: 1 ZΩ=1021 Ω1\ Z\Omega= 10^{21}\ \OmegaShow source......
eksaomShow sourceEΩE\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden eksaom to tyle co trylion omów: 1 EΩ=1018 Ω1\ E\Omega= 10^{18}\ \OmegaShow source......
petaomShow sourcePΩP\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden petaom to tyle co biliard omów: 1 PΩ=1015 Ω1\ P\Omega= 10^{15}\ \OmegaShow source......
teraomShow sourceTΩT\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden teraom to tyle co bilion omów: 1 TΩ=1012 Ω1\ T\Omega= 10^{12}\ \OmegaShow source......
gigaomShow sourceGΩG\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden gigaom to tyle co miliard omów: 1 GΩ=109 Ω1\ G\Omega= 10^{9}\ \OmegaShow source......
megaomShow sourceMΩM\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden megaom to tyle co milion omów: 1 MΩ=1000000 Ω=106 Ω1\ M\Omega=1000000\ \Omega= 10^{6}\ \OmegaShow source......
kiloomShow sourcekΩk\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden kiloom to tyle co tysiąc omów: 1 kΩ=1000 Ω=103 Ω1\ k\Omega=1000\ \Omega= 10^{3}\ \OmegaShow source......
hektoomShow sourcehΩh\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden hektoom to tyle co sto omów: 1 hΩ=100 Ω=102 Ω1\ h\Omega=100\ \Omega= 10^{2}\ \OmegaShow source......
omShow sourceΩ\OmegaΩShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka oporu elektrycznego w układzie SI. Przewodnik ma oporność wynoszącą jeden om, jeśli po przyłożeniu do jego końców napięcia jednego volta, popłynie prąd o natężeniu jednego ampera.1Ω=1V1A1 \Omega = \dfrac{1V}{1A}Show source......
decyomShow sourcedΩd\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden decyom to tyle co jedna dziesiąta om: 1 dΩ=0.1 Ω=101 Ω1\ d\Omega=0.1\ \Omega= 10^{-1}\ \OmegaShow source......
centyomShow sourcecΩc\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden centyom to tyle co jedna setna om: 1 cΩ=0.01 Ω=102 Ω1\ c\Omega=0.01\ \Omega= 10^{-2}\ \OmegaShow source......
miliomShow sourcemΩm\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden miliom to tyle co jedna tysięczna om: 1 mΩ=0.001 Ω=103 Ω1\ m\Omega=0.001\ \Omega= 10^{-3}\ \OmegaShow source......
mikroomShow sourceμΩ\mu \OmegaµΩShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden mikroom to tyle co jedna milionowa om: 1 μΩ=0.000001 Ω=106 Ω1\ \mu \Omega=0.000001\ \Omega= 10^{-6}\ \OmegaShow source......
nanoomShow sourcenΩn\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden nanoom to tyle co jedna miliardowa om: 1 nΩ=109 Ω1\ n\Omega= 10^{-9}\ \OmegaShow source......
pikoomShow sourcepΩp\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden pikoom to tyle co jedna bilionowa om: 1 pΩ=1012 Ω1\ p\Omega= 10^{-12}\ \OmegaShow source......
femtoomShow sourcefΩf\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden femtoom to tyle co jedna biliardowa om: 1 fΩ=1015 Ω1\ f\Omega= 10^{-15}\ \OmegaShow source......
attoomShow sourceaΩa\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden attoom to tyle co jedna trylionowa om: 1 aΩ=1018 Ω1\ a\Omega= 10^{-18}\ \OmegaShow source......
zeptoomShow sourcezΩz\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden zeptoom to tyle co jedna tryliardowa om: 1 zΩ=1021 Ω1\ z\Omega= 10^{-21}\ \OmegaShow source......
joktoomShow sourceyΩy\OmegaShow source...\text{...}-Jednostka pochodna oporu elektrycznego w układzie SI. Jeden joktoom to tyle co jedna kwadrylionowa om: 1 yΩ=1024 Ω1\ y\Omega= 10^{-24}\ \OmegaShow source......

inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
wolt na amperShow sourceVA\frac{V}{A}V/AShow source...\text{...}-Równoznaczne z jednym omem. Zobacz jednostkę om, aby dowiedzieć się więcej.Show source......
statom (ESU)Show sourcestatohmstatohmstatohmShow source...\text{...}-Historyczna jednostka oporu elektrycznego ESU (ang. Electrostatic units), które jest odmianą systemu CGS stworzoną na potrzeby jednostek związanych z elektrycznością.1 statΩ=statVstatA=g×cm1\ stat\Omega = \dfrac{statV}{statA} = \sqrt{g \times cm}Show source......
abom (EMU)Show sourceabohmabohmabohmShow source...\text{...}-Historyczna jednostka oporu elektrycznego EMU (ang. Electromagnetic units), które jest odmianą systemu CGS stworzoną na potrzeby jednostek związanych z elektromagnetyzmem.1 abΩ=abVabA=g×cmc21\ ab\Omega = \dfrac{abV}{abA} = \dfrac{\sqrt{g \times cm}}{c^2}Show source......

Trochę informacji#

 • Rezystancja określa relację pomiędzy przyłożonym napięciem (różnicą potencjałów), a natężeniem prądu jaki wówczas płynie przez przewodnik.
 • Prosto mówiąc czym większa rezystancja, tym większego napięcia należy użyć aby osiągnąć to samo natężenie.
 • Inne spotykany nazwy rezystancji to oporność elektryczna lub opór elektryczny.
 • Podstawową jednostką oporności jest jeden om. Rezystancja o takiej wartości odpowiada przewodnikowi, przez który po przyłożeniu napięcia 1V (jeden wolt) popłynie prąd wynoszący 1A (jeden amper):
  1Ω=1V1A1 \Omega = \dfrac{1V}{1A}
 • Aby zmierzyć doświadczalnie rezystancję przewodnika możemy przyłożyć do niego prąd stały o znanym napięciu, a następnie zmierzyć natężenie płynącego w nim prądu. Wówczas stosunek napięcia do natężenia będzie równy rezystancji badanego przewodnika:
  R=UIR = \dfrac{U}{I}
  gdzie:
  • R - rezystancja przewodnika,
  • U - napięcie przyłożone do przewodnika,
  • I - prąd jaki płynie przez przewodnik po przyłożeniu napięcia.
 • Rezystancja jest charakterystyczną cechą danego przewodnika. Jeśli dysponujemy przewodnikiem o stałym przekroju (czyli np. kablem elektrycznym o znanej grubości), wówczas jego opór można opisać poniższym równaniem:
  R=ρlSR = \rho \dfrac{l}{S}
  gdzie:
  • RR - oporność przewodnika,
  • ρ\rho - współczynnik proporcjonalności charakterystyczny dla substancji, z której wykonany jest przewodnik,
  • ll - długość przewodnika,
  • SS - pole przekroju poprzecznego przewodnika.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.