Tabela standardowych entalpii swobodnych tworzenia różnych substancji chemicznych
Tabela zawiera wartości standardowych (1013.25 hPa, 298K) entalpii swobodnej tworzenia (z wolnych pierwiastków) dla różnych związków chemicznych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
aceton(CH3)2CO-152.6
glicerynaC3H5(OH)3-477.4
etanolC2H5OH-184.3
metanolCH3OH-166.7
glikol etylenowyC2H4(OH)2-323.3
fenolC6H5OH183.9
kwas mrówkowyHCOOH-347
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH-518.1
kwas octowyCH3COOH-389
kwas propionowyCH3CH2COOH-384.6
aldehyd benzoesowyC6H5COH6.4
metyloaminaCH3NH229.6
fenyloamina (anilina)C6H5NH2146.3
benzenC6H6123.8
ortoksylenC6H4(CH3)2110
metaksylenC6H4(CH3)2109.6
paraksylenC6H4(CH3)2108.5
chlorobenzenC6H5Cl94
bromobenzenC6H5Br112.3
pirydynaC5H5N158.4
eter dietylowy(C2H5)2O-116.3
nitrometanCH3NO26.5
nitrobenzenC6H5NO2140
octan etyluCH3COOC2H5-328.1
n-oktanC8H186.6
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-377.3
acetonitrylC2H3N88.8
acetyloacetonC5H8O2-306.9
alkohol benzylowyC7H8O-27.8
benzonitrylC7H5N258.1
bezwodnik octowyC4H6O3-488.6
bromoetanC2H5Br-26.1
metakrylan metyluC5H8O2-225
N-metyloanilinaC7H9N178.1
mrówczan metyluC2H4O2-300.2

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
etanolC2H5OH-184.3
metanolCH3OH-166.7
glikol etylenowyC2H4(OH)2-323.3
alkohol benzylowyC7H8O-27.8

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
metanCH4-50.6
n-butanC4H10-16.7
eten (etylen)C2H468.3
etynC2H2210.7
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-102.6
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl51.5
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI125.2
bromometanCH3Br-25
1,3-butadienC4H6152.5
chloroetanC2H5Cl-60.3
metanotiolCH4S-9.3

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
metanCH4-50.6
n-butanC4H10-16.7
eten (etylen)C2H468.3
etynC2H2210.7
benzenC6H6123.8
ortoksylenC6H4(CH3)2110
metaksylenC6H4(CH3)2109.6
paraksylenC6H4(CH3)2108.5
n-oktanC8H186.6
naftalenC10H8200.9
antracenC14H10285.9
1,3-butadienC4H6152.5

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
fenolC6H5OH183.9

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
kwas mrówkowyHCOOH-347
kwas mlekowyCH3CH(OH)COOH-518.1
kwas szczawiowy(COOH)2-701.7
kwas octowyCH3COOH-389
kwas propionowyCH3CH2COOH-384.6
kwas salicylowyOHC6H4COOH427
kwas benzoesowyC6H5COOH-245.3
kwas butanowy (masłowy)CH3CH2CH2COOH-377.3
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH-316
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH-36
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH-744.5
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH-654.2
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH-629.8
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2-591

ciała stałe#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
kwas szczawiowy(COOH)2-701.7
kwas salicylowyOHC6H4COOH427
kwas benzoesowyC6H5COOH-245.3
naftalenC10H8200.9
antracenC14H10285.9
kwas heksadekanowy (palmitynowy)C15H31COOH-316
kwas oktadekanowy (stearynowy)C17H35COOH-36
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy)HOOC(CH2)2COOH-744.5
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy)HOOCCHCHCOOH-654.2
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy)HOOCCHCHCOOH-629.8
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy)C6H4(COOH)2-591
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2-203.5
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2191.4
ß-D-glukozaC6H12O6-909.3
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11-1548.1
bezwodnik ftalowyC8H4O3-331
bifenylC12H10253.2
glicynaC2H5NO2-373.7
kwas cytrynowyC6H8O7-1422.4
octan soduC2H3O2Na-608.8

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
aldehyd benzoesowyC6H5COH6.4
chlorobenzenC6H5Cl94
bromobenzenC6H5Br112.3
pirydynaC5H5N158.4
eter dietylowy(C2H5)2O-116.3
aldehyd mrówkowy (metanal)HCHO-102.6
nitrometanCH3NO26.5
nitrobenzenC6H5NO2140
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl51.5
etanoadmid (acetamid)CH3CONH2191.4
ß-D-glukozaC6H12O6-909.3
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza)C12H22O11-1548.1
acetonitrylC2H3N88.8
acetyloacetonC5H8O2-306.9
benzonitrylC7H5N258.1
bezwodnik ftalowyC8H4O3-331
bezwodnik octowyC4H6O3-488.6
bifenylC12H10253.2
bromochlorofluorojodometanCBrCIFI125.2
bromoetanC2H5Br-26.1
bromometanCH3Br-25
chloroetanC2H5Cl-60.3
glicynaC2H5NO2-373.7
kwas cytrynowyC6H8O7-1422.4
metakrylan metyluC5H8O2-225
metanotiolCH4S-9.3
N-metyloanilinaC7H9N178.1

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
metyloaminaCH3NH229.6
fenyloamina (anilina)C6H5NH2146.3

estry#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
octan etyluCH3COOC2H5-328.1
mrówczan metyluC2H4O2-300.2

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
mocznik (diamid kwasu węglowego)CO(NH2)2-203.5

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyStandardowa entalpia swobodna tworzenia ΔG0
[kJ/mol]
octan soduC2H3O2Na-608.8

Trochę informacji#

 • Entalpia swobodna zdefiniowana jest jako:
  G=U+pVTSG = U + pV - TS
  gdzie:
  • G - entalpia swobodna,
  • U - energia wewnętrzna,
  • p - ciśnienie,
  • V - objętość,
  • T - temperatura,
  • S - entropia.
 • Związek entalpi z entalpią swobodną jest następujący:
  G=HTSG = H - TS
  gdzie:
  • G - entalpia swobodna,
  • H - entalpia,
  • T - temperatura,
  • S - entropia.
 • Entalpia swobodna bywa też nazywana funkcją Gibbsa lub energią swobodną Gibbsa.
 • Entalpia swobodna zazwyczaj oznaczana jest symbolem G lub g.
 • Standardowa entalpia swobodna dotyczy tzw. warunków standardowych czyli ciśnienia 1013,25 hPa oraz temperatury 25 °C.
 • Znając entalpię oraz entropię reakcji możemy obliczyć jej entalpię swobodną:
  ΔG=ΔHTΔS\Delta G = \Delta H - T \Delta S
  gdzie:
 • Jeżeli entalpia swobodna reakcji jest ujemna, to przebiega ona samorzutnie.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.