Konwerter stężenia procentowe na molowe
Kalkulator zamienia stężenie molowe na procentowe i odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Co chcesz dziś policzyć?#

Wybierz przypadek, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji

Dane do obliczeń - tutaj wprowadź wartości, które znasz#

Stężenie molowe (Cm)
=>
Stężenie procentowe (Cp)
<=
Masa molowa (M)
<=
Gęstość (d)
<=

Normalizacja jednostek#

Stężenie procentowe (Cp)Show source98 [/00]98\ \left[\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}\right]
Gęstość (d)Show source1840 [gdm3]1840\ \left[\frac{g}{dm^3}\right]
Masa molowa (M)Show source98.079 [gmol] = 980791000 [gmol]98.079\ \left[\frac{g}{mol}\right]\ =\ \frac{98079}{1000}\ \left[\frac{g}{mol}\right]
Stężenie molowe (Cm)

Wynik: Stężenie molowe (Cm)#

Podsumowanie
Użyty wzórShow sourceCm=CpdM100Cm=\frac{Cp \cdot d}{M \cdot 100}
WynikShow source180320098079\frac{1803200}{98079}
Wynik numerycznieShow source18.385179294242395 [moldm3]18.385179294242395\ \left[\frac{mol}{dm^3}\right]
Wynik krok po kroku
1Show source981840980791000100\frac{98 \cdot 1840}{\frac{98079}{1000} \cdot 100}Wykonano działanie arytmetyczne
2Show source180320980791000100\frac{180320}{\frac{98079}{1000} \cdot 100}Skrócono wyrazy podobne
3Show source90169807910005\frac{9016}{\frac{98079}{1000} \cdot 5}Wymnożono ułamki
4Show source90169807951000\frac{9016}{\frac{98079 \cdot 5}{1000}}Wykonano działanie arytmetyczne
5Show source90164903951000\frac{9016}{\frac{490395}{1000}}Znaleziono największy wspólny dzielnik (NWD)
6Show source90169807952005\frac{9016}{\frac{98079 \cdot 5}{200 \cdot 5}}Skrócono przez największy wspólny dzielnik (NWD)
7Show source901698079200\frac{9016}{\frac{98079}{200}}Usunięto podwójną kreskę ułamkową
8Show source9016200980799016 \cdot \frac{200}{98079}Wymnożono ułamki
9Show source901620098079\frac{9016 \cdot 200}{98079}Wykonano działanie arytmetyczne
10Show source180320098079\frac{1803200}{98079}Wynik
Wynik numerycznie krok po kroku
1Show source18.38517929424239518.385179294242395Wynik
Normalizacja jednostek
Show source18.385179294242395 [moldm3]18.385179294242395\ \left[\frac{mol}{dm^3}\right]

Trochę informacji#

 • Stężenie określa ilość substancji w mieszaninie, najczęściej roztworze.
 • Stężenie molowe to liczba moli substancji przypadających na jednostkę objętości roztworu.
  Cm=nVC_m = \dfrac{n}{V}
  gdzie:
  • CmC_m - stężenie molowe roztworu,
  • nn - ilość moli substancji w roztworze,
  • VV - objętość roztworu.
 • Podstawową jednostką stężenia molowego jest mol na decymetr sześcienny:
  moldm3\dfrac{mol}{dm^3}
 • Stężenie procentowe (wagowe) określa ilość gramów substancji przypadających na 100 gramów roztworu wyrażoną w procentach.
  Cp=msmr×100%C_p = \dfrac{m_s}{m_r} \times 100\%
  gdzie:
  • CpC_p - stężenie procentowe roztworu (wagowe),
  • msm_s - masa substancji,
  • mrm_r - masa roztworu.
 • Aby przeliczyć stężenie procentowe na molowe można skorzystać z następującego wzoru:
  Cm=Cp×dM×100C_m = \dfrac{C_p \times d}{M \times 100}
  gdzie:
  • CmC_m - stężenie molowe,
  • CpC_p - stężenie procentowe,
  • dd - gęstość roztworu,
  • MM - masa molowa substancji.
 • Aby przeliczyć stężenie molowe na procentowe można skorzystać z następującego wzoru:
  Cp=Cm×M×100dC_p = \dfrac{C_m \times M \times 100}{d}
  gdzie:
  • CpC_p - stężenie procentowe,
  • CmC_m - stężenie molowe,
  • dd - gęstość roztworu,
  • MM - masa molowa substancji.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.