Kalkulator należnych dni urlopu
Kalkulator online do obliczania ilości należnych dni urlopu wypoczynkowego na podstawie lat pracy i ukończonych szkół - oblicza ilość dni, czyli wymiar urlopu wypoczynkowego.

Dane wejściowe - ukończone szkoły i przepracowane lata#

Edukacja
Ukończona szkoła
Praca
Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Podsumowanie - Twój staż pracy#

Staż pracy
LatMiesięcyDni
Ukończona szkoła liczy się jak000
Okres pracy1000
Razem1000

Wynik - ilość przysługujących dni urlopu#

Twój staż pracy to więcej niż 10 lat, więc należy Ci się 26 dni urlopu.

Opis#

Ten kalkulator oblicza online czy masz prawo do 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od Twojego stażu pracy.

Trochę informacji#

  • W pierwszym roku pracy, pracownik z każdym przepracowanym miesiącem nabywa prawo do 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, czyli 1.66 dnia (bo 20 dni przez 12 miesięcy to 1.66 dnia).
  • Jeśli pracowałeś(aś) w kilku rozłącznych okresach (kilka razy, co jakiś czas), musisz je zsumować na własną rękę. Ten kalkulator uwzględnia tylko jeden ciągły okres pracy - możliwe, że kiedyś to rozwiniemy. Zgłoś się, jeśli by Ci się to przydało - im więcej głosów, tym szybciej to zrobimy ;)
  • Jeśli był okres, w którym jednocześnie pracowałeś(aś) i się uczyłeś(aś) - nie licz tego do okresu pracy (pomiń ten okres po prostu).
Według kodeksu pracy, poza okresami realnego zatrudnienia, do stażu pracy brane są również pod uwagę ukończone szkoły.

  • Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • Szkoła policealna (studium) - 6 lat,
  • Studia wyższe - 8 lat.

W przypadku jeśli któreś ze szkół nakładają się na siebie w czasie, to brana pod uwaga jest tylko jedna z nich, w ten sposób, że nie sumują się one podczas liczenia stażu pracy.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.