Tabela liter greckich
Tabela zawiera małe i wielkie litery alfabetu greckiego wraz z przykładowymi zastosowaniami w różnych dziedzinach nauki takimi jak matematyka, fizyka czy chemia. Dodatkowo pokazano jak uzyskać daną literę grecką w kodzie HTML (tzw. encje HTML), formacie TeX lub pochodnych takich LaTeX, KaTeX, MathJax itd. lub w systemie UNICODE.

Alfabet grecki#

Mała literaWielka literaNazwaPrzykładowe zastosowanieEncja HTMLZapis TeX\TeXUnikod (hex)
Show sourceα\alphaShow sourceAAalfamała litera: oznaczenie kątów w matematyce i fizyceα
Α
\alpha
A
U+0391
U+03B1
Show sourceβ\betaShow sourceBBbetamała litera: oznaczenie kątów w matematyce i fizyceβ
Β
\beta
B
U+0392
U+03B2
Show sourceγ\gammaShow sourceΓ\Gammagammamała litera: oznaczenie kątów w matematyce i fizyceγ
Γ
\gamma
\Gamma
U+0393
U+03B3
Show sourceδ\deltaShow sourceΔ\Deltadeltaokreślenie zmiany np. Δt\Delta t często oznacza różnicę czasu pomiędzy dwoma chwilamiδ
Δ
\delta
\Delta
U+0394
U+03B4
Show sourceϵ\epsilonShow sourceEEepsilonmała litera: przenikalność elektryczna w fizyceε
Ε
\epsilon
E
U+0395
U+03B5
Show sourceζ\zetaShow sourceZZzetamała litera: potencjał elektrokinetyczny (tzw. potencjał ζ)\zeta)ζ
Ζ
\zeta
Z
U+0396
U+03B6
Show sourceη\etaShow sourceHHetamała litera: sprawność energetyczna urządzenia lub procesu w fizyceη
Η
\eta
H
U+0397
U+03B7
Show sourceθ\thetaShow sourceΘ\Thetatetawielka litera: tzw. notacja duże teta (duże Θ\Theta) podczas badania złożoności obliczeniowej w informatyceθ
Θ
\theta
\Theta
U+0398
U+03B8
Show sourceι\iotaShow sourceIIjota-ι
Ι
\iota
I
U+0399
U+03B9
Show sourceκ\kappaShow sourceKKkappamała litera: stała Karmana w mechanice płynówκ
Κ
\kappa
K
U+039A
U+03BA
Show sourceλ\lambdaShow sourceΛ\Lambdalambda
 • wielka litera: stała kosmologiczna w fizyce
 • mała litera: rachunek lambda w informatyce
λ
Λ
\lambda
\Lambda
U+039B
U+03BB
Show sourceμ\muShow sourceMMmimała litera: masa zredukowana w fizyceμ
Μ
\mu
M
U+039C
U+03BC
Show sourceν\nuShow sourceNNnimała litera: liczba stopni swobody w statystyceν
Ν
\nu
N
U+039D
U+03BD
Show sourceξ\xiShow sourceΞ\Xiksi
 • mała litera: zmienne losowe w statystyce
 • wielka litera: funkcja Harish-Chandra w matematyce
ξ
Ξ
\xi
\Xi
U+039E
U+03BE
Show sourceooShow sourceOOomikronwielka litera: tzw. notacja O podczas badania złożóności obliczeniowej w informatyceο
Ο
o
O
U+039F
U+03BF
Show sourceπ\piShow sourceΠ\Pipi
 • mała litera: stała matematyczna (stosunek obwodu koła do średnicy)
 • wielka litera: oznaczenie iloczynu w matematyce
π
Π
\pi
\Pi
U+03A0
U+03C0
Show sourceρ\rhoShow sourcePPromała litera: gęstość w fizyce&ro;
&Ro;
\rho
P
U+03A1
U+03C1
Show sourceσ\sigmaShow sourceΣ\Sigmasigma
 • mała litera: wiązanie sigma w chemii
 • wielka litera: znak sumy w matematyce
σ
Σ
\sigma
\Sigma
U+03A3
U+03C3
Show sourceτ\tauShow sourceTTtaumała litera: średni czas życia cząstek w fizyceτ
Τ
\tau
T
U+03A4
U+03C4
Show sourceυ\upsilonShow sourceΥ\Upsilonipsilonmała litera: stosunek masy do światła w astronomiiυ
Υ
\upsilon
\Upsilon
U+03A5
U+03C5
Show sourceϕ\phiShow sourceΦ\Phifitzw. złota liczba (patrz: złoty podział)φ
Φ
\phi
\Phi
U+03A6
U+03C6
Show sourceχ\chiShow sourceXXchimała litera: ułamek molowy w chemiiχ
Χ
\chi
X
U+03A7
U+03C7
Show sourceψ\psiShow sourceΨ\Psipsifunkcja falowa w mechanice kwantowejψ
Ψ
\psi
\Psi
U+03A8
U+03C8
Show sourceω\omegaShow sourceΩ\Omegaomega
 • mała litera: prędkość kątowa w fizyce
 • duża liera: oznaczenie jednostki oporności (rezystancji) (om) w eletronice
ω
Ω
\omega
\Omega
U+03A9
U+03C9

Trochę informacji#

 • Szacuje się, że alfabet grecki powstał ok. IX wieku przed naszą erą. Służył on do zapisu języka greckiego, ale również innych bedących pod wpływem kultury greckiej.
 • W okresie starożytnym alfabet grecki miał wiele lokalnych dialektów. Dopiero w okresie klasycznym zostały one wyparte przez tzw. formę jońską. W takiej postaci alfabet grecki zachował się do dnia dzisiejszego.
 • Powszechnie stosowany alfabet łaciński ma swoje korzenie w alfabecie greckim. Z tego powodu część wielkich liter w alfabecie łacińskim jest identyczna z greckimi odpowiednikami.
 • Współcześnie alfabet grecki stosowany jest do zapisu języka greckiego, którym posługuje się ok. koło 15 milionów ludzi na świecie.
 • Tradycyjnie litery greckie stosowane są do oznaczania wielkości fizycznych, chemicznych czy matematycznych.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Mała litera - prezentuje jak wygląda minuskuła danej litery, potocznie "mała litera",
 • wielka litera - prezentuje jak wygląda majuskuła danej litery, potocznie "wielka litera",
 • nazwa - spolszczona nazwa litery pokazująca w jaki sposób należy ją wymawiać,
 • przykładowe zastosowanie - przykłady użycia litery w różnych dziedzinach nauki takich jak fizyka czy matematyka,
 • encja HTML - pokazuje w jaki sposób uzyskać daną literę w kodzie HTML,
 • zapis TeX\TeX - pokazuje w jaki sposób uzyskać daną literę w kodzie TeX\TeX,
 • unikod (hex) - szesnastkowy (heksadecymalny) kod litery w systemie UNICODE.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.