Tabela objętości molowych gazów
Tabele pokazują jaką objętość zajmuje jeden mol wybranego (rzeczywistego) gazu.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (objętość molowa)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
amoniakNH322.08
fosforowodórPH322.25
argonAr22.38
azotN222.4
helHe22.42
kryptonKr22.38
ksenonXe22.29
neonNe22.43
ozonO321.6

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
amoniakNH322.08
metanCH422.36
dwutlenek węglaCO222.26
chlorowodórHCl22.25
jodowodórHI22.1
siarkowodórH2S22.14
eten (etylen)C2H422.24
tlenek azotu (II)NO22.39
fosforowodórPH322.25
tlenek siarki (IV)SO221.89
chlorCl222.02
wodórH222.43
tlenO222.39
azotN222.4
fluorF222.42
helHe22.42
kryptonKr22.38
ksenonXe22.29
neonNe22.43
ozonO321.6

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
metanCH422.36
eten (etylen)C2H422.24
benzenC6H639

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
dwutlenek węglaCO222.26
tlenek węgla (II)CO22.4
tlenek azotu (II)NO22.39
tlenek siarki (IV)SO221.89

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
wodorek arsenuAsH322.39

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
bromowodórHBr22.21
chlorowodórHCl22.25
jodowodórHI22.1
siarkowodórH2S22.14

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
benzenC6H639
chloroformCHCl322.6

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
chloroformCHCl322.6

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyObjętość molowa
[dm³ / mol]
chlorCl222.02
fluorF222.42

Trochę informacji#

 • Objętość molowa to po prostu objętość zajmowana przez 1 mol substancji czyli próbki zawierającej ok. 6,023×10236,023 \times 10^{23} atomów lub cząsteczek (→ patrz liczba Avogadra).
 • Podstawową jednostką objętości molowej w układzie SI jest metr sześcienny na mol:
  m3mol\dfrac{m^3}{mol}
 • Objętość molowa zależy od temperatury i ciśnienia. Dane podane w tym kalkulatorze dotyczą warunków normalnych tzn. ciśnienia 1013,25 hPa i temperatury 0 °C.
 • Objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych wynosi 22,415 dm3/mol.
 • Objętość jednego mola gazu doskonałego jest wprost proporcjonalna do temperatury i odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia:
  Vm=RTpV_m = \dfrac{RT}{p}
  gdzie:
  • VmV_m - objętość molowa,
  • R - stała gazowa,
  • T - temperatura,
  • p - ciśnienie.
 • Objętość molowa gazów rzeczywistych odbiega od wartości dla gazu doskonałego ze względu na oddziaływania międzycząsteczkowe.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.