Konwerter jednostek objętości
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek objętości (czyli także pojemności) - przelicza ponad 110 jednostek używanych na świecie. Galony, litry, akro-cale, kwarty, baryłki, jardy sześcienne i ... ponad 100 innych !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (metr sześcienny) jest równe:

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kilometr sześciennyShow sourcekm3km^3km³1×10-9
metr sześciennyShow sourcem3m^31
decymetr sześciennyShow sourcedm3dm^3dm³1000
centymetr sześciennyShow sourcecm3cm^3cm³1000000
milimetr sześciennyShow sourcemm3mm^3mm³1000000000
mikrometr sześciennyShow sourceμm3\mu m^3µm³1×1018
nanometr sześciennyShow sourcenm3nm^3nm³1×1027
pikometr sześciennyShow sourcepm3pm^3pm³1×1036
femtometr sześciennyShow sourcefm3fm^3fm³1×1045
attometr sześciennyShow sourceam3am^3am³1×1054

metryczny (litry)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
gigalitrShow sourceGlGlGl0.000001
megalitrShow sourceMlMlMl0.001
kilolitrShow sourceklklkl1
hektolitrShow sourcehlhlhl10
litrShow sourcelll1000
decylitrShow sourcedldldl10000
centylitrShow sourceclclcl100000
mililitrShow sourcemlmlml1000000
mikrolitrShow sourceμl\mu lµl1000000000
nanolitrShow sourcenlnlnl1×1012
pikolitrShow sourceplplpl1×1015
femtolitrShow sourceflflfl1×1018
attolitrShow sourcealalal1×1021

metryczny (inne)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
lambdaShow sourceλ\lambdaλ1000000000
kropla (metryczna)Show source--12000000
kropla (medyczna)Show source--200000000

US i brytyjskie (wspólne)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
akro-stopyShow sourceac×ftac \times ftac ft0.000810713
akro-caleShow sourceac×inac \times inac inch0.009728558
board-footShow sourcefbmfbmfbm423.776000658
galony piwaShow sourcegalbeergal_{\text{beer}}beer gal216.396255655
cord (firewood)Show source--0.275895834
cord-footShow source--2.20716667
cal sześciennyShow sourcein3in^3cu in61023.7440947
fathom sześciennyShow sourcefm3fm^3cu fm0.163493827
stopa sześciennaShow sourceft3ft^3cu ft35.314666721
mila sześciennaShow sourcemi3mi^3cu mi2.399127586×10-10
jard sześciennyShow sourceyd3yd^3cu yd1.307950619
displacement tonShow source--1.008990478
tona frachtowaShow source--0.882866668
jednostka ładunkowaShow source--0.706293334
prętShow sourceperperper1.426855221
tona rejestrowaShow source--0.353146667
stopa drewnaShow source--35.314666721

Amerykańska miara płynów (US Liquid)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
dashShow source--32461461.7938
drachma płynnaShow sourcefl dr\text{fl dr}fl dr270512.181615
galonShow sourcegalUSgal_{US}gal(US)264.172052358
gillShow sourcegiUSgi_{US}gi(US)8453.50567546
kwintaShow source--1320.86026179
minimShow sourceminminmin16230730.8969
szczyptaShow source--16230730.8969
pinta (półkwarta)Show sourceptptpt2113.37641887
kwartaShow sourceqtqtqt1056.68820943
uncja płynnaShow sourceUS fl oz\text{US fl oz}US fl oz33814.0227018
ponyShow source--450853.636025
shotShow source--338140.227018
jigerShow source--225426.818012
baryłkaShow sourcefl bl\text{fl bl}fl bl8.386414361
kropla (alternatywna)Show sourcegttgttgtt154191944.701
kroplaShow sourcegttgttgtt121730481.727
baryłka ropy naftowejShow sourceblblbl, bll6.28981077
beczkaShow sourcehhdhhdhhd4.19320718

Amerykańska miara sucha (US Dry)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
pinta (półkwarta) suchaShow sourceptptpt1816.16596854
kwarta suchaShow sourceqtqtqt908.082984269
galon suchyShow sourcegalgalgal227.020746067
peck suchy (2 galony)Show sourcepkpkpk113.510373034
buszel (8 galonów)Show sourcebu (lvl)\text{bu (lvl)}bu (lvl)28.377593258
buszel (heaped)Show sourcebububu22.702074607
wórShow source--14.188796629
strikeShow source--9.459197753
baryłka suchaShow sourceblblbl8.648409374
beczułkaShow source--29.352450262
weyShow source--0.709439831
seamShow source--3.547199157

Brytyjski

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
minimShow sourceminminmin168936382.694
dashShow source--27029821.231
szczyptaShow source--13514910.6155
skrupułShow sourcefl s\text{fl s}fl s8446819.13473
drachma płynnaShow sourcefl dr\text{fl dr}fl dr2815606.37823
łyżeczka deserowaShow source--844681.913473
gillShow sourcegigigi70390.1594557
uncja płynnaShow sourcefl oz\text{fl oz}fl oz35195.0797279
pinta (półkwarta)Show sourceptptpt1759.75398639
kwartaShow sourceqtqtqt879.876993196
galShow sourcegalgalgal219.969248299
strikeShow source--13.748078019
peck (2 galony)Show sourcepkpkpk109.98462415
worekShow sourcebktbktbkt54.992312075
wiadroShow source--9.165385346
baryłkaShow sourceblblbl6.110256897
kropla (alternatywna)Show sourcegttgttgtt128391651.646
kroplaShow sourcegttgttgtt101361829.616
kubek śniadaniowyShow source--35195.0797279
pottleShow source--439.938496598
buszel (8 galonów)Show sourcebububu27.496156037
kilderkinShow source--12.220513794
coombShow source--6.874039009
kwartaShow source--3.437019505
hogsheadShow sourcehhdhhdhhd3.055128449
watertonShow source--0.982005573
lastShow source--0.34370195

Jednostki kuchenne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
łyżeczka (Kanadyjska)Show sourcetsptsptsp211170.478367
łyżeczka (US)Show sourcetsptsptsp202884.13616
łyżeczka (Metryczna)Show source--200000
łyżeczka (Brytyjska)Show sourcetsptsptsp168936.382694
łyżka stołowa (Kanadyjska)Show sourcetbsptbsptbsp70390.1594557
łyżka stołowa (US)Show sourcetbsptbsptbsp67628.045398
łyżka stołowa (Metryczna)Show source--66666.6666667
łyżka stołowa (Brytyjska)Show sourcetbsptbsptbsp56312.1275646
filiżanka (Kanadyjska)Show sourceccc4399.38496598
filiżanka (US)Show sourceccc4226.75283773
filiżanka (Brytyjska)Show source--4000
Cup (Imp)Show sourceccc3519.50797279

Wino

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kruponShow sourcebuttbutt-2.09660359
kadźShow sourcetuntun-1.048301795

Trochę informacji

 • Objętość to miara przestrzeni, jaką zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Podstawową jednostką objętości w układzie SI jest m3 (jeden metr sześcienny). Jednak jest ona rzadko stosowana w życiu codziennym. Najczęściej spotykanymi w Polsce jednostkami objętości są litr oraz mililitr.
 • Objętość zajmowana przez ciało na ogół zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych (temperatury i ciśnienia). Fakt ten musi być brany pod uwagę np. podczas budowy mostów, gdzie konieczne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej metali.
 • Równanie gazu doskonałego (Clapeyrona) wiąże objętość zajmowaną przez gaz z jego temperaturą oraz ciśnieniem. Równanie to jest dobrym przybliżeniem zachowania się gazów rzeczywistych. Równanie zostało sformułowane w XIX wieku przez Benoîta Clapeyrona. Przyjmuje ono postać:
  pv=nRTpv=nRT
  gdzie:
  • p - ciśnienie,
  • v - objętość,
  • n - liczba moli gazu w układzie,
  • T - temperatura,
  • R - stała gazowa wynosząca 8,314J/(mol×K)8,314 J / (mol \times K).
 • Objętość wielu brył daje się policzyć na podstawie ich wymiarów. Przykłady takich wyrażeń to:
  • Objętość prostopadłościanu:
   Vprost.=a×b×hV_{prost.} = a \times b \times h
   gdzie:
   • a, b to odpowiednio wymiary podstawy,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość stożka:
   Vstoz˙ek=13×S×hV_{\text{stożek}} = \dfrac{1}{3} \times S \times h
   gdzie:
   • S to pole podstawy stożka,
   • h to jego wysokość.
  • Objętość walca:
   Vwalec=π×R2×hV_{walec} = \pi \times R^2 \times h
   gdzie:
   • h to wysokość walca,
   • R to promień jego podstawy.

 • Większość wzorów na objętość brył daje się wyprowadzić stosując rachunek całkowy.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.