Kalkulator liczby mandatów
Kalkulator oblicza liczbę mandatów w parlamencie używając metody D'Hondta, która obowiązuje w Polsce.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - progi wyborcze#

Liczba mandatów do obsadzenia
Próg dla pojedynczej partii%
Próg dla koalicji%

Dane do obliczeń - uzyskane głosy#

Nazwa opcji politycznejLiczba zdobytych głosówZaznacz w przypadku koalicjiGłosy w procentach [%]Powyżej progu wyborczego
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Wyniki - mandaty w parlamencie#

Całkowita liczba głosów0
Przydzielone mandaty w parlamencie

  Trochę informacji#

  • W republice parlamentarnej obywatele głosują na swoich przedstawicieli, którzy następnie reprezentują ich w parlamencie.
  • W systemie proporcjonalnym, skład parlamentu po wyborach powinien odzwierciedlać grupy społeczne występujące wśród wyborców.
  • Czym liczniejsza jest dana grupa, tym więcej reprezentantów powinna mieć w parlamencie.
  • Metoda D'Hondta, to jeden ze sposobów przydzielania mandatów na podstatwie rozkładu głosów.
  • Algorytm metody D'Hondta jest następujący:
   • 1. Usuwamy ugrupowania, które nie przekroczyły progu wyborczego. W Polsce (stan na 2019 rok) jest to 5% dla pojedynczych partii i 8% dla koalicji.
   • 2. Dla każdego komitetu obliczamy kolejne wagi dzieląc liczbę uzyskanych głosów przez kolejne liczby naturalne od 1 do całkowitej liczby mandatów do obsadzenia (w Polsce jest to 460):
    wi=Liw_i = \dfrac{L}{i}
    gdzie:
    • wiw_i - i-ta waga dla komitetu,
    • LL - liczba głosów uzyskana przez komitet,
    • ii - kolejne liczby naturalne od 1 do całkowitej liczby mandatów do obsadzenia.
   • 3. Umieszczamy wszystkie wagi (wraz z komitetami) na jednej liście posortowanej malejąco.
   • 4. Wybieramy n pierwszych wpisów z listy aż do obsadzenia wszystkich miejsc.
  • ⓘ Przykład: W wyborach wzięły udział cztery komitety A, B, C, D. Liczba mandatów do obsadzenia do 8. Próg wyborczy to 5%. Komitety otrzymały kolejno:
   • A - 720 głosów (46.15%),
   • B - 300 głosów (19.23%),
   • C - 480 głosów (30.77%),
   • D - 60 głosów (3.85%).
   Stosując algorytm D'Hondta otrzymujemy:
   • 1. Komitet D nie przekroczył 5% progu wyborczego. Do dalszych kroków przechodzą komitety A,B,C.
   • 2. Dzieląc przez kolejne liczby naturalne od 1 do 8 otrzymujemy następujące wagi:
    • komitet A: 720, 360, 240, 180, 144, 120, 102, 90,
    • komitet B: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,
    • komitet C: 480, 240, 160, 120, 96, 80, 68, 60.
   • 3. Umieszczamy otrzymane wagi na jednej posortowanej malejąco liście i wybieramy 8 pierwszych komitetów:
    • 1. 720 A,
    • 2. 480 C,
    • 3. 360 A,
    • 4. 300 B,
    • 5. 240 A,
    • 6. 240 C,
    • 7. 180 A,
    • 8. 160 C.
   • Otrzymane liczby mandatów to:
    • komitet A uzyskał 4 mandaty,
    • komitet B uzyskał 1 mandat,
    • komitet C uzyskał 3 mandaty,
    • komitet D nie uzyskał mandatów, ponieważ nie przekroczył progu wyborczego.

  Tagi i linki do tej strony#

  Jakie tagi ma ten kalkulator#

  Permalink#

  Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

  JavaScript failed !
  So this is static version of this website.
  This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
  Please enable JavaScript.