Tabela standardów izolacyjności akustycznej
Tabela zawiera krzywe wzorcowe użyte podczas mierzenia izolacyjności akustycznej dla różnych standardów takich jak STC lub Rw.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Standardy izolacyjności akustycznej#

Częstotliwość [Hz]STC [dB]Rw [dB]
100nie dotyczy-19
125-16-16
160-13-13
200-10-10
250-7-7
315-4-4
400-1-1
50000
63011
80022
100043
125044
160044
200044
250044
315044
40004nie dotyczy

Izolacyjność akustyczna#

 • Kiedy dźwięk poruszający się w powietrzu napotyka na przegrodę w postaci ściany, to część energii akustycznej zostaje odbita, część przechodzi do drugiego ośrodka i pozostaje w nim wytracona (zamieniona na ciepło, potocznie wygłuszona lub wytłumiona), a część przechodzi do drugiego ośrodka i wydostaje się na zewnątrz (po drugiej stronie przegrody). Matematycznie możemy to zapisać następująco:
  α+β+τ=1\alpha + \beta + \tau = 1
  gdzie:
  • α\alpha - współczynnik absorpcji (określa część energii jaka została wytracona wewnątrz ściany),
  • β\beta - współczynnik odbicia (określa część energii jaka pozostała w pierwszym pomieszczeniu),
  • τ\tau - współczynnik transmisji (określa część energii jaka została wyemitowana do drugiego pomieszczenia).
 • Współczynnik transmisji może być wykorzystany jako miara izolacyjności akustycznej, ponieważ określa stosunek natężenia dźwięku po obu stronach przegrody:
  τ=ItI0\tau = \frac{I_t}{I_0}
  gdzie:
  • ItI_t - natężenie fali wyemitowanej poza przegrodą (poziom natężenia dźwięku słyszalny w drugim pomieszczeniu),
  • I0I_0 - natężenie fali padającej na przegrodę (poziom natężenia dźwięku słyszalny w pierwszym pomieszczeniu).
 • W praktyce współczynnik transmisji podajemy najczęściej w skali logarytmicznej. W ten sposób otrzymujemy spadek natężenia dźwięku podany w decybelach:
  R=10 log(τ)=10 log(1τ)R = -10~log(\tau) = 10~log\left(\frac{1}{\tau}\right)

Indeksy izolacyjności akustycznej#

 • Izolacyjność akustyczna zależy między innymi od częstotliwości fali akustycznej. Oznacza to, że pełna informacja na temat izolacyjności danego materiału powinna zawierać serię liczb dla różnych częstotliwości.
 • Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej określa izolacyjność przegrody względem krzywej wzorcowej. Dzięki temu możliwe jest sprowadzenie izolacyjności do jednej liczby.
 • Oba współczynniki Rw i STC określają izolacyjność względem typowego hałasu pochodzącego z powietrza.
 • Sposób pomiaru współczynnika Rw jest określony przez standard ISO 10140-1:2016.
 • Sposób pomiaru współczynnika STC jest określony przez standard ASTM E413-87.
 • Współczynnik Rw jest bardziej popularny w Europie, podczas gdy STC jest częściej stosowane w Stanach Zjednoczonych (USA).
 • Aby oddać fakt, że izolacyjność jest różna dla różnych częstotliwości standard ISO definiuje dwa dodatkowe współczynniki, które różnią się krzywą wzorcową
  • RA1 - bardziej czuły w zakresie średnich i wysokich częstotliwości, lepiej oddaje izolacyjność w przypadku takich źródeł hałasu jak:
   • rozmowa, muzyka, radio, TV (tzw. hałas bytowy),
   • zabawa dzieci,
   • ruch kolejowy ze średnią i dużą prędkością,
   • ruch na drodze szybkiego ruchu > 80 km/h,
   • samoloty odrzutowe w małej odległości,
   • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy,
   • itd.
  • RA2 - bardziej czuły w zakresie niskich i wysokich częstotliwości, lepiej oddaje izolacyjność w przypadku takich źródeł hałasu jak:
   • ruch uliczny miejski,
   • ruch kolejowy z małymi prędkościami,
   • śmigłowce,
   • samoloty odrzutowe w dużej odległości,
   • muzyka dyskotekowa,
   • zakłady przemysłowe emitujące głównie hałas o niskiej i/lub wysokiej częstotliwości,
   • itd.

Zobacz również#

Jeśli zainteresowały Cię kalkulatory związane z akustyką sprawdź nasze inne kalkulatory:

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.