Kalkulator stażu pracy
Kalkulator oblicza staż pracy (okres zatrudnienia) zgodnie z ustawowymi regułami obliczania tego okresu. Podajesz tylko datę zatrudnienia i datę ustania stosunku pracy, a kalkulator oblicza ile lat, miesięcy i dni trwało zatrudnienie.

Okres w jakim pracowałeś(aś)#

Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Na chłopski rozum#

Twój staż pracy wynosi 10 lat, 1 dzień.

Obliczony staż pracy#

Lat10
Miesięcy0
Dni1

Opis#

Ten kalkulator liczy okres zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w art.112 kodeksu cywilnego. Wynik jest potrzebny np. do wyliczenia dnia nagrody jubileuszowej, ilości należnego urlopu, dodatku do wynagrodzenia, długości okresu wypowiedzenia, odprawy itp.

Trochę informacji#

Według kodeksu pracy, poza okresami realnego zatrudnienia, do stażu pracy brane są również pod uwagę ukończone szkoły.

  • Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • Szkoła policealna (studium) - 6 lat,
  • Studia wyższe - 8 lat.

W przypadku jeśli któreś ze szkół nakładają się na siebie w czasie, to brana pod uwaga jest tylko jedna z nich, w ten sposób, że nie sumują się one podczas liczenia stażu pracy.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.