Kalkulator stażu pracy
Kalkulator oblicza staż pracy (okres zatrudnienia) zgodnie z ustawowymi regułami obliczania tego okresu. Podajesz tylko datę zatrudnienia i datę ustania stosunku pracy, a kalkulator oblicza ile lat, miesięcy i dni trwało zatrudnienie.

Okres w jakim pracowałeś(aś)

Pierwszy dzień pracy
Ostatni dzień pracy

Obliczony staż pracy

Lat10
Miesięcy0
Dni1

Opis

Ten kalkulator liczy okres zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w art.112 kodeksu cywilnego. Wynik jest potrzebny np. do wyliczenia dnia nagrody jubileuszowej, ilości należnego urlopu, dodatku do wynagrodzenia, długości okresu wypowiedzenia, odprawy itp.

Trochę informacji

Według kodeksu pracy, poza okresami realnego zatrudnienia, do stażu pracy brane są również pod uwagę ukończone szkoły.

  • Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • Średnia szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • Szkoła policealna (studium) - 6 lat,
  • Studia wyższe - 8 lat.

W przypadku jeśli któreś ze szkół nakładają się na siebie w czasie, to brana pod uwaga jest tylko jedna z nich, w ten sposób, że nie sumują się one podczas liczenia stażu pracy.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.