Tabela chińskich znaków zodiaku oraz żywiołów
Tabela zawiera zestawienie żywiołów i znaków używanych w chińskim zodiaku.

Chińskie znaki zodiaku#

Data urodzenia odData urodzenia doChiński znak zodiakuChiński żywioł
1897-02-021898-01-21kogut丁 Yin Fire
1898-01-221899-02-09pies戊 Yang Earth
1899-02-101900-01-30świnia己 Yin Earth
1900-01-311901-02-18szczur庚 Yang Metal
1901-02-191902-02-07bawół辛 Yin Metal
1902-02-081903-01-28tygrys壬 Yang Water
1903-01-291904-02-15królik癸 Yin Water
1904-02-161905-02-03smok甲 Yang Wood
1905-02-041906-01-24wąż乙 Yin Wood
1906-01-251907-02-12koń丙 Yang Fire
1907-02-131908-02-01Owca (koza)丁 Yin Fire
1908-02-021909-01-21małpa戊 Yang Earth
1909-01-221910-02-09kogut己 Yin Earth
1910-02-101911-01-29pies庚 Yang Metal
1911-01-301912-02-17świnia辛 Yin Metal
1912-02-181913-02-05szczur壬 Yang Water
1913-02-061914-01-25bawół癸 Yin Water
1914-01-261915-02-13tygrys甲 Yang Wood
1915-02-141916-02-02królik乙 Yin Wood
1916-02-031917-01-22smok丙 Yang Fire
1917-01-231918-02-10wąż丁 Yin Fire
1918-02-111919-01-31koń戊 Yang Earth
1919-02-011920-02-19Owca (koza)己 Yin Earth
1920-02-201921-02-07małpa庚 Yang Metal
1921-02-081922-01-27kogut辛 Yin Metal
1922-01-281923-02-15pies壬 Yang Water
1923-02-161924-02-04świnia癸 Yin Water
1924-02-051925-01-23szczur甲 Yang Wood
1925-01-241926-02-12bawół乙 Yin Wood
1926-02-131927-02-01tygrys丙 Yang Fire
1927-02-021928-01-21królik丁 Yin Fire
1928-01-221929-02-08smok戊 Yang Earth
1929-02-091930-01-28wąż己 Yin Earth
1930-01-291931-02-16koń庚 Yang Metal
1931-02-171932-02-05Owca (koza)辛 Yin Metal
1932-02-061933-01-24małpa壬 Yang Water
1933-01-251934-02-13kogut癸 Yin Water
1934-02-141935-02-02pies甲 Yang Wood
1935-02-031936-01-23świnia乙 Yin Wood
1936-01-241937-02-10szczur丙 Yang Fire
1937-02-111938-01-30bawół丁 Yin Fire
1938-01-311939-02-18tygrys戊 Yang Earth
1939-02-191940-02-07królik己 Yin Earth
1940-02-081941-01-26smok庚 Yang Metal
1941-01-271942-02-14wąż辛 Yin Metal
1942-02-151943-02-04koń壬 Yang Water
1943-02-051944-01-24Owca (koza)癸 Yin Water
1944-01-251945-02-12małpa甲 Yang Wood
1945-02-131946-02-01kogut乙 Yin Wood
1946-02-021947-01-21pies丙 Yang Fire
1947-01-221948-02-09świnia丁 Yin Fire
1948-02-101949-01-28szczur戊 Yang Earth
1949-01-291950-02-16bawół己 Yin Earth
1950-02-171951-02-05tygrys庚 Yang Metal
1951-02-061952-01-26królik辛 Yin Metal
1952-01-271953-02-13smok壬 Yang Water
1953-02-141954-02-02wąż癸 Yin Water
1954-02-031955-01-23koń甲 Yang Wood
1955-01-241956-02-11Owca (koza)乙 Yin Wood
1956-02-121957-01-29małpa丙 Yang Fire
1957-01-301958-02-17kogut丁 Yin Fire
1958-02-181959-02-07pies戊 Yang Earth
1959-02-081960-01-27świnia己 Yin Earth
1960-01-281961-02-14szczur庚 Yang Metal
1961-02-151962-02-04bawół辛 Yin Metal
1962-02-051963-01-24tygrys壬 Yang Water
1963-01-251964-02-12królik癸 Yin Water
1964-02-131965-02-01smok甲 Yang Wood
1965-02-021966-01-20wąż乙 Yin Wood
1966-01-211967-02-08koń丙 Yang Fire
1967-02-091968-01-29Owca (koza)丁 Yin Fire
1968-01-301969-02-16małpa戊 Yang Earth
1969-02-171970-02-05kogut己 Yin Earth
1970-02-061971-01-26pies庚 Yang Metal
1971-01-271972-02-14świnia辛 Yin Metal
1972-02-151973-02-02szczur壬 Yang Water
1973-02-031974-01-22bawół癸 Yin Water
1974-01-231975-02-10tygrys甲 Yang Wood
1975-02-111976-01-30królik乙 Yin Wood
1976-01-311977-02-17smok丙 Yang Fire
1977-02-181978-02-06wąż丁 Yin Fire
1978-02-071979-01-27koń戊 Yang Earth
1979-01-281980-02-15Owca (koza)己 Yin Earth
1980-02-161981-02-04małpa庚 Yang Metal
1981-02-051982-01-24kogut辛 Yin Metal
1982-01-251983-02-12pies壬 Yang Water
1983-02-131984-02-01świnia癸 Yin Water
1984-02-021985-02-19szczur甲 Yang Wood
1985-02-201986-02-08bawół乙 Yin Wood
1986-02-091987-01-28tygrys丙 Yang Fire
1987-01-291988-02-16królik丁 Yin Fire
1988-02-171989-02-05smok戊 Yang Earth
1989-02-061990-01-26wąż己 Yin Earth
1990-01-271991-02-13koń庚 Yang Metal
1991-02-141992-02-03Owca (koza)辛 Yin Metal
1992-02-041993-01-22małpa壬 Yang Water
1993-01-231994-02-09kogut癸 Yin Water
1994-02-101995-01-30pies甲 Yang Wood
1995-01-311996-02-18świnia乙 Yin Wood
1996-02-191997-02-06szczur丙 Yang Fire
1997-02-071998-01-27bawół丁 Yin Fire
1998-01-281999-02-15tygrys戊 Yang Earth
1999-02-162000-02-04królik己 Yin Earth
2000-02-052001-01-23smok庚 Yang Metal
2001-01-242002-02-11wąż辛 Yin Metal
2002-02-122003-01-31koń壬 Yang Water
2003-02-012004-01-21Owca (koza)癸 Yin Water
2004-01-222005-02-08małpa甲 Yang Wood
2005-02-092006-01-28kogut乙 Yin Wood
2006-01-292007-02-17pies丙 Yang Fire
2007-02-182008-02-06świnia丁 Yin Fire
2008-02-072009-01-25szczur戊 Yang Earth
2009-01-262010-02-13bawół己 Yin Earth
2010-02-142011-02-02tygrys庚 Yang Metal
2011-02-032012-01-22królik辛 Yin Metal
2012-01-232013-02-09smok壬 Yang Water
2013-02-102014-01-30wąż癸 Yin Water
2014-01-312015-02-18koń甲 Yang Wood
2015-02-192016-02-07Owca (koza)乙 Yin Wood
2016-02-082017-01-27małpa丙 Yang Fire
2017-01-282018-02-15kogut丁 Yin Fire
2018-02-162019-02-04pies戊 Yang Earth
2019-02-052020-01-24świnia己 Yin Earth
2020-01-252021-02-11szczur庚 Yang Metal
2021-02-122022-01-31bawół辛 Yin Metal
2022-02-012023-01-21tygrys壬 Yang Water
2023-01-222024-02-09królik癸 Yin Water
2024-02-102025-01-28smok甲 Yang Wood
2025-01-292026-01-16wąż乙 Yin Wood
2026-01-172027-02-05koń丙 Yang Fire
2027-02-062028-01-25Owca (koza)丁 Yin Fire
2028-01-262029-02-12małpa戊 Yang Earth
2029-02-132030-02-02kogut己 Yin Earth
2030-02-032031-01-22pies庚 Yang Metal
2031-01-232032-02-10świnia辛 Yin Metal
2032-02-112033-01-30szczur壬 Yang Water
2033-01-312034-02-18bawół癸 Yin Water
2034-02-192035-02-07tygrys甲 Yang Wood
2035-02-082036-01-27królik乙 Yin Wood
2036-01-282037-02-14smok丙 Yang Fire
2037-02-152038-02-03wąż丁 Yin Fire
2038-02-042039-01-23koń戊 Yang Earth
2039-01-242040-02-11Owca (koza)己 Yin Earth
2040-02-122041-01-31małpa庚 Yang Metal
2041-02-012042-01-21kogut辛 Yin Metal
2042-01-222043-02-09pies壬 Yang Water

Kontrowersje#

⚠ Zwróć uwagę:
Informacje na temat tego kalkulatora pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, które można odnaleźć w sieci.
Należy jednak pamiętać, że sam fakt, iż można coś znaleźć w publicznie widocznych źródłach, nie oznacza, że są to informacje prawdziwe lub, że mają one podstawy naukowe.
Kalkulatory związane z ogólnie pojętą ezoteryką (wliczając zarówno ich zasadę działania jak również narosłe wokół nich legendy), są przedmiotem licznych kontrowersji.
Należy je więc traktować z przymrużeniem oka, jako formę rozrywki lub źródło informacji na temat istniejących legend i wierzeń.

Trochę informacji#

 • Chiński zodiak (w originale Shēngxiào - 生肖), dzieli czas na 12 cyklicznie powtarzającyh się okresów. Każdy z okresów jest identyfikowany z jednym z wymienionych zwierząt:
  • Szczur (albo Mysz)
  • Bawół (albo Krowa)
  • Tygrys
  • Królik
  • Smok
  • Wąż
  • Koń
  • Owca (albo Koza, ewentualnie Kozica)
  • Małpa
  • Kogut
  • Pies
  • Świnia (albo Dzik)

 • Występuje także podział na cykl 10-okresowy - gdzie okresy identyfikowane są przez:
  • jeden z pięciu żywiołów: drewno, ogień, ziemia, metal i woda
  • połówki - yin i yang

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.