Konwerter jednostek temperatury
Konwerter (przelicznik) jednostek temperatury. Przelicza Kelviny, stopnie Celsjusza, Fahrenheita, Rankina i kilka innych jednostek temperatury.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (stopień Celsjusza) jest równe:

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
KelvinShow sourceKKK274.15
stopień CelsjuszaShow sourceC^\circ C°C1
stopień Fahrenheit-aShow sourceF^\circ F°F33.8
stopień Rankine-aShow sourceR^\circ R°R, °Ra493.47
stopień Delisle-aShow sourceDe^\circ De°De148.5
stopień NewtonaShow sourceN^\circ N°N0.33
stopień Réaumur-aShow sourceReˊ^\circ \text{Ré}°Ré0.8
stopień Rømer-aShow source^\circ \text{Rø}°Rø8.025

Trochę informacji

 • Definicja (zgodnie z wikipedią): Temperatura to wielkość fizyczna, która jest miarą nagrzania ciał. Jest to jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice.
 • Bardziej użyteczna (dla fizyków) definicja określa temperaturę jako średnią energię kinetyczną cząstki przypadającą na jeden stopień swobody.
 • Pojęcie temperatury ma sens jedynie dla układów złożonych z dużej ilości cząstek. Nie ma sensu pojęcie temperatury pojedynczej cząstki.
 • Współczesna, statystyczna definicja temperatury pojawiła się wraz z rozwojem termodynamiki statystycznej w XIX wieku.
 • Najniższa osiągalna w przyrodzie temperatura to tzw. zero absolutne czyli 0 K (zero kelwinów).
  • W przeliczeniu na stopnie Celsjusza odpowiada to -273,15oC.
  • W zero bezwzględnym zamiera większość form ruchu. Wyjątek stanowi ruch oscylacyjny, który nie ustaje nigdy. Fakt ten można przewidzieć teoretycznie rozwiązując równanie Schroedingera dla oscylatora harmonicznego. Okazuje się wówczas, że kwantowy oscylator harmoniczny ma niezerową energię kinetyczną nawet w stanie podstawowym (najniższym). Oznacza to, że przyroda jest w nieustannym ruchu, którego nie da się zatrzymać!
 • Przed rozwojem fizyki statystycznej temperatura była pojęciem czysto doświadczalnym. Potrafiono ją mierzyć oraz znaleziono liczne związki między temperaturą, a innymi wielkościami takimi jak objętość czy ciśnienie. Jednak pojęcia te tworzyły aparat zupełnie odrębny od reszty fizyki, w szczególności dynamiki Newtona. Dopiero rozwoj metod statystycznych pokazał jak wielkości makroskopowe takie jak temperatura czy ciśnienie wynikają ze stanu mikroskopowego tj. stanów pojedynczych cząstek budujących układ.
 • Podstawową jednostką temperatury w układzie SI jest 1K (jeden kelwin). Jednak z przyczyn praktycznych lub historycznych w różnych obszarach życia spotyka się inne jednostki. W życiu codziennym spotyka się przede wszystkim dwie skale:
  • Stopnie Celsjusza - skala zbudowana tak, aby 0oC odpowiadało zamarzaniu wody, a 100oC jej wrzeniu w warunkach normalnych. Jest więc dostosowana do zakresu temperatur spotykanych w życiu codziennym.
  • Stopnie Fahrenheita - alternatywna skala używana w życiu codziennym w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize.
 • Temperatura ciała jest wyznacznikiem stanu zdrowia u organizmów stałocieplnych, w tym u człowieka. Prawidłowa temperatura ludzkiego ciała to 36,6oC.
 • Urządzenie służące do pomiaru temperatury nazywa się termometrem. Znane są różne rodzaje termometrów opartych na różnych zasadach działania. Między innymi:
  • termometr cieczowy - oparty na zjawisku rozszerzalności cieplnej cieczy, najczęściej rtęci lub alkoholu,
  • termometr bimetalowy - oparty na różnej rozszerzalności cieplnej dwóch metali,
  • termometr gazowy - czynnikiem roboczym jest gaz, mierzy się parametry gazu np. objętość, przy stałym ciśnieniu lub ciśnienie przy stałej objętości, podstawą działania jest tutaj równanie stanu gazu,
  • termometr elektryczny - wykorzystuje wpływ temperatury na właściwości elektryczne materiałów wykorzystywanych do budowy czujników.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.