Tabela trygonometrycznych wzorów redukcyjnych
Tablica zawiera tzw. wzory redukcyjne umożliwiające obliczenie wartości funkcji trygonometrycznych kątów rozwartych (powyżej 90 stopni) bez użycia kalkulatora.

Trygonometryczne wzory redukcyjne#

Kąt w stopniachKąt w radianachSinusCosinusTangensCotangens
Show sourceα-\alphaShow sourceα-\alphaShow sourcesin(α)-sin(\alpha)Show sourcecos(α)cos(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)Show sourcectg(α)-ctg(\alpha)
Show source90+α90^\circ + \alphaShow sourceπ2+α\frac{\pi}{2} + \alphaShow sourcecos(α)cos(\alpha)Show sourcesin(α)-sin(\alpha)Show sourcectg(α)-ctg(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)
Show source90α90^\circ - \alphaShow sourceπ2α\frac{\pi}{2} - \alphaShow sourcecos(α)cos(\alpha)Show sourcesin(α)sin(\alpha)Show sourcectg(α)ctg(\alpha)Show sourcetg(α)tg(\alpha)
Show source180+α180^\circ + \alphaShow sourceπ+α\pi + \alphaShow sourcesin(α)-sin(\alpha)Show sourcecos(α)-cos(\alpha)Show sourcetg(α)tg(\alpha)Show sourcectg(α)ctg(\alpha)
Show source180α180^\circ - \alphaShow sourceπα\pi - \alphaShow sourcesin(α)sin(\alpha)Show sourcecos(α)-cos(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)Show sourcectg(α)-ctg(\alpha)
Show source270+α270^\circ + \alphaShow source32π+α\frac{3}{2}\pi + \alphaShow sourcecos(α)-cos(\alpha)Show sourcesin(α)sin(\alpha)Show sourcectg(α)-ctg(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)
Show source270α270^\circ - \alphaShow source32πα\frac{3}{2}\pi - \alphaShow sourcecos(α)-cos(\alpha)Show sourcesin(α)-sin(\alpha)Show sourcectg(α)ctg(\alpha)Show sourcetg(α)tg(\alpha)
Show source360+α360^\circ + \alphaShow source2π+α2\pi + \alphaShow sourcesin(α)sin(\alpha)Show sourcecos(α)cos(\alpha)Show sourcetg(α)tg(\alpha)Show sourcectg(α)ctg(\alpha)
Show source360α360^\circ - \alphaShow source2πα2\pi - \alphaShow sourcesin(α)-sin(\alpha)Show sourcecos(α)cos(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)Show sourcetg(α)-tg(\alpha)

Trochę informacji#

 • Wzory redukcyjne umożliwiają zamianę wyrażeń trygonometrycznych kąta rozwartego na równoważną (z założenia prostszą) postać zawierającą kąt ostry.
 • Wyrażenia zawierające kąt ostry są z reguły bardziej pożądane, ponieważ w tabelach matematycznych można znaleźć wartości funkcji trygonometrycznych dla takich kątów.
 • Podstawą wszystkich wzorów redukcyjnych jest fakt, że funkcje trygonometryczne są okresowe. Oznacza to, że ich wartości cyklicznie powtarzają się co pewien kąt zwany okresem.
  ⓘ Przykład: Okresem podstawowym funkcji sinus jest 2π2\pi (360360^\circ), ponieważ:
  sin(α+2π)=sin(α)sin(\alpha + 2\pi) = sin(\alpha)
  ⓘ Przykład: Okresem podstawowym funkcji tangens jest π\pi (180180^\circ), ponieważ:
  tg(α+π)=tg(α)tg(\alpha + \pi) = tg(\alpha)
 • ⓘ Wskazówka: Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z trygonometrią możesz rzucić okiem na nasze inne kalkulatory:
  • wzory redukcyjne - tabela tzw. wzorów redukcyjnych ułatwiających obliczenie wartości funkcji trygonometrycznych dla mniej popularnych kątów,
  • wartości funkcji trygonometrycznych - tabela zawierająca wartości funkcji trygonometrycznych dla najbardziej typowych kątów np. sin 90 stopni,
  • tożsamości trygonometryczne - zestawienie różnych, mniej lub bardziej popularnych, zależności pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.

Jak się tego używa#

 • 1. Najpierw zamień występujący w Twoim wyrażeniu kąt na jedną z form:
  • π2±α\dfrac{\pi}{2} \pm \alpha,
  • π±α\pi \pm \alpha,
  • 32π±α\dfrac{3}{2}\pi \pm \alpha,
  • 2π±α2\pi \pm \alpha.
  Lub w miarze stopniowej:
  • 90±α90^\circ \pm \alpha,
  • 180±α180^\circ \pm \alpha,
  • 270±α270^\circ \pm \alpha,
  • 360±α360^\circ \pm \alpha.
 • 2. Następnie odszukaj wiersz zawierający powstałe wyrażenie w tabelce wzorów redukcyjnych.
 • 3. Odszukaj kolumnę zawierającą funkcję trygonometryczną, której szukasz i zastąp swoje wyrażenie, przez to z tabelki.
 • ⓘ Przykład: Chcemy obliczyć wartość sinusa 120 stopni.
  • 1. Zauważamy, że 120 stopni można zapisać inaczej w postaci:
   120=90+30120^\circ = 90^\circ + 30^\circ
  • 2. W tabelce wzorów redukcyjnych widzimy, że nasz kąt pasuje teraz do postaci: 90+α90^\circ + \alpha
  • 3. Patrzymy na kolumnę z sinusem i widzimy, że:
   sin(90+30)=cos(30)=32sin(90^\circ + 30^\circ) = cos(30^\circ) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}
  I to wszystko!

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.