Kalkulator rocznych zarobków
Kalkulator oblicza zarobki netto na podstawie podanej kwoty brutto. Zarobki można podać dla każdego miesiąca w roku osobno. Liczy podatki (zaliczki na podatek dochodowy) i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podaje też jakie koszty zatrudnienia ponosi pracodawca. Wszystkie kwoty podane są miesiąc po miesiącu i oczywiście obliczane są też sumy całoroczne. Kalkulator uwzględnia różne rodzaje umów (o pracę, o dzieło, zlecenie) i wiele dodatkowych czynników.

Zarobki w obrębie wybranego roku

Rok i typ umowy
Rok podatkowy
Typ umowy
Te ustawienia mają wpływ na pensję netto pracownika
Wspólne rozliczenie z małżonkiem
Podwyższone koszty uzyskania przychodu (praca poza miejscem zamieszkania)
Koszty uzyskania przychodu
Sposób rozliczania ubezpieczenia
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (w ZUS)
Te ustawienia mają wpływ na koszty ponoszonę przez pracodawcę
Ubezpieczenie wypadkowe%
praca w siedzibie pracodawcy
Zarobki brutto
Miesięczne zarobki
(jednakowe dla każdego miesiąca)
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Co się dzieje z moimi pieniędzmi?

miesiącbruttokoszty pracownikawynagrodzenie
netto
koszty pracodawcykoszt całkowity
ZUSzdrowotne
(NFZ)
zaliczka
podatku
ZUSfundusz
pracy
(FP)
fundusz
gwarantowanych
świadczeń
pracowniczych
(FGŚP)
razem
emerytalnerentowechorobowerazememerytalnerentowewypadkowerazem
1 styczeń3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
2 luty3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
3 marzec3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
4 kwiecień3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
5 maj3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
6 czerwiec3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
7 lipiec3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
8 sierpień3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
9 wrzesień3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
10 październik3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
11 listopad3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
12 grudzień3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
Suma rocznie36000.003513.60540.00882.004935.602795.762388.0025880.643513.602340.00648.006501.60882.0036.007419.6043419.60
Średnia miesięcznie3000.00292.8045.0073.50411.30232.98199.002156.72292.80195.0054.00541.8073.503.00618.303618.30
Procent100.009.761.502.4513.717.776.6371.899.766.501.8018.062.450.1020.61120.61

Jak się tego używa

Przy obliczaniu zarobków netto, podatków i kosztów zatrudnienia, należy uwzględnić wiele czynników (typ umowy, koszty uzyskania, podleganie pod składki ZUS i wiele innych). Ten kalkulator uwzględnia większość tych czynników, ale nie jest w stanie wziąć pod uwagę absolutnie wszystkiego co określa prawo.
Dlatego w większości przypadków podane wyniki są dokładne co do grosza, ale w niektórych złożonych przypadkach (np. odliczenia od podatku, wspólnym opodatkowanie małżonków, gdy oboje pracują itd.) wyniki należy potraktować jako wartość przybliżoną - i niestety dokładnie policzyć we własnym zakresie...

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • Rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony.
  Każdego roku zasady obliczeń i stawki trochę się zmieniają. Gdy wybierzesz rok, kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego. Obecnie kalkulator obsługuje lata od 2007 do 2017.
 • Typ umowy - Dla każdego typu umowy, zasady opodatkowania i ozusowania są nieco inne. W zależności od potrzeb podpisuje się:
  • umowę o pracę
  • umowę o dzieło
  • umowę zlecenie
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem - zaznacz, gdy rozliczasz się razem z małżonkiem.
  Uwaga: jeśli pracuje tylko jedno z małżonków (drugie nie ma dochodów), to podane wyniki będą w pełni poprawne. Jeśli jednak pracują oboje, to obliczona płaca netto będzie zawyżona, gdyż ten kalkulator nie potrafi obliczać składek ZUS dla dwóch osób jednocześnie.
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy o pracę) - zaznacz, gdy dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości (z ustawy: "w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę")
 • Koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - w większości przypadków zaznacz 20%. Dla praw autorskich, przeniesienia praw własności wynalazku, praw do znaku itp. zaznacz 50%. (więcej o tym w ustawie, rozdział 4: "koszty uzyskania przychodu")
 • Sposób rozliczania ubezpieczenia (tylko dla umowy zlecenia) - składek ZUS i zdrowotnych nie trzeba płacić w niektórych sytuacjach. Np. jeśli pracujesz w wielu miejscach, to zwykle wystarcza, że opłaca je jeden pracodawca. Ten kalkulator rozróżnia 3 możliwości rozliczenia:
  • jedyny tytuł do ubezpieczenia - zaznacz, gdy nigdzie poza tym nie pracujesz. Czyli jeśli żaden inny pracodawca (np. z umowy o pracę) nie opłaca pełnych składek. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz pełne składki ZUS i zdrowotne.
  • zatrudniony u innego pracodawcy - zaznacz, gdy pracujesz gdzieś jeszcze i masz opłacone składki ZUS w kwotach przynajmniej jak dla minimalnych zarobków w kraju. Napewno możesz to zaznaczyć, gdy gdzieś jeszcze pracujesz na pełny etat. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz tylko składki zdrowotne, a składki ZUS nie powinny być Ci potrącane.
  • student do 26 roku życia - jeśli jesteś studentem do 26 roku życia, to nie musisz płacić składek ZUS, ani składek zdrowotnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (tylko dla umowy zlecenia) - jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczasz, gdy chcesz opłacać chorobową składkę ZUS.
 • Ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca płaci tę składkę, gdy:
  • pracujesz na umowę o pracę
  • lub pracujesz na inny typ umowy, ale podczas pracy przebywasz w siedzibie pracodawcy
  składka jest liczona procentowo od kwoty zarobków brutto. Stawkę (ile procent) określa się:
  • dla firmy, która zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych (<=9) - stawka jest identyczna dla wszystkich pracowników i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności. W kolejnych latach ta stawka się nieco zmieniała i wynosiła:
   • Od 1.01.2003 do 31.03.2006 - 1,93%
   • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%
   • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%
   • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%
   • od 01.04.2015 - 1,80%
  • dla firmy, która zgłasza conajmniej 10 ubezpieczonych - składka jest inna dla każdego pracownika. Jest ustalana na podstawie grupy zawodowej osoby zatrudnionej (grupa działalności) i tabel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tej stawki może się wachać od 0.67% do prawie 4 %. Jest także zależna od okresu, którego praca dotyczy (tabelki zmieniają się co jakiś czas).
 • Zarobki brutto - można wpisać kwotę osobno dla każdego z miesięcy. Jeśli wpiszesz kwotę do okienka "Miesięczne zarobki dla wszystkich miesięcy", zostanie ona automatycznie przepisana do wszystkich miesięcy.

Obliczanie zarobków

Zasady obliczania zarobków netto w Polsce są dość skomplikowane. Aby pojąć podstawy prawne całego procesu należy przeczytać górę dokumentów na temat podatków, składek ZUS (emerytalnych, rentowych itp), składek NFZ (zdrowotnych) itp.
Dobry punkt na start to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to podstawa działania obliczeń w tym kalkulatorze. Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów (link znajdziesz gdzieś poniżej).

Tagi i linki do tej strony

Permalink

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

ten kalkulator w wersji v1 z 2016 rokuW roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.