Tabela długości wiązań w cząsteczkach chemicznych
Tabele zawierają długości wiązań w wybranych związkach chemicznych.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Jednostka (długości wiązań)
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

alkohole#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
etanolC2H5OHC-C : 151.2 pm
C-O : 143.1 pm
O-H : 97.1 pm
C-H : 110 pm
metanolCH3OHC-H : 109.4 pm
C-O : 142.5 pm
O-H : 94.5 pm

ciecze#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
etanolC2H5OHC-C : 151.2 pm
C-O : 143.1 pm
O-H : 97.1 pm
C-H : 110 pm
woda 20°CH2OO-H : 95.75 pm
cykloheksanC6H12C-H : 111.9 pm
C-C : 153.6 pm
fluorek bromuBF3B-F : 131.3 pm
metanolCH3OHC-H : 109.4 pm
C-O : 142.5 pm
O-H : 94.5 pm
fenolC6H5OHC-C : 139.7 pm
C-O : 136.4 pm
O-H : 95.6 pm
C-H : 108.2 pm
kwas mrówkowyHCOOHC=O : 120.2 pm
C-O : 134.3 pm
C-H : 109.7 pm
O-H : 97.2 pm
metyloaminaCH3NH2N-H : 101 pm
C-H : 109.9 pm
C-N : 147.1 pm
fenyloamina (anilina)C6H5NH2C-C : 139.2 pm
N-H : 99.8 pm
C-N : 143.1 pm
dekalinaC10H18C-C : 153 pm
C-H : 111.3 pm
benzenC6H6C-C : 139.9 pm
C-H : 110.1 pm
toluenC6H5CH3C-C : 139.9 pm
C-CH3 : 152.4 pm
C-H : 111 pm
chloroformCHCl3C-H : 110 pm
C-Cl : 175.8 pm
bromoformCHBr3C-Br : 192.4 pm
C-H : 111 pm
chlorobenzenC6H5ClC-H : 108.3 pm
C-Cl : 173.7 pm
C-C : 140 pm
2-chloroethanolClCH2CHOHC-Cl : 180.1 pm
C-H : 109.3 pm
O-H : 103.3 pm
tetrachlorometanCCl4C-Cl : 176.7 pm
freon-11CCl3FC-Cl : 175.4 pm
tetrabromometanCBr4C-Br : 193.5 pm
nadtlenek wodoruH2O2O-O : 147.5 pm
trichlorek fosforuPCl3P-Cl : 203.9 pm
aldehyd octowyCH3CHOC-C : 151.5 pm
C=O : 121 pm
H-CH2 : 110.7 pm
H-CO : 112.8 pm
C-C : 151.5 pm

inne nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
amoniakNH3N-H : 101.2 pm
fluorek bromuBF3B-F : 131.3 pm
trichlorek fosforuPCl3P-Cl : 203.9 pm
fosforowodórPH3P-H : 142 pm
fosfor białyP4P-P : 221 pm
siarkaS2S=S : 188.92 pm
siarkaS8S-S : 207 pm
selenSe2Se=Se : 216.6 pm

gazy#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
amoniakNH3N-H : 101.2 pm
metanCH4C-H : 108.7 pm
azotN2N≡N : 109.77 pm
dwutlenek węglaCO2C=O : 116 pm
tlenek siarki (II)SOS=O : 148.11 pm
tlenek ksenonuXeO4Xe=O : 173.6 pm
tlenek chloru (I)Cl2OCl-O : 169.59 pm
chlorowodórHClH-Cl : 127.46 pm
cjanowodórHCNH-CN : 106.55 pm
fluorowodórHFH-F : 91.69 pm
jodowodórHIH-I : 160.9 pm
siarkowodórH2SH-S : 133.56 pm
etanC2H6C-C : 153.5 pm
C-H : 109.4 pm
n-butanC4H10C-C : 153.1 pm
C-H : 111.7 pm
cyklobutanC4H8C-H : 111.3 pm
C-C : 155.5 pm
trans-but-2-enCH3CHCHCH3C-C : 150.8 pm
C=C : 134.6 pm
butan-1,3-dienCH2CHCHCH2C-C : 146.7 pm
C=C : 134.9 pm
C-H : 110.8 pm
but-2-ynCH3CCCH3C-C : 146.8 pm
C≡C : 121.4 pm
C-H : 111.6 pm
eten (etylen)C2H4C=C : 133.9 pm
C-H : 108.7 pm
etynC2H2C-H : 106 pm
C≡C : 120.3 pm
chloroetynCHCClC-H : 105.5 pm
C-Cl : 163.7 pm
C≡C : 120.3 pm
tlenek azotu (II)NON=O : 115.06 pm
fosforowodórPH3P-H : 142 pm
tlenek siarki (IV)SO2S=O : 143.08 pm
tlenek siarki (VI)SO3S=O : 141.98 pm
chlorCl2Cl-Cl : 198.78 pm
wodórH2H-H : 74.114 pm
tlenO2O=O : 120.74 pm

węglowodory#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
metanCH4C-H : 108.7 pm
cykloheksanC6H12C-H : 111.9 pm
C-C : 153.6 pm
etanC2H6C-C : 153.5 pm
C-H : 109.4 pm
n-butanC4H10C-C : 153.1 pm
C-H : 111.7 pm
cyklobutanC4H8C-H : 111.3 pm
C-C : 155.5 pm
dekalinaC10H18C-C : 153 pm
C-H : 111.3 pm
trans-but-2-enCH3CHCHCH3C-C : 150.8 pm
C=C : 134.6 pm
butan-1,3-dienCH2CHCHCH2C-C : 146.7 pm
C=C : 134.9 pm
C-H : 110.8 pm
but-2-ynCH3CCCH3C-C : 146.8 pm
C≡C : 121.4 pm
C-H : 111.6 pm
eten (etylen)C2H4C=C : 133.9 pm
C-H : 108.7 pm
etynC2H2C-H : 106 pm
C≡C : 120.3 pm
benzenC6H6C-C : 139.9 pm
C-H : 110.1 pm
toluenC6H5CH3C-C : 139.9 pm
C-CH3 : 152.4 pm
C-H : 111 pm

tlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
dwutlenek węglaCO2C=O : 116 pm
tlenek siarki (II)SOS=O : 148.11 pm
tlenek ksenonuXeO4Xe=O : 173.6 pm
tlenek strontuSrOSr=O : 191.98 pm
tlenek węgla (II)COC=O : 112.83 pm
tlenek chloru (I)Cl2OCl-O : 169.59 pm
nadtlenek wodoruH2O2O-O : 147.5 pm
tlenek azotu (II)NON=O : 115.06 pm
tlenek siarki (IV)SO2S=O : 143.08 pm
tlenek siarki (VI)SO3S=O : 141.98 pm
tlenek baruBaOBa-O : 193.97 pm

sole#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
chlorek arsenuAsCl3As-Cl : 216.5 pm
bromek potasuKBrK-Br : 282.08 pm
chlorek potasuKClK-Cl : 266.67 pm
bromek srebraAgBrAg-Br : 239.31 pm
fluorek srebraAgFAg-F : 198.32 pm
chlorek srebraAgClAg-Cl : 228.08 pm
chlorek bizmutu (III)BiCl3Bi-Cl : 242.3 pm
chlorek germanuGeCl4Ge-Cl : 211.3 pm
chlorek cyny (IV)SnCl4Sn-Cl : 228 pm
chlorek cyrkonu (IV)ZrCl4Zr-Cl : 232 pm
chlorek amonuNH4ClN-H : 122 pm
chlorek soduNaClNa-Cl : 236.09 pm
bromek soduNaBrNa-Br : 250.2 pm
jodek soduNaINa-I : 271.15 pm

wodorki#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
wodorek arsenuAsH3As-H : 151.1 pm
wodorek potasuKHK-H : 224.4 pm
wodorek srebraAgHAg-H : 161.7 pm
wodorek cezuCsHCs-H : 249.38 pm
wodorek krzemu (silan)SiH4Si-H : 147.98 pm

kwasy nieorganiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
bromowodórHBrH-Br : 141.45 pm
chlorowodórHClH-Cl : 127.46 pm
cjanowodórHCNH-CN : 106.55 pm
fluorowodórHFH-F : 91.69 pm
jodowodórHIH-I : 160.9 pm
siarkowodórH2SH-S : 133.56 pm
kwas azotowy (III)HNO2N-O : 143.2 pm
kwas azotowy (V)HNO3O-H : 141 pm

fenole#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
fenolC6H5OHC-C : 139.7 pm
C-O : 136.4 pm
O-H : 95.6 pm
C-H : 108.2 pm

kwasy karboksylowe#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
kwas mrówkowyHCOOHC=O : 120.2 pm
C-O : 134.3 pm
C-H : 109.7 pm
O-H : 97.2 pm

aminy#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
metyloaminaCH3NH2N-H : 101 pm
C-H : 109.9 pm
C-N : 147.1 pm
fenyloamina (anilina)C6H5NH2C-C : 139.2 pm
N-H : 99.8 pm
C-N : 143.1 pm

inne organiczne#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
chloroformCHCl3C-H : 110 pm
C-Cl : 175.8 pm
bromoformCHBr3C-Br : 192.4 pm
C-H : 111 pm
chlorobenzenC6H5ClC-H : 108.3 pm
C-Cl : 173.7 pm
C-C : 140 pm
2-chloroethanolClCH2CHOHC-Cl : 180.1 pm
C-H : 109.3 pm
O-H : 103.3 pm
tetrachlorometanCCl4C-Cl : 176.7 pm
freon-11CCl3FC-Cl : 175.4 pm
freon-13CClF3C-Cl : 175.2 pm
tetrabromometanCBr4C-Br : 193.5 pm
chloroetynCHCClC-H : 105.5 pm
C-Cl : 163.7 pm
C≡C : 120.3 pm
oksiran(CH2CH2)OC-C : 146.6 pm
C-H : 108.5 pm
C-O : 143.1 pm
aldehyd octowyCH3CHOC-C : 151.5 pm
C=O : 121 pm
H-CH2 : 110.7 pm
H-CO : 112.8 pm
C-C : 151.5 pm

wodorotlenki#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
wodorotlenek potasuKOHO-H : 91 pm

fluorowce#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
chlorCl2Cl-Cl : 198.78 pm

silany#

SubstancjaWzór sumarycznyDługości wiązań
[pm]
wodorek krzemu (silan)SiH4Si-H : 147.98 pm

Trochę informacji#

 • Przez długości wiązania w cząsteczce rozumiemy umownie odległość między jądrami atomowymi.
 • W rzeczywistości odległość ta nie jest stała, ponieważ atomy w cząsteczce znajdują się w ciągłym ruchu. W efekcie wiązania cyklicznie wydłużają się i skracają oscylując jednak wokół pewnej określonej długości.
 • W ogólności długość wiązań jest cechą cząsteczki jako całości. Odległość między tą samą parą atomów (np. C-H) może być różna w zależności od tego z jakim związkiem mamy do czynienia.
 • Metody doświadczalne, które pozwalają na badanie długości wiązań to między innymi:
  • rentgenografia strukturalna - wykorzystuje dyfrakcje promieni rentgenowskich podczas kontaktu z chmurą elektronową, pozwala doświadczalnie określić strukturę (geometrię) ciał stałych (kryształów),
  • dyfrakcja elektronów o niskiej energii (LEED) - polega na bombardowaniu powierzchni badanego kryształu (ciała stałego) wiązką elektronów o niskiej energii (20–200 eV) i obserwacji ich dyfrakcji na ekranie fluorescencyjnym,
  • metody spektroskopowe - polegają na mierzeniu absorbancji (stopnia pochłaniania) fal elektromagnetycznych o ustalonej częstotliwości podczas kontaktu z badaną substancją.
 • Długości wiązań można również wyznaczyć teoretycznie metodami chemii kwantowej. Obliczenia te polegają na znalezieniu takiego położenia jąder atomowych, dla których energia potencjalna całej cząsteczki przyjmuje minimum. Zabieg taki nazywa się optymalizacją geometrii.
 • Matematycznie optymalizacja geometrii sprowadza się do szukania minimum funkcji wielu zmiennych:
  E=f(R1,R2,R3,...)E = f(\vec{R1}, \vec{R2}, \vec{R3}, ...)
  gdzie:
  • E - energia cząsteczki przy danym położeniu jąder atomowych,
  • Ri\vec{R_i} - położenie i-tego atomu.
 • Jakość wyników otrzymanych podczas optymalizacji geometrii zależy od metody obliczania energii w punkcie. Metody wykorzystywane obecnie podczas rutynowych obliczeń to:
  • metoda Hertree-Focka lub wywodzące się z niej (post Hartree-Fock) - polega na rozwiązaniu równania Schroedingera stosując metodę wariacyjną z funkcją próbną w postaci jednego wyznacznika Slatera,
  • teoria funkcjonału gęstości (DFT).

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.