Generator numerów UUID/GUID
Kalkulator generuje numery UUID/GUID. Wspierane wersje to v1, v3, v4 i v5.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Wersja i parametry Twojego UUID/GUID#

Wersja UUID
Wersja UUID, ktorej chcesz użyć
Nazwa i przestrzeń nazw (tylko wersje 3 i 5)
Nazwa do zakodowania
UUID przestrzeni nazw
Generuj więcej numerów UUID

Wyniki: Liczby UUID/GUID wygenerowane dla Ciebie#

9d6078c0-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c1-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c2-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c3-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c4-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c5-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c6-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c7-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c8-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c
9d6078c9-445c-11ef-a2ab-2915c39f037c

Trochę informacji#

 • UUID to uniwersalny identyfikator obiektów (ang. Universally Unique IDentifier).
 • Number UUID składa się ze 128 bitów co odpowiada 16 bajtom.
 • UUID w formacie tekstowym zapisujemy najczęściej jako 32 znaki oddzielone myślnikami co odpowiada wartościom kolejnych bajtów w systemie szesnastkowym zaczynając od najbardziej znaczącego (tzw. kolejność big endian) np.
  94bdfdb0-ed83-11eb-86d4-639002668096

 • Format UUID jest ustandaryzowany w dokumencie RFC 4122.
 • Znaczenie poszczególnych bajtów jest różne w zależności od zastosowanej wersji oraz wariantu (czasami nazywanego rewizją). Dokument RFC 4122 definiuje 5 wersji:
  • wersja 1 - oparta na 60-bitowym znaczniku czasu oraz 48-bitowym adresie MAC,
  • wersja 2 - modyfikacja wersji 1 przeznaczona dla standardów bezpieczeństwa DCE,
  • wersja 3 - oparta na hashu MD5 znanej nazwy np. domeny lub adresu URL, jednak znaczenie nazwy nie jest narzucone przez specyfikację,
  • wersja 4 - oparta w całości na liczbach losowych lub pseudolosowych,
  • wersja 5 - modyfikacja wersji 3 korzystająca z funkcji hashującej SHA-1.
 • Przykładowy numer UUID w wersji 1 zawiera kolejno:
  f68b5140time_low4 bajtyed89time_mid2 bajty11ebtime_high_and_version2 bajtya44cclock_seq_and_res2 bajty69d32820f390node6 bajtoˊw \underbrace{\overbrace{f68b5140}^{\text{time\_low}}}_{\text{4 bajty}} - \underbrace{\overbrace{ed89}^{\text{time\_mid}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{11eb}^{\text{time\_high\_and\_version}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{a44c}^{\text{clock\_seq\_and\_res}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{69d32820f390}^{\text{node}}}_{\text{6 bajtów}}
  gdzie kolejno:
  • time_low - najmłodsze 32 bity 60-bitowego znacznika czasu (0xf68b5140),
  • time_mid - kolejne 16 bitów 60-bitowego znacznika czasu (0xed89),
  • time_high_and_version - najstarsze 12 bitów 60-bitowego znacznika czasu oraz 4-bitowy numer wersji (0x11eb),
  • clock_seq_and_res - 14 bitowa sekwencja zegara oraz numer wariantu (0xa44),
  • node - 48-bitowy (6 bajtowy) adres MAC (0x69d32820f390 lub 69:d3:28:20:f3:90).
 • Znacznik czasu UUID zawarty w wersjach 1 oraz 2 składa się z 60 bitów. Odpowiada on liczbie interwałów 100 nanosekundowych od 15 października 1582 roku co odpowiada początkowi kalendarza Gregoriańskiego.
 • Wersja 1 oraz 2 zawiera zakodowany 48-bitowy adres MAC hosta, na którym wygenerowano numer UUID. Kiedy adres MAC jest niedostępny standard dopuszcza użycie liczby losowej - w takim przypadku wygenerowana liczba powinna mieć zapalony bit multicast.
 • Unikalność numerów UUID oparta jest na niewielkim prawdopodobieństwie kolizji. Wersje 1 oraz 2 korzystają ponadto z adresu MAC hosta, który w założeniu jednoznacznie identyfikuje urządzenie sieciowe w skali globalnej.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.