Kalkulator diet zagranicznych
Kalkulator oblicza kwotę przysługującą pracownikowi podczas delegacji zagranicznej czyli tzw. diety. Kalkulator uwzględnia zarówno podstawową dietę dzienną dla danego kraju jak również koszty noclegu.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - szczegóły pobytu za granicą#

Czas i miejsce delegacji
Początek delegacji
Koniec delegacji
Uwzględniaj zmianę czasu zimowy / letni
Kraj docelowy
Wyżywienie
Zapewnione wyżywienieśniadaniaobiadykolacje
Zakwaterowanie
Kto płaci za nocleg
Przewidywana liczba noclegów
Lub podaj własną liczbnę noclegów
(pozostaw puste jeśli nie dotyczy)
Łączna kwota rachunków za noclegNOK
Transport
Kto płaci za dojazdy miejscowe
Liczba dni, kiedy korzystano z miejscowego transportu publicznego
Lub podaj własną liczbnę dni
(pozostaw puste jeśli nie dotyczy)
Pozostałe
Data rozliczenia
Kurs wymianyNOK/PLN
Data użytego kursu walut
(N-1)

Wynik - kwota należnej diety#

Czas delegacji
Początek delegacji2024-05-11 06:22:26
Koniec delegacji2024-05-18 06:22:26
Rzeczywisty czas delegacji
7 dni.
168 godzin.
10080 minut.
604800 sekund.
1 tydzień i 7 godzin.
Czas delegacji użyty do obliczeń7 dni
Kraj docelowy
Kraj docelowyNorwegia
Stosowana walutaKorona norweska (NOK)
Dieta dzienna451.00
Kwota limitu na nocleg1500.00
Wyżywienie
Śniadania (15% diety)473.55
Obiady (30% diety)947.10
Kolacje (30% diety)947.10
Zakwaterowanie
Liczba noclegów
Ryczałt hotelowy na dzień
Łączna kwota rachunków za nocleg
Kwota limitu za nocleg
Zwrot kosztów za nocleg
Transport
Liczba dni użyta do obliczenia ryczałtu za przejazdy miejscowe
Dzienna stawka za dojazdy miejscowe (10% diety)
Zwrot kosztów za dojazdy miejscowe
Kwota do wypłaty - podsumowanie
Wyżywienie razem (75% diety)2367.75
Pozostałe wydatki (25% diety)789.25
Zwrot kosztów za nocleg0.00
Zwrot kosztów za dojazdy miejscowe0.00
Kwota do wypłaty (oryginalna waluta)3157.00NOK
Kwota do wypłaty (w przeliczeniu na złotówki)1158.62PLN

Trochę informacji#

 • Pracownikowi, który wykonuje część swojej pracy w ramach delegacji (podróży służbowej) przysługuje ustalona z góry stawka dzienna czyli tzw. "dieta".
 • Informacje znajdujące się na tej stronie dotyczą wyjazdów zagranicznych. Jeśli potrzebujesz policzyć przysługującą dietę podczas podróży krajowej (tzn. na terenie Polski) sprawdź nasz inny kalkulator: Diety: podróże krajowe. Aktualne oraz archiwalne stawki diet krajowych znajdziesz natomiast w tabeli: Stawki dzienne za wyjazdy krajowe.
 • Dieta zagraniczna składa się z następujących komponentów:
  • część przeznaczona na wyżywienie (łącznie 75% diety):
   • śniadania (15% diety),
   • obiady (30% diety),
   • kolacje (30% diety).
  • pozostałe wydatki (25% diety).
 • Jeśli pracownik otrzymuje wyżywienie (czyli nie musi kupować posiłków we własnym zakresie), dieta jest zmniejszana odpowiednio do tego, które z posiłków zostały zagwarantowane. W szczególności kiedy pracownik ma zagwarantowane bezpłatne całodobowe wyżywienie przysługuje jedynie 25% diety.
 • Oprócz podstawowej diety pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu, o ile nie był on zorganizowany przez pracodawce.
  • Jeśli pracownik dysponuje rachunkami za nocleg, to przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż obowiązujący dla danego kraju limit.
  • Jeśli pracownik samemu opłacał nocleg, ale nie posiada rachunków, które by to dokumentowały, wówczas za każdą dobę przysługuje mu ryczałt wysokości 25% limitu dla danego kraju.
 • Jeśli na miejscu delegacji pracownik przemieszcza się samodzielnie środkami komunikacji publicznej może otrzymać dodatkowo środki na ich pokrycie. Jest to tzw. ryczałt na dojazdy lokalne. W przypadku delegacji zagranicznych wynosi on obecnie 10% pełnej diety za każdą rozpoczętą dobę delegacji (stan na 2021-06-26).
 • Ryczałt na dojazdy dotyczy tylko komunikacji miejscowej np. aby pracownik mógł dostać się z lotniska do hotelu, gdzie odbywa się konferencja. Pokrycie kosztów głównej podróży (np. przelot samolotem pomiędzy dwoma krajami) stanowi oddzielne rozliczenie, o ile środki transportu nie zostały zapewnione przez pracodawcę.
 • Jeśli pracownik do przejazdów lokalnych wykorzystuje swój własny pojazd możliwe jest rozliczenie na podstawie tzw. kilometrówki.
 • Aktualne stawki dzienne oraz kwotę limitu na nocleg dla różnych krajów możesz znaleźć w tabeli: Stawki dzienne za wyjazdy zagraniczne.
 • W przypadku niepełnych dni stosuje się następujące przeliczniki:
  • czas poniżej 8 godzin traktowany jest jak 1/3 doby,
  • czas od 8 do 12 godzin traktowany jest jak 1/2 doby,
  • czas powyżej 12 godzin traktowany jest jak pełna doba.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Aktualność danych#

Regularnie weryfikujemy stawki dziennych diet oraz kwoty limitu na nocleg obowiązujące w poszczególnych krajach, tak aby prezentowane przez nas dane były zawsze aktualne.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2021-08-07.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy stawki nie uległy zmianie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Początek delegacji - data i godzina rozpoczęcia podróży służbowej np. moment odjazdu pociągu,
 • Koniec delegacji - data i godzina zakończenia podróży służbowej np. moment przyjazdu pociągu powrotnego na peron,
 • Uwzględniaj zmianę czasu zimowy / letni - ta opcja powoduje, że podczas obliczeń uwzględniana jest aktualnie obowiązująca strefa czasowa (czas zimowy / letni) według dyrektywy Unii Europejskiej UE 2000/84/EC. Zgodnie z rozporządzeniem w ostatnią niedzielę marca o 1:00 czasu uniwersalnego (w Polsce jest to 2:00) zegary przestawia się godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października o 1:00 czasu uniwersalnego (w Polsce jest to 3:00), o godzinę do tyłu.
 • Kraj docelowy - państwo, na terenie którego odbywa się delegacja,
 • Zapewnione wyżywienie - tutaj możesz zaznaczyć, które z posiłków (śniadania, obiady, kolacje) zostały zapewnione przez pracodawcę tzn. pracownik nie musiał opłacać ich we własnym zakresie,
 • Kto płaci za nocleg - tutaj możesz zaznaczyć czy noclegi zostały opłacone przez pracodawce czy pracownik potrzebował opłacać je we własnym zakresie,
 • Kto płaci za dojazdy miejscowe - tutaj możesz zaznaczyć czy przejazdy na miejscu delegacji (np. pomiędzy hotelem, a lokalem gdzie odbywa się spotkanie biznesowe) są zapewnione przez pracodawcę czy pracownik potrzebuje zorganizować je we własnym zakresie korzystając z komunikacji publicznej,
 • Data rozliczenia - dzień, w którym dokonano rozliczenia finansowego za delegację. Ten dzień ma znaczenie, gdyż kurs walut pobiera się z dnia poprzedniego.
 • Kurs wymiany - kurs wymiany waluty obowiązującej na terenie kraju, w którym odbywa się delegacja, potrzebne tylko jeśli chcesz przeliczyć obliczoną dietę na złotówki. Zgodnie z obowiązującym prawem, do rozliczenia należy użyć kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę rozliczenia. To pole jest wypełniane automatycznie korzystając z oficjalnych danych udostępnionych na stronie NBP. Jakkolwiek, możesz wprowadzić swój kurs wymiany jeśli potrzebujesz.

Historia zmian, ulepszeń i poprawek w tym kalkulatorze#

 • 2021-07-04 Dodaliśmy "komunikację miejscową", czyli ryczałt na dojazdy.
 • 2018-03-15 Nie musisz już ręcznie podawać kursu wymiany. Od teraz pobieramy go dla Ciebie automatycznie korzystając z oficjalnych danych dostarczonych przez NBP. Zgodnie z polskim prawem, pobrany kurs pochodzi z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę rozliczenia.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.