Kalkulator spłaty kredytu
Kalkulator kredytowy. Podajesz ile chcesz pożyczyć - kalkulator wylicza, odsetki, raty, część kapitałową i część odsetkową. Możesz też dodać prowizję banku. Kalkulator liczy raty stałe albo malejące.

Pożyczana kwota i okres spłaty#

Kwota oraz czas spłaty kredytu
Pożyczam kwotę
Waluta
Okres spłaty
Oprocentowanie kredytu
Oprocentowanie w stosunku rocznym%
Rodzaj rat
Opłaty jednorazowe
Prowizja zależna od pożyczanej kwoty
(np. kwota ubezpieczenia wyrażona jako procent pożyczanej kwoty)
%
Opłata stała
(np. jednorazowa opłata za rozpatrzenie wniosku)
PLN

Na chłopski rozum#

Pożyczyłeś(aś) kwotę 1000.00 PLN. Planowany czas spłaty wynosi 2 lata, a oprocentowanie kredytu w skali roku to 6.5%.
Łączna kwota do zwrotu to 1068.99 PLN. Spłata została podzielona na 24 miesięcznych rat o wysokości 44.54 każda.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) tego kredytu to 6.685272216796874%.

Wyniki - podsumowanie#

Kwota, oprocentowanie oraz czas spłaty kredytu
Pożyczana kwota
(pieniądze, które otrzymałeś/aś do dyspozycji)
1000.00PLN
Oprocentowanie w stosunku rocznym6.5%
Okres spłaty2 lata
Opłaty jednorazowe
Opłata stała
(np. jednorazowa opłata za rozpatrzenie wniosku)
PLN
Prowizja zależna od pożyczanej kwoty
(np. kwota ubezpieczenia wyrażona jako procent pożyczanej kwoty)
PLN
Opłaty jednorazowe łączniePLN
Efektywnie pożyczana kwota
(kwota kredytu + prowizja)
PLN
Liczba oraz wysokość rat
Rodzaj ratstałe
Wysokość jednej raty44.54PLN
Liczba rat24
Rzeczywisty koszt kredytu
Łączna kwota do zwrotu
(w postaci comiesięcznych rat)
1068.99PLN
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)6.69%

Symulacja spłaty#

MiesiącRataPozostało do spłaty
KapitałOdsetkiRazemKapitałOdsetkiRazem
139.135.4144.541000.0068.991068.99
239.345.2044.54960.8763.581024.45
339.554.9944.54921.5358.38979.91
439.774.7744.54881.9853.39935.37
539.984.5644.54842.2148.62890.83
640.204.3444.54802.2344.06846.29
740.424.1244.54762.0339.72801.75
840.643.9044.54721.6135.60757.21
940.863.6844.54680.9731.70712.67
1041.083.4644.54640.1128.02668.13
1141.303.2444.54599.0324.56623.59
1241.523.0244.54557.7321.32579.05
1341.752.7944.54516.2118.30534.51
1441.982.5644.54474.4615.51489.97
1542.202.3444.54432.4812.95445.43
1642.432.1144.54390.2810.61400.89
1742.661.8844.54347.858.50356.35
1842.891.6544.54305.196.62311.81
1943.121.4244.54262.304.97267.27
2043.361.1844.54219.183.55222.73
2143.590.9544.54175.822.37178.19
2243.830.7144.54132.231.42133.65
2344.070.4744.5488.400.7189.11
2444.330.2444.5744.330.2444.57
Razem1000.0068.991068.990.000.000.00

Trochę informacji#

 • Dostępne na rynku kredyty (pożyczki) różnią się między sobą. Dokładne warunki, na jakich zawarty jest kredyt są regulowane przez umowę pomiędzy kredytobiorcą (konsumentem, przedsiębiorcą), a kredytodawcą (najczęściej bankiem lub instytucją parabankową). Dlatego zawsze należy dokładnie przeanalizować swoją umowę przed podpisaniem.
 • Do najważniejszych cech charakteryzujących konkretną ofertę pożyczkową należą:
  • Kwota pożyczki - jest to kwota, którą otrzymasz od kredytodawcy (np. banku).
   ⓘ Przykład: Janek chce zakupić mieszkanie za 250 tys. zł, ale posiada odłożone tylko 50 tys. Pożycza więc brakujące 200 tys. zł, aby moc nabyć mieszkanie natychmiast. W tym przypadku kwota kredytu wynosi 200 tys. zł, ponieważ tyle pieniędzy otrzymał od banku.
  • Okres spłaty kredytu - jest to czas, w którym zobowiązujemy się do spłaty całego kredytu. Innymi słowy jest to data, kiedy - zgodnie z umową - przypada ostatnia rata.
  • Nominalne oprocentowanie kredytu - jest to podstawowe wynagrodzenie jakie uzyskuje kredytodawca (bank) w zamian za udzielenie nam pożyczki.
   • Mówiąc prosto: otrzymaliśmy od kredytodawcy kwotę, której potrzebowaliśmy (→ patrz kwota pożyczki powyżej), ale musimy zwrócić kwotę powiększoną o pewien procent. Oprocentowanie kredytu mówi nam jak duży jest to procent.
   • Oprocentowanie pożyczki - podobnie jak np. oprocentowanie lokat - podawane jest w skali rocznej.
   • Wysokość oprocentowania zależy od konkretnej umowy pomiędzy kredytodawcą, a kredytobiorcą, ale w niektórych krajach jest ustalony maksymalny limit. Limitom obowiązującym w Polsce została poświęcona osobna sekcja (→ patrz maksymalny koszt kredytu w Polsce).
   • W użyciu spotykane są dwa modele oprocentowania pożyczki:
    • oprocentowanie stałe - wysokość raty jest stała przez cały okres spłaty,
    • oprocentowanie malejące - wysokość pierwszej raty jest najwyższa, a wraz z kolejnymi ratami ich wysokość maleje.
  • Opłaty dodatkowe - są to wszystkie opłaty, które powiększają koszt kredytu, a które nie wynikają z oprocentowania. Opłaty te mogą znacznie różnić się w zależności od umowy, którą podpisujemy. Wśród opłat dodatkowych mogą znaleźć się takie koszta jak np. ubezpieczenie kredytu na wypadek niewypłacalności lub dodatkowa, jednorazowa prowizja naliczana przez bank.
 • Ponieważ opłaty dodatkowe (nie wynikające z oprocentowania) nie są ustandaryzowane porównywanie kredytów oferowanych przez różne instytucje może nastręczać trudności. Aby ułatwić porównywanie kredytów pomiędzy sobą wprowadzono pojęcie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).
  • Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pokazuje efektywny koszt kredytu wliczając również wszystkie opłaty dodatkowe. Dzięki temu rozwiązany jest problem braku standaryzacji opłat dodatkowych
   ⓘ Przykład: Monika potrzebuje pożyczyć kwotę 1000 zł na okres roku. Dwa podmioty oferują pożyczkę z oprocentowaniem stałym wynoszącym 6% w skali rocznej. Drugi z nich pobiera dodatkowo jednorazową prowizję związaną z kosztami administracyjnymi potrzebnymi do przetworzenia wniosku o pożyczkę w wysokości 500 zł. Porównując obie oferty dostrzegamy:
   • oferta #1:
    • całkowity koszt kredytu = 6% z 1000zł = 60zł,
    • RRSO = 60 / 1000 = 6%
   • oferta #2:
    • całkowity koszt kredytu = 6% z 1000zł + 500zł (prowizja) = 560zł,
    • RRSO = 560 / 1000 = 56%.
   ⚠ UWAGA! Rzeczywisty koszt kredytu (RRSO) może przekroczyć maksymalne dopuszczalne oprocentowanie nominalne. Niestety, fakt ten bywa nadużywany przez instytucje pozabankowe oferujące tzw. "chwilówki" doprowadzając do podpisania bardzo niekorzystnych umów (z punktu widzenia konsumenta). Dlatego zawsze sprawdź RRSO zanim podpiszesz umowę! Limitom ograniczającym maksymalny koszt kredytu w Polsce została poświęcona osobna sekcja (→ patrz maksymalny koszt kredytu w Polsce).
  • Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) kredytodawca ma obowiązek poinformować konsumenta ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) kredytu. Zgodnie z obowiązującym prawem wartość RRSO musi znaleźć się w umowie kredytu, ale również w samych materiałach reklamowych.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Pożyczam kwotę - tutaj podaj kwotę jaką zamierzasz pożyczyć
 • Jednorazowe opłaty - tutaj podaj sumę wszystkich prowizji w procentach, które zostaną potrącone jednorazowo w trakcie zaciągania pożyczki takich jak prowizja banku, ubezpieczenie kredytu itp.
 • Okres spłaty - tutaj podaj całkowity, planowany termin spłaty kredytu np. 10 lat
 • Oprocentowanie w stosunku rocznym - tutaj podaj oprocentowanie kredytu w skali roku, jest to wynagrodzenie jakie pobiera bank za fakt udzielenia nam pożyczki. W tym miejscu możesz również wybrać czy Twój kredyt ma stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty, czy też jego rata maleje w czasie.
 • Symulacja spłaty - tutaj pojawią się wyliczenia pokazujące przebieg spłaty Twojego kredytu miesiąc po miesiącu. W tym miejscu możesz zobaczyć jak będzie się zmieniać wielkość miesięcznej raty w przypadku kredytu o malejącym oprocentowaniu.

Maksymalny koszt kredytu w Polsce

 • Aby zapobiec nadużyciom oraz uchronić konsumentów przed podpisywaniem rażąco krzywdzących umów wprowadzono szereg przepisów regulujących maksymalny dopuszczalny koszt kredytu.
 • Zgodnie z aktualnymi przepisami (stan na 2017.10.07) koszt kredytu limitowany jest w następujący sposób:
  • 1. Nominalne oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5%, czyli na dzień pisania tego tekstu (2017.10.07):
   Max. oprocentowanie nominalne = 2 × (stopa ref. NBP + 3,5%) = 2 × (1,5% + 3,5%) = 10%
  • 2. Łączna kwota kosztów pozaodsetkowych (np. prowizje, ubezpieczenie, obsługa pożyczki w domu konsumenta itd.) nie może przekroczyć pewnego ustalonego limitu. Na limit ten składają się dwie części, które należy zsumować:
   • część stała (niezależna od czasu trwania pożyczki) wynosząca 25% kredytu np. przy pożyczce w kwocie 1000 zł jest to 25% z 1000 zł czyli 250 zł. Ta część nie zależy od czasu trwania pożyczki,
   • część zmienna (zależna od czasu trwania pożyczki) wynosząca 30% kredytu w skali roku np. przy pożyczce w kwocie 1000 zł jest to odpowiednio:
    • 30% z 1000 zł = 300 zł, w przypadku pożyczki trwającej 1 rok,
    • 15% z 1000 zł = 150 zł, w przypadku pożyczki trwającej 6 miesięcy,
    • 7,5% z 1000 zł = 75 zł, w przypadku pożyczki trwającej 3 miesiące,
    • itd.
   Aby uzyskać całkowity limit kosztów pozaodsetkowych należy dodać do siebie część stałą i zmienną.
   Limit kosztów pozaodsetkowych = 25% kredytu + 30% kredytu w skali roku
  • 3. Wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie (w tym odsetek za opóźnienie) nie może przekroczyć dwukrotności stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5%, czyli na dzień pisanie tego tekstu (2017.10.07) roczny limit wynosi:
   Limit opłat z tytułu zaległości = 2 × (stopa ref. NBP + 5,5%) = 2 × (1,5% + 5,5%) = 14%.
   Limit ten dotyczy wszystkich kosztów naliczonych w związku z opóźnieniem czyli również np. koszty upomnienia przez SMS, koszt listu poleconego z wezwaniem do zapłaty itp.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.