Kalkulator prawa masy dla ściany podwójnej
Kalkulator oblicza spadek poziomu natężenia dźwięku w decybelach (dB) dla ściany podwójnej o danej gęstości, grubości i wymiarach pozostawionej pustej przestrzeni korzystając z tzw. prawa masy.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń: ściany i pusta przestrzeń pomiędzy nimi#

Pierwsza ściana
Materiał, z którego wykonana jest ściana
Gęstość materiału, z którego zbudowana jest ściana
Grubość ściany
Druga ściana
Materiał, z którego wykonana jest ściana
Gęstość materiału, z którego zbudowana jest ściana
Grubość ściany
Inne
Odległość pomiędzy ścianami

Spadek poziomu natężenia dźwięku dla różnych częstotliwości#

Częstotliwość [Hz]Spadek poziomu natężenia dźwięku [dB]
31.2544.54
62.550.56
12556.58
25062.6
50068.62
100074.64
200080.66
400086.68
800092.7
1600098.72

Izolacyjność akustyczna#

 • Kiedy dźwięk poruszający się w powietrzu napotyka na przegrodę w postaci ściany, to część energii akustycznej zostaje odbita, część przechodzi do drugiego ośrodka i pozostaje w nim wytracona (zamieniona na ciepło, potocznie wygłuszona lub wytłumiona), a część przechodzi do drugiego ośrodka i wydostaje się na zewnątrz (po drugiej stronie przegrody). Matematycznie możemy to zapisać następująco:
  α+β+τ=1\alpha + \beta + \tau = 1
  gdzie:
  • α\alpha - współczynnik absorpcji (określa część energii jaka została wytracona wewnątrz ściany),
  • β\beta - współczynnik odbicia (określa część energii jaka pozostała w pierwszym pomieszczeniu),
  • τ\tau - współczynnik transmisji (określa część energii jaka została wyemitowana do drugiego pomieszczenia).
 • Współczynnik transmisji może być wykorzystany jako miara izolacyjności akustycznej, ponieważ określa stosunek natężenia dźwięku po obu stronach przegrody:
  τ=ItI0\tau = \frac{I_t}{I_0}
  gdzie:
  • ItI_t - natężenie fali wyemitowanej poza przegrodą (poziom natężenia dźwięku słyszalny w drugim pomieszczeniu),
  • I0I_0 - natężenie fali padającej na przegrodę (poziom natężenia dźwięku słyszalny w pierwszym pomieszczeniu).
 • W praktyce współczynnik transmisji podajemy najczęściej w skali logarytmicznej. W ten sposób otrzymujemy spadek natężenia dźwięku podany w decybelach:
  R=10 log(τ)=10 log(1τ)R = -10~log(\tau) = 10~log\left(\frac{1}{\tau}\right)

Trochę informacji#

 • Izolacyjność akustyczna pojedynczej ściany ograniczona jest przez jej grubość oraz gęstość użytego materiału. Aby wyjść poza te limity możemy użyć dwóch ścian oddzielonych pustą przestrzenią. Tak powstały układ nazywany jest w zależności od źródła:
  • ściana-powietrze-ściana (ang. wall-air-wall),
  • masa-powietrze-masa (ang. mass-air-mass),
  • masa-sprężyna-masa (ang. mass-spring-mass, częsciej spotykane w pracach teoretycznych gdzie taki układ przybliżany jest za pomocą sprężyny łączącej dwie masy).
 • Spadek poziomu natężenia dźwięku dla ściany podwójnej może zostać oszacowane za pomocą przybliżeń wprowadzonych przez Londona w 1950, uaktualnionych przez Sharpa w 1973:
  R(f)={20 log[f(h1 ρ1+h2 ρ2)]47,gdy f<f0R1+R2+20 log(f d)29,gdy f0<f<flR1+R2+6gdy f>flR(f) = \begin{cases} 20~log\left[f \cdot (h_1~\rho_1 + h_2~\rho_2)\right] - 47, & \text{gdy } f < f_0\\ R_1 + R_2 + 20~log(f~d) - 29, & \text{gdy } f_0 < f < f_l\\ R_1 + R_2 + 6 & \text{gdy } f > f_l \end{cases}
  gdzie:
  • RR - spadek poziomu natężenia dźwięku przegrody złożonej z dwóch ścian w decybelach,
  • R1,R2R_1, R_2 - spadek poziomu natężenia dźwięku obliczone dla pierwszej i drugiej ściany z osobna (tak jak dla przegrody pojedynczej),
  • h1,h2h_1, h_2 - grubość pierwszej i drugiej ściany,
  • ρ1,ρ2\rho_1, \rho_2 - gęstość materiałów, z których wykonane są pierwsza i druga ściana,
  • dd - odległość pomiędzy ścianami,
  • ff - częstotliwość fali akustycznej,
  • f0f_0 - częstotliwość rezonansowa f0=ρ0c02dh1 ρ1+h2 ρ2h1 ρ1 h2 ρ2f_0 = \sqrt{\frac{\rho_0 \cdot c_0^2}{d} \cdot \frac{h_1~\rho_1 + h_2~\rho_2}{h_1~\rho_1~ h_2~\rho_2}},
  • flf_l - częstotliwość graniczna fl55df_l \approx \sqrt{\frac{55}{d}},
  • c0c_0 - prędkość dźwięku w powietrzu,
  • ρ0\rho_0 - gęstość powietrza

Zobacz również#

Jeśli zainteresowały Cię kalkulatory związane z akustyką sprawdź nasze inne kalkulatory:

Pomieszczenie w pomieszczeniu#

 • Pomieszczenie, którego wszystkie ściany oraz sufit otoczone są pustą przestrzenią (pomieszczenie nie ma wspólnych ścian z innymi oprócz wspólnej podłogi) nazywa się często terminem pomieszczenie w pomieszczeniu (ang. room within the room).
 • Wadą tego rozwiązania jest wysoki koszt oraz trwała modyfikacja budynku.
 • Przykładowo aby odizolować w ten sposób średniej wielkości pokój nagrań (ang. live room) o powierzchni użytkowej ok. 26 m2 potrzebne jest dodatkowe ok. 24 m2 na pozostawioną pustą przestrzeń (przy założeniu odległości pomiędzy ścianami 1 m). Dodatkowo potrzebne jest podwyższenie całego budynku lub rezygnacja z części wysokości wydzielonego pomieszczenia (aby pozostawić pustą przestrzeń pod sufitem zewnętrznego pomieszczenia).
 • Z tego powodu klasyczne rozwiązania typu room-within-the-room stosowane są tylko w specjalistycznych budynkach, których przeznaczenie trwale wiąże się z potrzebą wysokiej izolacji akustycznej np. w studiach nagrań lub laboratoriach do prac badawczych związanych z akustyką.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.