Dekoder numerów UUID/GUID
Kalkulator sprawdza podany przez Ciebie numer UUID/GUID. Jeśli numer wygląda na poprawny próbuje wykryć zastosowaną wersję.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń: Tutaj wpisz swój numer UUID/GUID#

Twój numer UUID/GUID

Wyniki: Co możemy powiedzieć o Twoim numerze UUID/GUID#

Walidacja i wersja
Czy to poprawny numer UUIDtak
Wykryta wersja wg. RFCwersja 1 (znacznik czasu + adres MAC)
Wariant (rewizja)9
Wykryty schemat wariantu wg. RFC10xx - DCE 1.1, ISO/IEC 11578:1996
UUID zapisane w różnej postaci
UUID w postaci tekstoweja3e4f906-e725-11eb-94f9-bbf63fdaac38
UUID w postaci jednej liczby w systemie szesnastkowym0xa3e4f906e72511eb94f9bbf63fdaac38
UUID w postaci jednej liczby w systemie dziesiętnym217853057863583364484153428529316015160
UUID w postaci ciągu bajtów
Całość (16 bajtów)a3 e4 f9 06 e7 25 11 eb 94 f9 bb f6 3f da ac 38
time_low (4 bajty)a3 e4 f9 06
time_mid (2 bajty)e7 25
time_hi_and_version (2 bajty)11 eb
clock_seq_hi_and_res (1 bajt)94
clock_seq_low (1 bajt)f9
node (6 bajtów)bb f6 3f da ac 38
60-bitowy znacznik czasu
Znacznik czasu w postaci szesnastkowej0x1ebe725a3e4f906
Znacznik czasu w postaci dziesiętnej138458362414430470
Zdekodowany znacznik czasu w postaci czytelnej dla ludzi (UTC)2021-07-17 17:37:21.443.047.000
Czas UTC w formacie ISO2021-07-17T17:37:21.443Z
Pozostałe nanosekundy niemożliwe do zakodowania w formacie ISO47000
14-bitowa sekwencja zegara
Sekwencja zegara w postaci szesnastkowej0x14f9
Sekwencja zegara w postaci dziesiętnej5369
48-bitowy identyfikator węzła
Adres MAC (6 bajtów)bb:f6:3f:da:ac:38
Bit multicast zapalonytak

Trochę informacji#

 • UUID to uniwersalny identyfikator obiektów (ang. Universally Unique IDentifier).
 • Number UUID składa się ze 128 bitów co odpowiada 16 bajtom.
 • UUID w formacie tekstowym zapisujemy najczęściej jako 32 znaki oddzielone myślnikami co odpowiada wartościom kolejnych bajtów w systemie szesnastkowym zaczynając od najbardziej znaczącego (tzw. kolejność big endian) np.
  94bdfdb0-ed83-11eb-86d4-639002668096

 • Format UUID jest ustandaryzowany w dokumencie RFC 4122.
 • Znaczenie poszczególnych bajtów jest różne w zależności od zastosowanej wersji oraz wariantu (czasami nazywanego rewizją). Dokument RFC 4122 definiuje 5 wersji:
  • wersja 1 - oparta na 60-bitowym znaczniku czasu oraz 48-bitowym adresie MAC,
  • wersja 2 - modyfikacja wersji 1 przeznaczona dla standardów bezpieczeństwa DCE,
  • wersja 3 - oparta na hashu MD5 znanej nazwy np. domeny lub adresu URL, jednak znaczenie nazwy nie jest narzucone przez specyfikację,
  • wersja 4 - oparta w całości na liczbach losowych lub pseudolosowych,
  • wersja 5 - modyfikacja wersji 3 korzystająca z funkcji hashującej SHA-1.
 • Przykładowy numer UUID w wersji 1 zawiera kolejno:
  f68b5140time_low4 bajtyed89time_mid2 bajty11ebtime_high_and_version2 bajtya44cclock_seq_and_res2 bajty69d32820f390node6 bajtoˊw \underbrace{\overbrace{f68b5140}^{\text{time\_low}}}_{\text{4 bajty}} - \underbrace{\overbrace{ed89}^{\text{time\_mid}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{11eb}^{\text{time\_high\_and\_version}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{a44c}^{\text{clock\_seq\_and\_res}}}_{\text{2 bajty}} - \underbrace{\overbrace{69d32820f390}^{\text{node}}}_{\text{6 bajtów}}
  gdzie kolejno:
  • time_low - najmłodsze 32 bity 60-bitowego znacznika czasu (0xf68b5140),
  • time_mid - kolejne 16 bitów 60-bitowego znacznika czasu (0xed89),
  • time_high_and_version - najstarsze 12 bitów 60-bitowego znacznika czasu oraz 4-bitowy numer wersji (0x11eb),
  • clock_seq_and_res - 14 bitowa sekwencja zegara oraz numer wariantu (0xa44),
  • node - 48-bitowy (6 bajtowy) adres MAC (0x69d32820f390 lub 69:d3:28:20:f3:90).
 • Znacznik czasu UUID zawarty w wersjach 1 oraz 2 składa się z 60 bitów. Odpowiada on liczbie interwałów 100 nanosekundowych od 15 października 1582 roku co odpowiada początkowi kalendarza Gregoriańskiego.
 • Wersja 1 oraz 2 zawiera zakodowany 48-bitowy adres MAC hosta, na którym wygenerowano numer UUID. Kiedy adres MAC jest niedostępny standard dopuszcza użycie liczby losowej - w takim przypadku wygenerowana liczba powinna mieć zapalony bit multicast.
 • Unikalność numerów UUID oparta jest na niewielkim prawdopodobieństwie kolizji. Wersje 1 oraz 2 korzystają ponadto z adresu MAC hosta, który w założeniu jednoznacznie identyfikuje urządzenie sieciowe w skali globalnej.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.