Konwerter jednostek powierzchni
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek powierzchni (pola). Przelicza metry kwadratowe, stopy kwadratowe, akry, hektary i ponad 50 innych jednostek !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (metr kwadratowy) jest równe:#

metryczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottametr kwadratowyShow sourceYm2Ym^2Ym²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden jottametr kwadratowy to tyle co oktylion metrów kwadratowych.1 Ym2=1 (1024Ym)2=1048m21\ Ym^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{24}}_{Y} m\right)^2 = 10^{48} m^2Show source......
zettametr kwadratowyShow sourceZm2Zm^2Zm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden zettametr kwadratowy to tyle co septylion metrów kwadratowych.1 Zm2=1 (1021Zm)2=1042m21\ Zm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{21}}_{Z} m\right)^2 = 10^{42} m^2Show source......
eksametr kwadratowyShow sourceEm2Em^2Em²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden eksametr kwadratowy to tyle co sekstylion metrów kwadratowych.1 Em2=1 (1018Em)2=1036m21\ Em^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{18}}_{E} m\right)^2 = 10^{36} m^2Show source......
petametr kwadratowyShow sourcePm2Pm^2Pm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden petametr kwadratowy to tyle co kwintylion metrów kwadratowych.1 Pm2=1 (1015Pm)2=1030m21\ Pm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{15}}_{P} m\right)^2 = 10^{30} m^2Show source......
terametr kwadratowyShow sourceTm2Tm^2Tm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden terametr kwadratowy to tyle co kwadrylion metrów kwadratowych.1 Tm2=1 (1012Tm)2=1024m21\ Tm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{12}}_{T} m\right)^2 = 10^{24} m^2Show source......
gigametr kwadratowyShow sourceGm2Gm^2Gm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden gigametr kwadratowy to tyle co trylion metrów kwadratowych.1 Gm2=1 (109Tm)2=1018m21\ Gm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{9}}_{T} m\right)^2 = 10^{18} m^2Show source......
megametr kwadratowyShow sourceMm2Mm^2Mm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden megametr kwadratowy to tyle co bilion metrów kwadratowych.1 Mm2=1 (106Mm)2=1012m21\ Mm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{6}}_{M} m\right)^2 = 10^{12} m^2Show source......
kilometr kwadratowyShow sourcekm2km^2km²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden kilometr kwadratowy to tyle co milion metrów kwadratowych.1 km2=1 (1000k m)2=1000 000 m21\ km^2 = 1\ \left(\underbrace{1000}_{k}\ m\right)^2 = 1000\ 000\ m^2Show source......
hektometr kwadratowyShow sourcehm2hm^2hm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden hektometr kwadratowy to tyle co dziesięć tysięcy metrów kwadratowych.1 hm2=1 (100h m)21\ hm^2 = 1\ \left(\underbrace{100}_{h}\ m\right)^2Show source......
dekametr kwadratowyShow sourcedam2dam^2dam²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden dekametr kwadratowy to tyle co sto metrów kwadratowych.1 dam2=1 (10da m)2=100 m21\ dam^2 = 1\ \left(\underbrace{10}_{da}\ m\right)^2 = 100\ m^2Show source......
metr kwadratowyShow sourcem2m^2Show source...\text{...}-Podstawowa jednostka pola powierzchni w układzie SI. Kwadrat o bokach jeden metr na jeden metr ma pole jednego metra kwadratowego.Show source......
decymetr kwadratowyShow sourcedm2dm^2dm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden decymetr kwadratowy to tyle co jedna setna metra kwadratowego.1 dm2=1 (0.1d m)2=0.01 m21\ dm^2 = 1\ \left(\underbrace{0.1}_{d}\ m\right)^2 = 0.01\ m^2Show source......
centymetr kwadratowyShow sourcecm2cm^2cm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden centymetr kwadratowy to tyle co jedna dziesięciotysięczna metra kwadratowego.1 cm2=1 (0.01c m)2=0.0001 m21\ cm^2 = 1\ \left(\underbrace{0.01}_{c}\ m\right)^2 = 0.0001\ m^2Show source......
milimetr kwadratowyShow sourcemm2mm^2mm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden milimetr kwadratowy to tyle co jedna milionowa metra kwadratowego.1 mm2=1 (0.001m m)2=0.000001 m2=106 m21\ mm^2 = 1\ \left(\underbrace{0.001}_{m}\ m\right)^2 = 0.000001\ m^2 = 10^{-6}\ m^2Show source......
mikrometr kwadratowyShow sourceμm2\mu m^2µm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden mikrometr kwadratowy to tyle co jedna bilionowa metra kwadratowego.1 μm2=1 (106μ m)2=1012 m21\ \mu m^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-6}}_{\mu}\ m\right)^2 = 10^{-12}\ m^2Show source......
nanometr kwadratowyShow sourcenm2nm^2nm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden nanometr kwadratowy to tyle co jedna trylionowa metra kwadratowego.1 nm2=1 (109n m)2=1018 m21\ nm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-9}}_{n}\ m\right)^2 = 10^{-18}\ m^2Show source......
angstrem kwadratowyShow sourceA˚2\text{Å}^2ŲShow source...\text{...}-Jednostka pola powierzchni stosowana w chemii i fizyce do opisywania zjawisk zachodzących w skali atomowej. Kwadrat o bokach jeden angstrem na jeden angstrem ma powierzchnię jednego angstrema kwadratowego. Jeden angstrem kwadratowy to tyle co jedna stutrylionowa metra kwadratowego.1 A˚2=1 (1010 m)2=1020 m21\ \text{Å}^2 = 1\ \left(10^{-10}\ m\right)^2 = 10^{-20}\ m^2Show source......
pikometr kwadratowyShow sourcepm2pm^2pm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden pikometr kwadratowy to tyle co jedna kwadrylionowa metra kwadratowego.1 pm2=1 (1012p m)2=1024 m21\ pm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-12}}_{p}\ m\right)^2 = 10^{-24}\ m^2Show source......
femtometr kwadratowyShow sourcefm2fm^2fm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden femtometr kwadratowy to tyle co jedna kwintylionowa metra kwadratowego.1 fm2=1 (1015f m)2=1030 m21\ fm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-15}}_{f}\ m\right)^2 = 10^{-30}\ m^2Show source......
attometr kwadratowyShow sourceam2am^2am²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden attometr kwadratowy to tyle co jedna sekstylionowa metra kwadratowego.1 am2=1 (1018a m)2=1036 m21\ am^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-18}}_{a}\ m\right)^2 = 10^{-36}\ m^2Show source......
zeptometr kwadratowyShow sourcezm2zm^2zm²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden zeptometr kwadratowy to tyle co jedna septylionowa metra kwadratowego.1 zm2=1 (1021z m)2=1042 m21\ zm^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-21}}_{z}\ m\right)^2 = 10^{-42}\ m^2Show source......
joktometr kwadratowyShow sourceym2ym^2ym²Show source...\text{...}-Jednostka wtórna pola powierzchni w układzie SI. Jeden joktometr kwadratowy to tyle co jedna oktylionowa metra kwadratowego.1 ym2=1 (1024y m)2=1048 m21\ ym^2 = 1\ \left(\underbrace{10^{-24}}_{y}\ m\right)^2 = 10^{-48}\ m^2Show source......

brytyjsko-amerykańskie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
akrShow sourceacacacShow source...\text{...}-Jednostka pola powierzchni stosowana do określania powierzchni gruntów w krajach anglosaskich. Historycznie był to obszar, który mógł być zaorany przez pług ciągnięty przez parę wołów w ciągu jednego dnia. Jeden akr odpowiada 4840 jardom kwadratowym lub 43 560 stopom kwadratowym.1 ac=4840 sq yd=43 560 sq ft1\ ac = 4840\ sq\ yd = 43\ 560\ sq\ ftShow source......
baronyShow source--Show source...\text{...}-Historyczna jednostka pola powierzchni stosowana w krajach anglosaskich. Jeden barony to tyle co cztery tysiące akrów.1 barony=4000 ac1\ \text{barony} = 4000\ acShow source......
boardShow sourcebdbdbdShow source...\text{...}-Historyczna jednostka pola powierzchni stosowana w krajach anglosaskich. Jeden board to tyle co jedna dwunasta stopy kwadratowej (1/12 sq ft).1 bd=112 sq ft1\ \text{bd} = \frac{1}{12}\ sq\ ftShow source......
cal kołowyShow sourcecirc in\text{circ in}circ inShow source...\text{...}-Pole powierzchni koła o średnicy jednego cala.1 circ in=π4 sq in1\ circ\ in = \dfrac{\pi}{4}\ sq\ inShow source......
mil kołowyShow sourcecirc mil\text{circ mil}circ milShow source...\text{...}-Pole powierzchni koła o średnicy jednego mila.1 circ mil=π4 sq mil=π4000 000 sq in1\ circ\ mil = \dfrac{\pi}{4}\ sq\ mil = \dfrac{\pi}{4000\ 000}\ sq\ inShow source......
cordShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik szesnastu stóp kwadratowych.1 cord=16 sq ft1\ \text{cord} = 16\ sq\ ftShow source......
łanShow source--Show source...\text{...}-Dawna jednostka powierzchni gruntów stosowana w krajach anglosaskich. Historycznie odpowiadała powierzchni ziemi, którą jedna rodzina była w stanie obrobić w ciągu roku. Umownie przyjmowano, że jeden łan odpowiada 120 akrom.1 łan=120 ac1\ \text{łan} = 120\ acShow source......
roodShow sourcerororoShow source...\text{...}-Dawna jednostka powierzchni gruntów stosowana w krajach anglosaskich. Jeden rood to tyle co ćwierć akra.1 ro=14 ac1\ \text{ro} = \dfrac{1}{4}\ acShow source......
łańcuch kwadratowyShow sourcech2ch^2sq chShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej dziesiątej akra lub 484 jardów.1 sq ch=110 ac=484 sq yd1\ sq\ ch = \dfrac{1}{10}\ ac = 484\ sq\ ydShow source......
stopa kwadratowaShow sourceft2ft^2sq ftShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jedna stopa.1 sq ft=1 ft×1 ft1\ sq\ ft = 1\ ft \times 1\ ftShow source......
cal kwadratowyShow sourcein2in^2sq inShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jeden cal.1 sq in=1 in×1 in1\ sq\ in = 1\ in \times 1\ inShow source......
link kwadratowyShow sourcelnk2lnk^2sq lnkShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jeden link.1 sq lnk=1 lnk×1 lnk1\ sq\ lnk = 1\ lnk \times 1\ lnkShow source......
mil kwadratowyShow sourcemil2mil^2sq milShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jeden mil.1 sq mil=1 mil×1 mil1\ sq\ mil = 1\ mil \times 1\ milShow source......
mila kwadratowaShow sourceml2ml^2sq miShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jedna mila.1 sq mi=1 mile×1 mile1\ sq\ mi = 1\ mile \times 1\ mileShow source......
rod kwadratowyShow sourcerd2rd^2sq rdShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jeden rod.1 sq rd=1 rd×1 rd1\ sq\ rd = 1\ rd \times 1\ rdShow source......
stopa kwadratowa (survey US)Show sourcefts2ft_{s}^2sq ftShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jedna stopa.1 sq ft=1 ft×1 ft1\ sq\ ft = 1\ ft \times 1\ ftShow source......
mila kwadratowa (survey US)Show sourcemis2mi_{s}^2sq miShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jedna mila.1 sq mi=1 mile×1 mile1\ sq\ mi = 1\ mile \times 1\ mileShow source......
yard kwadratowyShow sourceyd2yd^2sq ydShow source...\text{...}-Pole kwadratu o boku długości jeden jard.1 sq yd=1 yd×1 yd1\ sq\ yd = 1\ yd \times 1\ ydShow source......
townshipShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik 93 239 940 metrów kwadratowych.1 township=93 239 940 m21\ \text{township} = 93\ 239\ 940\ m^2Show source......
yarlandShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik trzydziestu akrów.1 yarland=30 ac1\ \text{yarland} = 30\ acShow source......

pochodne metrycznych#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
hektarShow sourcehahahaShow source...\text{...}-Jednostka powierzchni stosowana głównie do określania wielkości gruntów. Jeden hektar odpowiada polu kwadratu o boku 100 metrów.1 ha=100 m×100 m=10 000 m2=100 a1\ ha = 100\ m \times 100\ m = 10\ 000\ m^2 = 100\ aShow source......
dunamShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik tysiąca metrów kwadratowych.1 dunam=1000 m21\ \text{dunam} = 1000\ m^2Show source......
stremmaShow source--Show source...\text{...}-Inna nazwa dla dunama. Zobacz na jednostkę dunam aby dowiedzieć się więcej.Show source......
arShow sourceaaaShow source...\text{...}-Jednostka powierzchni stosowana głównie do określania wielkości gruntów. Jeden ar odpowiada polu kwadratu o boku 10 metrów.1 a=10 m×10 m=100 m21\ a = 10\ m \times 10\ m = 100\ m^2Show source......
centiareShow sourcecacacaShow source...\text{...}-Odpowiednik jednego metra kwadratowego.1 ca=1 m21\ ca = 1\ m^2Show source......

fizyka jądrowa i cząstek elementarnych#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
barnShow sourcebbbShow source...\text{...}-Jednostka przekroju czynnego stosowana w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych. Jeden barn odpowiada w przybliżeniu polu przekroju jądra atomu Uranu.1 b=100 fm2=1028 m21\ b = 100\ fm^2 = 10^{-28}\ m^2Show source......
milibarnShow sourcembmbmbShow source...\text{...}-Jednostka wtórna przekroju czynnego. Jeden milibarn to tyle co jedna tysięczna barna. Zobacz jednostkę barn aby dowiedzieć się więcej.1 mb=0.001 b=1031 m21\ mb = 0.001\ b = 10^{-31}\ m^2Show source......
microbarnShow sourceμb\mu bµbShow source...\text{...}-Jednostka wtórna przekroju czynnego. Jeden mikrobarn to tyle co jedna milionowa barna. Zobacz jednostkę barn aby dowiedzieć się więcej.1 μb=106 b=1034 m21\ \mu b = 10^{-6}\ b = 10^{-34}\ m^2Show source......
nanobarnShow sourcenbnbnbShow source...\text{...}-Jednostka wtórna przekroju czynnego. Jeden nanobarn to tyle co jedna miliardowa barna. Zobacz jednostkę barn aby dowiedzieć się więcej.1 nb=109 b=1037 m21\ nb = 10^{-9}\ b = 10^{-37}\ m^2Show source......
picobarnShow sourcepbpbpbShow source...\text{...}-Jednostka wtórna przekroju czynnego. Jeden pikobarn to tyle co jedna bilionowa barna. Zobacz jednostkę barn aby dowiedzieć się więcej.1 pb=1012 b=1040 m21\ pb = 10^{-12}\ b = 10^{-40}\ m^2Show source......
femtobarnShow sourcefbfbfbShow source...\text{...}-Jednostka wtórna przekroju czynnego. Jeden femtobarn to tyle co jedna biliardowa barna. Zobacz jednostkę barn aby dowiedzieć się więcej.1 fb=1015 b=1043 m21\ fb = 10^{-15}\ b = 10^{-43}\ m^2Show source......

Trochę informacji#

 • Podstawową jednostką powierzchni jest metr kwadratowy (m2). Używa się też jednostek pochodnych tworzonych z użyciem przedrostków SI np. kilometr kwadratowy (km2) lub centymetr kwadratowy (cm2).
 • W niektórych obszarach życia codziennego, zwyczajowo nadal używa się jednostek spoza układu SI na przykład powierzchnię gruntów podaje się z użyciem arów (a) lub hektarów (ha).
 • W krajach anglosaskich popularne są jednostki będące kwadratami spotykanych w tamtych rejonach jednostek długości dając takie pochodne jak na przykład mila kwadratowa (mi2), stopa kwadratowa czy cal kwadratowy.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.