Porównanie stawek podatku PIT, CIT i VAT w różnych krajach
Tabela zawiera porównanie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz stawki VAT (polskie: PTU) obowiązujące w różnych krajach na świecie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Podatki na świecie: PIT, CIT, VAT#

KrajStawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)Podstawowa stawka Podatku od Towarów i Usług (VAT, PTU)Stan na rok
Argentyna9-35%35%21%2018
Australia9-35%35%21%2018
Austria17-45%30%10%2018
Barbados21-50%25%20%2018
Białoruś20%, 35%25%17.5%2018
Belgia12%18%20%2018
Brazylia25-50%33.99%21%2018
Bulgaria7.5-27.5%34%20%2018
BVI10%10%20%2018
Canada15-33%15%5%2018
Chiny3-45%25%17%2018
Chorwacja12-40%20%25%2018
Cypr0-35%12.5%19%2018
Czarnogóra9%, 15%9%19%2018
Czechy22%19%21%2018
Dania38-65%23.5%25%2018
Egypt10-25%25%20%2018
Estonia20%20%20%2018
Filipiny5-32%30%12%2018
Finlandia6.5-31.75%20%24%2018
Francja5.5-41%33.33%20%2018
Gruzja20%15%18%2018
Gibraltar0-40%10%0%2018
Grecja0-42%26%24%2018
Hong kong2-17%16.5%0%2018
Indie10-30%30-40%15%2018
Indonezja5-30%25%10%2018
Irlandia20-41%12.5%23%2018
Izrael10-47%23%17%2018
Japonia5-50%25.5%8%2018
Hiszpania19-45%25%21%2018
Holandia5.85-52%20-25%21%2018
Łotwa23%15%21%2018
Libia15%20%0%2018
Litwa15%, 20%15%21%2018
Luxemburg0-40%21%17%2018
Malta15-35%35%18%2018
Meksyk0-30%30%16%2018
Mołdawia7%, 18%12%20%2018
Monaco0%30%19.6%2018
Maroko0-41.5%30%20%2018
Nowa Zelandia0-39%28%15%2018
Norwegia28-49%24%25%2018
Niemcy14-45%30-33%19%2018
Pakistan0-25%35%17%2018
Panama15-25%25%7%2018
Polska17%, 32%9%, 19%23%2020
Portugalia14.5-48%21%23%2018
Rosja13%20%18%2018
RPA0-40%28%14%2018
Rumunia16%16%24%2018
Saudyjska Arabia20%20%0%2018
Serbia10-20%15%20%2018
Singapour3.5%, 20%17%7%2018
Słowacja19%, 25%21%20%2018
Słowenia16-50%19%22%2018
Szwajcaria0-11.5%12.5-24%7.7%2019
Szwecja0-57%22%25%2018
Tajlandia5-37%20%7%2018
Tunezja15-35%30%18%2018
Turcja15-35%22%18%2018
Ukraina15%, 17%18%17%2018
USA0-39.6%15-35%0%2018
Wielka Brytania0-45%19%20%2018
Wietnam5-35%20%10%2018
Węgry16%9%27%2018
Włochy23-43%24%22%2018
Zambia0-35%35%16%2018

Trochę informacji o podatku VAT#

 • Nazwa VAT pochodzi od angielskiego zwrotu "Value Added Tax" - podatek od wartości dodanej. Choć angielski skrót jest chętnie stosowany zarówno przez rodzimych przedsiębiorców jak i przez urzędy, to formalna, polska nazwa dla tego rodzaju daniny to podatek od towarów i usług, w skrócie PTU.
 • Podatek z założenia ma dotyczyć konsumpcji. Czym więcej dóbr kupujemy, tym więcej powinniśmy zapłacić Państwu.
 • Realnie podatek VAT płaci osoba będąca na samym końcu łańcucha, nabywająca produkt w celu konsumpcji - na przykład klient kupujący chrupki w supermarkecie lub kierowca korzystający z myjni samochodowej.
 • Formalnie ten sam podatek VAT zapłacą również przedsiębiorcy będący na dalszych etapach w łańcuchu (supermarket, myjnia samochodowa, producent chrupek itd), jednak w rzeczywistości zwrócą oni jedynie podatek otrzymany od końcowego konsumenta. W ten sposób podatek zapłacony przez klienta supermarketu będzie przechodził kolejno "z rąk do rąk", przez supermarket, producenta chrupek, hodowcy kukurydzy, aż na końcu trafi do skarbu Państwa.
 • Dla przedsiębiorcy, który jednocześnie kupuje (opłaca podatek VAT) i sprzedaje (otrzymuje podatek VAT), podatek VAT jest przezroczysty, ponieważ kwoty podatku naliczone od kupionych i sprzedanych towarów znoszą się.
 • Za wadę podatku VAT można uznać fakt, że zwiększa on rozwarstwienie społeczne. Dzieje się tak, ponieważ opodatkowuje on końcowego konsumenta, czyli w praktyce jest on najbardziej zauważalny dla ludzi najmniej zamożnych. Problem ten jest częściowo rozwiązany przez zróżnicowanie stawek podatku tak, aby towary najbardziej podstawowe (jak np. chleb) były obciążone niższą stawką podatku. Inną często wytykaną wadą jest niedoskonałość procedur jego naliczania i pobierania. Często zarzuca się, że obecny system jest zbyt skomplikowany oraz pozwala na liczne nadużycia (np. poprzez zwroty podatku VAT uzyskane nieuczciwie na podstawie fikcyjnych faktur).

Podatek CIT w Polsce#

 • Podatek CIT (od ang. Corporate Income Tax) to podatek dochodowy płacony przez osoby prawne.
 • Podatek CIT w Polsce płacony jest przez spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.
 • Podstawą prawną regulującą zasady płacenia podatku CIT w Polsce jest ustawa z 5 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) z późniejszymi nowelizacjami.
 • Podstawowa stawka CIT w Polsce wynosi obecnie 19% (stan na 2019 rok).
 • Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku, firmy, których obrót nie przekroczył równowartości 1,2 mln EUR (tzw. mali podatnicy) mogą skorzystać z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.
 • Jeśli szukasz stawek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) możesz sprawdzić nasz inny kalkulator: Stawki PIT (archiwum).
 • Jeśli interesuje Cię jak polskie podatki (PIT i CIT) wypadają w porównaniu do stawek obowiązujących w innych Państwach możesz zobaczyć nasz inny kalkulator: Podatki na świecie: PIT, CIT, VAT.

Podatek PIT w Polsce#

 • Obecnie (stan na 2020 rok) podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują tzw. progi podatkowe. Oznacza to, że stopa (procent) nałożonego podatku zależy od uzyskanego dochodu. Do września 2019. roku dochody poniżej poniżej 85 528 zł były opodatkowane 18% podatkiem dochodowym. Począwszy od października 2019 stawka dla pierwszego progu została obniżona do 17%. Dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32%.
 • ⚠ UWAGA! Ponieważ stawka PIT zmieniła się w trakcie trwania roku podatkowego, podczas rozliczenia rocznego za dochody uzyskane w 2019 roku należy stosować efektywną stawkę PIT 17.75%:
  912×18%+312×17%=17.75%\frac{9}{12} \times 18\% + \frac{3}{12} \times 17\% = 17.75\%
 • Podstawą opodatkowania (tj. kwotą, od której obliczany jest należy podatek) jest suma przychodów uzyskanych w danym roku pomniejszona o zapłacone składki ZUS oraz poniesione koszty uzyskania przychodu:
  Podstawa opodatkowania = zarobki brutto - składki ZUSspołeczne - koszty uzyskania przychodu
 • W Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku, od której nie zapłacimy podatku. W takim przypadku finalny podatek będzie nieco niższy niż wynikałoby to z samych progów podatkowych.
 • Przed 2017 rokiem kwota wolna od podatku była stała (w latach 2009-2016 wynosiła 3091.00 zł) i przysługiwała wszystkim podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych.
 • Począwszy od 2017 roku kwota wolna od podatku zależy od dochodu, w taki sposób, że podatników osiągających bardzo małe dochody obejmuje ona w całości, po czym ulega ona stopniowemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem dochodów.
 • W praktyce, podczas obliczania podatku dochodowego (PIT) częściej używa się tzw. kwoty obniżającej podatek. Jest to efektywna kwota, którą należy odjąć od już obliczonego podatku, aby uwzględnić ulgę związaną z kwotą wolną od podatku.
 • Aby obliczyć wysokość podatku należnego za 2019 rok należy skorzystać ze wzoru:
  • w przypadku dochodu poniżej 85 528 zł:
   podatek = 17.75% × podstawa opodatkowania - kwota obniżająca podatek
  • w przypadku dochodu wynoszącego 85 528 zł lub więcej:
   podatek = 15181.22 zł + 32% × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) - kwota obniżająca podatek
 • Aby obliczyć wysokość podatku należnego za 2020 rok należy skorzystać ze wzoru:
  • w przypadku dochodu poniżej 85 528 zł:
   podatek = 17% × podstawa opodatkowania - kwota obniżająca podatek
  • w przypadku dochodu wynoszącego 85 528 zł lub więcej:
   podatek = 14539.76 zł + 32% × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) - kwota obniżająca podatek
 • Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek za dochody uzyskane w 2019 lub 2020 roku należy skorzystać z następującego wzoru:
  • w przypadku dochodu w wysokości 8000 zł lub mniej:
   kwota obniżająca podatek = 1420 zł,
  • w przypadku dochodu od 8001 zł do 13000 zł:
   kwota obniżająca podatek = 1420 zł - 871.70 zł × (podstawa opodatkowania - 8000 zł) / 5000 zł,
  • w przypadku dochodu od 13001 zł do 85528 zł:
   kwota obniżająca podatek = 548.30 zł,
  • w przypadku dochodu od 85529 zł do 127000 zł:
   kwota obniżająca podatek = 548.30 zł - 548.30 zł × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) / 41472 zł,
  • w przypadku dochodów powyżej 127000 zł nie przysługuje kwota wolna od podatku, a zatem kwota obniżająca podatek wynosi 0.
 • Dodatkowo od podatku należy odjąć 7,75% podstawy wymiaru ubezpieczenia NFZ (składki zdrowotne).
  ⚠ UWAGA! Składki NFZ odlicza się od już obliczonego podatku, a nie od podstawy opodatkowania, tak jak w przypadku innych kosztów obniżających podatek.
 • Od sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 latzwolnione z podatku dochodowego (PIT).
  W roku 2019 zwolnieniem objęte są roczne przychody do 35636.67 PLN, a począwszy od 2020 limit ten będzie wynosił 85528 PLN. Przychody przekraczające roczny limit pozostają opodatkowane według skali.
 • Tagi i linki do tej strony#

  Jakie tagi ma ten kalkulator#

  Permalink#

  Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

  Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

  JavaScript failed !
  So this is static version of this website.
  This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
  Please enable JavaScript.