Ile zarobisz na fakturze (kalkulator zarobków)
Kalkulator wynagrodzenia w przypadku umowy B2B (Business to business, rozliczenie przez fakturę). Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) lub pracujesz (albo zamierzasz pracować) jako kontraktor, to ten kalkulator pomoże Ci obliczyć ile zarobisz jako osoba samozatrudniona w Polsce.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Informacje o Twojej pracy i Twojej firmie

Rok podatkowy i sposób opodatkowania
Rok podatkowy
Sposób opodatkowania
Składki ZUS
Preferencyjne zasady opłacania składek (ulgi w opłacaniu składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności przysługujące osobom spełniającym określone warunki)
Mały ZUS Plus - preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców osiągających przychód poniżej 120,000 złotych
Przychód uzyskany w poprzednim rokuPLN
Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednimdni
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Czas pracy
Liczba dni roboczych w miesiącu
Liczba dni roboczych w ciągu roku

Przychody netto (bez VAT-u)

Kategoria przychodówDziennieMiesięcznieRocznie
Przychody regularne
Przychody okazjonalne

Wydatki netto (bez VAT-u)

Kategoria wydatkówDziennieMiesięcznieRocznie
Księgowość
Telefon
Rachunki (prąd, gaz, ogrzewanie itd.)
Auto
Pracownicy
Diety wyjazowe
Pozostałe wydatki

Wyniki - co się dzieje z pieniędzmy z faktury

DziennieMiesięcznieRocznie
Przychody netto (bez VAT-u)250.005000.0060000.00
Wydatki netto (bez VAT-u)0.000.000.00
Zysk netto250.005000.0060000.00
Zaliczka na podatek dochodowy21.70434.005208.00
ZUS71.571431.4817177.76
Wynagrodzenie netto ("na rękę")156.733134.5237614.24

Twoje zarobki miesiąc po miesiącu

MiesiącPrzychody netto (bez VAT-u)Wydatki netto (bez VAT-u)ZUSZaliczka na podatek dochodowyWynagrodzenie netto ("na rękę")
Ubezpieczenie emerytalneUbezpieczenie rentoweDobrowolne ubezpieczenie choroboweUbezpieczenie wypadkoweFundusz pracy (FP)Zdrowotne (NFZ)Razem
styczeń (1)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
luty (2)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
marzec (3)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
kwiecień (4)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
maj (5)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
czerwiec (6)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
lipiec (7)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
sierpień (8)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
wrzesień (9)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
październik (10)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
listopad (11)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
grudzień (12)5000.000.00612.19250.9076.8452.3776.84362.341431.48434.003134.52
Razem (%)100.000.0012.245.021.541.051.547.2528.638.6862.69
Razem60000.000.007346.283010.80922.08628.44922.084348.0817177.765208.0037614.24

Trochę informacji

 • Działalności gospodarcza w Polsce definiowana jest na kilka różnych sposobów w zależności od kontekstu w jakim o niej mówimy.
  • Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest to: "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły".
  • Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "działalność zarobkowa (wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; lub: polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9".
  • Według ustawy o podatku VAT: "działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."
 • W Polsce, osoba rejestrująca pozarolniczą działalność gospodarczą zostaje automatycznie zobowiązana do opłacania comiesięcznych składek ZUS. Obowiązek ten powstaje na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Wśród obowiązkowych składek ZUS znajdują się:
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składka na ubezpieczenie emerytalne,
  • składka na ubezpieczenie rentowe,
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe,
  • składka na Fundusz Pracy.
  • Przedsiębiorca może również dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe. W ten sposób przedsiębiorca otrzymuje dostęp do świadczeń takich jak: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński.
  • Niestety (stan na rok 2017) wysokość składek ZUS nie zależy od osiąganych dochodów. Oznacza to w praktyce konieczność opłacania co miesiąc kwoty ok. 1112 PLN (stan na rok 2017).
  • W przypadku nowych przedsiębiorców możliwe jest płacenie niższych składek ZUS (tzw. "mały ZUS") przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:
   • 1. nie prowadzili działalności w ciągu ostatnich 5 lat,
   • 2. nie współpracują z byłym pracodawcą w zakresie, który pokrywałby się z obowiązkami wykonywanymi na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.
  • Często zdarza się, że w przypadku tzw. wolnych zawodów działalność gospodarcza jest nieformalnie traktowana jako alternatywna forma zatrudnienia (chociaż w sensie prawnym nie występuje wówczas relacja pracownik-pracodawca). Z takiej formy często korzystają informatycy, lekarze lub specjaliści z innych dziedzin. Za granicą takie osoby często nazywa się kontraktorami.
  • Zamiana umowy o pracę na jednoosobową działalność gospodarczą (kontrakt, potocznie rozliczanie na fakturze) może przynieść wiele korzyści, ale nie w każdym przypadku jest to opłacalne. Każda taka decyzja powinna być rozpatrzona indywidualnie.
  • Korzyści jakie niesie ze sobą założenie własnej działalności gospodarczej to między innymi:
   • możliwość uwzględnienia kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością (np. rachunku za internet) obniżając w ten sposób kwotę podatku. UWAGA: Ten przywilej nie występuje w przypadku podatku zryczałtowanego.
   • możliwość wystawiania faktur VAT, w tym również VAT EU co znacznie ułatwia współpracę z zagranicznymi podmiotami,
   • większa elastyczność w zakresie optymalizacji kosztów np. poprzez dobór formy opodatkowania (podatek liniowy, progi podatkowe, ryczałt).
  • Rozliczanie się przez fakturę niesie ze sobą również wady na przykład:
   • brak przywilejów wynikających z umowy o pracę. Ponieważ w tym przypadku nie jesteśmy formalnie pracownikami, nie obowiązuje nas kodeks pracy. Stąd sprawy takie jak okresy wypowiedzenia, urlopy (płatne lub nie) itp. zależą tylko i wyłącznie od wynegocjowanego kontraktu. Oczywiście, w zależności od punktu widzenia można w tym również zobaczyć zaletę ze względu na większą elastyczność, jednak warto pamiętać o potencjalnych zagrożeniach zanim podpiszemy swój pierwszy kontrakt.
   • konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości oraz rozliczania się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Większość z tego można powierzyć wynajętemu biuru rachunkowemu, jednak jest to dodatkowy koszt, który trzeba ponieść.
   • konieczność opłacania składek ZUS bez względu na to czy nasza firma zarabia czy nie.

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??

 • Rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony.
  Każdego roku zasady obliczeń i stawki trochę się zmieniają. Gdy wybierzesz rok, kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego. Obecnie kalkulator obsługuje lata od 2007 do 2020 wliczając zmiany wprowadzone w trakcie roku podatkowego 2019.
 • Preferencyjne zasady opłacania składek - zaznacz to pole jeśli korzystasz z tzw. "małego ZUS-u". Z przywileju opłacania zmniejszonych składek ZUS mogą korzystać nowi przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności.
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczasz, gdy chcesz opłacać chorobową składkę ZUS.
 • Liczba dni roboczych w miesiącu - to pole oznacza po prostu liczbę przepracowanych dni w ciągu jednego miesiąca. Najbardziej typowa wartość to +/- 20 dni (4 tygodnie po 5 dni roboczych).
 • Liczba dni roboczych w ciągu roku - znaczenie tego pola jest identyczne jak powyższego (liczba dni roboczych w miesiącu), z tą różnicą, że podana wartość dotyczy całego roku podatkowego.
 • Sposób opodatkowania - tutaj należy wskazać sposób opodatkowania jaki został zadeklarowany podczas rejestracji działalności gospodarczej lub podczas dodatkowej deklaracji przesłanej do urzędu skarbowego. Możliwe sposoby opodatkowania to:
  • podatek liniowy - stały podatek w wysokości 19% liczony od uzyskanych dochodów, czyli kwoty jaką zarobiłeś pomniejszoną o poniesione koszty. W tym modelu brane są pod uwagę zarówno uzyskane przychody (np. sprzedaż usług), jak i wydatki (np. rachunki za internet). Stawka podatku natomiast jest stała niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów.
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych - w tym modelu stawka podatku zależy od uzyskanych przychodów według tzw. progów podatkowych. Na rok 2017 obowiązujące progi to 18% oraz 32%. Przejście na wyższą stawkę następuje, kiedy przedsiębiorca uzyska przychód większy niż pewna ustalona co roku kwota. Przykładowo w roku 2017 kwota ta została ustalona na 85528 zł. Natomiast, podobnie jak w przypadku podatku liniowego model ten uwzględnia zarówno przychody, jak i poniesione koszta. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami stanowi przychód, będący podstawą do obliczenia należnego podatku.
  • podatek zryczałtowany - jest to najprostszy sposób opodatkowania. W tym modelu podatek zależy jedynie od wartości sprzedaży (np. 8,5% podatku naliczane od każdej ostrzyżonej osoby w zakładzie fryzjerskim). Stawka podatkowa zależy od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług (branży). Na ogół stawki podatku zryczałtowanego są znacznie niższe niż w pozostałych modelach, jednak ponieważ w tym modelu brane pod uwagę są jedynie dochody (wartość sprzedaży), to niemożliwe jest odliczenie poniesionych kosztów (np. faktury za prąd).
 • Tabela: przychody netto (bez VAT-u) - w tym miejscu należy podać przychody jakie zostały wygenerowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwe jest podanie zarówno stawki przypadającej na jeden dzień roboczy, jeden miesiąc lub od razu za cały rok podatkowy.
 • Tabela: Wydatki netto (bez VAT-u) - w tym miejscu należy podać wydatki jakie zostały poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tutaj możesz uwzględnić np. rachunek za telefon lub internet, pensje pracowników, koszta benzyny w związku z podróżą służbową itd.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.