Konwerter jednostek liczności materii
Przelicza jednostki liczności materii np. z milimoli (mmol) na liczbę cząstek (atomów lub cząsteczek w zależności od substancji) lub odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (mol) jest równe:#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottamolShow sourceYmolYmolYmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden jottamol to tyle co kwadrylion moli: 1 Ymol=1024 mol1\ Ymol= 10^{24}\ molShow source......
zetamolShow sourceZmolZmolZmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden zetamol to tyle co tryliard moli: 1 Zmol=1021 mol1\ Zmol= 10^{21}\ molShow source......
eksamolShow sourceEmolEmolEmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden eksamol to tyle co trylion moli: 1 Emol=1018 mol1\ Emol= 10^{18}\ molShow source......
petamolShow sourcePmolPmolPmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden petamol to tyle co biliard moli: 1 Pmol=1015 mol1\ Pmol= 10^{15}\ molShow source......
teramolShow sourceTmolTmolTmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden teramol to tyle co bilion moli: 1 Tmol=1012 mol1\ Tmol= 10^{12}\ molShow source......
gigamolShow sourceGmolGmolGmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden gigamol to tyle co miliard moli: 1 Gmol=109 mol1\ Gmol= 10^{9}\ molShow source......
megamolShow sourceMmolMmolMmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden megamol to tyle co milion moli: 1 Mmol=1000000 mol=106 mol1\ Mmol=1000000\ mol= 10^{6}\ molShow source......
kilomolShow sourcekmolkmolkmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden kilomol to tyle co tysiąc moli: 1 kmol=1000 mol=103 mol1\ kmol=1000\ mol= 10^{3}\ molShow source......
hektomolShow sourcehmolhmolhmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden hektomol to tyle co sto moli: 1 hmol=100 mol=102 mol1\ hmol=100\ mol= 10^{2}\ molShow source......
molShow sourcemolmolmolShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka liczności materii w układzie SI. Jeden mol odpowiada takiej ilości substancji, która zawiera 6.023×10236.023 \times 10^{23} cząstek (→ patrz liczba Avogadra). W zależności od rodzaju substancji może to być liczba atomów, jonów lub cząsteczek chemicznych.1 mol=NA cząstek=6.023×1023 cząstek1\ mol = N_A\ \text{cząstek} = 6.023 \times 10^{23}\ \text{cząstek} Ponieważ definicja i właściwości pojedynczej cząstki zależą od rodzaju substancji nie ma stałego przełożenia pomiędzy liczbą moli, a masą. Oznacza to, że przykładowo jeden mol wody ma inną masę niż jeden mol atomowego helu.Show source......
decymolShow sourcedmoldmoldmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden decymol to tyle co jedna dziesiąta mola: 1 dmol=0.1 mol=101 mol1\ dmol=0.1\ mol= 10^{-1}\ molShow source......
centymolShow sourcecmolcmolcmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden centymol to tyle co jedna setna mola: 1 cmol=0.01 mol=102 mol1\ cmol=0.01\ mol= 10^{-2}\ molShow source......
milimolShow sourcemmolmmolmmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden milimol to tyle co jedna tysięczna mola: 1 mmol=0.001 mol=103 mol1\ mmol=0.001\ mol= 10^{-3}\ molShow source......
mikromolShow sourceμmol\mu molµmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden mikromol to tyle co jedna milionowa mola: 1 μmol=0.000001 mol=106 mol1\ \mu mol=0.000001\ mol= 10^{-6}\ molShow source......
nanomolShow sourcenmolnmolnmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden nanomol to tyle co jedna miliardowa mola: 1 nmol=109 mol1\ nmol= 10^{-9}\ molShow source......
pikomolShow sourcepmolpmolpmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden pikomol to tyle co jedna bilionowa mola: 1 pmol=1012 mol1\ pmol= 10^{-12}\ molShow source......
femtomolShow sourcefmolfmolfmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden femtomol to tyle co jedna biliardowa mola: 1 fmol=1015 mol1\ fmol= 10^{-15}\ molShow source......
attomolShow sourceamolamolamolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden attomol to tyle co jedna trylionowa mola: 1 amol=1018 mol1\ amol= 10^{-18}\ molShow source......
zeptomolShow sourcezmolzmolzmolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden zeptomol to tyle co jedna tryliardowa mola: 1 zmol=1021 mol1\ zmol= 10^{-21}\ molShow source......
joktomolShow sourceymolymolymolShow source...\text{...}-Jednostka pochodna liczności materii w układzie SI. Jeden joktomol to tyle co jedna kwadrylionowa mola: 1 ymol=1024 mol1\ ymol= 10^{-24}\ molShow source......

inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
liczba cząstekShow sourcecząstek\text{cząstek}cząstekShow source...\text{...}-Liczba cząstek w próbce. W zależności od rodzaju substancji może to być liczba atomów, jonów lub cząsteczek chemicznych. Liczba cząstek równa liczbie Avogadra odpowiada jednemu molowi substancji.NA cząstek=6.023×1023 cząstek=1 molN_A\ \text{cząstek} = 6.023 \times 10^{23}\ \text{cząstek} = 1\ molShow source......

Trochę informacji#

 • Podstawową jednostką liczności materii w układzie SI jest jeden mol.
 • W jednym molu substancji znajduje się taka ilość cząsteczek (lub atomów w przypadku wolnych pierwiastków nie łączących się w cząsteczki) jaka znajduje się 12 gramach izotopu węgla 12C.
 • W jednym molu znajduje się 6,022140857(74) × 1023 cząstek (atomów, cząsteczek, jonów itd.). Liczba ta nazywana jest często liczbą Avogadra:
  NA=6,022140857(74)×1023N_A = 6,022140857(74) \times 10^{23}
 • Jednemu molowi substancji może odpowiadać różna masa. Przykładowo jeden mol wody waży 18,01528g, a jeden mol dwutlenku węgla 44,01 g. Masa przypadająca na jeden mol substancji nazywana jest masą molową i jest charakterystyczną cechą danej substancji. Więcej o masie molowe (w tym masy molowe wybranych substancji) możesz znaleźć odwiedzając nasz inny kalkulator: Masa molowa.
 • Jeden mol gazu doskonałego w warunkach normalnych (temperatura 273K, ciśnienie 1023 hPa) zajmuje objętość 22,42 dm3. Więcej na temat objętości zajmowanej przez gazy możesz znaleźć w naszych innych kalkulatorach: Objętość molowa gazów oraz Równanie Clapeyrona.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.