Szukaj
Tabela mas molowych substancji
Tabele zawierają masę cząstęczkową (molową) różnych związków chemicznych.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia

Jednostka
Dokładność po przecinku
⌛ Wczytuję...

ciecze

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
aceton(CH3)2CO58.08
glicerynaC3H5(OH)392.1
etanolC2H5OH46.07
rtęćHg200.6
metanolCH3OH32.04
kwas octowyCH3COOH60.05
benzenC6H678.12
chloroformCHCl3119.4
tetrachlorometanCCl4153.8
eter dietylowy(C2H5)2O74.12
heksafluorobenzenC6F6186.06

alkohole

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
etanolC2H5OH46.07
metanolCH3OH32.04

inne nieorganiczne

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
amoniakNH317.03
fosforowodórPH334
argonAr39.35
azotN228.01
helHe4.003
kryptonKr83.8
ksenonXe131.3
neonNe20.18
ozonO347.998

gazy

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
amoniakNH317.03
metanCH416.04
dwutlenek węglaCO244.01
chlorowodórHCl36.46
jodowodórHI127.91
siarkowodórH2S34.08
eten (etylen)C2H428.05
tlenek azotu (II)NO30.01
fosforowodórPH334
tlenek siarki (IV)SO264.06
chlorCl270.91
wodórH22.016
tlenO231.999
para wodnaH2O18.016
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl64.51
azotN228.01
fluorF238
helHe4.003
kryptonKr83.8
ksenonXe131.3
neonNe20.18
ozonO347.998

węglowodory

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
metanCH416.04
eten (etylen)C2H428.05
benzenC6H678.12

tlenki

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
dwutlenek węglaCO244.01
tlenek węgla (II)CO28.01
tlenek azotu (II)NO30.01
tlenek siarki (IV)SO264.06

wodorki

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
wodorek arsenuAsH377.95

kwasy nieorganiczne

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
bromowodórHBr80.92
chlorowodórHCl36.46
jodowodórHI127.91
siarkowodórH2S34.08
kwas siarkowy (VI)H2SO498.08

kwasy karboksylowe

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
kwas octowyCH3COOH60.05

inne organiczne

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
chloroformCHCl3119.4
tetrachlorometanCCl4153.8
eter dietylowy(C2H5)2O74.12
chlorek winylu (chloroeten)CH2CHCl64.51
heksafluorobenzenC6F6186.06

fluorowce

SubstancjaWzór sumarycznyMasa molowa
[g / mol]
chlorCl270.91
fluorF238

Trochę informacji

  • Masa molowa to po prostu masa jednego mola substancji, czyli próbki zawierającej ok. 6,023×10236,023 \times 10^{23} atomów lub cząsteczek (→ patrz liczba Avogadra).
  • Jednostką masy molowej w układzie SI jest kilogram na mol:
    kgmol\frac{kg}{mol}
  • Jednak, w praktyce częściej masę molową podaje się w gramach na mol (g/mol).
  • Masa molowa ma sens jedynie dla czystych substancji tzn. pojęcie to nie ma sensu dla mieszanin.
  • Masa molowa jest charakterystyczna dla danej substancji chemicznej. Wynika ona wprost z mas atomów wchodzących w skład jej cząsteczki.
  • Znajomość mas molowych jest przydatne podczas wszelkiego rodzaju obliczeń stechiometrycznych np. przy przeliczaniu stężenia molowego na procentowe lub określania masy substratów potrzebnych do przeprowadzenia reakcji.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.