Formalne nazwy argumentów i wyników działań matematycznych
Artykuł wyjaśnia nazwy argumentów i wyników popularnych działań matematycznych takich jak dodawanie, odejmowanie czy dzielenie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Formalne nazwy argumentów i wyników działań matematycznych

ⓘ Zapamiętaj: Dodawanieskładnik+składnik=sumaOdejmowanieodjemnaodjemnik=roˊz˙nicaMnoz˙enieskładnikskładnik=iloczynDzieleniedzielna÷dzielniklicznikmianownik}={ilorazstosunekułamekReszta z dzieleniadzielnamoddzielnik=resztaPotęgowaniepodstawawykładnik=potęgaPierwiastkowaniewyraz˙enie podpierwiastkowestopienˊ=pierwiastekLogarytmowanielogpodstawa(antylogarytym)=logarytmWartosˊcˊ funkcjifunkcja(argument)=wartosˊcˊ funkcjiCałka nieoznaczonafunkcja podcałkowa dx={całka nioznaczonafunkcja pierwotnaantypochodnaCałka oznaczonagranica dolnagranica goˊrnafunkcja podcałkowa dx={całka oznaczonapole pod wykresemRoˊz˙niczkowaniefunkcja roˊz˙niczkowanaddxfunkcja roˊzniczkowana xfunkcja roˊz˙niczkowana}=pochodna \begin{array}{r|rcl} \textbf{Dodawanie} & \text{składnik} + \text{składnik} & = & \text{suma} \\\\ \textbf{Odejmowanie} & \text{odjemna} - \text{odjemnik} & = & \text{różnica} \\\\ \textbf{Mnożenie} & \text{składnik} \cdot \text{składnik} & = & \text{iloczyn} \\\\ % Division \textbf{Dzielenie} & \left.\begin{array}{c} \text{dzielna} \div \text{dzielnik} \\\\ \dfrac{\text{licznik}}{\text{mianownik}} \end{array}\right\} & = & \begin{cases}\text{iloraz}\\\text{stosunek}\\\text{ułamek}\end{cases} \\\\ \textbf{Reszta}\ \textbf{z}\ \textbf{dzielenia} & \text{dzielna} \mod \text{dzielnik} & = & \text{reszta} \\\\ \textbf{Potęgowanie} & \text{podstawa}^{\text{wykładnik}} & = & \text{potęga} \\\\ \textbf{Pierwiastkowanie} & \sqrt[\text{stopień}]{\text{wyrażenie podpierwiastkowe}} & = & \text{pierwiastek} \\\\ \textbf{Logarytmowanie} & \log_{\text{podstawa}}(\text{antylogarytym}) & = & \text{logarytm} \\\\ % Functions. \textbf{Wartość}\ \textbf{funkcji} & \text{funkcja}(\text{argument}) & = & \text{wartość funkcji} \\\\ % Integrals. \textbf{Całka}\ \textbf{nieoznaczona} & \int{\text{funkcja podcałkowa}}\ dx & = & \begin{cases}\text{całka nioznaczona}\\\text{funkcja pierwotna}\\\text{antypochodna}\end{cases} \\\\ \textbf{Całka}\ \textbf{oznaczona} & \int\limits_{\text{granica dolna}}^{\text{granica górna}} \text{funkcja podcałkowa}\ dx & = & \begin{cases}\text{całka oznaczona}\\\text{pole pod wykresem}\end{cases} \\\\ % Differentials \textbf{Różniczkowanie} & \left.\begin{array}{c} \text{funkcja różniczkowana}^{'} \\\\ \dfrac{d}{dx} \text{funkcja rózniczkowana} \\\\ \dfrac{\partial}{\partial~x} \text{funkcja różniczkowana} \end{array}\right\} & = & \text{pochodna} \\ \end{array}

 • Podstawowe działania matematyczne jakie możemy przeprowadzić na liczbach to:
  • dodawanie, oznaczane symbolem ++:
   w=a+bw = a + b
  • odejmowanie, oznaczane symbolem -:
   w=abw = a - b
  • mnożenie, oznaczane symbolem \cdot lub ×\times:
   w=ab=a×bw = a \cdot b = a \times b
  • dzielenie, oznaczane symbolem //, :: lub przy użyciu kreski ułamkowej:
   w=a/b=a:b=abw = a / b = a : b = \dfrac{a}{b}
 • W zależności od rodzaju działania, w różny sposób nazwiemy otrzymany wynik:
  • wynik dodawania nazywamy sumą (a+ba + b),
  • wynik odejmowania nazywamy różnicą (aba - b),
  • wynik mnożenia nazywamy iloczynem (aba \cdot b),
  • wynik dzielenia nazywamy ilorazem (a:ba : b).
 • W zależności od rodzaju działania różnie nazywamy także liczby, na których wykonujemy to działanie:
  • liczby, które dodajemy do siebie nazywamy składnikami (lub pełniej: składnikami sumy):
   suma=pierwszy składnik+drugi składnik\text{suma} = \text{pierwszy składnik} + \text{drugi składnik}
  • liczby, które odejmujemy od siebie nazywamy odpowiednio odjemną i odjemnikiem:
   roˊz˙nica=odjemnaodjemnik\text{różnica} = \text{odjemna} - \text{odjemnik}
  • liczby, które mnożymy przez siebie nazywamy czynnikami:
   iloczyn=pierwszy czynnikdrugi czynnik\text{iloczyn} = \text{pierwszy czynnik} \cdot \text{drugi czynnik}
  • liczby, które dzielimy przez siebie nazywamy odpowiednio dzielną i dzielnikiem:
   iloraz=dzielna:dzielnik\text{iloraz} = \text{dzielna} : \text{dzielnik}

 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawowych działaniach matematycznych zobacz na nasz inny kalkulator: Działania na liczbach.
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.