Konwerter jednostek momentu diopolowego
Przelicza wartość moment dipolowego z jednej jednostki na inną np. z debaji na jednostki atomowe lub odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (debaj) jest równe:#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
kulomb gigametrShow sourceC×GmC \times GmC × GmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości gigametr (1 Gm).1 C×Gm=109 C×m1\ C \times Gm = 10^9\ C \times mShow source......
kulomb megametrShow sourceC×MmC \times MmC × MmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości megametr (1 Mm).1 C×Mm=106 C×m1\ C \times Mm = 10^6\ C \times mShow source......
kulomb kilometrShow sourceC×kmC \times kmC × kmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości kilometr (1 km).1 C×km=1000 C×m1\ C \times km = 1000\ C \times mShow source......
kulomb metrShow sourceC×mC \times mC × mShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka momentu dipolowego w układzie SI. Jeden kulomb razy metr odpowiada momentowi dipolowemu występującemu pomiędzy dwoma przeciwnymi ładunkami punkowymi o wartości jednego kulomba (1 C), oddalonych na odległość jednego metra (1 m).Show source......
kulomb decymetrShow sourceC×dmC \times dmC × dmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości decymetr (1 dm).1 C×dm=0.1 C×m1\ C \times dm = 0.1\ C \times mShow source......
kulomb centymetrShow sourceC×cmC \times cmC × cmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości centymetr (1 cm).1 C×cm=0.01 C×m1\ C \times cm = 0.01\ C \times mShow source......
kulomb milimetrShow sourceC×mmC \times mmC × mmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości milimetr (1 mm).1 C×mm=0.001 C×m1\ C \times mm = 0.001\ C \times mShow source......
kulomb mikrometrShow sourceC×μmC \times \mu mC × µmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości mikrometr (1 μm).1 C×μm=106 C×m1\ C \times \mu m = 10^{-6}\ C \times mShow source......
kulomb nanometrShow sourceC×nmC \times nmC × nmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości nanometr (1 nm).1 C×nm=109 C×m1\ C \times nm = 10^{-9}\ C \times mShow source......
kulomb angstremShow sourceC×A˚C \times \text{Å}C × ÅShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości angstrem (1 Å).1 C×A˚=1010 C×m1\ C \times \text{Å} = 10^{-10}\ C \times mShow source......
kulomb pikometrShow sourceC×pmC \times pmC × pmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości pikometr (1 pm).1 C×pm=1012 C×m1\ C \times pm = 10^{-12}\ C \times mShow source......
kulomb femtometrShow sourceC×fmC \times fmC × fmShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości femtometr (1 fm).1 C×fm=1015 C×m1\ C \times fm = 10^{-15}\ C \times mShow source......
kulomb attometrShow sourceC×amC \times amC × amShow source...\text{...}-Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości attometr (1 am).1 C×am=1018 C×m1\ C \times am = 10^{-18}\ C \times mShow source......

Chemia i fizyka atomowa#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
debajShow sourceDDDShow source...\text{...}-Jednostka momentu dipolowego wywodząca się z układu centymetr-gram-sekunda (CGS). Jeden debaj odpowiada momentowi dipolowemu występującemu pomiędzy dwoma ładunkami o wartości jednej dziesięciomiliardowej franklina (10-10 Fr) oddalonych od siebie o jeden agstrem (1 Å). Pomimo, że układ CGS został wyparty przez układ SI, jednostka debaj nadal jest często wykorzystywana w fizyce atomowej oraz do określania momentu dipolowego cząsteczek chemicznych. Fakt ten ma przyczyny czysto praktyczne, ponieważ większość cząsteczek chemicznych charakteryzuje się momentem dipolowym w granicach 0-11 debajów.1 D=1010 FrA˚3.335641030 C m1\ D = 10^{-10}\ Fr \cdot \text{Å} \approx 3.33564 \cdot 10^{−30}\ C\ \cdot mShow source......
jednostka atomowa elektrycznego momentu dipolowegoShow sourceauauauShow source...\text{...}-Jednostka momentu dipolowego często stosowana w obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Jedna jednostka atomowa odpowiada momentowi dipolowemu pomiędzy dwoma ładunkami elementarnymi (e) oddalonymi od siebie na odległość jednego promienia Bohra (a0).1au=ea08.47835362551030 Cm1 au = e \cdot a_0 \approx 8.478 353 6255 \cdot 10^{-30}\ C \cdot mShow source......

Trochę informacji#

 • Elektryczny moment dipolowy dla układu składającego się z dwóch lub więcej ładunków punktowych definiujemy jako sumę:
  p=i=1...nqiri\overrightarrow{p} = \sum_{i=1...n}{q_i \overrightarrow{r_i}}
  gdzie:
  • p\overrightarrow{p} - moment dipolowy całego układu,
  • ri\overrightarrow{r_i} - wektor wodzący wskazujący na i-ty ładunek elektryczny,
  • qiq_i - wartość i-tego ładunku elektrycznego,
  • nn - ilość ładunków elektrycznych układzie.
 • Moment dipolowy jest wielkością wektorową.
 • Moment dipolowy ma sens tylko dla układów obojętnych, czyli takich gdzie suma wszystkich ładunków wynosi zero:
  i=1...nqi=0\sum_{i=1...n}{q_i} = 0
 • Jednostką elektrycznego momentu dipolowego w układzie SI jest kulomb razy metr:
  CmC \cdot m
 • Inną jednostką, stosowaną głównie przez chemików i fizyków atomowych jest 1 debaj:
  1D=3,335641030Cm1 D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C \cdot m
 • Jeśli układ o momencie dipolowym p\overrightarrow{p} wprowadzimy w zewnętrzne pole elektryczne o natężeniu E\overrightarrow{E}, to będzie na niego działać moment siły:
  M=p×E\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p} \times \overrightarrow{E}
 • Cząsteczki o niezerowym momencie dipolowym nazywa się polarnymi. Przykładem takiej cząsteczki jest woda (H2OH_2O).
 • Jeśli ładunki elektryczne w układzie są rozłożone równomiernie to moment dipolowy takiego układu wynosi zero. Przykładami takich układów są cząsteczki chemiczne o symetrycznej budowie np. czterochlorek węgla (CCl4CCl_4). Takie cząsteczki nazywa się apolarnymi lub niepolarnymi.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.