Konwerter jednostek przepustowości łącza
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek przepustowości łącza. KB/s, Mbps itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (mebi-bity na sekundę) jest równe:

podstawowe

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kibi-bity na sekundęShow sourcekibs\frac{kib}{s}kib/s1024
mebi-bity na sekundęShow sourceMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1
kibi-bajty na sekundęShow sourcekiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128
mebi-bajty na sekundęShow sourceMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125

bity na sekundę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na sekundęShow sourcebs\frac{b}{s}b/s1048576
kibi-bity na sekundęShow sourcekibs\frac{kib}{s}kib/s1024
mebi-bity na sekundęShow sourceMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1
gibi-bity na sekundęShow sourceGibs\frac{Gib}{s}Gib/s0.000976563
tebi-bity na sekundęShow sourceTibs\frac{Tib}{s}Tib/s9.536743164×10-7
pebi-bity na sekundęShow sourcePibs\frac{Pib}{s}Pib/s9.313225746×10-10

bity na minutę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na minutęShow sourcebm\frac{b}{m}b/m62914560
kibi-bity na minutęShow sourcekibm\frac{kib}{m}kib/m61440
mebi-bity na minutęShow sourceMibm\frac{Mib}{m}Mib/m60
gibi-bity na minutęShow sourceGibm\frac{Gib}{m}Gib/m0.05859375
tebi-bity na minutęShow sourceTibm\frac{Tib}{m}Tib/m0.00005722
pebi-bity na minutęShow sourcePibm\frac{Pib}{m}Pib/m5.587935448×10-8

bity na godzinę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na godzinęShow sourcebh\frac{b}{h}b/h3774873600
kibi-bity na godzinęShow sourcekibh\frac{kib}{h}kib/h3686400
mebi-bity na godzinęShow sourceMibh\frac{Mib}{h}Mib/h3600
gibi-bity na godzinęShow sourceGibh\frac{Gib}{h}Gib/h3.515625
tebi-bity na godzinęShow sourceTibh\frac{Tib}{h}Tib/h0.003433228
pebi-bity na godzinęShow sourcePibh\frac{Pib}{h}Pib/h0.000003353

bity na dzień (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na dzieńShow sourcebd\frac{b}{d}b/d90596966400
kibi-bity na dzieńShow sourcekibd\frac{kib}{d}kib/d88473600
mebi-bity na dzieńShow sourceMibd\frac{Mib}{d}Mib/d86400
gibi-bity na dzieńShow sourceGibd\frac{Gib}{d}Gib/d84.375
tebi-bity na dzieńShow sourceTibd\frac{Tib}{d}Tib/d0.082397461
pebi-bity na dzieńShow sourcePibd\frac{Pib}{d}Pib/d0.000080466

bajty na sekundę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na sekundęShow sourceBs\frac{B}{s}B/s131072
kibi-bajty na sekundęShow sourcekiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128
mebi-bajty na sekundęShow sourceMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125
gibi-bajty na sekundęShow sourceGiBs\frac{GiB}{s}GiB/s0.00012207
tebi-bajty na sekundęShow sourceTiBs\frac{TiB}{s}TiB/s1.192092896×10-7
pebi-bajty na sekundęShow sourcePiBs\frac{PiB}{s}PiB/s1.164153218×10-10

bajty na minutę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na minutęShow sourceBm\frac{B}{m}B/m7864320
kibi-bajty na minutęShow sourcekiBm\frac{kiB}{m}kiB/m7680
mebi-bajty na minutęShow sourceMiBm\frac{MiB}{m}MiB/m7.5
gibi-bajty na minutęShow sourceGiBm\frac{GiB}{m}GiB/m0.007324219
tebi-bajty na minutęShow sourceTiBm\frac{TiB}{m}TiB/m0.000007153
pebi-bajty na minutęShow sourcePiBm\frac{PiB}{m}PiB/m6.98491931×10-9

bajty na godzinę (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na godzinęShow sourceBh\frac{B}{h}B/h471859200
kibi-bajty na godzinęShow sourcekiBh\frac{kiB}{h}kiB/h460800
mebi-bajty na godzinęShow sourceMiBh\frac{MiB}{h}MiB/h450
gibi-bajty na godzinęShow sourceGiBh\frac{GiB}{h}GiB/h0.439453125
tebi-bajty na godzinęShow sourceTiBh\frac{TiB}{h}TiB/h0.000429153
pebi-bajty na godzinęShow sourcePiBh\frac{PiB}{h}PiB/h4.190951586×10-7

bajty na dzień (podstawa 1024)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na dzieńShow sourceBd\frac{B}{d}B/d11324620800
kibi-bajty na dzieńShow sourcekiBd\frac{kiB}{d}kiB/d11059200
mebi-bajty na dzieńShow sourceMiBd\frac{MiB}{d}MiB/d10800
gibi-bajty na dzieńShow sourceGiBd\frac{GiB}{d}GiB/d10.546875
tebi-bajty na dzieńShow sourceTiBd\frac{TiB}{d}TiB/d0.010299683
pebi-bajty na dzieńShow sourcePiBd\frac{PiB}{d}PiB/d0.000010058

bity na sekundę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na sekundęShow sourcebs\frac{b}{s}b/s1048576
kilo-bity na sekundęShow sourcekbs\frac{kb}{s}kb/s1048.576
mega-bity na sekundęShow sourceMbs\frac{Mb}{s}Mb/s1.048576
giga-bity na sekundęShow sourceGbs\frac{Gb}{s}Gb/s0.001048576
tera-bity na sekundęShow sourceTbs\frac{Tb}{s}Tb/s0.000001049
peta-bity na sekundęShow sourcePbs\frac{Pb}{s}Pb/s1.048576×10-9

bity na minutę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na minutęShow sourcebm\frac{b}{m}b/m62914560
kilo-bity na minutęShow sourcekbm\frac{kb}{m}kb/m62914.56
mega-bity na minutęShow sourceMbm\frac{Mb}{m}Mb/m62.91456
giga-bity na minutęShow sourceGbm\frac{Gb}{m}Gb/m0.06291456
tera-bity na minutęShow sourceTbm\frac{Tb}{m}Tb/m0.000062915
peta-bity na minutęShow sourcePbm\frac{Pb}{m}Pb/m6.291456×10-8

bity na godzinę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na godzinęShow sourcebh\frac{b}{h}b/h3774873600
kilo-bity na godzinęShow sourcekbh\frac{kb}{h}kb/h3774873.6
mega-bity na godzinęShow sourceMbh\frac{Mb}{h}Mb/h3774.8736
giga-bity na godzinęShow sourceGbh\frac{Gb}{h}Gb/h3.7748736
tera-bity na godzinęShow sourceTbh\frac{Tb}{h}Tb/h0.003774874
peta-bity na godzinęShow sourcePbh\frac{Pb}{h}Pb/h0.000003775

bity na dzień (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bity na dzieńShow sourcebd\frac{b}{d}b/d90596966400
kilo-bity na dzieńShow sourcekbd\frac{kb}{d}kb/d90596966.4
mega-bity na dzieńShow sourceMbd\frac{Mb}{d}Mb/d90596.9664
giga-bity na dzieńShow sourceGbd\frac{Gb}{d}Gb/d90.5969664
tera-bity na dzieńShow sourceTbd\frac{Tb}{d}Tb/d0.090596966
peta-bity na dzieńShow sourcePbd\frac{Pb}{d}Pb/d0.000090597

bajty na sekundę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na sekundęShow sourceBs\frac{B}{s}B/s131072
kilo-bajty na sekundęShow sourcekBs\frac{kB}{s}kB/s131.072
mega-bajty na sekundęShow sourceMBs\frac{MB}{s}MB/s0.131072
giga-bajty na sekundęShow sourceGBs\frac{GB}{s}GB/s0.000131072
tera-bajty na sekundęShow sourceTBs\frac{TB}{s}TB/s1.31072×10-7
peta-bajty na sekundęShow sourcePBs\frac{PB}{s}PB/s1.31072×10-10

bajty na minutę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na minutęShow sourceBm\frac{B}{m}B/m7864320
kilo-bajty na minutęShow sourcekBm\frac{kB}{m}kB/m7864.32
mega-bajty na minutęShow sourceMBm\frac{MB}{m}MB/m7.86432
giga-bajty na minutęShow sourceGBm\frac{GB}{m}GB/m0.00786432
tera-bajty na minutęShow sourceTBm\frac{TB}{m}TB/m0.000007864
peta-bajty na minutęShow sourcePBm\frac{PB}{m}PB/m7.86432×10-9

bajty na godzinę (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na godzinęShow sourceBh\frac{B}{h}B/h471859200
kilo-bajty na godzinęShow sourcekBh\frac{kB}{h}kB/h471859.2
mega-bajty na godzinęShow sourceMBh\frac{MB}{h}MB/h471.8592
giga-bajty na godzinęShow sourceGBh\frac{GB}{h}GB/h0.4718592
tera-bajty na godzinęShow sourceTBh\frac{TB}{h}TB/h0.000471859
peta-bajty na godzinęShow sourcePBh\frac{PB}{h}PB/h4.718592×10-7

bajty na dzień (podstawa 1000)

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
bajty na dzieńShow sourceBd\frac{B}{d}B/d11324620800
kilo-bajty na dzieńShow sourcekBd\frac{kB}{d}kB/d11324620.8
mega-bajty na dzieńShow sourceMBd\frac{MB}{d}MB/d11324.6208
giga-bajty na dzieńShow sourceGBd\frac{GB}{d}GB/d11.3246208
tera-bajty na dzieńShow sourceTBd\frac{TB}{d}TB/d0.011324621
peta-bajty na dzieńShow sourcePBd\frac{PB}{d}PB/d0.000011325

inne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
prędkość napędu CDShow sourcexCDxCDxCD0.853333333
prędkość napędu DVDShow sourcexDVDxDVDxDVD0.095238095
prędkość napędu Blu-rayShow sourcexBDxBDxBD0.027777778
prędkość magistrali ISAShow sourceISAISAISA0.015625
prędkość magistrali PCIShow sourcePCIPCIPCI0.00093985
prędkość magistrali PCI 2.1Show sourcePCIv2PCIv2PCIv20.000469925
prędkość magistrali AGPx1Show sourceAGPx1AGPx1AGPx10.000469925
prędkość magistrali AGPx2Show sourceAGPx2AGPx2AGPx20.000234522
prędkość magistrali AGPx4Show sourceAGPx4AGPx4AGPx40.000117261
prędkość magistrali AGPx8Show sourceAGPx8AGPx8AGPx80.000058603
prędkość magistrali PCI-expressShow sourcePCIePCIePCIe0.0005

Trochę informacji

 • Przepustowość określa maksymalną ilość informacji (mierzonej w bitach, bajtach lub jednostkach pochodnych), jaka może być przesłana w jednostce czasu (np. sekundach, minutach itd.). Z przepustowością mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie występuje przepływ informacji (np. przez łącze internetowe).
 • Wraz z rozwojem techniki cyfrowej okazało się, że w niektórych sytuacjach bardziej naturalne wydaje się użycie jednostek opartych na bazie 1024 (binarnej) zamiast powszechnych do tej pory jednostek SI - opartych na bazie 1000 (dziesiętnej). Mimo to, wielu ludzi wciąż używa jednostek SI mając na myśli jednostki binarne (oparte na bazie 1024). Zabieg taki - choć powszechny - jest formalnie niepoprawny.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

Stara wersja strony - linki

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.