Konwerter jednostek przepustowości łącza
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek przepustowości łącza. KB/s, Mbps itd. - wszelkie jednostki w dwóch wariantach bazy: 1000 i 1024.

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

popularne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kibi-bity na sekundęShow sourcekibs\frac{kib}{s}kib/s1024Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bita (1024 b) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kibs=1024 bs=10248 Bs=128 Bs1\ \frac{kib}{s} = 1024\ \frac{b}{s} = \frac{1024}{8}\ \frac{B}{s} = 128\ \frac{B}{s}
mebi-bity na sekundęShow sourceMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bita (1024 kib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Mibs=1024 kibs=10242 bs=102428 Bs1\ \frac{Mib}{s} = 1024\ \frac{kib}{s} = 1024^2\ \frac{b}{s} = \frac{1024^2}{8}\ \frac{B}{s}
kibi-bajty na sekundęShow sourcekiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bajta (1024 B) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kiBs=1024 Bs=8×1024 bs1\ \frac{kiB}{s} = 1024\ \frac{B}{s} = 8 \times 1024\ \frac{b}{s}
mebi-bajty na sekundęShow sourceMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bajta (1024 KiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 MiBs=1024 KiBs=10242 Bs=8×10242 bs1\ \frac{MiB}{s} = \frac{1024\ KiB}{s} = \frac{1024^2\ B}{s} = 8 \times 1024^2\ \frac{b}{s}

bity na sekundę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na sekundęShow sourcebs\frac{b}{s}b/s1048576Podstawowa jednostka przepustowostowości łącza stosowana w informatyce i telekomunikacji. Jeden bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej sekundy.
kibi-bity na sekundęShow sourcekibs\frac{kib}{s}kib/s1024Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bita (1024 b) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kibs=1024 bs=10248 Bs=128 Bs1\ \frac{kib}{s} = 1024\ \frac{b}{s} = \frac{1024}{8}\ \frac{B}{s} = 128\ \frac{B}{s}
mebi-bity na sekundęShow sourceMibs\frac{Mib}{s}Mib/s1Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bita (1024 kib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Mibs=1024 kibs=10242 bs=102428 Bs1\ \frac{Mib}{s} = 1024\ \frac{kib}{s} = 1024^2\ \frac{b}{s} = \frac{1024^2}{8}\ \frac{B}{s}
gibi-bity na sekundęShow sourceGibs\frac{Gib}{s}Gib/s0.000976563Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bita (1024 Mib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Gibs=1024 Mibs=10243 bs=102438 Bs1\ \frac{Gib}{s} = \frac{1024\ Mib}{s} = \frac{1024^3\ b}{s} = \frac{1024^3}{8}\ \frac{B}{s}
tebi-bity na sekundęShow sourceTibs\frac{Tib}{s}Tib/s9.536743164×10-7Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bita (1024 Tib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Tibs=1024 Gibs=10244 bs=102448 Bs1\ \frac{Tib}{s} = \frac{1024\ Gib}{s} = \frac{1024^4\ b}{s} = \frac{1024^4}{8}\ \frac{B}{s}
pebi-bity na sekundęShow sourcePibs\frac{Pib}{s}Pib/s9.313225746×10-10Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bita (1024 Pib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Pibs=1024 Pibs=10245 bs=102458 Bs1\ \frac{Pib}{s} = \frac{1024\ Pib}{s} = \frac{1024^5\ b}{s} = \frac{1024^5}{8}\ \frac{B}{s}

bity na minutę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na minutęShow sourcebm\frac{b}{m}b/m62914560Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 bm=160 bs=160×8 Bs1\ \frac{b}{m} = \frac{1}{60}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
kibi-bity na minutęShow sourcekibm\frac{kib}{m}kib/m61440Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bita (1024 b) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 kibm=1024 b60 s=102460×8 Bs1\ \frac{kib}{m} = \frac{1024\ b}{60\ s} = \frac{1024}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
mebi-bity na minutęShow sourceMibm\frac{Mib}{m}Mib/m60Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bita (1024 kib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Mibm=1024 kib60 s=1024260 Bs=1024260×8 Bs1\ \frac{Mib}{m} = \frac{1024\ kib}{60\ s} = \frac{1024^2}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{1024^2}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
gibi-bity na minutęShow sourceGibm\frac{Gib}{m}Gib/m0.05859375Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bita (1024 Mib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Gibm=1024 Mib60 s=10243 Gib60 s=1024360×8 Bs1\ \frac{Gib}{m} = \frac{1024\ Mib}{60\ s} = \frac{1024^3\ Gib}{60\ s} = \frac{1024^3}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
tebi-bity na minutęShow sourceTibm\frac{Tib}{m}Tib/m0.00005722Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bita (1024 Tib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Tibm=1024 Gib60 s=10244 b60 s=1024460×8 Bs1\ \frac{Tib}{m} = \frac{1024\ Gib}{60\ s} = \frac{1024^4\ b}{60\ s} = \frac{1024^4}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
pebi-bity na minutęShow sourcePibm\frac{Pib}{m}Pib/m5.587935448×10-8Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bita (1024 Pib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Pibm=1024 Pib60 s=10245 b60 s=1024560×8 Bs1\ \frac{Pib}{m} = \frac{1024\ Pib}{60\ s} = \frac{1024^5\ b}{60\ s} = \frac{1024^5}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}

bity na godzinę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na godzinęShow sourcebh\frac{b}{h}b/h3774873600Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 bh=160 bm=13600 bs=13600×8 Bs1\ \frac{b}{h} = \frac{1}{60}\ \frac{b}{m} = \frac{1}{3600}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
kibi-bity na godzinęShow sourcekibh\frac{kib}{h}kib/h3686400Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bita (1024 b) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 kibh=1024 b60 m=10243600 Bs=10243600×8 Bs1\ \frac{kib}{h} = \frac{1024\ b}{60\ m} = \frac{1024}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1024}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
mebi-bity na godzinęShow sourceMibh\frac{Mib}{h}Mib/h3600Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bita (1024 kib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Mibh=1024 kib60 m=102423600 Bs=102423600×8 Bs1\ \frac{Mib}{h} = \frac{1024\ kib}{60\ m} = \frac{1024^2}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1024^2}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
gibi-bity na godzinęShow sourceGibh\frac{Gib}{h}Gib/h3.515625Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bita (1024 Mib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Gibh=1024 Mib60 m=10243 b3600 s=102433600×8 Bs1\ \frac{Gib}{h} = \frac{1024\ Mib}{60\ m} = \frac{1024^3\ b}{3600\ s} = \frac{1024^3}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
tebi-bity na godzinęShow sourceTibh\frac{Tib}{h}Tib/h0.003433228Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bita (1024 Tib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Tibh=1024 Gib60 m=10244 b3600 s=102443600×8 Bs1\ \frac{Tib}{h} = \frac{1024\ Gib}{60\ m} = \frac{1024^4\ b}{3600\ s} = \frac{1024^4}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
pebi-bity na godzinęShow sourcePibh\frac{Pib}{h}Pib/h0.000003353Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bita (1024 Pib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Pibh=1024 Pib60 m=10245 b3600 s=102453600×8 Bs1\ \frac{Pib}{h} = \frac{1024\ Pib}{60\ m} = \frac{1024^5\ b}{3600\ s} = \frac{1024^5}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}

bity na dzień (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na dzieńShow sourcebd\frac{b}{d}b/d90596966400Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 bd=124 bh=124×3600 bs=124×3600×8 Bs1\ \frac{b}{d} = \frac{1}{24}\ \frac{b}{h} = \frac{1}{24 \times 3600}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
kibi-bity na dzieńShow sourcekibd\frac{kib}{d}kib/d88473600Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego kibi-bita (1024 b) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 kibd=1024 b24 h=102424×3600 Bs=102424×3600×8 Bs1\ \frac{kib}{d} = \frac{1024\ b}{24\ h} = \frac{1024}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1024}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
mebi-bity na dzieńShow sourceMibd\frac{Mib}{d}Mib/d86400Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego mebi-bita (1024 kib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Mibd=1024 kib24 h=1024224×3600 Bs=1024224×3600×8 Bs1\ \frac{Mib}{d} = \frac{1024\ kib}{24\ h} = \frac{1024^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1024^2}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
gibi-bity na dzieńShow sourceGibd\frac{Gib}{d}Gib/d84.375Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego gibi-bita (1024 Mib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Gibd=1024 Mib24 h=10243 Gib24×3600 s=1024324×3600×8 Bs1\ \frac{Gib}{d} = \frac{1024\ Mib}{24\ h} = \frac{1024^3\ Gib}{24 \times 3600\ s} = \frac{1024^3}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
tebi-bity na dzieńShow sourceTibd\frac{Tib}{d}Tib/d0.082397461Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego tebi-bita (1024 Tib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Tibd=1024 Gib24 h=10244 b24×3600 s=1024424×3600×8 Bs1\ \frac{Tib}{d} = \frac{1024\ Gib}{24\ h} = \frac{1024^4\ b}{24 \times 3600\ s} = \frac{1024^4}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
pebi-bity na dzieńShow sourcePibd\frac{Pib}{d}Pib/d0.000080466Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego pebi-bita (1024 Pib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Pibd=1024 Pib24 h=10245 b24×3600 s=1024524×3600×8 Bs1\ \frac{Pib}{d} = \frac{1024\ Pib}{24\ h} = \frac{1024^5\ b}{24 \times 3600\ s} = \frac{1024^5}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}

bajty na sekundę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na sekundęShow sourceBs\frac{B}{s}B/s131072Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej sekundy.
kibi-bajty na sekundęShow sourcekiBs\frac{kiB}{s}kiB/s128Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bajta (1024 B) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kiBs=1024 Bs=8×1024 bs1\ \frac{kiB}{s} = 1024\ \frac{B}{s} = 8 \times 1024\ \frac{b}{s}
mebi-bajty na sekundęShow sourceMiBs\frac{MiB}{s}MiB/s0.125Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bajta (1024 KiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 MiBs=1024 KiBs=10242 Bs=8×10242 bs1\ \frac{MiB}{s} = \frac{1024\ KiB}{s} = \frac{1024^2\ B}{s} = 8 \times 1024^2\ \frac{b}{s}
gibi-bajty na sekundęShow sourceGiBs\frac{GiB}{s}GiB/s0.00012207Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bajta (1024 MiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 GiBs=1024 MiBs=10243 Bs=8×10243bs1\ \frac{GiB}{s} = \frac{1024\ MiB}{s} = \frac{1024^3\ B}{s} = 8 \times 1024^3 \frac{b}{s}
tebi-bajty na sekundęShow sourceTiBs\frac{TiB}{s}TiB/s1.192092896×10-7Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bajta (1024 TiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 TiBs=1024 GiBs=10244 Bs=8×10244bs1\ \frac{TiB}{s} = \frac{1024\ GiB}{s} = \frac{1024^4\ B}{s} = 8 \times 1024^4 \frac{b}{s}
pebi-bajty na sekundęShow sourcePiBs\frac{PiB}{s}PiB/s1.164153218×10-10Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bajta (1024 PiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 PiBs=1024 PiBs=10245 Bs=8×10245bs1\ \frac{PiB}{s} = \frac{1024\ PiB}{s} = \frac{1024^5\ B}{s} = 8 \times 1024^5 \frac{b}{s}

bajty na minutę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na minutęShow sourceBm\frac{B}{m}B/m7864320Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Bm=160 Bs=860 bs1\ \frac{B}{m} = \frac{1}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{60}\ \frac{b}{s}
kibi-bajty na minutęShow sourcekiBm\frac{kiB}{m}kiB/m7680Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bajta (1024 B) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 kiBm=1024 B60 s=8×102460 Bs1\ \frac{kiB}{m} = \frac{1024\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1024}{60}\ \frac{B}{s}
mebi-bajty na minutęShow sourceMiBm\frac{MiB}{m}MiB/m7.5Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bajta (1024 kiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 MiBm=1024 kiB60 s=1024260 Bs=8×1024260 Bs1\ \frac{MiB}{m} = \frac{1024\ kiB}{60\ s} = \frac{1024^2}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1024^2}{60}\ \frac{B}{s}
gibi-bajty na minutęShow sourceGiBm\frac{GiB}{m}GiB/m0.007324219Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bajta (1024 MiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 GiBm=1024 MiB60 s=10243 B60 s=8×1024360 Bs1\ \frac{GiB}{m} = \frac{1024\ MiB}{60\ s} = \frac{1024^3\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1024^3}{60}\ \frac{B}{s}
tebi-bajty na minutęShow sourceTiBm\frac{TiB}{m}TiB/m0.000007153Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bajta (1024 TiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 TiBm=1024 GiB60 s=10244 B60 s=8×1024460 Bs1\ \frac{TiB}{m} = \frac{1024\ GiB}{60\ s} = \frac{1024^4\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1024^4}{60}\ \frac{B}{s}
pebi-bajty na minutęShow sourcePiBm\frac{PiB}{m}PiB/m6.98491931×10-9Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bajta (1024 PiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 PiBm=1024 PiB60 s=10245 B60 s=8×1024560 Bs1\ \frac{PiB}{m} = \frac{1024\ PiB}{60\ s} = \frac{1024^5\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1024^5}{60}\ \frac{B}{s}

bajty na godzinę (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na godzinęShow sourceBh\frac{B}{h}B/h471859200Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Bh=160 Bm=13600 Bs=83600 bs1\ \frac{B}{h} = \frac{1}{60}\ \frac{B}{m} = \frac{1}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{3600}\ \frac{b}{s}
kibi-bajty na godzinęShow sourcekiBh\frac{kiB}{h}kiB/h460800Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego kibi-bajta (1024 B) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 kiBh=1024 B60 m=10243600 Bs=8×10243600 Bs1\ \frac{kiB}{h} = \frac{1024\ B}{60\ m} = \frac{1024}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1024}{3600}\ \frac{B}{s}
mebi-bajty na godzinęShow sourceMiBh\frac{MiB}{h}MiB/h450Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego mebi-bajta (1024 kiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 MiBh=1024 kiB60 m=102423600 Bs=8×102423600 Bs1\ \frac{MiB}{h} = \frac{1024\ kiB}{60\ m} = \frac{1024^2}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1024^2}{3600}\ \frac{B}{s}
gibi-bajty na godzinęShow sourceGiBh\frac{GiB}{h}GiB/h0.439453125Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego gibi-bajta (1024 MiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 GiBh=1024 MiB60 m=10243 B3600 s=8×102433600 Bs1\ \frac{GiB}{h} = \frac{1024\ MiB}{60\ m} = \frac{1024^3\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1024^3}{3600}\ \frac{B}{s}
tebi-bajty na godzinęShow sourceTiBh\frac{TiB}{h}TiB/h0.000429153Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego tebi-bajta (1024 TiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 TiBh=1024 GiB60 m=10244 B3600 s=8×102443600 Bs1\ \frac{TiB}{h} = \frac{1024\ GiB}{60\ m} = \frac{1024^4\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1024^4}{3600}\ \frac{B}{s}
pebi-bajty na godzinęShow sourcePiBh\frac{PiB}{h}PiB/h4.190951586×10-7Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego pebi-bajta (1024 PiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 PiBh=1024 PiB60 m=10245 B3600 s=8×102453600 Bs1\ \frac{PiB}{h} = \frac{1024\ PiB}{60\ m} = \frac{1024^5\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1024^5}{3600}\ \frac{B}{s}

bajty na dzień (podstawa 1024)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na dzieńShow sourceBd\frac{B}{d}B/d11324620800Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Bd=124 Bh=124×3600 Bs=824×3600 bs1\ \frac{B}{d} = \frac{1}{24}\ \frac{B}{h} = \frac{1}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{24 \times 3600}\ \frac{b}{s}
kibi-bajty na dzieńShow sourcekiBd\frac{kiB}{d}kiB/d11059200Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden kibi-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego kibi-bajta (1024 B) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 kiBd=1024 B24 h=102424×3600 Bs=8×102424×3600 Bs1\ \frac{kiB}{d} = \frac{1024\ B}{24\ h} = \frac{1024}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1024}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
mebi-bajty na dzieńShow sourceMiBd\frac{MiB}{d}MiB/d10800Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden mebi-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego mebi-bajta (1024 kiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 MiBd=1024 kiB24 h=1024224×3600 Bs=8×1024224×3600 Bs1\ \frac{MiB}{d} = \frac{1024\ kiB}{24\ h} = \frac{1024^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1024^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
gibi-bajty na dzieńShow sourceGiBd\frac{GiB}{d}GiB/d10.546875Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden gibi-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego gibi-bajta (1024 MiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 GiBd=1024 MiB24 h=10243 B24×3600 s=8×1024324×3600 Bs1\ \frac{GiB}{d} = \frac{1024\ MiB}{24\ h} = \frac{1024^3\ B}{24 \times 3600\ s} = \frac{8 \times 1024^3}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
tebi-bajty na dzieńShow sourceTiBd\frac{TiB}{d}TiB/d0.010299683Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden tebi-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego tebi-bajta (1024 TiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 TiBd=1024 GiB24 h=10244 B24×3600 s=8×1024424×3600 Bs1\ \frac{TiB}{d} = \frac{1024\ GiB}{24\ h} = \frac{1024^4\ B}{24 \times 3600\ s} = \frac{8 \times 1024^4}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
pebi-bajty na dzieńShow sourcePiBd\frac{PiB}{d}PiB/d0.000010058Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1024. Jeden pebi-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego pebi-bajta (1024 PiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 PiBd=1024 PiB24 h=10245 B24×3600 s=8×1024524×3600 Bs1\ \frac{PiB}{d} = \frac{1024\ PiB}{24\ h} = \frac{1024^5\ B}{24 \times 3600\ s} = \frac{8 \times 1024^5}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}

bity na sekundę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na sekundęShow sourcebs\frac{b}{s}b/s1048576Podstawowa jednostka przepustowostowości łącza stosowana w informatyce i telekomunikacji. Jeden bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej sekundy.
kilo-bity na sekundęShow sourcekbs\frac{kb}{s}kb/s1048.576Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bita (1000 b) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kibs=1000 bs=10008 Bs=128 Bs1\ \frac{kib}{s} = 1000\ \frac{b}{s} = \frac{1000}{8}\ \frac{B}{s} = 128\ \frac{B}{s}
mega-bity na sekundęShow sourceMbs\frac{Mb}{s}Mb/s1.048576Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mega-bita (1000 kib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Mibs=1000 kibs=10002 bs=100028 Bs1\ \frac{Mib}{s} = 1000\ \frac{kib}{s} = 1000^2\ \frac{b}{s} = \frac{1000^2}{8}\ \frac{B}{s}
giga-bity na sekundęShow sourceGbs\frac{Gb}{s}Gb/s0.001048576Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego giga-bita (1000 Mib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Gibs=1000 Mibs=10003 bs=100038 Bs1\ \frac{Gib}{s} = \frac{1000\ Mib}{s} = \frac{1000^3\ b}{s} = \frac{1000^3}{8}\ \frac{B}{s}
tera-bity na sekundęShow sourceTbs\frac{Tb}{s}Tb/s0.000001049Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego tera-bita (1000 Tib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Tibs=1000 Gibs=10004 bs=100048 Bs1\ \frac{Tib}{s} = \frac{1000\ Gib}{s} = \frac{1000^4\ b}{s} = \frac{1000^4}{8}\ \frac{B}{s}
peta-bity na sekundęShow sourcePbs\frac{Pb}{s}Pb/s1.048576×10-9Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bit na sekundę odpowiada przesłaniu jednego peta-bita (1000 Pib) informacji w ciągu jednej sekundy.1 Pibs=1000 Pibs=10005 bs=100058 Bs1\ \frac{Pib}{s} = \frac{1000\ Pib}{s} = \frac{1000^5\ b}{s} = \frac{1000^5}{8}\ \frac{B}{s}

bity na minutę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na minutęShow sourcebm\frac{b}{m}b/m62914560Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 bm=160 bs=160×8 Bs1\ \frac{b}{m} = \frac{1}{60}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
kilo-bity na minutęShow sourcekbm\frac{kb}{m}kb/m62914.56Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bita (1000 b) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 kibm=1000 b60 s=100060×8 Bs1\ \frac{kib}{m} = \frac{1000\ b}{60\ s} = \frac{1000}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
mega-bity na minutęShow sourceMbm\frac{Mb}{m}Mb/m62.91456Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego mega-bita (1000 kib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Mibm=1000 kib60 s=1000260 Bs=1000260×8 Bs1\ \frac{Mib}{m} = \frac{1000\ kib}{60\ s} = \frac{1000^2}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{1000^2}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
giga-bity na minutęShow sourceGbm\frac{Gb}{m}Gb/m0.06291456Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego giga-bita (1000 Mib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Gibm=1000 Mib60 s=10003 Gib60 s=1000360×8 Bs1\ \frac{Gib}{m} = \frac{1000\ Mib}{60\ s} = \frac{1000^3\ Gib}{60\ s} = \frac{1000^3}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
tera-bity na minutęShow sourceTbm\frac{Tb}{m}Tb/m0.000062915Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego tera-bita (1000 Tib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Tibm=1000 Gib60 s=10004 b60 s=1000460×8 Bs1\ \frac{Tib}{m} = \frac{1000\ Gib}{60\ s} = \frac{1000^4\ b}{60\ s} = \frac{1000^4}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}
peta-bity na minutęShow sourcePbm\frac{Pb}{m}Pb/m6.291456×10-8Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bit na minutę odpowiada przesłaniu jednego peta-bita (1000 Pib) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Pibm=1000 Pib60 s=10005 b60 s=1000560×8 Bs1\ \frac{Pib}{m} = \frac{1000\ Pib}{60\ s} = \frac{1000^5\ b}{60\ s} = \frac{1000^5}{60 \times 8}\ \frac{B}{s}

bity na godzinę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na godzinęShow sourcebh\frac{b}{h}b/h3774873600Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 bh=160 bm=13600 bs=13600×8 Bs1\ \frac{b}{h} = \frac{1}{60}\ \frac{b}{m} = \frac{1}{3600}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
kilo-bity na godzinęShow sourcekbh\frac{kb}{h}kb/h3774873.6Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bita (1000 b) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 kibh=1000 b60 m=10003600 Bs=10003600×8 Bs1\ \frac{kib}{h} = \frac{1000\ b}{60\ m} = \frac{1000}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1000}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
mega-bity na godzinęShow sourceMbh\frac{Mb}{h}Mb/h3774.8736Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego mega-bita (1000 kib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Mibh=1000 kib60 m=100023600 Bs=100023600×8 Bs1\ \frac{Mib}{h} = \frac{1000\ kib}{60\ m} = \frac{1000^2}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1000^2}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
giga-bity na godzinęShow sourceGbh\frac{Gb}{h}Gb/h3.7748736Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego giga-bita (1000 Mib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Gibh=1000 Mib60 m=10003 b3600 s=100033600×8 Bs1\ \frac{Gib}{h} = \frac{1000\ Mib}{60\ m} = \frac{1000^3\ b}{3600\ s} = \frac{1000^3}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
tera-bity na godzinęShow sourceTbh\frac{Tb}{h}Tb/h0.003774874Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego tera-bita (1000 Tib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Tibh=1000 Gib60 m=10004 b3600 s=100043600×8 Bs1\ \frac{Tib}{h} = \frac{1000\ Gib}{60\ m} = \frac{1000^4\ b}{3600\ s} = \frac{1000^4}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
peta-bity na godzinęShow sourcePbh\frac{Pb}{h}Pb/h0.000003775Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bit na godzinę odpowiada przesłaniu jednego peta-bita (1000 Pib) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Pibh=1000 Pib60 m=10005 b3600 s=100053600×8 Bs1\ \frac{Pib}{h} = \frac{1000\ Pib}{60\ m} = \frac{1000^5\ b}{3600\ s} = \frac{1000^5}{3600 \times 8}\ \frac{B}{s}

bity na dzień (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bity na dzieńShow sourcebd\frac{b}{d}b/d90596966400Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego bita (1b) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 bd=124 bh=124×3600 bs=124×3600×8 Bs1\ \frac{b}{d} = \frac{1}{24}\ \frac{b}{h} = \frac{1}{24 \times 3600}\ \frac{b}{s} = \frac{1}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
kilo-bity na dzieńShow sourcekbd\frac{kb}{d}kb/d90596966.4Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego kilo-bita (1000 b) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 kibd=1000 b24 h=100024×3600 Bs=100024×3600×8 Bs1\ \frac{kib}{d} = \frac{1000\ b}{24\ h} = \frac{1000}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1000}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
mega-bity na dzieńShow sourceMbd\frac{Mb}{d}Mb/d90596.9664Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego mega-bita (1000 kib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Mibd=1000 kib24 h=1000224×3600 Bs=1000224×3600×8 Bs1\ \frac{Mib}{d} = \frac{1000\ kib}{24\ h} = \frac{1000^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{1000^2}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
giga-bity na dzieńShow sourceGbd\frac{Gb}{d}Gb/d90.5969664Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego giga-bita (1000 Mib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Gibd=1000 Mib24 h=10003 Gib24×3600 s=1000324×3600×8 Bs1\ \frac{Gib}{d} = \frac{1000\ Mib}{24\ h} = \frac{1000^3\ Gib}{24 \times 3600\ s} = \frac{1000^3}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
tera-bity na dzieńShow sourceTbd\frac{Tb}{d}Tb/d0.090596966Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego tera-bita (1000 Tib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Tibd=1000 Gib24 h=10004 b24×3600 s=1000424×3600×8 Bs1\ \frac{Tib}{d} = \frac{1000\ Gib}{24\ h} = \frac{1000^4\ b}{24 \times 3600\ s} = \frac{1000^4}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}
peta-bity na dzieńShow sourcePbd\frac{Pb}{d}Pb/d0.000090597Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bit na dzień odpowiada przesłaniu jednego peta-bita (1000 Pib) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Pibd=1000 Pib24 h=10005 b24×3600 s=1000524×3600×8 Bs1\ \frac{Pib}{d} = \frac{1000\ Pib}{24\ h} = \frac{1000^5\ b}{24 \times 3600\ s} = \frac{1000^5}{24 \times 3600 \times 8}\ \frac{B}{s}

bajty na sekundę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na sekundęShow sourceBs\frac{B}{s}B/s131072Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej sekundy.
kilo-bajty na sekundęShow sourcekBs\frac{kB}{s}kB/s131.072Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bajta (1000 B) informacji w ciągu jednej sekundy.1 kiBs=1000 Bs=8×1000 bs1\ \frac{kiB}{s} = 1000\ \frac{B}{s} = 8 \times 1000\ \frac{b}{s}
mega-bajty na sekundęShow sourceMBs\frac{MB}{s}MB/s0.131072Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego mega-bajta (1000 KiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 MiBs=1000 KiBs=10002 Bs=8×10002 bs1\ \frac{MiB}{s} = \frac{1000\ KiB}{s} = \frac{1000^2\ B}{s} = 8 \times 1000^2\ \frac{b}{s}
giga-bajty na sekundęShow sourceGBs\frac{GB}{s}GB/s0.000131072Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego giga-bajta (1000 MiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 GiBs=1000 MiBs=10003 Bs=8×10003bs1\ \frac{GiB}{s} = \frac{1000\ MiB}{s} = \frac{1000^3\ B}{s} = 8 \times 1000^3 \frac{b}{s}
tera-bajty na sekundęShow sourceTBs\frac{TB}{s}TB/s1.31072×10-7Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego tera-bajta (1000 TiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 TiBs=1000 GiBs=10004 Bs=8×10004bs1\ \frac{TiB}{s} = \frac{1000\ GiB}{s} = \frac{1000^4\ B}{s} = 8 \times 1000^4 \frac{b}{s}
peta-bajty na sekundęShow sourcePBs\frac{PB}{s}PB/s1.31072×10-10Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bajt na sekundę odpowiada przesłaniu jednego peta-bajta (1000 PiB) informacji w ciągu jednej sekundy.1 PiBs=1000 PiBs=10005 Bs=8×10005bs1\ \frac{PiB}{s} = \frac{1000\ PiB}{s} = \frac{1000^5\ B}{s} = 8 \times 1000^5 \frac{b}{s}

bajty na minutę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na minutęShow sourceBm\frac{B}{m}B/m7864320Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 Bm=160 Bs=860 bs1\ \frac{B}{m} = \frac{1}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{60}\ \frac{b}{s}
kilo-bajty na minutęShow sourcekBm\frac{kB}{m}kB/m7864.32Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bajta (1000 B) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 kiBm=1000 B60 s=8×100060 Bs1\ \frac{kiB}{m} = \frac{1000\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1000}{60}\ \frac{B}{s}
mega-bajty na minutęShow sourceMBm\frac{MB}{m}MB/m7.86432Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego mega-bajta (1000 kiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 MiBm=1000 kiB60 s=1000260 Bs=8×1000260 Bs1\ \frac{MiB}{m} = \frac{1000\ kiB}{60\ s} = \frac{1000^2}{60}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1000^2}{60}\ \frac{B}{s}
giga-bajty na minutęShow sourceGBm\frac{GB}{m}GB/m0.00786432Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego giga-bajta (1000 MiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 GiBm=1000 MiB60 s=10003 B60 s=8×1000360 Bs1\ \frac{GiB}{m} = \frac{1000\ MiB}{60\ s} = \frac{1000^3\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1000^3}{60}\ \frac{B}{s}
tera-bajty na minutęShow sourceTBm\frac{TB}{m}TB/m0.000007864Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego tera-bajta (1000 TiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 TiBm=1000 GiB60 s=10004 B60 s=8×1000460 Bs1\ \frac{TiB}{m} = \frac{1000\ GiB}{60\ s} = \frac{1000^4\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1000^4}{60}\ \frac{B}{s}
peta-bajty na minutęShow sourcePBm\frac{PB}{m}PB/m7.86432×10-9Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bajt na minutę odpowiada przesłaniu jednego peta-bajta (1000 PiB) informacji w ciągu jednej minuty (60 s).1 PiBm=1000 PiB60 s=10005 B60 s=8×1000560 Bs1\ \frac{PiB}{m} = \frac{1000\ PiB}{60\ s} = \frac{1000^5\ B}{60\ s} = \frac{8 \times 1000^5}{60}\ \frac{B}{s}

bajty na godzinę (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na godzinęShow sourceBh\frac{B}{h}B/h471859200Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 Bh=160 Bm=13600 Bs=83600 bs1\ \frac{B}{h} = \frac{1}{60}\ \frac{B}{m} = \frac{1}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{3600}\ \frac{b}{s}
kilo-bajty na godzinęShow sourcekBh\frac{kB}{h}kB/h471859.2Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego kilo-bajta (1000 B) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 kiBh=1000 B60 m=10003600 Bs=8×10003600 Bs1\ \frac{kiB}{h} = \frac{1000\ B}{60\ m} = \frac{1000}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1000}{3600}\ \frac{B}{s}
mega-bajty na godzinęShow sourceMBh\frac{MB}{h}MB/h471.8592Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego mega-bajta (1000 kiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 MiBh=1000 kiB60 m=100023600 Bs=8×100023600 Bs1\ \frac{MiB}{h} = \frac{1000\ kiB}{60\ m} = \frac{1000^2}{3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1000^2}{3600}\ \frac{B}{s}
giga-bajty na godzinęShow sourceGBh\frac{GB}{h}GB/h0.4718592Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego giga-bajta (1000 MiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 GiBh=1000 MiB60 m=10003 B3600 s=8×100033600 Bs1\ \frac{GiB}{h} = \frac{1000\ MiB}{60\ m} = \frac{1000^3\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1000^3}{3600}\ \frac{B}{s}
tera-bajty na godzinęShow sourceTBh\frac{TB}{h}TB/h0.000471859Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego tera-bajta (1000 TiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 TiBh=1000 GiB60 m=10004 B3600 s=8×100043600 Bs1\ \frac{TiB}{h} = \frac{1000\ GiB}{60\ m} = \frac{1000^4\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1000^4}{3600}\ \frac{B}{s}
peta-bajty na godzinęShow sourcePBh\frac{PB}{h}PB/h4.718592×10-7Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden peta-bajt na godzinę odpowiada przesłaniu jednego peta-bajta (1000 PiB) informacji w ciągu jednej godziny (60 min.).1 PiBh=1000 PiB60 m=10005 B3600 s=8×100053600 Bs1\ \frac{PiB}{h} = \frac{1000\ PiB}{60\ m} = \frac{1000^5\ B}{3600\ s} = \frac{8 \times 1000^5}{3600}\ \frac{B}{s}

bajty na dzień (podstawa 1000)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
bajty na dzieńShow sourceBd\frac{B}{d}B/d11324620800Pochodna jednostka przepustowostowości łącza. Jeden bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego bajta (1B) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 Bd=124 Bh=124×3600 Bs=824×3600 bs1\ \frac{B}{d} = \frac{1}{24}\ \frac{B}{h} = \frac{1}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8}{24 \times 3600}\ \frac{b}{s}
kilo-bajty na dzieńShow sourcekBd\frac{kB}{d}kB/d11324620.8Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden kilo-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego kilo-bajta (1000 B) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 kiBd=1000 B24 h=100024×3600 Bs=8×100024×3600 Bs1\ \frac{kiB}{d} = \frac{1000\ B}{24\ h} = \frac{1000}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1000}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
mega-bajty na dzieńShow sourceMBd\frac{MB}{d}MB/d11324.6208Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden mega-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego mega-bajta (1000 kiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 MiBd=1000 kiB24 h=1000224×3600 Bs=8×1000224×3600 Bs1\ \frac{MiB}{d} = \frac{1000\ kiB}{24\ h} = \frac{1000^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s} = \frac{8 \times 1000^2}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
giga-bajty na dzieńShow sourceGBd\frac{GB}{d}GB/d11.3246208Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden giga-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego giga-bajta (1000 MiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 GiBd=1000 MiB24 h=10003 B24×3600 s=8×1000324×3600 Bs1\ \frac{GiB}{d} = \frac{1000\ MiB}{24\ h} = \frac{1000^3\ B}{24 \times 3600\ s} = \frac{8 \times 1000^3}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}
tera-bajty na dzieńShow sourceTBd\frac{TB}{d}TB/d0.011324621Pochodna jednostka przepustowostowości łącza o podstawie 1000. Jeden tera-bajt na dzień odpowiada przesłaniu jednego tera-bajta (1000 TiB) informacji w ciągu jednej doby (24 h).1 TiBd=1000 GiB24 h=10004 B24×3600 s=8×1000424×3600 Bs1\ \frac{TiB}{d} = \frac{1000\ GiB}{24\ h} = \frac{1000^4\ B}{24 \times 3600\ s} = \frac{8 \times 1000^4}{24 \times 3600}\ \frac{B}{s}