Konwerter wielkości niemianowanych
Przelicza jednostki wielkości niemianowanych takie jak procenty, promile, ppm (części na milion), mU (miliuno, jenostka SI) itd.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (procent) jest równe:#

często używane#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
procentShow source/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}%Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej setnej (1/100). Procenty są bardzo popularne w życiu codziennym np. do wyrażania różnych danych finansowych takich jak stopa inflacji, zysk na lokacie terminowej albo do pomiaru stężenia roztworów. Zobacz na kalkulator procentów aby dowiedzieć się więcej.1%=1100=0.011\% = \frac{1}{100} = 0.01Show source......
promilShow source/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej tysięcznej (1/1000) lub jednej dziesiątej procenta (0.1%). Promile są stosowane między innymi do wyrażania stężenia alkoholu we krwi.1/000=11000=0.001=0.1%1\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00} = \frac{1}{1000} = 0.001 = 0.1\%Show source......
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej dziesięciotysięcznej (1/10000) lub jednej setnej procenta (0.01%). Punkt bazowy jest często wykorzystywany do wyrażania niewielkich zmian wybranych wielkości np. finansowych.1 bp=1/0000=110000=0.01%1\ bp = 1\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000} = \frac{1}{10000} = 0.01\%Show source......

finansowe#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej dziesięciotysięcznej (1/10000) lub jednej setnej procenta (0.01%). Punkt bazowy jest często wykorzystywany do wyrażania niewielkich zmian wybranych wielkości np. finansowych.1 bp=1/0000=110000=0.01%1\ bp = 1\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000} = \frac{1}{10000} = 0.01\%Show source......
pip (zmiana kursu walutowego)Show sourcepippippipShow source...\text{...}-Inna nazwa dla punktu bazowego stosowana często na rynkach walutowych (FOREX). Zobacz punkt bazowy aby dowiedzieć się więcej.1 pip=1 bp=1/00001\ pip = 1\ bp = 1\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}Show source......
tick (giełda US)Show sourcetickticktickShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej trzydziestej drugiej procenta (1/32 %). Tick amerykański stosowany jest do wyrażania niewielkich wahań cen na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych (np. cen akcji, obligacji lub kontraktów terminowych).1 tick (US)=132%1\ \text{tick (US)} = \frac{1}{32}\%Show source......
tick plus (giełda US)Show sourcetick+tick+tick+Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej sześćdziesiątej czwartej procenta (1/64 %). Jeden tick+ amerykański stosowany jest do wyrażania niewielkich wahań cen na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych (np. cen akcji, obligacji lub kontraktów terminowych).1 tick+ (US)=164%=2 tick (US)1\ \text{tick+ (US)} = \frac{1}{64}\% = 2\ \text{tick (US)}Show source......

chemiczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
części na tysiącShow sourceppthppthppthShow source...\text{...}-Alternatywna nazwa promila. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per thousand, co dosłownie znaczy części na tysiąc. Zobacz na jednostkę promil aby dowiedzieć się więcej.1 ppth=1/000=11000=0.1%=1031\ ppth = 1\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00} = \frac{1}{1000} = 0.1\% = 10^{-3}Show source......
części na milionShow sourceppmppmppmShow source...\text{...}-Jednostka stosowana w chemii do wyrażania bardzo małych stężeń. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per million, co dosłownie znaczy części na milion. W roztworze o stężeniu jednego ppm-a (1 ppm) na milion części roztworu (wagowych, objętościowych, molowych itd.) przypada jedna część substancji rozpuszczanej.1 ppm=11 000 000=0.0001%=1061\ ppm = \frac{1}{1\ 000\ 000} = 0.0001\% = 10^{-6}Show source......
części na sto milionówShow sourcepphmpphmpphmShow source...\text{...}-Jednostka stosowana w chemii do wyrażania bardzo małych stężeń. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per hundred million, co dosłownie znaczy części na sto milionów. W roztworze o stężeniu jeden pphm (1 pphm) na sto milionów części roztworu (wagowych, objętościowych, molowych itd.) przypada jedna część substancji rozpuszczanej.1 pphm=1100 000 000=106 %=1081\ pphm = \frac{1}{100\ 000\ 000} = 10^{-6}\ \% = 10^{-8}Show source......
części na miliardShow sourceppbppbppbShow source...\text{...}-Jednostka stosowana w chemii do wyrażania bardzo małych stężeń. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per billion, co dosłownie znaczy części na miliard (→ patrz Nazwy dużych liczb). W roztworze o stężeniu jeden ppb (1 ppb) na miliard części roztworu (wagowych, objętościowych, molowych itd.) przypada jedna część substancji rozpuszczanej.1 ppb=11 000 000 000=109=107 %1\ ppb = \frac{1}{1\ 000\ 000\ 000} = 10^{-9} = 10^{-7}\ \%Show source......
części na bilionShow sourcepptpptpptShow source...\text{...}-Jednostka stosowana w chemii do wyrażania bardzo małych stężeń. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per trillion, co dosłownie znaczy części na bilion (→ patrz Nazwy dużych liczb). W roztworze o stężeniu jeden ppt (1 ppt) na bilion części roztworu (wagowych, objętościowych, molowych itd.) przypada jedna część substancji rozpuszczanej.1 ppt=1012=1010 %1\ ppt = 10^{-12} = 10^{-10}\ \%Show source......
części na biliardShow sourceppqppqppqShow source...\text{...}-Jednostka stosowana w chemii do wyrażania bardzo małych stężeń. Nazwa jednostki pochodzi od angielskiego zwrotu parts per quadrillion, co dosłownie znaczy części na biliard (→ patrz Nazwy dużych liczb). W roztworze o stężeniu jeden ppq (1 ppq) na biliard części roztworu (wagowych, objętościowych, molowych itd.) przypada jedna część substancji rozpuszczanej.1 ppq=1015=1013 %1\ ppq = 10^{-15} = 10^{-13}\ \%Show source......

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottaunoShow sourceYUYUYUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden jottauno to tyle co kwadrylion uno: 1 YU=1024 U1\ YU= 10^{24}\ UShow source......
zetaunoShow sourceZUZUZUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden zetauno to tyle co tryliard uno: 1 ZU=1021 U1\ ZU= 10^{21}\ UShow source......
eksaunoShow sourceEUEUEUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden eksauno to tyle co trylion uno: 1 EU=1018 U1\ EU= 10^{18}\ UShow source......
petaunoShow sourcePUPUPUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden petauno to tyle co biliard uno: 1 PU=1015 U1\ PU= 10^{15}\ UShow source......
teraunoShow sourceTUTUTUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden terauno to tyle co bilion uno: 1 TU=1012 U1\ TU= 10^{12}\ UShow source......
gigaunoShow sourceGUGUGUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden gigauno to tyle co miliard uno: 1 GU=109 U1\ GU= 10^{9}\ UShow source......
megaunoShow sourceMUMUMUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden megauno to tyle co milion uno: 1 MU=1000000 U=106 U1\ MU=1000000\ U= 10^{6}\ UShow source......
kilounoShow sourcekUkUkUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden kilouno to tyle co tysiąc uno: 1 kU=1000 U=103 U1\ kU=1000\ U= 10^{3}\ UShow source......
hektounoShow sourcehUhUhUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden hektouno to tyle co sto uno: 1 hU=100 U=102 U1\ hU=100\ U= 10^{2}\ UShow source......
unoShow sourceUUUShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka wielkości niemianowanej w układzie SI.Show source......
decyunoShow sourcedUdUdUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden decyuno to tyle co jedna dziesiąta uno: 1 dU=0.1 U=101 U1\ dU=0.1\ U= 10^{-1}\ UShow source......
centyunoShow sourcecUcUcUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden centyuno to tyle co jedna setna uno: 1 cU=0.01 U=102 U1\ cU=0.01\ U= 10^{-2}\ UShow source......
miliunoShow sourcemUmUmUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden miliuno to tyle co jedna tysięczna uno: 1 mU=0.001 U=103 U1\ mU=0.001\ U= 10^{-3}\ UShow source......
mikrounoShow sourceμU\mu UµUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden mikrouno to tyle co jedna milionowa uno: 1 μU=0.000001 U=106 U1\ \mu U=0.000001\ U= 10^{-6}\ UShow source......
nanounoShow sourcenUnUnUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden nanouno to tyle co jedna miliardowa uno: 1 nU=109 U1\ nU= 10^{-9}\ UShow source......
pikounoShow sourcepUpUpUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden pikouno to tyle co jedna bilionowa uno: 1 pU=1012 U1\ pU= 10^{-12}\ UShow source......
femtounoShow sourcefUfUfUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden femtouno to tyle co jedna biliardowa uno: 1 fU=1015 U1\ fU= 10^{-15}\ UShow source......
attounoShow sourceaUaUaUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden attouno to tyle co jedna trylionowa uno: 1 aU=1018 U1\ aU= 10^{-18}\ UShow source......
zeptounoShow sourcezUzUzUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden zeptouno to tyle co jedna tryliardowa uno: 1 zU=1021 U1\ zU= 10^{-21}\ UShow source......
joktounoShow sourceyUyUyUShow source...\text{...}-Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden joktouno to tyle co jedna kwadrylionowa uno: 1 yU=1024 U1\ yU= 10^{-24}\ UShow source......

Trochę informacji#

 • Podstawową jednostką do wyrażania wielkości bezwymiarowych w układzie SI jest jeden uno:
  1U=1=11=100%1 U = 1 = \dfrac{1}{1} = 100 \%
 • W praktyce jednak rzadko stosuje się w tym celu jednostki SI na rzecz tradycyjnych jednostek, często wypracowanych na potrzeby wybranej dziedziny np.:
  • procent (/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}) - równy jednej setnej całości (1100\frac{1}{100}), stosowany w wielu dziedzinach jak finanse (np. oprocentowanie lokat) czy chemia (np. stężenie roztworów), więcej na temat procentów możesz znaleźć w naszym innym kalkulatorze: Procenty,
  • promil (/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}) - równy jednej tysięcznej całości (11000\frac{1}{1000}), stosowany np. podczas określania zawartości alkoholu we krwi,
  • punkt bazowy (/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\frac{1}{10000}), stosowany w ekonomii i rachunkowości,
  • pip (ang. percentage in point) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\frac{1}{10000}), stosowany do określania zmiany kursu na rynkach walutowych (tzw. FOREX),
  • tick size - równy jednej trzydziestodrugiej (132%\frac{1}{32}\%) lub jednej sześciesięcioczwartej (164%\frac{1}{64}\%, wtedy jest to tzw. tick plus) procenta, stosowane podczas określania wahań kursów obligacji na amerykańskiej giełdzie,
  • ppm (ang. parts per million) - równy jednej milionowej całości (11000000\frac{1}{1000 000}), stosowane w naukach przyrodniczych do określania bardzo małych stężeń, w użyciu można spotkać również analogiczne jednostki jak ppb (ang. parts per billion), ppq (ang. parts per quantillion) itd.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.