Działania matematyczne: znak wyniku (tabela)
Tabela pokazuje jak znak argumentów (dodatnie, ujemne) wpływa na znak wyniku dla różnych działań arytmetycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie itd.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dodawanie: znak sumy#

Pierwszy argument Drugi argument WynikPrzykład I
(wynik dodatni)
Przykład II
(wynik ujemny)
liczba dodatnia+liczba dodatnia=liczba dodatniaShow source3+5=83 + 5 = 8Show source-
liczba dodatnia+liczba ujemna=znak nieokreślony
(zależy od argumentów)
Show source3+(2)=13 + (-2) = 1Show source3+(5)=23 + (-5) = -2
liczba ujemna+liczba dodatnia=znak nieokreślony
(zależy od argumentów)
Show source3+5=2-3 + 5 = 2Show source3+2=1-3 + 2 = -1
liczba ujemna+liczba ujemna=liczba ujemnaShow source-Show source3+(5)=8-3 + (-5) = -8

Odejmowanie: znak różnicy#

Pierwszy argument Drugi argument WynikPrzykład I
(wynik dodatni)
Przykład II
(wynik ujemny)
liczba dodatnia-liczba dodatnia=znak nieokreślony
(zależy od argumentów)
Show source32=13 - 2 = 1Show source35=23 - 5 = -2
liczba dodatnia-liczba ujemna=liczba dodatniaShow source3(5)=83 - (-5) = 8Show source-
liczba ujemna-liczba dodatnia=liczba ujemnaShow source-Show source35=8-3 - 5 = -8
liczba ujemna-liczba ujemna=znak nieokreślony
(zależy od argumentów)
Show source3(5)=2-3 - (-5) = 2Show source3(2)=1-3 - (-2) = -1

Mnożenie: znak iloczynu#

Pierwszy argument Drugi argument WynikPrzykład I
(wynik dodatni)
Przykład II
(wynik ujemny)
liczba dodatnia×liczba dodatnia=liczba dodatniaShow source35=153 \cdot 5 = 15Show source-
liczba dodatnia×liczba ujemna=liczba ujemnaShow source-Show source3(5)=153 \cdot (-5) = -15
liczba ujemna×liczba dodatnia=liczba ujemnaShow source-Show source35=15-3 \cdot 5 = -15
liczba ujemna×liczba ujemna=liczba dodatniaShow source3(5)=15-3 \cdot (-5) = 15Show source-

Dzielenie: znak ilorazu#

Pierwszy argument Drugi argument WynikPrzykład I
(wynik dodatni)
Przykład II
(wynik ujemny)
liczba dodatnia÷liczba dodatnia=liczba dodatniaShow source6÷3=26 \div 3 = 2Show source-
liczba dodatnia÷liczba ujemna=liczba ujemnaShow source-Show source6÷(3)=26 \div (-3) = -2
liczba ujemna÷liczba dodatnia=liczba ujemnaShow source-Show source6÷3=2-6 \div 3 = -2
liczba ujemna÷liczba ujemna=liczba dodatniaShow source6÷(3)=2-6 \div (-3) = 2Show source-

Trochę informacji#

 • Znak liczby (dodatnia lub ujemna) otrzymanej w wyniku operacji arytmetycznej zależy zarówno od typu operacji (dodawanie, mnożenie itd.) jak i użytych argumentów. Istnieją jednak ogólne zasady, które mogą pomóc podczas wykonywaniu obliczeń lub co najmniej uporządkować co wiemy o różnych działaniach matematycznych.

 • Suma dwóch liczb o tym samym znaku ma taki sam znak jak znak argumentów. Jeśli dodawane składniki mają różny znak, to znak wyniku jest nieokreślony i zależy od użytych argumentów:
  • suma dwóch liczb dodatnich jest zawsze dodatnia,
   a+b=ca + b = c
  • suma dwóch liczb ujemnych jest zawsze ujemna,
   (a)+(b)=(a+b)=c(-a) + (-b) = -(a + b) = -c
  • suma liczb o różnych znakach "dodatnia plus ujemna" lub "ujemna plus dodatnia") jest nieokreślona i zależy od użytych liczb.
   a+(b)=±ca + (-b) = \pm c
   a+b=±c-a + b = \pm c

 • Różnica dwóch liczb o różnych znakach ma taki sam znak jak znak odjemnej (pierwszy argument, liczba od, której odejmujemy). W pozostałych przypadkach znak wyniku jest nieokreślony i zależy od użytych argumentów:
  • odejmowanie liczby dodatniej od ujemnej daje liczbę ujemną,
   ab=c-a - b = -c
  • odejmowanie liczby ujemnej od dodatniej daje liczbę dodatnią,
   a(b)=a+b=ca - (-b) = a + b = c
  • odejmowanie dwóch liczb o takich samych znakach daje liczbę o nieokreślonym znaku, który zależy od użytych argumentów.
   ab=±ca - b = \pm c
   a(b)=±c-a - (-b) = \pm c

 • Iloczyn (mnożenie) lub iloraz (dzielenie) dwóch liczb o identycznych znakach daje liczbę dodatnią.
  ab=a(b)=ca \cdot b = -a \cdot (-b) = c
  ab=ab=c\dfrac{a}{b} = \dfrac{-a}{-b} = c

 • Jeśli użyte liczby mają różny znak, to otrzymany iloczyn (iloraz) jest ujemny.
  a(b)=ab=(ab)=ca \cdot (-b) = -a \cdot b = -(a \cdot b) = -c
  ab=ab=ab=c\dfrac{a}{-b} = \dfrac{-a}{b} = -\dfrac{a}{b} = -c

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.