Konwerter jednostek długości
Konwerter (przelicznik) jednostek długości, odległości - przelicza między sobą metry, kilometry, decymetry, mile, stopy, cale, jednostki amerykańskie/brytyjskie, morskie, astronomiczne

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (metr) jest równe:#

SI (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottametrShow sourceYmYmYmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden jottametr to tyle co kwadrylion metrów: 1 Ym=1024 m1\ Ym= 10^{24}\ mShow source......
zetametrShow sourceZmZmZmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden zetametr to tyle co tryliard metrów: 1 Zm=1021 m1\ Zm= 10^{21}\ mShow source......
eksametrShow sourceEmEmEmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden eksametr to tyle co trylion metrów: 1 Em=1018 m1\ Em= 10^{18}\ mShow source......
petametrShow sourcePmPmPmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden petametr to tyle co biliard metrów: 1 Pm=1015 m1\ Pm= 10^{15}\ mShow source......
terametrShow sourceTmTmTmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden terametr to tyle co bilion metrów: 1 Tm=1012 m1\ Tm= 10^{12}\ mShow source......
gigametrShow sourceGmGmGmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden gigametr to tyle co miliard metrów: 1 Gm=109 m1\ Gm= 10^{9}\ mShow source......
megametrShow sourceMmMmMmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden megametr to tyle co milion metrów: 1 Mm=1000000 m=106 m1\ Mm=1000000\ m= 10^{6}\ mShow source......
kilometrShow sourcekmkmkmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden kilometr to tyle co tysiąc metrów: 1 km=1000 m=103 m1\ km=1000\ m= 10^{3}\ mShow source......
hektometrShow sourcehmhmhmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden hektometr to tyle co sto metrów: 1 hm=100 m=102 m1\ hm=100\ m= 10^{2}\ mShow source......
metrShow sourcemmmShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka długości w układzie SI. W 20.05.2019 przyjęto następującą definicje metra: Metr, oznaczenie m, jest to jednostka długości w SI. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej prędkości światła w próżni c, wynoszącej 299 792 458, wyrażonej w jednostce m/s, przy czym sekunda zdefiniowana jest za pomocą częstotliwości cezowej ∆νCs.1 m=9192631770 c299792458 ΔνCs1\ m = \frac{9192631770\ c}{299792458\ \Delta \nu_{Cs}}Show source......
decymetrShow sourcedmdmdmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden decymetr to tyle co jedna dziesiąta metra: 1 dm=0.1 m=101 m1\ dm=0.1\ m= 10^{-1}\ mShow source......
centymetrShow sourcecmcmcmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden centymetr to tyle co jedna setna metra: 1 cm=0.01 m=102 m1\ cm=0.01\ m= 10^{-2}\ mShow source......
milimetrShow sourcemmmmmmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden milimetr to tyle co jedna tysięczna metra: 1 mm=0.001 m=103 m1\ mm=0.001\ m= 10^{-3}\ mShow source......
mikrometr (mikron)Show sourceμm\mu mµmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden mikrometr (mikron) to tyle co jedna milionowa metra: 1 μm=0.000001 m=106 m1\ \mu m=0.000001\ m= 10^{-6}\ mShow source......
nanometrShow sourcenmnmnmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden nanometr to tyle co jedna miliardowa metra: 1 nm=109 m1\ nm= 10^{-9}\ mShow source......
pikometrShow sourcepmpmpmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden pikometr to tyle co jedna bilionowa metra: 1 pm=1012 m1\ pm= 10^{-12}\ mShow source......
femtometrShow sourcefmfmfmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden femtometr to tyle co jedna biliardowa metra: 1 fm=1015 m1\ fm= 10^{-15}\ mShow source......
attometrShow sourceamamamShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden attometr to tyle co jedna trylionowa metra: 1 am=1018 m1\ am= 10^{-18}\ mShow source......
zeptometrShow sourcezmzmzmShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden zeptometr to tyle co jedna tryliardowa metra: 1 zm=1021 m1\ zm= 10^{-21}\ mShow source......
joktometrShow sourceymymymShow source...\text{...}-Jednostka pochodna długości w układzie SI. Jeden joktometr to tyle co jedna kwadrylionowa metra: 1 ym=1024 m1\ ym= 10^{-24}\ mShow source......

Brytyjskie i amerykańskie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
liga lądowaShow source--Show source...\text{...}-Anglosaska jednostka długości. Historycznie definiowana jako odległość jaką można przejść pieszo w ciągu jednej godziny. Jedna liga lądowa odpowiada trzem milom angielskim (3 mi).1 liga lądowa=3 mi1\ \text{liga lądowa} = 3\ miShow source......
mila angielskaShow sourcemimimiShow source...\text{...}-Anglosaska jednostka długości. Jedna mila angielska odpowiada 1760 jardom lub 5280 stopom.1 mi=1760 yd=5280 ft1\ mi = 1760\ yd = 5280\ ftShow source......
furlongShow sourcefurfurfurShow source...\text{...}-Historyczna jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich. Jeden furlong odpowiada jednej ósmej mili (1/8 mi).1 fu=18 mi1\ fu = \frac{1}{8}\ miShow source......
łańcuch geodezyjnyShow sourcechchchShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana czasem w geodezjii w krajach anglosaskich. Jeden łańcuch geodezyjny odpowiada sześciedzięciu sześciu stopom (66 ft). Zobacz jednostkę stopa aby dowiedzieć się więcej.1 ch =66 ft1\ ch\ = 66\ ftShow source......
łańcuch inżynierskiShow sourcechchchShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana czasem w naukach technicznych w krajach anglosaskich. Jeden łańcuch inżynierski odpowiada stu stopom (100 ft). Zobacz jednostkę stopa aby dowiedzieć się więcej.1 ch =100 ft1\ ch\ = 100\ ftShow source......
prętShow sourcerdrdrdShow source...\text{...}-Historyczna jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich. Inna nazwa tej jednostki to rod. Jeden pręt odpowiada pięciu i pół jardom (5.5 yd). Zobacz jednostkę jard aby dowiedzieć się więcej.1 rd=512 yd1\ rd = 5 \frac{1}{2}\ ydShow source......
sążeńShow sourcefmfmfmShow source...\text{...}-Historyczna jednostka długości. Jeden sążeń odpowiadał długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny. W Wielkiej Brytanii stosowany był do pomiaru głębokości morza na mapach nawigacyjnych. Jeden sążeń brytyjski odpowiada sześciu stopom (6 ft).1 fm=6 ft1\ fm = 6\ ftShow source......
jardShow sourceydydydShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich. Jeden jard odpowiada trzem stopom (3 ft). Zobacz jednostkę stopa aby dowiedzieć się więcej.1 yd=3 ft1\ yd = 3\ ftShow source......
stopaShow sourceftftftShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich. Jedna stopa odpowiada dwunastu calom (12 in). Zobacz jednostkę cal aby dowiedzieć się więcej.1 ft=12 in1\ ft = 12\ inShow source......
linkShow sourcelililiShow source...\text{...}-Odpowiednik jednej setnej łańcucha geodezyjnego.1 li=1100 ch1\ li = \frac{1}{100}\ chShow source......
dłońShow source--Show source...\text{...}-Jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich do pomiaru wysokości koni wierzchowych. Jedna dłoń odpowiada przeciętnej szerokości ludzkiej dłoni czyli ok. 7.44 centrymetrów.1 dłonˊ=7.44 cm1\ \text{dłoń} = 7.44\ cmShow source......
calShow sourceinininShow source...\text{...}-Anglosaska jednostka długości zdefiniowana historycznie jako trzykrotność przeciętnej długości ziarna jęczmienia, czyli ok. 2.54 centymetra.1 in=2.54 cm1\ in = 2.54\ cmShow source......
liniaShow source--Show source...\text{...}-Anglosaska jednostka długości stosowana do określania kalibru broni oraz historycznie do podawania wymiarów guzików. Jedna linia odpowiada dziesiątej części cala (0.1 in).1 linia=110 in1\ \text{linia} = \frac{1}{10}\ inShow source......

Astronomiczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
parsekShow sourcepcpcpcShow source...\text{...}-Jednostka odległości stosowana w astronomii. Jeden parsek odpowiada odległości, z jakiej połowa wielkiej osi orbity ziemskiej jest widoczna jako łuk o długości 1 sekundy kątowej co odpowiada ok. 3.2616 roku świetlnego.1 pc=3.2616 ly1\ pc = 3.2616\ lyShow source......
rok świetlnyShow sourcelylylyShow source...\text{...}-Jednostka odległości stosowana w astronomii. Jeden rok świetlny odpowiada dystansowi jaki pokonuje światło w próżni w ciągu jednego roku Juliańskiego czyli 31 557 600 sekund.1 ly=31 557 600 sc9.4607×1015 m1\ ly = 31\ 557\ 600\ s \cdot c \approx 9.4607 \times 10^{15}\ mGdzie: Show source......
minuta świetlnaShow source--Show source...\text{...}-Jednostka odległości stosowana w astronomii. Jedna minuta świetlna odpowiada dystansowi jaki pokonuje światło w próżni w ciągu jednej minuty czyli sześćdziesięciu sekundom świetlnym. Zobacz jednostkę sekunda świetlna aby dowiedzieć się więcej.1 lm=60 ls1\ lm = 60\ lsShow source......
sekunda świetlnaShow source--Show source...\text{...}-Jednostka odległości stosowana w astronomii. Jedna sekunda świetlna odpowiada dystansowi jaki pokonuje światło w próżni w ciągu jednej sekundy czyli ok. trzystu milionom kilometrów.1 ls=2.99792458×108m1\ ls = 2.99792458 \times 10^{8} mShow source......
jednostka astronomicznaShow sourceauauauShow source...\text{...}-Jednostka odległości stosowana w astronomii. Jedna jednostka astronomiczna odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca czyli ok. stu piećdziesięciu milionom kilometrów.1 au=1.495978707×1011m1\ au = 1.495978707 \times 10^{11} mShow source......

Morskie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
liga morskaShow source--Show source...\text{...}-Historiczyna jednostka długości. Jedna liga morska odpowiada w przybliżeniu zasięgowi wzroku człowieka o wzroście 178 centymetrów stojącego na poziomie morza lub trzem milom morskim (3 mi).1 liga morska=3 mi=5.556 km1\ \text{liga morska} = 3\ mi = 5.556\ kmShow source......
mila morskaShow sourcenminminmiShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Jedna mila morska równa jest długości łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej koła wielkiego.1 nmi=1852 m1\ nmi = 1852\ mShow source......
kabel morskiShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik jednej dziesiątej mili morskiej (1/10 nmi). Zobacz jednostkę mila morska aby dowiedzieć się więcej.1 kabel=110 nmi1\ \text{kabel} = \frac{1}{10}\ nmiShow source......
kabel brytyjskiShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik stu sążni (100 fm). Zobacz jednostkę sążeń aby dowiedzieć się więcej.1 kabel brytyjki=100 fm1\ \text{kabel brytyjki} = 100\ fmShow source......
kabel USShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik stu dwudziestu sążni (120 fm). Zobacz jednostkę sążeń aby dowiedzieć się więcej.1 kabel amerykanˊski=120 fm1\ \text{kabel amerykański} = 120\ fmShow source......

Chemia i fizyka atomowa#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
angstremShow sourceA˚\text{Å}ÅShow source...\text{...}-Jednostka długości stosowana w chemii i fizyce atomowej. Jeden angstrem został dobrany tak, aby odległości w skali atomów np. długość wiązań w cząsteczkach atomowych nie wymagały stosowania dodatkowych przedrostków. Długość wiązania w cząsteczce wodoru wynosi ok. 0.74 angstrema. Jeden angstrem odpowiada jednej dziesiątej nanometra (0.1 nm).1 A˚=110 nm=1010 m1\ \text{Å} = \frac{1}{10}\ nm = 10^{-10}\ mShow source......

Co to jest długość ?#

Pojęcie "długość" ma wiele znaczeń (np. długość słowa, długość geograficzna). W tym kalkulatorze skupimy się na sensie fizycznym i matematycznym tego pojęcia.

Z definicji fizycznej:
DŁUGOŚĆ to miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową - w linii prostej albo po krzywej.

W zależności od kontekstu, pojęcie długości jest jednoznaczne z takimi pojęciami jak:
 • droga - najczęściej, gdy chodzi o zmianę położenia ciała fizycznego,
 • odległość - gdy chodzi o zmianę położenia po najkrótszej możliwej drodze,
 • wysokość - najczęściej określając wymiar położony "pionowo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • szerokość - najczęściej określając wymiar położony "poziomo" w kontekście obserwatora, albo obserwowanego obiektu
 • grubość - podobnie jak szerokość, choć używany zwykle w kontekście wymiaru, który domyślnie jest mniejszy
 • głębokość
 • rozmiar
Typowo w fizyce długość oznaczamy literą L lub l. Podstawową jednostką jest 1 metr. Długość, odległość itp. nie może być ujemna.

Długość jest miarą jednowymiarową. Miara dwuwymiarowa (pochodząca od długości) to pole powierzchni (pole, powierzchnia, obszar), a trójwymiarowa objętość

Jednostki#

Podstawowa jednostka długości (wg układu SI) to oczywiście metr. Zgodnie z definicją jest to odległość jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299.792.458 s. Definicję taką przyjęła XVII Generalna Konferencja Miar i Wag w 1983 roku.

Pomiaru długości dokonywano od tysięcy lat, a więc historycznie powstały tysiące umownych jednostek. W naszym kalkulatorze zebraliśmy:
 • metr i pochodne - kilometr, decymetr, centymetr, milimetr, mikrometr, nanometr, angstrem itd. Są to dziesiętne wielokrotności metra (czyli metry pomnożone przez tysiąc, milion itp.) zgodnie z przedrostkami zdefiniowanymi w SI
 • mila, jard, stopa, sążeń, cal i mniej znane liga, furlong, łańcuch, rod, link, dłoń, linia - czyli jednostki brytyjsko-amerykańskie
 • parsek, jednostka astronomiczna - jednostki używane w astronomii
 • rok świetlny, minuta i sekunda świetlna - czyli odległość, którą przebywa światło w próżni, w danej jednostce czasu (w roku, minucie, sekund itp.). Są to wielkie odległości, więc używane głównie w astronomii
 • liga morska, mila morska, kabel (brytyjski/amerykański) - jednostki morskie

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.