Tabela jednostek miar w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS)
Tabela zestawia różne jednostki (gal, erg, dyna itd.) z odpowiadającymi im wielkościami fizycznymi (miarą) obowiązującymi w historycznym układzie CGS (centymetr-gram-sekunda). Uwzględniono zarówno jednostki podstawowe układu CGS, jak również rozszerzenia ESU/EMU stworzone na potrzeby elektryczności i magnetyzmu.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Podstawowe jednostki CGS#

Wielkość fizycznaSymbol jednostki CGSNazwa jednostki CGSOdpowiednik w jednostkach SI
DługośćShow sourcecmcmcentymetrShow source102 m10^{-2}\ m
MasaShow sourcegggramShow source103 kg10^{-3}\ kg
CzasShow sourcesssekundaShow source1 s1\ s
PrędkośćShow sourcecms\frac{cm}{s}centymetr na sekundęShow source102 ms10^{-2}\ \frac{m}{s}
PrzyspieszenieShow sourceGalGalgalShow source102 ms210^{-2}\ \frac{m}{s^2}
SiłaShow sourcedyndyndynaShow source105 N10^{-5}\ N
EnergiaShow sourceergergergShow source107 J10^{-7}\ J
MocShow sourceergs\frac{erg}{s}erg na sekundęShow source107 W10^{-7}\ W
CiśnienieShow sourceBaBabariaShow source101 Pa10^{-1}\ Pa
Lepkość dynamicznaShow sourcePPpauzShow source101 Pas10^{-1}\ Pa \cdot s
Lepkość kinematycznaShow sourceStStsztoksShow source104 m2s10^{-4}\ \frac{m^2}{s}
Liczba falowaShow sourcecm1cm^{-1}kajserShow source100 m1100\ m^{-1}

Jednostki ESU (elektrostatyka)#

Wielkość fizycznaSymbol jednostki CGSNazwa jednostki CGSOdpowiednik w jednostkach SI
Ładunek elektrycznyShow sourcestatCstatCstatkulombShow source10cC\frac{10}{c} C
Strumień pola elektrycznegoShow sourcestatCstatCstatkulombShow source14πc Vm\frac{1}{4\pi \cdot c}\ V \cdot m
Natężenie prąduShow sourcestatAstatAstatamperShow source10 A10\ A
Potencjał elektrycznyShow sourcestatVstatVstatwoltShow source108 c V10^{-8}\ c\ V
Natężenie pola elektrycznegoShow sourcestatVcm\frac{statV}{cm}statwolt na centymetrShow source106 c Vm10^{-6}\ c\ \frac{V}{m}
Indukcja elektrycznaShow sourcestatCcm2\frac{statC}{cm^2}statkulomb razy centymetr kwadratowyShow source105 c1Cm210^{5}\ c^{-1} \frac{C}{m^2}
Eletryczny moment dipolowyShow sourcestatCcmstatC \cdot cmstatkulomb razy centymetrShow source110c Cm\frac{1}{10 c}\ C \cdot m
Magnetyczny moment dipolowyShow sourcestatAcm2statA \cdot cm^2statamper razy centrymetr kwadratowyShow source11000c Am2\frac{1}{1000 c}\ A \cdot m^2
Natężenie pola magnetycznego BShow sourcestatTstatTstatteslaShow source104 c T10^{-4}\ c\ T
Natężenie pola magnetycznego HShow sourcestatAcm\frac{statA}{cm}statamper na centymetrShow source10004π c Am\frac{1000}{4\pi\ c}\ \frac{A}{m}
Strumień pola magnetycznegoShow sourcestatWbstatWbstatweberShow source108 c Wb10^{-8}\ c\ Wb
Opór elektrycznyShow sourcescm\frac{s}{cm}sekunda na centymetrShow source109 c2 scm10^{-9}\ c^2\ \frac{s}{cm}
Opór właściwyShow sourcesssekundaShow source1011 c2 Ωm10^{-11}\ c^2\ \Omega \cdot m
Pojemność elektrycznaShow sourcecmcmcentymetrShow source109 c2 F10^{9}\ c^{-2}\ F
InduktywnośćShow sources2cm\frac{s^2}{cm}sekunda kwadratowa na centymetrShow source109 c2 H10^{-9}\ c^2\ H

Jednostki EMU (elektromagnetyzm)#

Wielkość fizycznaSymbol jednostki CGSNazwa jednostki CGSOdpowiednik w jednostkach SI
Ładunek elektrycznyShow sourceabCabCabkulombShow source10 C10\ C
Strumień pola elektrycznegoShow sourceabCabCabkulombShow source10 VA10\ V \cdot A
Natężenie prąduShow sourceabAabAabamperShow source10 A10\ A
Potencjał elektrycznyShow sourceabVabVabwoltShow source108 V10^{-8}\ V
Natężenie pola elektrycznegoShow sourceabVcm\frac{abV}{cm}abwolt na centymetrShow source106 Vm10^{-6}\ \frac{V}{m}
Indukcja elektrycznaShow sourceabCcm2\frac{abC}{cm^2}abkulomb na centymetr kwadratowyShow source105 Cm210^{5}\ \frac{C}{m^2}
Eletryczny moment dipolowyShow sourceabCcmabC \cdot cmabkulomb razy centymetrShow source101 Cm10^{-1}\ C \cdot m
Magnetyczny moment dipolowyShow sourceabAcm2abA \cdot cm^2abamper razy centymetr kwadratowyShow source103 Am210^{-3}\ A \cdot m^2
Natężenie pola magnetycznego BShow sourceGGgaussShow source104 T10^{-4}\ T
Natężenie pola magnetycznego HShow sourceOeOeoerstedShow source10004π Am\frac{1000}{4 \pi}\ \frac{A}{m}
Strumień pola magnetycznegoShow sourceMxMxmakswelShow source108 Wb10^{-8}\ Wb
Opór elektrycznyShow sourceabΩab\OmegaabomShow source109 Ω10^{-9}\ \Omega
Opór właściwyShow sourceabΩcmab\Omega \cdot cmabom razy centymetrShow source1011 Ωm10^{-11}\ \Omega \cdot m
Pojemność elektrycznaShow sourceabFabFabfaradShow source109 F10^{9}\ F
InduktywnośćShow sourceabHabHabhenrShow source109 H10^{-9}\ H

Trochę informacji#

 • CGS (centymetr-gram-sekunda) to historyczny układ jednostek stosowany w fizyce przed upowszechnieniem się układu SI.
 • Podstawowymi jednostkami w układzie CGS są jeden centymetr (1 cm), jeden gram (1 g) oraz jedna sekunda (1 s). Skrót CGS pochodzi od nazw tych jednostek.
 • Pozostałe jednostki układu CGS są tworzone na bazie jednostek podstawowych np. jednostką siły w układzie CGS jest jedna dyna (1 dyn):
  1dyn=gcm2s21 dyn = \frac{g \cdot cm^2}{s^2}
 • Wadą układu CGS jest brak jednostek związanych z elektrycznością i magnetyzmem. Z tego powodu powstały rozszerzenia układu CGS:
  • ESU (ang. electrostatic units) - rozszerzenie układu CGS o jednostki wywodzące się z elektrostatyki (ładunki elektryczne w spoczynku), jednostki z tego rozszerzenia mają przedrostek stat np. statamper jest jednostką natężenia prądu w układu ESU-CGS,
  • EMU (ang. electromagnetic units) - rozszerzenie układu CGS o jednostki wywodzące się z elektrodynamiki (ładunki elektryczne w ruchu), jednostki z tego rozszerzenia mają przedrostek ab np. abwolt jest jednostką napięcia elektrycznego w układzie EMU-CGS.
 • Układ CGS został wyparty przez jednostki SI i obecnie nie jest już stosowany.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.