Konwerter jednostek energii
Konwerter (przelicznik, zamiennnik) jednostek energii. Przelicza dżule, kalorie oraz jednostki fizyczne, brytyjskie, amerykańskie i związane z czasem (kilowatogodziny itp.).

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

11 (dżul) jest równe:#

często używane#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
dżulShow sourceJJJShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka energii w układzie SI. Jeden dżul odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego niutona (1 N) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden metr (1 m) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 J=1 N1 m1\ J = 1\ N \cdot 1\ mShow source......
kaloria międzynarodowa (1956)Show sourcecalcalcalShow source...\text{...}-Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji kalorii wprowadzając tzw. kalorię międzynarodową odpowiadającą dokładnie 4.1868 dżulom. Zobacz na inne definicje kalorii aby dowiedziec się więcej.1 calIT4.1868 J1\ cal_{IT} \equiv 4.1868\ JShow source......
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcalShow source...\text{...}-Odpowiednik tysiąca kalorii międzynarodowych (1000 calIT). Czasami nazywana również dużą kalorią. Zobacz jednostkę kaloria międzynarodowa aby dowiedzieć się więcej.1 kcal=1000 calIT1\ kcal = 1000\ cal_{IT}Show source......
kilowatogodzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·hShow source...\text{...}-Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna kilowatogodzina (1 kW·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej godziny (60 min).1 kWh=1000 W60 min=1000 Js3600 s=3.6 MJ1\ kW \cdot h = 1000\ W \cdot 60\ min = 1000\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ MJShow source......

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
jottadżulShow sourceYJYJYJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden jottadżul to tyle co kwadrylion dżuli: 1 YJ=1024 J1\ YJ= 10^{24}\ JShow source......
zetadżulShow sourceZJZJZJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden zetadżul to tyle co tryliard dżuli: 1 ZJ=1021 J1\ ZJ= 10^{21}\ JShow source......
eksadżulShow sourceEJEJEJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden eksadżul to tyle co trylion dżuli: 1 EJ=1018 J1\ EJ= 10^{18}\ JShow source......
petadżulShow sourcePJPJPJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden petadżul to tyle co biliard dżuli: 1 PJ=1015 J1\ PJ= 10^{15}\ JShow source......
teradżulShow sourceTJTJTJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden teradżul to tyle co bilion dżuli: 1 TJ=1012 J1\ TJ= 10^{12}\ JShow source......
gigadżulShow sourceGJGJGJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden gigadżul to tyle co miliard dżuli: 1 GJ=109 J1\ GJ= 10^{9}\ JShow source......
megadżulShow sourceMJMJMJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden megadżul to tyle co milion dżuli: 1 MJ=1000000 J=106 J1\ MJ=1000000\ J= 10^{6}\ JShow source......
kilodżulShow sourcekJkJkJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden kilodżul to tyle co tysiąc dżuli: 1 kJ=1000 J=103 J1\ kJ=1000\ J= 10^{3}\ JShow source......
hektodżulShow sourcehJhJhJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden hektodżul to tyle co sto dżuli: 1 hJ=100 J=102 J1\ hJ=100\ J= 10^{2}\ JShow source......
dżulShow sourceJJJShow source...\text{...}-Podstawowa jednostka energii w układzie SI. Jeden dżul odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego niutona (1 N) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden metr (1 m) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 J=1 N1 m1\ J = 1\ N \cdot 1\ mShow source......
decydżulShow sourcedJdJdJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden decydżul to tyle co jedna dziesiąta dżula: 1 dJ=0.1 J=101 J1\ dJ=0.1\ J= 10^{-1}\ JShow source......
centydżulShow sourcecJcJcJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden centydżul to tyle co jedna setna dżula: 1 cJ=0.01 J=102 J1\ cJ=0.01\ J= 10^{-2}\ JShow source......
milidżulShow sourcemJmJmJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden milidżul to tyle co jedna tysięczna dżula: 1 mJ=0.001 J=103 J1\ mJ=0.001\ J= 10^{-3}\ JShow source......
mikrodżulShow sourceμJ\mu JµJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden mikrodżul to tyle co jedna milionowa dżula: 1 μJ=0.000001 J=106 J1\ \mu J=0.000001\ J= 10^{-6}\ JShow source......
nanodżulShow sourcenJnJnJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden nanodżul to tyle co jedna miliardowa dżula: 1 nJ=109 J1\ nJ= 10^{-9}\ JShow source......
pikodżulShow sourcepJpJpJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden pikodżul to tyle co jedna bilionowa dżula: 1 pJ=1012 J1\ pJ= 10^{-12}\ JShow source......
femtodżulShow sourcefJfJfJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden femtodżul to tyle co jedna biliardowa dżula: 1 fJ=1015 J1\ fJ= 10^{-15}\ JShow source......
attodżulShow sourceaJaJaJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden attodżul to tyle co jedna trylionowa dżula: 1 aJ=1018 J1\ aJ= 10^{-18}\ JShow source......
zeptodżulShow sourcezJzJzJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden zeptodżul to tyle co jedna tryliardowa dżula: 1 zJ=1021 J1\ zJ= 10^{-21}\ JShow source......
joktodżulShow sourceyJyJyJShow source...\text{...}-Jednostka pochodna energii w układzie SI. Jeden joktodżul to tyle co jedna kwadrylionowa dżula: 1 yJ=1024 J1\ yJ= 10^{-24}\ JShow source......

Brytyjskie Jednostki Cieplne (BTU)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
brytyjska jednostka cieplna (termochemiczna)Show sourceBTUthBTU_{th}BTUthShow source...\text{...}-Próba uporządkowania rozbieżnych definicji jednostek ciepła. Jedna termodynamiczna brytyjska jednostka cieplna (1 BTUTH) odpowiada dokładnie 1.05587 kilodżula. Zobacz na pozostałe definicje BTU aby dowiedzieć się więcej.1 BTUTH1.05587 kJ1\ BTU_{TH} \equiv 1.05587\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (ISO)Show sourceBTUISOBTU_{ISO}BTUISOShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka ciepła zdefiniowana przez standard ISO 31-4. Jednostka powstała przez zaokrąglenie brytyjskiej jednostki cieplnej IT. Zobacz jednostkę BTUIT aby dowiedzieć się więcej.1 BTUISO1.05506 kJ1\ BTU_{ISO} \equiv 1.05506\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (63 °F)Show sourceBTU63FBTU_{63^\circ F}BTU63 °FShow source...\text{...}-Jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury sześćdziesięciu trzech stopni fahrenheita (63°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury sześćdziesięciu trzech (63°F) do sześciesięciu czterech (64°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm).1 BTUTH=ΔQ6364F1.0546 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{63 \rightarrow 64^{\circ}F} \approx 1.0546\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (60 °F)Show sourceBTU60FBTU_{60^\circ F}BTU60 °FShow source...\text{...}-Jednostka ciepła stosowana w Kanadzie. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury sześćdziesięciu stopni fahrenheita (60°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury sześćdziesięciu (60°F) do sześciesięciu jeden (61°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ6061F1054.68 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{60 \rightarrow 61^{\circ}F} \approx 1054.68\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (59 °F)Show sourceBTU59FBTU_{59^\circ F}BTU59 °FShow source...\text{...}-Jednostka ciepła stosowana w Stanach Zjednoczonych do wyceny zużycia gazu ziemnego. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury pięćdziesięciu dziewięciu stopni fahrenheita (59°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury pięćdziesięciu dziewięciu (59°F) do sześciesięciu (60°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ5960F1054.80 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{59 \rightarrow 60^{\circ}F} \approx 1054.80\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna międzynarodowa (1956)Show sourceBTUITBTU_{IT}BTUITShow source...\text{...}-Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji jednostek ciepła wprowadzając tzw. międzynarodową brytyjską jednostkę cieplną równą dokładnie 1.05505585262 kilodżula. Zobacz na inne definicje jednostki BTU aby dowiedziec się więcej.1 BTUIT1.05505585262 kJ1\ BTU_{IT} \equiv 1.05505585262\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (średnia)Show sourceBTUmeanBTU_{mean}BTUmeanShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka ciepła. Jedna uśredniona brytyjska jednostka cieplna odpowiada średniej ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) o jeden stopień fahrenheita. Zdefiniowana jest jako 1/180 ciepła potrzebnego do doprowadzenia wody od temperatury topnienia (32°F) do wrzenia (212°F).1 BTUsˊr.=1180ΔQ32212F1.05587 kJ1\ BTU_{\text{śr.}} = \frac{1}{180} \Delta Q_{32 \rightarrow 212^{\circ}F} \approx 1.05587\ kJShow source......
brytyjska jednostka cieplna (39 °F)Show sourceBTU39FBTU_{39^\circ F}BTU39Show source...\text{...}-Jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna brytyjska jednostka cieplna zdefiniowana dla temperatury trzydziestu dziewięciu stopni fahrenheita (39°F) odpowiada ilości ciepła potrzebnego do podgrzania jednego funta wody (1 lb) od temperatury trzydziestu dziewięciu (39°F) do czterdziestu (40°F) stopni fahrenheita pod ciśnieniem jednej atmosfery.1 BTUTH=ΔQ3940F1.05967 kJ1\ BTU_{TH} = \Delta Q_{39 \rightarrow 40^{\circ}F} \approx 1.05967\ kJShow source......
jednostka ciepła CelsjuszaShow sourceCHUITCHU_{IT}CHUITShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka ciepła stosowana w krajach anglosaskich. Jedna jednostka cieplna celsjusza (1 chu) odpowiada ilości ciepła jakie nalezy dostarczyć aby podgrzać jeden funt wody (1 lb) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień celsjusza (1°C).1 chu1.89918 kJ1\ chu \approx 1.89918\ kJShow source......
quadShow source--Show source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w Stanach Zjednoczonych do opisu światowego przemysłu energytecznego. Jeden quad odpowiada bilardowi brytyjskich jednostek cieplnych (1015 BTU). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 quad=1015 BTUIT1\ \text{quad} = 10^{15}\ BTU_{IT}Show source......
therm (US)Show source--Show source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w Stanach Zjednoczonych w przemyśle gazowniczym. Jeden therm amerykański (1 therm US) jest zdefiniowane jako sto tysięcy brytyjskich jednostek cieplnych dla temperatury pięćdziesięciu dziewięciu stopni fahrenheita (100,000 BTU59°F), co w przybliżeniu odpowiada energii uzyskanej ze spalenia stu stóp sześciennych gazu ziemnego. (100 cu ft). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 therm (US)=100 000 BTU59°F1\ \text{therm (US)} = 100\ 000\ BTU_{\text{59°F}}Show source......
therm inżynierski (EC)Show source--Show source...\text{...}-Odmiana jednostki therm do zastosowań inżynierskich. Jeden term inżynierski (1 therm EC) odpowiada stu tysiącom brytyjskich jednostek cieplnych IT (100,000 BTUIT). Zobacz jednostki therm (US) oraz BTU aby dowiedzieć się więcej.1 therm (EC)=100 000 BTUIT1\ \text{therm (EC)} = 100\ 000\ BTU_{IT}Show source......

Kalorie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
kaloria (20 °C)Show sourcecal20Ccal_{20^\circ C}cal20 °CShow source...\text{...}-Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze dwudziestu stopni celsjusza (20°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal20C=ΔQ2021C4.182 J1\ cal_{20^{\circ}C} = \Delta Q_{20 \rightarrow 21^{\circ}C} \approx 4.182\ JShow source......
kaloria (termochemiczna)Show sourcecalthcal_{th}calthShow source...\text{...}-Próba uporządkowania rozbieżnych definicji kalorii. Jedna kaloria termodynamiczna odpowiada dokładnie 4.184 dżulom. Zobacz na pozostałe definicje kalorii aby dowiedzieć się więcej.1 calTH4.184 J1\ cal_{TH} \equiv 4.184\ JShow source......
kaloria (15 °C)Show sourcecal15Ccal_{15^\circ C}cal15 °CShow source...\text{...}-Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze piętnastu stopni celsjusza (15°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal15C=ΔQ1516C4.1855 J1\ cal_{15^{\circ}C} = \Delta Q_{15 \rightarrow 16^{\circ}C} \approx 4.1855\ JShow source......
kaloria międzynarodowa (1956)Show sourcecalITcal_{IT}calITShow source...\text{...}-Jednostka ciepła ustandaryzowana na Piątej Międzynarodowej Konferencji nt. Właściwości Wody i Pary Wodnej (ang. IAPWS), która odbyła się w 1956. roku w Londynie. Podjęto wówczas próbę uporządkowania różnorodnych definicji kalorii wprowadzając tzw. kalorię międzynarodową odpowiadającą dokładnie 4.1868 dżulom. Zobacz na inne definicje kalorii aby dowiedziec się więcej.1 calIT4.1868 J1\ cal_{IT} \equiv 4.1868\ JShow source......
kaloria (średnia)Show sourcecalmeancal_{mean}calmeanShow source...\text{...}-Średnia energia potrzebna do podgrzania jednego grama (1 g) wody pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień celsjusza (1°C). Zdefniniowana jako jedna setna (1/100) ciepła potrzebnego do doprowadzenia wody od temperatury topnienia (0°C) do wrzenia (100°C).1 calsˊr.=1100 ΔQ0100C4.190 J1\ cal_{śr.} = \frac{1}{100}\ \Delta Q_{0 \rightarrow 100^{\circ}C} \approx 4.190\ JShow source......
kaloria (3.98 °C)Show sourcecal3.98Ccal_{3.98^\circ C}cal3.98 °CShow source...\text{...}-Odpowiednik ciepła potrzebnego do pogrzania jednego grama (1 g) wody o temperaturze 3.98 stopni celsjusza (3.98°C) pod ciśnieniem jednej atmosfery (1 atm) o jeden stopień (1°C).1 cal3.98C=ΔQ3.984.98C4.2045 J1\ cal_{3.98^{\circ}C} = \Delta Q_{3.98 \rightarrow 4.98^{\circ}C} \approx 4.2045\ JShow source......
kilokaloriaShow sourcekcalkcalkcalShow source...\text{...}-Odpowiednik tysiąca kalorii międzynarodowych (1000 calIT). Czasami nazywana również dużą kalorią. Zobacz jednostkę kaloria międzynarodowa aby dowiedzieć się więcej.1 kcal=1000 calIT1\ kcal = 1000\ cal_{IT}Show source......
duża kaloriaShow sourceCalCalCalShow source...\text{...}-Alternatywne określenie dla kilokalorii (1 kcal). Zobacz jednostkę kilokaloria aby dowiedzieć się więcej.1 Cal=1 kcal=1000 calIT1\ Cal = 1\ kcal = 1000\ cal_{IT}Show source......
termiaShow sourcethththShow source...\text{...}-Odpowiednik tysiąca kilokalorii (1000 kcal) lub miliona kalorii międzynarodowych (1,000,000 calIT). Zobacz jednostki kaloria lub kilokaloria aby dowiedzieć się więcej.1 th=1000 kcal=1 000 000 calIT1\ th = 1000\ kcal = 1\ 000\ 000\ cal_{IT}Show source......

Związane z przesunięciem (UK/US)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
stopo-poundalShow sourceft pdl\text{ft pdl}ft pdlShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego poundala (1 pdl) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jedną stopę (1 ft) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 ft pdl=1 ft1 pdl==0.3048 m0.138254954 N==0.0421401099792 mN==0.0421401099792 J\begin{aligned}1\ ft\ pdl &= 1\ ft \cdot 1\ pdl =\\&= 0.3048\ m \cdot 0.138254954\ N =\\&= 0.0421401099792\ m \cdot N =\\&= 0.0421401099792\ J\end{aligned}Show source......
stopofunt-siłaShow sourceft lbf\text{ft lbf}ft lbfShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego funta (1 lbf) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jedną stopę (1 ft) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 ft lbf=1 ft1 lbf==0.3048 m4.448221615 N==1.355817948252 mN==1.355817948252 J\begin{aligned}1\ ft\ lbf &= 1\ ft \cdot 1\ lbf =\\&= 0.3048\ m \cdot 4.448221615\ N =\\&= 1.355817948252\ m \cdot N =\\&= 1.355817948252\ J\end{aligned}Show source......
calofunt-siłaShow sourcein lbf\text{in lbf}in lbfShow source...\text{...}-Przestarzała jednostka energii stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy wykonanej przez siłę o wartości jednego funta (1 lbf) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden cal (1 in) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 in lbf=1 in1 lbf==0.0254 m0.112984829021 N==0.112984829021 mN==1.355817948252 J\begin{aligned}1\ in\ lbf &= 1\ in \cdot 1\ lbf =\\&= 0.0254\ m \cdot 0.112984829021\ N =\\&= 0.112984829021\ m \cdot N =\\&= 1.355817948252\ J\end{aligned}Show source......

Związane z ciśnieniem (UK/US)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
standardowa stopa sześciennaShow sourceft3×atmft^3 \times atmcu ft atm; scfShow source...\text{...}-Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednej stopy sześciennej (1 cu ft) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cu ft atm=1 ft3101325 Pa==0.028316847 m3101325Nm2==2869.204522275 mN==2.869204522275 kJ\begin{aligned}1\ cu\ ft\ atm &= 1\ ft^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.028316847\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 2869.204522275\ m \cdot N =\\&= 2.869204522275\ kJ\end{aligned}Show source......
standardowy jard sześciennyShow sourceyd3×atmyd^3 \times atmcu yd atm; scyShow source...\text{...}-Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego jarda sześciennego (1 cu ft) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cu yd atm=1 ft3101325 Pa==0.764554858 m3101325Nm2==78233.07584485 mN==78.23307584485 kJ\begin{aligned}1\ cu\ yd\ atm &= 1\ ft^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.764554858\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 78233.07584485\ m \cdot N =\\&= 78.23307584485\ kJ\end{aligned}Show source......
galon-atmosfera (US)Show sourceUS gal atm\text{US gal atm}US gal atmShow source...\text{...}-Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego galona amerykańskiego (1 gal US) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 gal(US) atm=0.003785412 m3101325 Pa==383.5568709 mN=383.5568709 J\begin{aligned}1\ gal(US)\ atm &= 0.003785412\ m^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 383.5568709\ m \cdot N = 383.5568709\ J\end{aligned}Show source......
galon-atmosfera (UK)Show sourceimp gal atm\text{imp gal atm}imp gal atmShow source...\text{...}-Jednostka energi stosowana w krajach anglosaskich. Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego galona brytyjskiego (1 gal UK) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 gal(UK) atm=0.00454609 m3101325 Pa==460.63256925 mN=460.63256925 J\begin{aligned}1\ gal(UK)\ atm &= 0.00454609\ m^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 460.63256925\ m \cdot N = 460.63256925\ J\end{aligned}Show source......

Związane z ciśnieniem (metryczne)#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
centymetr sześcienny razy atmosferaShow sourcecc atm; scc\text{cc atm; scc}cc atm; sccShow source...\text{...}-Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego centymetra sześciennego (1 cm³) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 cc atm=1 cm3101325 Pa==106 m3101325Nm2==0.101325 mN==0.101325 J\begin{aligned}1\ cc\ atm &= 1\ cm^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 10^{-6}\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 0.101325\ m \cdot N =\\&= 0.101325\ J\end{aligned}Show source......
litr razy atmosferaShow sourcel atm\text{l atm}l atmShow source...\text{...}-Odpowiednik pracy jaką należy wykonać aby sprężyć gaz o objętości jednego litra (1 l) przy ciśnieniu jednej atmosfery (1 atm).1 l atm=1 dm3101325 Pa==0.001 m3101325Nm2==101.325 mN==101.325 J\begin{aligned}1\ l\ atm &= 1\ dm^3 \cdot 101325\ Pa =\\&= 0.001\ m^{\cancel{3}} \cdot 101325 \frac{N}{\cancel{m^2}} =\\&= 101.325\ m \cdot N =\\&= 101.325\ J\end{aligned}Show source......

Typowo fizyczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
atomowa jednostka energiiShow sourceauauauShow source...\text{...}-Jednostka energii często stosowana w obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Jedna atomowa jednostka energii odpowiada podwojonej energii elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym. Inna nazwa tej jednostki to hartree (1 Eh) lub energia hartree'go.1 au=1 Eh=e24πϵ0a0=4.359 743 81(34)1018 J1\ au = 1\ E_h = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 a_0} = 4.359\ 743\ 81(34) \cdot 10^{-18}\ JGdzie: Show source......
hartreeShow sourceEhE_hEhShow source...\text{...}-Inna nazwa dla jednostki atomowej energii. Zobacz atomową jednostkę energii aby dowiedzieć się więcej.1 Eh=2 Ry1\ E_h = 2\ RyShow source......
elektronowoltShow sourceeVeVeVShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w różnych dziedzinach fizyki i chemii. Jeden elektronowolt (1 eV) odpowiada energii jaką uzyskuje lub traci elektron, który przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów jeden wolt (1 V). Aby obliczyć wartość jednego elektronowolta w dżulach można przemnożyć przez siebie ładunek elementarny (ładunek jednego elektronu) oraz jednostkę napięcia elektrycznego jeden wolt. 1 eV=e1 V==1.6021766208(98)1019C1 WA==1.6021766208(98)1019 AsJsA==1.6021766208(98)1019 J\begin{aligned}1\ eV &= e \cdot 1\ V =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}C \cdot 1\ \frac{W}{A} =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}\ \cancel{A \cdot s} \cdot \frac{J}{\cancel{s \cdot A}} =\\&= 1.6021766208(98) \cdot 10^{-19}\ J\end{aligned}Show source......
kilodżul na molShow sourcekJmol\frac{kJ}{mol}kJ/molShow source...\text{...}-Jednostka energii w przeliczeniu na jednostkę liczności materii. Szeroko stosowana w termodynamice do określania energii reakcji chemicznych lub przemian fazowych np. entalpii parowania.1 kJmol=1NA kJ=1000 J6.022140761023=1.660539067173851021 J1\ \frac{kJ}{mol}= \frac{1}{N_A}\ kJ = \frac{1000\ J}{6.02214076 \cdot 10^{23}} = 1.66053906717385 \cdot 10^{-21}\ JGdzie:
 • NAN_A - liczba Avogadra określająca liczbę cząstek (atomów, cząsteczek chemicznych, jonów itd.) w jednym molu substancji.
Show source......
ergShow sourceergergergShow source...\text{...}-Historyczna jednostka energii w układzie centymetr-gram-sekunda (CGS). Jeden erg odpowiada pracy wykonanej przez siłę o wartości jednej dyny (1 dyn) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o jeden centymetr (1 cm) w kierunku równoległym do kierunku działania siły.1 erg=1 dyn1 cm=103 kg104 ms2=107 J1\ erg = 1\ dyn \cdot 1\ cm = \frac{10^{-3}\ kg \cdot 10^{-4}\ m}{s^2} = 10^{-7}\ JShow source......
rydbergShow sourceRyRyRyShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w fizyce atomowej. Jeden rydberg (1 Ry) odpowiada energii jonizacji atomu wodoru w stanie podstawowym.1 Ry=12 Eh=e28πϵ0a0=2.179 871 905(17)1018 J1\ Ry = \frac{1}{2}\ E_h = \frac{e^2}{8 \pi \epsilon_0 a_0} = 2.179\ 871\ 905(17) \cdot 10^{-18}\ JGdzie: Show source......

związane z czasem#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
koń mechaniczny w godzinieShow sourcehp×hhp \times hhp·hShow source...\text{...}-Ilość pracy wykonanej w ciągu jednej godziny (60 min) przez silnik o mocy jednego konia mechanicznego (1 hp).1 hp(I)h=745.69987158227022 W60 min==745.69987158227022 Js3600 s==2.68451953769617 MJ\begin{aligned}1\ hp(I) \cdot h &= 745.69987158227022\ W \cdot 60\ min =\\&= 745.69987158227022\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} =\\&= 2.68451953769617\ MJ\end{aligned}Show source......
wato-sekundaShow sourceW×sW \times sW·sShow source...\text{...}-Odpowiednik jednego dżula (1 J). Jedna watosekunda (1 W·s) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego wata (1 W) w ciągu jednej sekundy (1 s). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 Ws=1 Jss=1 J1\ W \cdot s = 1\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot \cancel{s} = 1\ JShow source......
kilowato-sekundaShow sourcekW×skW \times skW·sShow source...\text{...}-Odpowiednik jednego kilodżula (1 kJ) lub tysiąca dżuli (1000 J). Jedna kilowatosekunda (1 kW·s) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej sekundy (1 s). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 kWs=1 1000 Jss=1000 J=1 kJ1\ kW \cdot s = 1\ \frac{1000\ J}{\cancel{s}} \cdot \cancel{s} = 1000\ J = 1\ kJShow source......
wato-godzinaShow sourceW×hW \times hW·hShow source...\text{...}-Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna watogodzina (1 W·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego wata (1 W) w ciągu jednej godziny (60 min).1 Wh=1 W60 min=1 Js3600 s=3.6 kJ1\ W \cdot h = 1\ W \cdot 60\ min = 1\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ kJShow source......
kilowato-godzinaShow sourcekW×hkW \times hkW·hShow source...\text{...}-Jednostka stosowana do pomiaru zużycia energii elektrycznej. Jedna kilowatogodzina (1 kW·h) odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej (lub w przybliżeniu oddanej w postaci ciepła) przez urządzenie o mocy jednego kilowata (1 kW) w ciągu jednej godziny (60 min).1 kWh=1000 W60 min=1000 Js3600 s=3.6 MJ1\ kW \cdot h = 1000\ W \cdot 60\ min = 1000\ \frac{J}{\cancel{s}} \cdot 3600\ \cancel{s} = 3.6\ MJShow source......

energia substancji#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość symbolicznieWartość numerycznieUwagiWzór na zamianę jednostek
baryłek ropy naftowejShow sourceBOEBOEBOEShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej baryłki (42 galony amerykańskie) ropy naftowej (1 BOE) odpowiada uwolnieniu ok. sześciu milionów brytyjskich jednostek cieplnych (5,800,000 BTU). Zobacz jednostkę BTU aby dowiedzieć się więcej.1 BOE=5.8106 BTU59F=6.1178632 GJ1\ BOE = 5.8 \cdot 10^6\ BTU_{59^{\circ}F} = 6.1178632\ GJShow source......
ton trotyluShow sourcetTNTtTNTtTNTShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana do określania siły wybuchu np. broni jądrowej. Wybuch jednej tony trotylu (1 tTNT) odpowiada uwolnieniu ok. czterech gigadżuli energii (4 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 tTNT=4.184 GJ1\ tTNT = 4.184\ GJShow source......
ton węglaShow sourceTCETCETCEShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej tony węgla (1 TCE) odpowiada uwolnieniu ok. dwudziestu dziewięciu gigadżuli energii (29 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 TCE=29.3076 GJ1\ TCE = 29.3076\ GJShow source......
ton ropy naftowejShow sourceTOETOETOEShow source...\text{...}-Jednostka energii stosowana w przemyśle energetycznym. Spalenie jednej tony ropy naftowej (1 TOE) odpowiada uwolnieniu energii ok. czterdziestu dwóch gigadżuli energii (42 GJ). Zobacz jednostkę dżul aby dowiedzieć się więcej.1 TOE=41.868 GJ1\ TOE = 41.868\ GJShow source......
stopa sześcienna gazu ziemnegoShow source--Show source...\text{...}-Odpowiednik energii cieplnej uzyskanej w wyniku spalenia jednej stopy sześciennej (1 cu ft) gazu ziemnego.1 ft3 gazu ziemnego1000 BTU59F1\ ft^3\ \text{gazu ziemnego} \approx 1000\ BTU_{59^{\circ}F}Show source......

Trochę informacji#

 • Energia to skalarna wielkość fizyczna wyrażająca zdolność do wykonania pracy.
 • Energia jest wielkością addytywną. Oznacza to, że energia całkowita układu złożonego z N ciał, to suma energii każdego z ciał.
 • Energia kinetyczna to praca jaką należy wykonać aby nadać ciału o masie m prędkość V. Wynosi ona:
  Ekin.=m×V22E_{kin.} = \dfrac{m \times V^2}{2}
  gdzie:
  • Ekin.E_{kin.} to energia kinetyczna,
  • mm to masa,
  • VV to wartość wektora prędkości.
 • Energia potencjalna w punkcie x0\vec{x_0} to praca jaką należy wykonać aby umieścić ciało w tym punkcie (przenosząc je z nieskończoności).
  • Spotyka się różne oznaczenia energii potencjalnej w zależności od dziedziny nauki. Najczęściej spotykane to U,V lub poprostu Epot..
  • Energia potencjalna może przyjmować wartości ujemne. Oznacza to, że nie tylko nie trzeba wykonywać pracy, aby umieścić ciała w aktualnych położeniach, ale wręcz trzebaby wykonać pracę, aby ten układ zaburzyć. W takim przypadku mówimy, że układ jest w stanie związanym. Dobrym przykładem są tutaj cząsteczki chemiczne, które są układami związanymi, ponieważ aby zerwać wiązanie chemiczne, należy wykonać pewną pracę.
  • Funkcja U=f(x)U=f(\vec{x}), tj. taka, która każdemu punktowi przestrzeni x\vec{x} przypisuje wartość energii potencjalnej w tymże punkcie, nazywa się żargonowo powierzchnią energii potencjalnej. Czasami, dla podkreślenia, że w danym przypadku mamy do czynienia z większą liczbą wymiarów niż 3 używa się określenia hiperpowierzchnia. Koncepcja (hiper)powierzchni energii potencjalnej jest szczególnie często wykorzystywana np. w takich dziedzinach jak chemia kwantowa lub fizyka jądra atomowego.
 • Energia może występować w rożnych formach np. w postaci energii cieplnej lub elektrycznej.
 • Podstawową jednostką energii w układzie SI jest 1J (jeden dżul), czyli taka sama jak jednostka pracy. Jednak z praktycznych przyczyn w różnych dziedzinach nauki spotyka się inne jednostki np:
  • w fizyce wielkich energii powszechnie stosowane są elektronowolty (eV),
  • w chemii kwantowej jednostki atomowe (au),
  • w dietetyce kalorie,
  • w przemyśle motoryzacyjnym konie mechaniczne.
 • Średnia energia kinetyczna cząstki podzielona przez liczbę stopni swobody to temperatura układu. Taką koncepcje zawdzieczamy rozwojowi termodynamiki (fizyki) statystycznej, która pozwoliła na powiązanie stanu mikro (pojedynczych cząstek) z wielkościami makroskopowymi (takimi jak temperatura, ciśnienie). Wcześniej pojęcia mikro i makroskopowe stanowiły niezależne od siebie aparaty dwóch różnych dziedzin nauki. Warto zwrócić uwagę, iż pojęcie temperatury ma sens jedynie statystyczny. Oznacza to, że nie ma sensu np. temperatura pojedynczej cząstki.
 • Jednym z fundamentalnych praw przyrody jest dążenie układu do minimalizacji swojej energii. Nie są znane przyczyny tego faktu, jednak olbrzymia ilość teorii fizycznych opiera się na tym postulacie. Bardzo często rozwiązanie jakiegoś praktycznego problemu sprowadza się do minimalizacji energii. Za przykłady mogą posłużyć:
  • Mechanika molekularna - metoda poszukiwania optymalnej geometrii molekuł za pomocą klasycznej dynamiki Newtonowskiej.
  • Metoda wariacyjna - ogół metod polegających na szukaniu takiej funkcji falowej, dla której średnia energia układu (formalnie wartość średnia hamiltonianu) osiąga minimum. Sztandarowym przykładem są tutaj równania Hartree-Focka, które (wraz z teorią funkcjonału gęstości - DFT) stanowią współczesne podwaliny obliczeń kwantowo-mechanicznych.
  • Ścieżki reakcji chemicznych - ogół metod, polegających na szukaniu optymalnych (z energetycznego punktu widzenia) ścieżek na powierzchni energii potencjalnej.
  Cechą wspólną wszystkich powyższych przykładów, jest zadanie pytania: "co zrobić, żeby energia osiągnęła minimum".
  Z matematycznego punktu widzenia są to klasyczne problemy optymalizacyjne. Aparat matematyczny, który zajmuje się tego typu problemami to - w zależności czy szukamy ciągu liczb czy funkcji - rachunek różniczkowy lub rachunek wariacyjny.
 • Jeżeli dysponujemy powierzchnią energii potencjalnej to możemy odtworzyć siły działające w poszczególnych punktach układu. Aby to uczynić potrzebujemy policzyć pochodną energii po położeniu dE/dx. Fakt ten wynika z odwrócenia definicji pracy (całka z iloczynu przesunięcia i przyłożonej siły). Zabieg taki może być stosowany do numerycznej optymalizacji geometrii układu. Polega on na wykonywaniu w pętli (tak długo aż w układzie działają siły):
  • Obliczenie sił działających na poszczególne cząstki jako pochodną energii w punkcie:
   F0=Ex0\vec{F_0} = \dfrac{\partial{E}}{\partial{\vec{x_0}}}
  • Przesunięcie cząstek zgodnie z działającymi siłami.
  Takie postępowanie jest podstawą wielu symulacji numerycznych np. z zakresu chemii kwantowej.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.