Kalkulator średniej i mediany
Kalkulator oblicza średnią i medianę z listy liczb.

Ustawienia#

typowe ustawienia (kliknij):system dziesiętny,system ósemkowy,system szesnastkowy
Otwórz szczegółowe ustawienia:

Tu wpisuj liczby#

Dane użyte do obliczeń - podsumowanie#

Ilość wykrytych liczb3
Wykryte liczby2, 10, 3.3
System liczbowy10 (dziesiętny)
Pominięte znakibrak

Wyniki - średnia i mediana z podanych liczb#

Średnia5.1
Mediana3.3
Liczby użyte do obliczenia mediany2, 3.3, 10

Co więcej możemy policzyć na podstawie podanych liczb#

Liczby posortowane w kolejności rosnącej2, 3.3, 10
Liczby posortowane w kolejności malejącej10, 3.3, 2
Najmniejsza liczba2
Największa liczba10
Suma15.3
Wariancja12.28666666666666666667
Odchylenie standardowe3.50523418143020319753
Liczby słownie (cyfra po cyfrze)
 • dwa (2)
 • jeden zero (10)
 • trzy przecinek trzy (3.3)
Liczby słownie (jako całość)
 • dwa (2)
 • dziesięć (10)
 • trzy i trzy dziesiąte (3.3)

Trochę informacji#

 • Aby obliczyć średnią arytmetyczną z podanych liczb należy dodać je do siebie, a następnie podzielić przez ilość liczb na liście.
 • Przykład: średnia arytmetyczne z liczb {1,2,3} wynosi 2, ponieważ (1+2+3)/2 = 6/2 = 3.
 • Pojęcie wartości średniej ma zastosowanie w praktycznie każdej dziedzinie, w której mamy do czynienia z wynikami pomiarów np. w fizyce, ekonomii, socjologii, inżynierii, psychologii, elektronice, geografii, chemii, medycynie itd.
 • Średnia pozwala do pewnego stopnia zniwelować niedoskonałości urządzeń pomiarowych czyli tzw. szum. Częstym zabiegiem jest powtórzenie tego samego pomiaru np. 3-krotnie, po czym wyciągnięcie średniej arytmetycznej.
 • Stosowanie średniej zazwyczaj traci sens kiedy występują bardzo duże różnice w wynikach pomiarów. Przykładem takiej sytuacji może być średnia zarobków w danym regionie w celu oszacowania przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście, pojęcie średniej nadal może być tutaj użyteczne np. podczas porównywania zarobków różnych regionach.
 • Średnia może być pomocna do wykrywania błędów pomiarowych lub awarii. Jeśli jeden z punktów pomiarowych wyraźnie odbiega od średniej, często oznacza to że powstał on w wyniku błędu i należy go wykluczyć z dalszych obliczeń.
 • Wartość średnia jest pojęciem z zakresu statystyki.
 • Oprócz średniej arytmetycznej definiuje się też inne rodzaje średnich np. średnia geometryczna, harmoniczna, logarytmiczna.
 • Aby obliczyć medianę należy wypisać liczby w kolejności rosnącej, a następnie wybrać liczbę znajdującą się na środku tak powstałem listy. W przypadku jeśli dysponujemy parzystą ilością liczb, wówczas należy wziąć średnią arytmetyczną z dwóch środkowych liczb.
 • ⓘ Przykład: (nieparzysta ilość liczb): Mediana z liczb {3,1,2} wynosi 2, ponieważ:
  • Liczby posortowane rosnąco: {1,2,3},
  • Środkowa liczba to 2.
 • ⓘ Przykład: (parzysta ilość liczb): Mediana z liczb {4,1,2,3} wynosi 2.5, ponieważ:
  • Liczby posortowane rosnąco: {1, 2, 3, 4},
  • Środkowe liczby to: 2 i 3,
  • Średnia arytmetyczna z dwóch środkowych liczb to (2+3)/2 = 2.5
 • ⓘ Wskazówka: Zainteresowały Cię kalkulatory związane ze statystyką? Zobacz również:

Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

 • Tu wpisuj liczby - w to okienko wpisz liczby, z których chcesz policzyć średnią oraz medianę.
 • Forma liczb jest praktycznie dowolna, mogą być oddzielone spacją, przecinkiem, średnikiem, myślnikiem, enterem - czym chcesz.
  Możesz tu nawet podać dowolny tekst - nawet wierszyk - jeśli tylko będzie zawierał jakieś liczby, zostaną one automatycznie "wyłapane" i dodane do siebie.

 • przetwarzanie tekstu
  • separatory dziesiętne - lista znaków, które powinny być interpretowane jako separatory dziesiętne (potocznie "po przecinku"). Przykładowo jeśli chcemy aby 1,25 było interpretowane jako "jeden i dwadzieścia pięć setnych", powinniśmy w tym miejscu podać znak "," (przecinek).
  • ignorowane znaki - lista znaków, które powinny zostać pominięte podczas dzielenia podanego tekstu na liczby. Przykładowo jeśli chcemy aby liczba "100 000" została zinterpretowana jako "sto tysięcy", powinniśmy dodać spację do listy ignorowanych znaków. Podobnie możemy postąpić ignorując znak "x", co umożliwia podawanie liczb hexadecymalnych w formacie 0x1234.
 • informatyczne
  • podstawa liczby - ten kalkulator działa dla systemów liczbowych opartych o dowolną podstawę od 2 do 36. Obsługuje typowe systemy jak dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy i dwójkowy (binarny).
   Umożliwia też obliczenia w egzotycznych systemach (np. siedemnastkowy), aż do podstawy 36. Kolejność liter jest zgodna z alfabetem angielskim, czyli zaczynając od a, kończąc na z. 26 liter, plus 10 cyfr, razem maxymalna podstawa to 36. Można oczywiście używać zarówno małych jak i dużych liter.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Uwaga: ten kalkulator wprawdzie wspiera permalinki, ale wiemy, że w nie wszystkie kombinacje danych wejściowych działają w 100%. Sprawdź permalinka zanim go komuś przekażesz.

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.