Kalkulator wynagrodzeń (zarobków)
Kalkulator oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanej kwoty brutto. Zarobki można podać dla każdego miesiąca w roku osobno. Liczy podatki (zaliczki na podatek dochodowy) i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podaje też jakie koszty zatrudnienia ponosi pracodawca. Wszystkie kwoty podane są miesiąc po miesiącu i oczywiście obliczane są też sumy całoroczne. Kalkulator uwzględnia różne rodzaje umów (o pracę, o dzieło, zlecenie) i wiele dodatkowych czynników.

Zarobki w obrębie wybranego roku#

Rok i typ umowy
Rok podatkowy
Typ umowy
Te ustawienia mają wpływ na pensję netto pracownika
Wspólne rozliczenie z małżonkiem
Podwyższone koszty uzyskania przychodu (praca poza miejscem zamieszkania)
Koszty uzyskania przychodu
Sposób rozliczania ubezpieczenia
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (w ZUS)
Uwzględnij ulgę podatkową dla osób przed 26 rokiem życia
Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
PPK: Składka pracownika%
Te ustawienia mają wpływ na koszty ponoszonę przez pracodawcę
Ubezpieczenie wypadkowe%
praca w siedzibie pracodawcy
PPK: Składka pracodawcy%
Zarobki brutto
Miesięczne zarobki
(jednakowe dla każdego miesiąca)
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Na chłopski rozum#

 • Twoje roczne przychody to 36000.00.
 • W ciągu roku wydałeś/aś 4935.60 na ubezpieczenie społeczne oraz 2795.76 na ubezpiczenie zdrowotne (NFZ), dzięki czemu w tym okresie mogłeś/aś korzystać z publicznych usług medycznych.
 • Po uwzględnieniu możliwych do odliczenia kosztów zarobiłeś/aś łącznie 28064.00. Kwota ta stanowi podstawę opodatkowania dla Urzędu Skarbowego.
 • Twój przychód został opodatkowany stawką 17%. Po uwzględnieniu przysługujących Ci ulg kwota należnego podatku dochodowego (PIT) wynosi 1815.00.

Co się dzieje z moimi pieniędzmi?#

miesiącbruttokoszty pracownikawynagrodzenie
netto
koszty pracodawcykoszt całkowity
ZUSzdrowotne
(NFZ)
PPKzaliczka
podatku
ZUSfundusz
pracy
(FP)
fundusz
gwarantowanych
świadczeń
pracowniczych
(FGŚP)
PPKrazem
emerytalnerentowechorobowerazememerytalnerentowewypadkowerazem
1 styczeń3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
2 luty3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
3 marzec3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
4 kwiecień3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
5 maj3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
6 czerwiec3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
7 lipiec3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
8 sierpień3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
9 wrzesień3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
10 październik3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
11 listopad3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
12 grudzień3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
Suma rocznie36000.003513.60540.00882.004935.602795.760.001836.0026432.643513.602340.00601.206454.80882.0036.000.007372.8043372.80
Średnia miesięcznie3000.00292.8045.0073.50411.30232.980.00153.002202.72292.80195.0050.10537.9073.503.000.00614.403614.40
Procent100.009.761.502.4513.717.770.005.1073.429.766.501.6717.932.450.100.0020.48120.48

Podsumowanie roczne#

Przychody, wydatki i koszty uzyskania przychodu
Przychody brutto36000.00
Opłacone składki ZUS (ubezpieczenie społeczne)4935.60
Opłacone składki NFZ2795.76
Koszty uzyskania przychodu3000.00
Podatek
Podstawa opodatkowania28064.00
Stosowany próg podatkowy17%
Kwota zmniejszająca podatek548.30
Część składek zdrowotnych (NFZ), którą możemy odliczyć od podatku (nie więcej niż 7.75%)2407.49
Podatek po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku1815.00
Nadpłata lub zwrot podatku
Należny podatek1815.00
Suma zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy1836.00
Nadpłata podatku do zwrotu21.00
Potrzebna dopłata podatku

Trochę informacji#

 • Obecnie (stan na 2020 rok) podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują tzw. progi podatkowe. Oznacza to, że stopa (procent) nałożonego podatku zależy od uzyskanego dochodu. Do września 2019. roku dochody poniżej poniżej 85 528 zł były opodatkowane 18% podatkiem dochodowym. Począwszy od października 2019 stawka dla pierwszego progu została obniżona do 17%. Dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32%.
 • ⚠ UWAGA! Ponieważ stawka PIT zmieniła się w trakcie trwania roku podatkowego, podczas rozliczenia rocznego za dochody uzyskane w 2019 roku należy stosować efektywną stawkę PIT 17.75%:
  912×18%+312×17%=17.75%\frac{9}{12} \times 18\% + \frac{3}{12} \times 17\% = 17.75\%
 • Podstawą opodatkowania (tj. kwotą, od której obliczany jest należy podatek) jest suma przychodów uzyskanych w danym roku pomniejszona o zapłacone składki ZUS oraz poniesione koszty uzyskania przychodu:
  Podstawa opodatkowania = zarobki brutto - składki ZUSspołeczne - koszty uzyskania przychodu
 • W Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku, od której nie zapłacimy podatku. W takim przypadku finalny podatek będzie nieco niższy niż wynikałoby to z samych progów podatkowych.
 • Przed 2017 rokiem kwota wolna od podatku była stała (w latach 2009-2016 wynosiła 3091.00 zł) i przysługiwała wszystkim podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych.
 • Począwszy od 2017 roku kwota wolna od podatku zależy od dochodu, w taki sposób, że podatników osiągających bardzo małe dochody obejmuje ona w całości, po czym ulega ona stopniowemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem dochodów.
 • W praktyce, podczas obliczania podatku dochodowego (PIT) częściej używa się tzw. kwoty obniżającej podatek. Jest to efektywna kwota, którą należy odjąć od już obliczonego podatku, aby uwzględnić ulgę związaną z kwotą wolną od podatku.
 • Aby obliczyć wysokość podatku należnego za 2019 rok należy skorzystać ze wzoru:
  • w przypadku dochodu poniżej 85 528 zł:
   podatek = 17.75% × podstawa opodatkowania - kwota obniżająca podatek
  • w przypadku dochodu wynoszącego 85 528 zł lub więcej:
   podatek = 15181.22 zł + 32% × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) - kwota obniżająca podatek
 • Aby obliczyć wysokość podatku należnego za 2020 rok należy skorzystać ze wzoru:
  • w przypadku dochodu poniżej 85 528 zł:
   podatek = 17% × podstawa opodatkowania - kwota obniżająca podatek
  • w przypadku dochodu wynoszącego 85 528 zł lub więcej:
   podatek = 14539.76 zł + 32% × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) - kwota obniżająca podatek
 • Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek za dochody uzyskane w 2019 lub 2020 roku należy skorzystać z następującego wzoru:
  • w przypadku dochodu w wysokości 8000 zł lub mniej:
   kwota obniżająca podatek = 1420 zł,
  • w przypadku dochodu od 8001 zł do 13000 zł:
   kwota obniżająca podatek = 1420 zł - 871.70 zł × (podstawa opodatkowania - 8000 zł) / 5000 zł,
  • w przypadku dochodu od 13001 zł do 85528 zł:
   kwota obniżająca podatek = 548.30 zł,
  • w przypadku dochodu od 85529 zł do 127000 zł:
   kwota obniżająca podatek = 548.30 zł - 548.30 zł × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) / 41472 zł,
  • w przypadku dochodów powyżej 127000 zł nie przysługuje kwota wolna od podatku, a zatem kwota obniżająca podatek wynosi 0.
 • Dodatkowo od podatku należy odjąć 7,75% podstawy wymiaru ubezpieczenia NFZ (składki zdrowotne).
  ⚠ UWAGA! Składki NFZ odlicza się od już obliczonego podatku, a nie od podstawy opodatkowania, tak jak w przypadku innych kosztów obniżających podatek.
 • Od sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 latzwolnione z podatku dochodowego (PIT).
  W roku 2019 zwolnieniem objęte są roczne przychody do 35636.67 PLN, a począwszy od 2020 limit ten będzie wynosił 85528 PLN. Przychody przekraczające roczny limit pozostają opodatkowane według skali.
 • Jak się tego używa#

  Przy obliczaniu zarobków netto, podatków i kosztów zatrudnienia, należy uwzględnić wiele czynników (typ umowy, koszty uzyskania, podleganie pod składki ZUS i wiele innych). Ten kalkulator uwzględnia większość tych czynników, ale nie jest w stanie wziąć pod uwagę absolutnie wszystkiego co określa prawo.
  Dlatego w większości przypadków podane wyniki są dokładne co do grosza, ale w niektórych złożonych przypadkach (np. odliczenia od podatku, wspólnym opodatkowanie małżonków, gdy oboje pracują itd.) wyniki należy potraktować jako wartość przybliżoną - i niestety dokładnie policzyć we własnym zakresie...

  Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#

  • Rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony.
   Każdego roku zasady obliczeń i stawki trochę się zmieniają. Gdy wybierzesz rok, kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego. Obecnie kalkulator obsługuje lata od 2007 do 2020 wliczając zmiany wprowadzone w trakcie roku podatkowego 2019.
  • Typ umowy - Dla każdego typu umowy, zasady opodatkowania i ozusowania są nieco inne. W zależności od potrzeb podpisuje się:
   • umowę o pracę,
   • umowę o dzieło,
   • umowę zlecenie.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem - zaznacz, gdy rozliczasz się razem z małżonkiem.
   Uwaga: jeśli pracuje tylko jedno z małżonków (drugie nie ma dochodów), to podane wyniki będą w pełni poprawne. Jeśli jednak pracują oboje, to obliczona płaca netto będzie zawyżona, gdyż ten kalkulator nie potrafi obliczać składek ZUS dla dwóch osób jednocześnie.
  • Podwyższone koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy o pracę) - zaznacz, gdy dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości (z ustawy: "w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę")
  • Koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - w większości przypadków zaznacz 20%. Dla praw autorskich, przeniesienia praw własności wynalazku, praw do znaku itp. zaznacz 50%. (więcej o tym w ustawie, rozdział 4: "koszty uzyskania przychodu")
  • Sposób rozliczania ubezpieczenia (tylko dla umowy zlecenia) - składek ZUS i zdrowotnych nie trzeba płacić w niektórych sytuacjach. Np. jeśli pracujesz w wielu miejscach, to zwykle wystarcza, że opłaca je jeden pracodawca. Ten kalkulator rozróżnia 3 możliwości rozliczenia:
   • jedyny tytuł do ubezpieczenia - zaznacz, gdy nigdzie poza tym nie pracujesz. Czyli jeśli żaden inny pracodawca (np. z umowy o pracę) nie opłaca pełnych składek. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz pełne składki ZUS i zdrowotne.
   • zatrudniony u innego pracodawcy - zaznacz, gdy pracujesz gdzieś jeszcze i masz opłacone składki ZUS w kwotach przynajmniej jak dla minimalnych zarobków w kraju. Napewno możesz to zaznaczyć, gdy gdzieś jeszcze pracujesz na pełny etat. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz tylko składki zdrowotne, a składki ZUS nie powinny być Ci potrącane.
   • student do 26 roku życia - jeśli jesteś studentem do 26 roku życia, to nie musisz płacić składek ZUS, ani składek zdrowotnych.
  • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (tylko dla umowy zlecenia) - jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczasz, gdy chcesz opłacać chorobową składkę ZUS.
  • Ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca płaci tę składkę, gdy:
   • pracujesz na umowę o pracę,
   • lub pracujesz na inny typ umowy, ale podczas pracy przebywasz w siedzibie pracodawcy.
   Składka jest liczona procentowo od kwoty zarobków brutto. Stawkę (ile procent) określa się:
   • dla firmy, która zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych (<=9) - stawka jest identyczna dla wszystkich pracowników i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności. W kolejnych latach ta stawka się nieco zmieniała i wynosiła:
    • Od 1.01.2003 do 31.03.2006 - 1,93%,
    • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%,
    • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%,
    • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%,
    • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%,
    • od 01.04.2018 - 1,63% (stopa aktualnie obowiązująca).

   • dla firmy, która zgłasza co najmniej 10 ubezpieczonych - składka jest inna dla każdego pracownika. Jest ustalana na podstawie grupy zawodowej osoby zatrudnionej (grupa działalności) i tabel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tej stawki może się wachać od 0.67% do prawie 4 %. Jest także zależna od okresu, którego praca dotyczy (tabelki zmieniają się co jakiś czas).
   • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia wypadkowego oraz powiązanych z nim składek sprawdź nasz inny kalkulator: Ubezpieczenie wypadkowe.
  • Zarobki brutto - można wpisać kwotę osobno dla każdego z miesięcy. Jeśli wpiszesz kwotę do okienka "Miesięczne zarobki dla wszystkich miesięcy", zostanie ona automatycznie przepisana do wszystkich miesięcy.
  • Składki PPK - wysokość dobrowolnych składek na pracownicze plany kapitałowe (w skrócie: PPK). Składki płacone są zarówno przez pracownika (część pracownika), jak i pracodawcę (część pracodawcy), przy czym od składki pracodawcy odprowadzany jest podatek PIT. Aby dowiedzieć się więcej o pracowniczych planach kapitałowych zobacz na nasz inny kalkulator: Pracownicze plany kapitałowe (PPK).

  Podatek roczny a miesięczne zaliczki#

  • Aby obliczyć dokładną wysokość podatku należnego za dany rok podatkowy, potrzebna jest znajomość całkowitego dochodu uzyskanego w ciągu wszystkich 12 miesięcy.
  • Ponieważ w trakcie trwania roku podatkowego stan na koniec roku nie jest jeszcze znany, miesięczne zaliczki na podatek dochodowy są przybliżeniem należnej finalnie kwoty.
  • W przypadku gdy suma zapłaconych w ciągu roku zaliczek okaże się wyższa niż finalna kwota podatku, wówczas podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku. Analogicznie jeśli suma zaliczek jest niższa, wówczas występuje potrzeba dopłaty brakującego podatku do Urzędu Skarbowego.

  Obliczanie zarobków#

  Zasady obliczania zarobków netto w Polsce są dość skomplikowane. Aby pojąć podstawy prawne całego procesu należy przeczytać górę dokumentów na temat podatków, składek ZUS (emerytalnych, rentowych itp), składek NFZ (zdrowotnych) itp.
  Dobry punkt na start to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to podstawa działania obliczeń w tym kalkulatorze. Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów (link znajdziesz gdzieś poniżej).

  Podstawy prawne#

  Podatek dochodowy (PIT) w 2018 roku (archiwum)#

  • Obecnie (stan na 2018 rok) podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują tzw. progi podatkowe. Oznacza to, że stopa (procent) nałożonego podatku zależy od uzyskanego dochodu. Obowiązujące aktualnie progi to 18% dla dochodu poniżej 85 528 zł oraz 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.
  • Podstawą opodatkowania (tj. kwotą, od której obliczany jest należy podatek) jest suma przychodów uzyskanych w danym roku pomniejszona o zapłacone składki ZUS oraz poniesione koszty uzyskania przychodu:
   Podstawa opodatkowania = zarobki brutto - składki ZUSspołeczne - koszty uzyskania przychodu

  • W Polsce obowiązuje kwota wolna od podatku, od której nie zapłacimy podatku. W takim przypadku finalny podatek będzie nieco niższy niż wynikałoby to z samych progów podatkowych.
  • Przed 2017 rokiem kwota wolna od podatku była stała (w latach 2009-2016 wynosiła 3091.00 zł) i przysługiwała wszystkim podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych.
  • Począwszy od 2017 roku kwota wolna od podatku zależy od dochodu, w taki sposób, że podatników osiągających bardzo małe dochody obejmuje ona w całości, po czym ulega ona stopniowemu zmniejszeniu wraz ze wzrostem dochodów.
  • W praktyce, podczas obliczania podatku dochodowego (PIT) częściej używa się tzw. kwoty obniżającej podatek. Jest to efektywna kwota, którą należy odjąć od już obliczonego podatku, aby uwzględnić ulgę związaną z kwotą wolną od podatku.
  • Aby obliczyć wysokość podatku należnego za 2018 rok (dotyczy także roku 2017) należy skorzystać ze wzoru:
   • w przypadku dochodu poniżej 85 528 zł:
    podatek = 18% × podstawa opodatkowania - kwota obniżająca podatek
   • w przypadku dochodu wynoszącego 85 528 zł lub więcej:
    podatek = 15395.04 zł + 32% × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) - kwota obniżająca podatek
  • Aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek za dochody uzyskane w 2018 roku należy skorzystać z następującego wzoru:
   • w przypadku dochodu w wysokości 6600 zł lub mniej:
    kwota obniżająca podatek = 1188 zł,
   • w przypadku dochodu od 6601 zł do 11000 zł:
    kwota obniżająca podatek = 1188 zł - 631.98 zł × (podstawa opodatkowania - 6600 zł) / 4400 zł,
   • w przypadku dochodu od 11101 zł do 85528 zł:
    kwota obniżająca podatek = 556.02 zł,
   • w przypadku dochodu od 85529 zł do 127000 zł:
    kwota obniżająca podatek = 556.02 zł - 556.02 zł × (podstawa opodatkowania - 85528 zł) / 41472 zł,
   • w przypadku dochodów powyżej 127000 zł nie przysługuje kwota wolna od podatku, a zatem kwota obniżająca podatek wynosi 0.
 • Podstawą prawną definiującą w jaki sposób obliczać kwotę zmniejszającą podatek na potrzeby rozliczenia rocznego jest Art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.).
 • Dodatkowo od podatku należy odjąć 7,75% podstawy wymiaru ubezpieczenia NFZ (składki zdrowotne).
  ⚠ UWAGA! Składki NFZ odlicza się od już obliczonego podatku, a nie od podstawy opodatkowania, tak jak w przypadku innych kosztów obniżających podatek.
 • Od sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 latzwolnione z podatku dochodowego (PIT).
  W roku 2019 zwolnieniem objęte są roczne przychody do 35636.67 PLN, a począwszy od 2020 limit ten będzie wynosił 85528 PLN. Przychody przekraczające roczny limit pozostają opodatkowane według skali.
  Podstawę prawną nowych przepisów można znaleźć na oficjalnej stronie sejmu.
 • Tagi i linki do tej strony#

  Jakie tagi ma ten kalkulator#

  Permalink#

  Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

  Stara wersja strony - linki#

  W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
  Bezpośredni link do starej wersji:
  ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
  JavaScript failed !
  So this is static version of this website.
  This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
  Please enable JavaScript.