Konwerter wielkości niemianowanych
Przelicza jednostki wielkości niemianowanych takie jak procenty, promile, ppm (części na milion), mU (miliuno, jenostka SI) itd.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (procent) jest równe:

często używane

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
procentShow source/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}%1-
promilShow source/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}10-
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}100-

finansowe

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
punkt bazowyShow source/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}100-
pip (zmiana kursu walutowego)Show sourcepippippip100-
tick (giełda US)Show sourcetickticktick32-
tick plus (giełda US)Show sourcetick+tick+tick+64-

chemiczne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
części na tysiącShow sourceppthppthppth10-
części na milionShow sourceppmppmppm10000-
części na sto milionówShow sourcepphmpphmpphm1000000-
części na miliardShow sourceppbppbppb10000000-
części na bilionShow sourcepptpptppt10000000000-
części na biliardShow sourceppqppqppt1×1013-

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
jottaunoShow sourceYUYUYU1×10-26Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden jottauno to tyle co kwadrylion uno: 1 YU=1024 U1\ YU= 10^{24}\ U
zetaunoShow sourceZUZUZU1×10-23Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden zetauno to tyle co tryliard uno: 1 ZU=1021 U1\ ZU= 10^{21}\ U
eksaunoShow sourceEUEUEU1×10-20Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden eksauno to tyle co trylion uno: 1 EU=1018 U1\ EU= 10^{18}\ U
petaunoShow sourcePUPUPU1×10-17Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden petauno to tyle co biliard uno: 1 PU=1015 U1\ PU= 10^{15}\ U
teraunoShow sourceTUTUTU1×10-14Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden terauno to tyle co bilion uno: 1 TU=1012 U1\ TU= 10^{12}\ U
gigaunoShow sourceGUGUGU1×10-11Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden gigauno to tyle co miliard uno: 1 GU=109 U1\ GU= 10^{9}\ U
megaunoShow sourceMUMUMU1×10-8Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden megauno to tyle co milion uno: 1 MU=1000000 U=106 U1\ MU=1000000\ U= 10^{6}\ U
kilounoShow sourcekUkUkU0.00001Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden kilouno to tyle co tysiąc uno: 1 kU=1000 U=103 U1\ kU=1000\ U= 10^{3}\ U
hektounoShow sourcehUhUhU0.0001Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden hektouno to tyle co sto uno: 1 hU=100 U=102 U1\ hU=100\ U= 10^{2}\ U
unoShow sourceUUU0.01Podstawowa jednostka wielkości niemianowanej w układzie SI.
decyunoShow sourcedUdUdU0.1Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden decyuno to tyle co jedna dziesiąta uno: 1 dU=0.1 U=101 U1\ dU=0.1\ U= 10^{-1}\ U
centyunoShow sourcecUcUcU1Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden centyuno to tyle co jedna setna uno: 1 cU=0.01 U=102 U1\ cU=0.01\ U= 10^{-2}\ U
miliunoShow sourcemUmUmU10Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden miliuno to tyle co jedna tysięczna uno: 1 mU=0.001 U=103 U1\ mU=0.001\ U= 10^{-3}\ U
mikrounoShow sourceμU\mu UµU10000Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden mikrouno to tyle co jedna milionowa uno: 1 μU=0.000001 U=106 U1\ \mu U=0.000001\ U= 10^{-6}\ U
nanounoShow sourcenUnUnU10000000Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden nanouno to tyle co jedna miliardowa uno: 1 nU=109 U1\ nU= 10^{-9}\ U
pikounoShow sourcepUpUpU10000000000Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden pikouno to tyle co jedna bilionowa uno: 1 pU=1012 U1\ pU= 10^{-12}\ U
femtounoShow sourcefUfUfU1×1013Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden femtouno to tyle co jedna biliardowa uno: 1 fU=1015 U1\ fU= 10^{-15}\ U
attounoShow sourceaUaUaU1×1016Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden attouno to tyle co jedna trylionowa uno: 1 aU=1018 U1\ aU= 10^{-18}\ U
zeptounoShow sourcezUzUzU1×1019Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden zeptouno to tyle co jedna tryliardowa uno: 1 zU=1021 U1\ zU= 10^{-21}\ U
joktounoShow sourceyUyUyU1×1022Jednostka pochodna wielkości niemianowanej w układzie SI. Jeden joktouno to tyle co jedna kwadrylionowa uno: 1 yU=1024 U1\ yU= 10^{-24}\ U

Trochę informacji

 • Podstawową jednostką do wyrażania wielkości bezwymiarowych w układzie SI jest jeden uno:
  1U=1=11=100%1 U = 1 = \dfrac{1}{1} = 100 \%
 • W praktyce jednak rzadko stosuje się w tym celu jednostki SI na rzecz tradycyjnych jednostek, często wypracowanych na potrzeby wybranej dziedziny np.:
  • procent (/00\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,0}) - równy jednej setnej całości (1100\frac{1}{100}), stosowany w wielu dziedzinach jak finanse (np. oprocentowanie lokat) czy chemia (np. stężenie roztworów), więcej na temat procentów możesz znaleźć w naszym innym kalkulatorze: Procenty,
  • promil (/000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,00}) - równy jednej tysięcznej całości (11000\frac{1}{1000}), stosowany np. podczas określania zawartości alkoholu we krwi,
  • punkt bazowy (/0000\mathrlap{\it{/}}{^0}_{\,000}) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\frac{1}{10000}), stosowany w ekonomii i rachunkowości,
  • pip (ang. percentage in point) - równy jednej dziesięciotysięcznej całości (110000\frac{1}{10000}), stosowany do określania zmiany kursu na rynkach walutowych (tzw. FOREX),
  • tick size - równy jednej trzydziestodrugiej (132%\frac{1}{32}\%) lub jednej sześciesięcioczwartej (164%\frac{1}{64}\%, wtedy jest to tzw. tick plus) procenta, stosowane podczas określania wahań kursów obligacji na amerykańskiej giełdzie,
  • ppm (ang. parts per million) - równy jednej milionowej całości (11000000\frac{1}{1000 000}), stosowane w naukach przyrodniczych do określania bardzo małych stężeń, w użyciu można spotkać również analogiczne jednostki jak ppb (ang. parts per billion), ppq (ang. parts per quantillion) itd.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.