Konwerter jednostek momentu diopolowego
Przelicza wartość moment dipolowego z jednej jednostki na inną np. z debaji na jednostki atomowe lub odwrotnie.

Wersja beta

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

1 (debaj) jest równe:

SI

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
kulomb gigametrShow sourcec×Gmc \times Gmc × Gm3.33564095×10-39
kulomb megametrShow sourcec×Mmc \times Mmc × Mm3.33564095×10-36
kulomb kilometrShow sourcec×kmc \times kmc × km3.33564095×10-33
kulomb metrShow sourcec×mc \times mc × m3.33564095×10-30
kulomb decymetrShow sourcec×dmc \times dmc × dm3.33564095×10-29
kulomb centymetrShow sourcec×cmc \times cmc × cm3.33564095×10-28
kulomb milimetrShow sourcec×mmc \times mmc × mm3.33564095×10-27
kulomb mikrometrShow sourcec×μmc \times \mu mc × µm3.33564095×10-24
kulomb nanometrShow sourcec×nmc \times nmc × nm3.33564095×10-21
kulomb angstremShow sourcec×A˚c \times \text{Å}c × Å3.33564095×10-20
kulomb pikometrShow sourcec×pmc \times pmc × pm3.33564095×10-18
kulomb femtometrShow sourcec×fmc \times fmc × fm3.33564095×10-15
kulomb attometrShow sourcec×amc \times amc × am3.33564095×10-12

inne

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
Wartość
debajShow sourceDDD1
jednostka atomowa elektrycznego momentu dipolowegoShow sourceauauau0.393430307

Trochę informacji

 • Elektryczny moment dipolowy dla układu składającego się z dwóch lub więcej ładunków punktowych definiujemy jako sumę:
  p=i=1...nqiri\overrightarrow{p} = \sum_{i=1...n}{q_i \overrightarrow{r_i}}
  gdzie:
  • p\overrightarrow{p} - moment dipolowy całego układu,
  • ri\overrightarrow{r_i} - wektor wodzący wskazujący na i-ty ładunek elektryczny,
  • qiq_i - wartość i-tego ładunku elektrycznego,
  • nn - ilość ładunków elektrycznych układzie.
 • Moment dipolowy jest wielkością wektorową.
 • Moment dipolowy ma sens tylko dla układów obojętnych, czyli takich gdzie suma wszystkich ładunków wynosi zero:
  i=1...nqi=0\sum_{i=1...n}{q_i} = 0
 • Jednostką elektrycznego momentu dipolowego w układzie SI jest kulomb razy metr:
  CmC \cdot m
 • Inną jednostką, stosowaną głównie przez chemików i fizyków atomowych jest 1 debaj:
  1D=3,335641030Cm1 D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C \cdot m
 • Jeśli układ o momencie dipolowym p\overrightarrow{p} wprowadzimy w zewnętrzne pole elektryczne o natężeniu E\overrightarrow{E}, to będzie na niego działać moment siły:
  M=p×E\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p} \times \overrightarrow{E}
 • Cząsteczki o niezerowym momencie dipolowym nazywa się polarnymi. Przykładem takiej cząsteczki jest woda (H2OH_2O).
 • Jeśli ładunki elektryczne w układzie są rozłożone równomiernie to moment dipolowy takiego układu wynosi zero. Przykładami takich układów są cząsteczki chemiczne o symetrycznej budowie np. czterochlorek węgla (CCl4CCl_4). Takie cząsteczki nazywa się apolarnymi lub niepolarnymi.

Jak przeliczać?

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony

Jakie tagi ma ten kalkulator

Permalink

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.