Konwerter jednostek momentu diopolowego
Przelicza wartość moment dipolowego z jednej jednostki na inną np. z debaji na jednostki atomowe lub odwrotnie.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

SI#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kulomb gigametrShow sourceC×GmC \times GmC × Gm3.33564095×10-39Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości gigametr (1 Gm).1 C×Gm=109 C×m1\ C \times Gm = 10^9\ C \times m
kulomb megametrShow sourceC×MmC \times MmC × Mm3.33564095×10-36Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości megametr (1 Mm).1 C×Mm=106 C×m1\ C \times Mm = 10^6\ C \times m
kulomb kilometrShow sourceC×kmC \times kmC × km3.33564095×10-33Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości kilometr (1 km).1 C×km=1000 C×m1\ C \times km = 1000\ C \times m
kulomb metrShow sourceC×mC \times mC × m3.33564095×10-30Podstawowa jednostka momentu dipolowego w układzie SI. Jeden kulomb razy metr odpowiada momentowi dipolowemu występującemu pomiędzy dwoma przeciwnymi ładunkami punkowymi o wartości jednego kulomba (1 C), oddalonych na odległość jednego metra (1 m).
kulomb decymetrShow sourceC×dmC \times dmC × dm3.33564095×10-29Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości decymetr (1 dm).1 C×dm=0.1 C×m1\ C \times dm = 0.1\ C \times m
kulomb centymetrShow sourceC×cmC \times cmC × cm3.33564095×10-28Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości centymetr (1 cm).1 C×cm=0.01 C×m1\ C \times cm = 0.01\ C \times m
kulomb milimetrShow sourceC×mmC \times mmC × mm3.33564095×10-27Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości milimetr (1 mm).1 C×mm=0.001 C×m1\ C \times mm = 0.001\ C \times m
kulomb mikrometrShow sourceC×μmC \times \mu mC × µm3.33564095×10-24Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości mikrometr (1 μm).1 C×μm=106 C×m1\ C \times \mu m = 10^{-6}\ C \times m
kulomb nanometrShow sourceC×nmC \times nmC × nm3.33564095×10-21Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości nanometr (1 nm).1 C×nm=109 C×m1\ C \times nm = 10^{-9}\ C \times m
kulomb angstremShow sourceC×A˚C \times \text{Å}C × Å3.33564095×10-20Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości angstrem (1 Å).1 C×A˚=1010 C×m1\ C \times \text{Å} = 10^{-10}\ C \times m
kulomb pikometrShow sourceC×pmC \times pmC × pm3.33564095×10-18Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości pikometr (1 pm).1 C×pm=1012 C×m1\ C \times pm = 10^{-12}\ C \times m
kulomb femtometrShow sourceC×fmC \times fmC × fm3.33564095×10-15Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości femtometr (1 fm).1 C×fm=1015 C×m1\ C \times fm = 10^{-15}\ C \times m
kulomb attometrShow sourceC×amC \times amC × am3.33564095×10-12Jednostka wtórna momentu dipolowego powstała przez pomnożenie przez siebie jednostki ładunku elektrycznego kulomb (1 C) oraz jednostki odległości attometr (1 am).1 C×am=1018 C×m1\ C \times am = 10^{-18}\ C \times m

Chemia i fizyka atomowa#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
debajShow sourceDDD1Jednostka momentu dipolowego wywodząca się z układu centymetr-gram-sekunda (CGS). Jeden debaj odpowiada momentowi dipolowemu występującemu pomiędzy dwoma ładunkami o wartości jednej dziesięciomiliardowej franklina (10-10 Fr) oddalonych od siebie o jeden agstrem (1 Å). Pomimo, że układ CGS został wyparty przez układ SI, jednostka debaj nadal jest często wykorzystywana w fizyce atomowej oraz do określania momentu dipolowego cząsteczek chemicznych. Fakt ten ma przyczyny czysto praktyczne, ponieważ większość cząsteczek chemicznych charakteryzuje się momentem dipolowym w granicach 0-11 debajów.1 D=1010 FrA˚3.335641030 C m1\ D = 10^{-10}\ Fr \cdot \text{Å} \approx 3.33564 \cdot 10^{−30}\ C\ \cdot m
jednostka atomowa elektrycznego momentu dipolowegoShow sourceauauau0.393430307Jednostka momentu dipolowego często stosowana w obliczeniach kwantowo-mechanicznych. Jedna jednostka atomowa odpowiada momentowi dipolowemu pomiędzy dwoma ładunkami elementarnymi (e) oddalonymi od siebie na odległość jednego promienia Bohra (a0).1au=ea08.47835362551030 Cm1 au = e \cdot a_0 \approx 8.478 353 6255 \cdot 10^{-30}\ C \cdot m

Trochę informacji#

 • Elektryczny moment dipolowy dla układu składającego się z dwóch lub więcej ładunków punktowych definiujemy jako sumę:
  p=i=1...nqiri\overrightarrow{p} = \sum_{i=1...n}{q_i \overrightarrow{r_i}}
  gdzie:
  • p\overrightarrow{p} - moment dipolowy całego układu,
  • ri\overrightarrow{r_i} - wektor wodzący wskazujący na i-ty ładunek elektryczny,
  • qiq_i - wartość i-tego ładunku elektrycznego,
  • nn - ilość ładunków elektrycznych układzie.
 • Moment dipolowy jest wielkością wektorową.
 • Moment dipolowy ma sens tylko dla układów obojętnych, czyli takich gdzie suma wszystkich ładunków wynosi zero:
  i=1...nqi=0\sum_{i=1...n}{q_i} = 0
 • Jednostką elektrycznego momentu dipolowego w układzie SI jest kulomb razy metr:
  CmC \cdot m
 • Inną jednostką, stosowaną głównie przez chemików i fizyków atomowych jest 1 debaj:
  1D=3,335641030Cm1 D = 3,33564 \cdot 10^{-30} C \cdot m
 • Jeśli układ o momencie dipolowym p\overrightarrow{p} wprowadzimy w zewnętrzne pole elektryczne o natężeniu E\overrightarrow{E}, to będzie na niego działać moment siły:
  M=p×E\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p} \times \overrightarrow{E}
 • Cząsteczki o niezerowym momencie dipolowym nazywa się polarnymi. Przykładem takiej cząsteczki jest woda (H2OH_2O).
 • Jeśli ładunki elektryczne w układzie są rozłożone równomiernie to moment dipolowy takiego układu wynosi zero. Przykładami takich układów są cząsteczki chemiczne o symetrycznej budowie np. czterochlorek węgla (CCl4CCl_4). Takie cząsteczki nazywa się apolarnymi lub niepolarnymi.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.