Kalkulator prawa Avogadra
Obliczenia związane z prawem Avogadra. Powiedz nam jakie wielkości znasz (np. objętość lub liczbę moli) oraz co chcesz znaleźć (np. objętość molową), a pokażemy Ci krok po kroku jak przekształcić wyjściowe równanie aby osiągnąć Twój cel w wybranych przez Ciebie jednostkach.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Obliczenia symboliczne

ⓘ Wskazówka: Ten kalkulator wspiera obliczenia symboliczne. Możesz podać nam liczby ale również symbole jak a, b, pi lub nawet całe wyrażenia matematyczne np. (a+b)/2. Jeżeli nadal nie jesteś pewny/a jak możesz użyć obliczeń symbolicznych w swojej pracy zobacz na naszą stronę: Obliczenia symboliczne

Co chcesz dziś policzyć?#

Wybierz przypadek, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji

Dane do obliczeń - tutaj wprowadź wartości, które znasz#

Liczba moli (n)
=>
Objętość (V)
<=
Objętość molowa (Vm)
<=
Objętość pierwszego gazu (V1)
=>
Objętość drugiego gazu (V2)
=>
Liczba moli pierwszego gazu (n1)
=>
Liczba moli drugiego gazu (n2)
=>

Normalizacja jednostek#

Objętość (V)Show source22.41 [dm3] = 2241100 [dm3]22.41\ \left[dm^3\right]\ =\ \frac{2241}{100}\ \left[dm^3\right]
Objętość molowa (Vm)Show source22.41 [dm3mol] = 2241100 [dm3mol]22.41\ \left[\frac{dm^3}{mol}\right]\ =\ \frac{2241}{100}\ \left[\frac{dm^3}{mol}\right]
Liczba moli (n)
Objętość drugiego gazu (V2)
Liczba moli drugiego gazu (n2)
Liczba moli pierwszego gazu (n1)
Objętość pierwszego gazu (V1)

Wynik: Liczba moli (n)#

Podsumowanie
Użyty wzórShow sourcen=VVmn=\frac{\mathrm{V}}{Vm}
WynikShow source11
Wynik numerycznieShow source1 [mol]1\ \left[mol\right]
Wynik krok po kroku
1Show source22411002241100\frac{\frac{2241}{100}}{\frac{2241}{100}}Usunięto podwójną kreskę ułamkowąDzielenie przez ułamek może być zastąpione przez mnożenie przez odwrotność: acb=abc=abc\frac{a}{\frac{c}{b}} = a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}
2Show source22412241100100\frac{2241}{\frac{2241}{100} \cdot 100}Usunięto podwójną kreskę ułamkowąDzielenie przez ułamek może być zastąpione przez mnożenie przez odwrotność: acb=abc=abc\frac{a}{\frac{c}{b}} = a \cdot \frac{b}{c} = \frac{a \cdot b}{c}
3Show source22411002241100\frac{2241 \cdot 100}{2241 \cdot 100}Wykonano działanie arytmetyczne-
4Show source2241002241100\frac{224100}{2241 \cdot 100}Wykonano działanie arytmetyczne-
5Show source224100224100\frac{\cancel{224100}}{\cancel{224100}}Skrócono wyrazy podobne lub ułamki
6Show source11WynikTwoje wyrażenie doprowadzone do najprostszej znanej nam postaci.
Wynik numerycznie krok po kroku
1Show source11Oryginalne wyrażenie-
2Show source11WynikTwoje wyrażenie doprowadzone do najprostszej znanej nam postaci.
Normalizacja jednostek
Show source1 [mol]1\ \left[mol\right]

Trochę informacji#

 • Prawo Avogadra mówi, że w tych samych warunkach fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama liczba cząsteczek (moli):
  V1n1=V2n2\dfrac{V_1}{n_1} =\dfrac{V_2}{n_2}
  gdzie:
 • Równoważnie możemy powiedzieć, że objętość gazu jest wprost proporcjonalna do liczby cząstek (moli).
  VnV \propto n
 • Prawo Avogadra jest prawem empirycznym tzn. zostało sformułowane na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.
 • Nazwa prawa pochodzi od jego odkrywcy Amadea Avogadra.
 • W czasie kiedy Avogadro sformułował swoje prawo, teoria atomistyczna nie była jeszcze udowodniona i powszechnie akceptowana. Z tego powodu czasami mówimy o hipotezie Avogadra.
 • Uogólnienem prawa Avogadra jest równanie Clapeyrona. Wiąże ono nie tylko liczbę moli i objętość, ale również temperaturę oraz ciśnienie w jednym równaniu.


Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.