Konwerter jednostek prędkości
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek prędkości (potocznie szybkości) - przelicza jednostki między systemami metrycznym (kilometry na godzine, metry na sekundę i kilka innych), brytyjsko-amerykańskim (mile na godzinę, stopy na sekundę itp.) i kilka innych (węzły, machy, prędkość światła/dźwięku)

Dane do obliczeń - wartość i jednostka, które potrzebujesz przeliczyć#

Wartość
Jednostka
Dokładność po przecinku

#

metryczne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
kilometry na godzinęShow sourcekmh\frac{km}{h}km/h1Jednostka prędkości powszechnie stosowana do pomiaru prędkości pojazdów lądowych takich jak samochody czy pociągi. Pojazd porusza się z prędkością jednego kilometra na godzinę jeśli w ciągu jednej godziny pokona dystans równy kilometr (1000 m).1 kmh=1000 m60 min=1000 m3600 s=1036 ms1\ \frac{km}{h} = \frac{1000\ m}{60\ min} = \frac{10\cancel{00}\ m}{36\cancel{00}\ s} = \frac{10}{36}\ \frac{m}{s}
kilometry na minutęShow sourcekmmin\frac{km}{min}km/min0.016666667Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości kilometr (km) oraz jednostki czasu minuta (min). Ciało porusza się z prędkością jednego kilometra na minutę jeśli w ciągu jednej minuty (60 s) pokona dystans równy jeden kilometr (1000 m).1 kmmin=1000 m60 s=1006ms=16 23 ms1\ \frac{km}{min} = \frac{100\cancel{0}\ m}{6\cancel{0}\ s} = \frac{100}{6} \frac{m}{s} = 16\ \frac{2}{3}\ \frac{m}{s}
kilometry na sekundęShow sourcekms\frac{km}{s}km/s0.000277778Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości kilometr (km) oraz jednostki czasu sekunda (s). Ciało porusza się z prędkością jednego kilometra na sekundę jeśli w ciągu jednej sekundy (s) pokona dystans równy jeden kilometr (1000 m).1 kms=1000 m1 s=1000 ms1\ \frac{km}{s} = \frac{1000\ m}{1\ s} = 1000\ \frac{m}{s}
metry na godzinęShow sourcemh\frac{m}{h}m/h1000Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości metr (m) oraz jednostki czasu godzina (h). Ciało porusza się z prędkością jednego metra na godzinę jeśli w ciągu jednej godziny (60 minut) pokona dystans równy jeden metr (100 cm).1 mh=1 m60 min=1 m3600 s=13600 ms1\ \frac{m}{h} = \frac{1\ m}{60\ min} = \frac{1\ m}{3600\ s} = \frac{1}{3600}\ \frac{m}{s}
metry na minutęShow sourcemmin\frac{m}{min}m/min16.666666667Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości metr (m) oraz jednostki czasu minuta (min). Ciało porusza się z prędkością jednego metra na minutę jeśli w ciągu jednej minuty (60 s) pokona dystans równy jeden metr (100 cm).1 mmin=1 m60 s=160 ms1\ \frac{m}{min} = \frac{1\ m}{60\ s} = \frac{1}{60}\ \frac{m}{s}
metry na sekundęShow sourcems\frac{m}{s}m/s0.277777778Podstawowa jednostka prędkości w układzie SI. Powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości metr (m) oraz jednostki czasu sekunda (s). Ciało porusza się z prędkością jednego metra na sekundę jeśli w ciągu jednej sekundy pokona dystans równy jeden metr (100 cm).

brytyjskie/amerykańskie#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
mile na godzinęShow sourcemphmphmph0.621371192Jednostka prędkości powszechnie stosowana w krajach anglosaskich. Pojazd porusza się z prędkością jednej mili na godzinę jeśli w ciągu jednej godziny pokona dystans równy jednej mili (1 mi).1 mph=1 mi60 min=1 mi3600 s=13600 mps1\ mph = \frac{1\ mi}{60\ min} = \frac{1\ mi}{3600\ s} = \frac{1}{3600}\ mps
mile na minutęShow sourcempmmpmmpm0.010356187Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości mila (mi) oraz jednostki czasu minuta (min). Ciało porusza się z prędkością jednej mili na minutę jeśli w ciągu jednej minuty (60 s) pokona dystans równy jednej mili (1 mi).1 mpm=1 mi1 min=1 mi60 s=160 mps1\ mpm = \frac{1\ mi}{1\ min} = \frac{1\ mi}{60\ s} = \frac{1}{60}\ mps
mile na sekundęShow sourcempsmpsmps0.000172603Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości mila (mi) oraz jednostki czasu sekunda (s). Ciało porusza się z prędkością jednej mili na sekundę jeśli w ciągu jednej sekundy (1 s) pokona dystans równy jednej mili (1 mi).1 mps=1 mi1 s=1 mis1\ mps = \frac{1\ mi}{1\ s} = 1\ \frac{mi}{s}
stopy na godzinęShow sourcefphfphfph3280.83989501Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości stopa (ft) oraz jednostki czasu godzina (60 min). Ciało porusza się z prędkością jednej stopy na godzinę jeśli w ciągu jednej godziny (60 min) pokona dystans równy jednej stopie (1 ft).1 fph=1 ft1 h=1 ft60 min=1 ft3600 s=13600 fps1\ fph = \frac{1\ ft}{1\ h} = \frac{1\ ft}{60\ min} = \frac{1\ ft}{3600\ s} = \frac{1}{3600}\ fps
stopy na minutęShow sourcefpmfpmfpm54.680664917Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości stopa (ft) oraz jednostki czasu minuta (min). Ciało porusza się z prędkością jednej stopy na minutę jeśli w ciągu jednej minuty (60 s) pokona dystans równy jednej stopie (1 ft).1 fpm=1 ft1 min=1 ft60 s=160 fps1\ fpm = \frac{1\ ft}{1\ min} = \frac{1\ ft}{60\ s} = \frac{1}{60}\ fps
stopy na sekundęShow sourcefpsfpsfps0.911344415Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości stopa (ft) oraz jednostki czasu sekunda (s). Ciało porusza się z prędkością jednej stopy na sekundę jeśli w ciągu jednej sekundy (1 s) pokona dystans równy jednej stopie (1 ft).1 fps=1 ft1 s=1 fts1\ fps = \frac{1\ ft}{1\ s} = 1\ \frac{ft}{s}
cale na godzinęShow sourceiphiphiph39370.0787402Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości cal (in) oraz jednostki czasu godzina (60 min). Ciało porusza się z prędkością jednego cala na godzinę jeśli w ciągu jednej godziny (60 min) pokona dystans równy jednemu calowi (1 in).1 iph=1 in1 h=1 in60 min=1 in3600 s=13600 ips1\ iph = \frac{1\ in}{1\ h} = \frac{1\ in}{60\ min} = \frac{1\ in}{3600\ s} = \frac{1}{3600}\ ips
cale na minutęShow sourceipmipmipm656.167979003Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości cal (in) oraz jednostki czasu minuta (min). Ciało porusza się z prędkością jednego cala na minutę jeśli w ciągu jednej minuty (60 s) pokona dystans równy jednemu calowi (1 in).1 ipm=1 in1 min=1 in60 s=160 ips1\ ipm = \frac{1\ in}{1\ min} = \frac{1\ in}{60\ s} = \frac{1}{60}\ ips
cale na sekundęShow sourceipsipsips10.936132983Wtórna jednostka prędkości powstała przez podzielenie przez siebie jednostki długości cal (in) oraz jednostki czasu sekunda (s). Ciało porusza się z prędkością jednego cala na sekundę jeśli w ciągu jednej sekundy (1 s) pokona dystans równy jednemu calowi (1 in).1 ips=1 in1 s=1 ins1\ ips = \frac{1\ in}{1\ s} = 1\ \frac{in}{s}
furlong na dwa tygodnieShow source--1670.24576473Jednostka prędkości w układzie jednostek furlong-firkin-fortnight (FFF). Jednostki FFF powstały w celach humorystycznych i zamierzenie są dobrane tak, aby były niepraktyczne w użyciu. Ciało porusza się z prędkością jednego furlonga na dwa tygodnie (ang. furlong per fortnight) jeśli w ciągu dwóch tygodni pokona dystans równy jednemu furlongowi (1 fur).1 fur2 tyg.=1/8 mi14 dni=1/8 mi14×24 h=12688 mph1\ \frac{fur}{2\ tyg.} = \frac{1/8\ mi}{14\ dni} = \frac{1/8\ mi}{14 \times 24\ h} = \frac{1}{2688}\ mph

inne#

JednostkaSymbolSymbol
(zapis prosty)
WartośćUwagi
światło w próżniShow sourceccc9.265669311×10-10Prędkość światła w próżni. Ponieważ jest to największa możliwa do osiągnięcia w przyrodzie prędkość, prędkość podana w tej jednostce jest zawsze ułamkowa (mniejsza lub równa jeden).1 c=299792458 ms1\ c = 299 792 458\ \frac{m}{s}
dźwięk w powietrzu (20°C, 1 atm)Show source--0.000807494Prędkość z jaką porusza się fala akustyczna w powietrzu o temperaturze 20°C, pod ciśnieniem 1 atmosfery, co odpowiada trzystu czterdziestu czterem metrom na sekundę.Vdzˊwięk w pow. 20°C, 1 atm.=344 msV_{\text{dźwięk w pow. 20°C, 1 atm.}} = 344\ \frac{m}{s}
machShow sourceMMM0.000839208Jednostka prędkości stosowana między innymi w lotnictwie. Ciało porusza się z prędkością jednego macha, jeśli fala akustyczna przemieszczająca się w tym samym ośrodku miała by identyczną prędkość. Prędkość jednego macha w powietrzu o temperaturze 15°C odpowiada 340.3 metrom na sekundę.1 M(powietrze, 15°C)=340.3 ms1\ M \text{(powietrze, 15°C)} = 340.3\ \frac{m}{s}
węzełShow sourceknknkn0.53995727Jednostka prędkości stosowana w transporcie morskim oraz w niektórych krajach powietrznym. Jeden węzeł odpowiada prędkości jednej mili morskiej na godzinę.1 kt=1 inmh=1 inm1h=1852 mh1\ kt = 1\ \frac{inm}{h} = \frac{1\ inm}{1 h} = 1852\ \frac{m}{h}

Trochę informacji#

 • Prędkość jest wielkością wektorową.
 • Określa ona zmianę wektora wodzącego (położenia) w czasie. Pojęcie prędkości zostało sformalizowane wraz z rozwojem rachunku różniczkowego. Od tamtej pory prędkość jest definiowana jako pochodna wektora położenia po czasie czyli zapisując to symbolicznie:
  v=drdt\vec{v} = \dfrac{\vec{dr}}{dt}
  gdzie:
  • v\vec{v} to wektor prędkości,
  • r\vec{r} wektor wodzący,
  • tt to czas.
 • W mowie potocznej - gdy używamy słowa prędkość - mamy najczęściej na myśli wielkość skalarną, stanowiącą wartość wektora prędkości (jego "długość").
 • Prędkość z definicji dotyczy jedynie ostro zadanej (nieskończenie małej) chwili czasu. Czasami aby podkreślić ten fakt (i wykluczyć możliwe pomyłki z prędkością średnią) używa się określenia prędkość chwilowa.
 • W użyciu bywa też pojęcie prędkość średnia, które stanowi stosunek drogi do czasu, w jakim ta droga została przebyta.
 • Prędkość średnia bywa potocznie nazywana szybkością, jednak nie jest to zwrot używany przez fizyków.
 • Podstawową jednostką prędkości w układzie SI jest metr na sekundę:
  ms\dfrac{m}{s}
 • Według teorii względności Einsteina największa osiągalna w przyrodzie prędkość to prędkość światła wynosząca 299 792 458 m/s.
  • Wartość prędkości światła pojawia się również w wielu wyrażeniach fizycznych np. w równaniu opisującym równoważność masy i energii:
   E=mc2E=mc^2
  • Szczególna teoria względności Einsteina nadaje prędkości światła ogólniejszy sens jako graniczna prędkość rozchodzenia się energii (lub inaczej prędkość rozchodzenia się oddziaływań) we wszechświecie.
  • Światło stanowią fale elektromagnetyczne o takich częstotliwościach, które są widoczne dla ludzkiego oka. Jednak, prędkość światła dotyczy wszystkich fal elektromagnetycznych i nie zależy od ich częstotliwości. Oznacza to, że np. sygnał radiowy lub sieci bezprzewodowych (wifi) przekazywane są z prędkością światła.

 • Inne użyteczne stałe będące prędkością to między innymi:
  • I prędkość kosmiczna - najmniejsza pozioma prędkość, jaką należy nadać ciału względem przyciągającego je ciała niebieskiego, aby ciało to poruszało się po zamkniętej orbicie. Innymi słowy jest to prędkość potrzebna, aby poruszające się ciało stało się satelitą.
  • II prędkość kosmiczna - prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie.
  • III prędkość kosmiczna - prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia Układu Słonecznego.
  • IV prędkość kosmiczna - prędkość początkowa potrzebna do opuszczenia Drogi Mlecznej.

Jak przeliczać?#

 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.

Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

Stara wersja strony - linki#

W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji:
ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.