Tabela wysokości składki zdrowotnej przy podatku ryczałtowym
Tabela pokazuje wysokość składki zdrowotnej (NFZ) dla osób rozliczających się wg. podatku ryczałtowego w zależności od rocznych przychodów.

Wersja beta#

TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !

Ustawienia#

Rok podatkowy

Składka zdrowtona (NFZ) dla ryczałtowców (2022)#

Roczny przychódSposób wyznaczania podstawy składki zdrowotnejPodstawa naliczenia stawki zdrowotnej [PLN]Stawka składki zdrowotnej [%]Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej [PLN]
poniżej 60 000 PLN60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku3732.629335.94
od 60 000 PLN do 300 000 PLN100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku6221.049559.89
powyżej 300 000 PLN180% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku11197.8791007.81

Trochę informacji#

 • Przed 2022 przedsiębiorcy opłacali stalą składkę zdrowotną (wysokość składki nie zależała od osiąganych dochodów).
 • Począwszy od 2022 roku, kiedy wówczas rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wprowadziła zestaw ustaw podatkowych tzw. "Nowy Ład", składka zdrowotna płacona przez osoby prowadzące działalność gospodarczą zależy od sposobu opodatkowania oraz osiąganych przychodów lub dochodów.
 • Jeśli rozliczasz się przez podatek ryczałtowy, to wysokość Twojej miesięcznej składki zdrowotnej zależy od rocznego przychodu:
  • 9% z 60% średniego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego dla przychodu poniżej 60 tys. zł.,
  • 9% ze średniego wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedniego dla przychodu od 60 tys. do 300 tys. zł,
  • 9% z 180% średniego wynagrodzenia za IV kwartał poprzedniego roku dla przychodów powyżej 300 tys. zł.
 • Po wprowadzeniu "Nowego Ładu", przedsiębiorca domyślnie powinien na bieżąco kontrolować łączny przychód uzyskany od początku roku (tzw. przychód liczony narastająco) i jeśli zajdzie taka potrzeba w danym miesiącu zacząć opłacać inną zaliczkę. Tak powstała różnica pomiędzy sumą zaliczek a należną roczną składką NFZ będzie skorygowana na koniec roku.
 • Alternatywnie przedsiębiorca może zrezygnować z kontroli wysokości składek na bieżąco wybierając tzw. składki uproszczone. W takiej sytuacji podstawą do obliczenia składki zdrowotnej obowiązującej przez cały rok jest kwota przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.
  ⚠ UWAGA! Z uproszczonych składek mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy nieprzerwanie prowadzili działalność przez cały poprzedni rok.

Zobacz również#

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach i składkach płaconych przez przedsiębiorców w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:
 • Składki ZUS: stawki i podstawa - aktualne oraz archiwalne składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) oraz zdrowotne,
 • Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy) - kalkulator podatku oraz składek ZUS dla samozatrudnionych dla różnych sposobów opodatkowania (podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt),
 • Składka zdrowotna na ryczałcie - aktualne i archiwalne wysokości składki zdrowotnej (NFZ) dla ryczałtowców,
 • Stawki ryczałtu - aktualne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla różnych form działalności (w tym kody PKWiU).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz innych daninach płaconych w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:

Nowy Ład 2022#

 • Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele zmian w polskim systemie podatkowym. Pakiet zmian był promowany politycznie przez ówcześnie rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod nazwą martketingową Nowy Ład, Polski Ład lub czasem Nowy Polski Ład.
 • Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku to między innymi:
  • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
  • podniesienie progu podatkowego dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych do 120 000 zł,
  • zróżnicowanie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych (NFZ) - w miejsce stałej kwoty opłacanej przez wszystkich przedsiębiorców wprowadzono składkę, której wysokość zależy od osiąganych dochodów/przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania,
  • ponieważ składki ZUS dla samozatrudnionych przestały być stałe, od 2022 roku przedsiębiorcy potrzebują każdego miesiąca składać deklarację ZUS DRA,
  • osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą już odliczać składki zdrowotnej od podatku,
  • zmiana stawek podatku rozliczających się według ryczałtu,
  • likwidacja karty podatkowej (najprostszej forma opodatkowania) dla nowych przedsiębiorców,
  • wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej mającej na celu niwelacje dodatkowego obciążenia podniesioną składką zdrowotną w wybranych grupach społecznych.
 • Według przekazów ówczesnego rządu Nowy Ład miał spowodować uproszczenie systemu podatkowego, a także zmniejszenie obciążeń podatkowych osób mniej zarabiających kosztem osób o wyższych dochodach. Jarosław Kaczyński (lider rządzącej wówczas partii Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie dla portalu Interia powiedział w październiku 2021 roku, że na Nowym Ładzie mogą stracić osoby żyjące z cwaniactwa. W styczniu 2022 roku w państwowej stacji telewizyjnej TVP INFO prowadzący Krzysztof Skowroński mówił o 14 milionach beneficjentów Polskiego ładu.
 • W praktyce Nowy Ład wprowadził wiele chaotycznych i nieprzewidzianych konsekwencji. W styczniu 2022 roku Cezary Kaźmierczak (ówczesny prezes Związku Pracodawców Prywatnych) zasugerował, że od 2022 roku w Polsce będzie funkcjonował najgorszy pod względem poziomu skomplikowania system podatkowy na świecie.
 • W pierwszej połowie 2022 rząd zapowiedział kolejne zmiany nazywane marketingowo jako Nowy Ład 2.0. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 roku to między innymi:
  • obniżka stawki PIT do 12%,
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
  • osoby rozliczające się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową mogą odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania.Tagi i linki do tej strony#

Jakie tagi ma ten kalkulator#

Permalink#

Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:

Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#

JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.